Gå til innhold
Trenger du hjelp med internett og nettverk? Still spørsmål her ×

Nettverk FAQ - Les her før du poster nye spørsmål


Anbefalte innlegg

Viktig informasjon angående posting i nettverkskategorien

 

 

Før du oppretter et emne:

  • Les gjennom hele Nettverk FAQ'en
  • Søk på forumet og Google

Når du oppretter et emne:

  • Hva slags operativsystem har de ulike maskinene innstallert?
  • Hva slags nettverksutstyr har du? Spesifikasjoner/modelnummer er viktig!
  • Hva slags linje/ISP har du?
  • Det er ofte lurt med en enkel tegning som viser oss ditt oppsett/problem.

 

Nettverk FAQ

 

 

Innholdsfortegnelse

 

 

1) Nettverk

2) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

3) Trådløst nettverk

4) Utstyr og konfigurasjon av utstyr

5) Porter

6) IP adresse

 

 

1: Nettverk

 

 

Hva er et nettverk?

Flere datamaskiner og andre enheter som er koblet sammen slik at de kan kommunisere med hverandre.

 

De ulike datanettene

 

PAN (personal area network)

PAN er et personlig datanettverk for kommunikasjon mellom datamaskiner (inkludert mobiltelefoner, elektroniske kalendere, o.l.) som er nært inntil en person.

for kommunikasjon mellom datamaskiner (inkludert mobiltelefoner, elektroniske kalendere, o.l.) som er nært inntil en person.

 

WPAN (wireless personal area network)

WPAN er et personlig datanett der komponentene er koblet sammen ved hjelp av trådløs teknologi istedenfor ledninger, for eksempel med ZigBee, Bluetooth (Blåtann) eller IrDA.

 

LAN (local area network)

LAN er et datanett som dekker et lokalt område, for eksempel en bolig, et kontor eller en liten gruppe bygninger. Den maksimale størrelsen på et LAN ansees i alminnelighet å være 1000?m².

 

WLAN (wireless local area network)

Finnes informasjon om WLAN lenger nede i FAQ'en

 

MAN (metropolitan area network)

MAN er et datanett som dekker en by eller et tilsvarende stort område.

 

WAN (wide area network)

WAN er et datanett som dekker et stort geografisk område. Det beste eksempelet på et WAN er Internett.

Mange WAN er bygget for en bestemt organisasjon og er private, mens andre, bygget av en ISP, sørger for forbindelse fra en organisasjons LAN til Internett.

 

Peer-to-peer

I hovedsak er et peer-to-peer-nettverk (eller P2P-nettverk) et datanett som ikke er avhengig av dedikerte servere for at klientene kan kommunisere, men som for det meste består av direkte forbindelser mellom klientene som er tilkoblet nettverket. På engelsk kalles en slik klient peer, dvs. likemann, som henspiller på at Internett har en flat (ikke hierarkisk) struktur. Et rent peer-to-peer-nettverk består kun av noder som hver for seg fungerer både som klient og server for de andre nodene i nettverket.

Denne nettverksmodellen er ulik klient-server-modellen, der kommunikasjonsstrømmen blir dirigert av en server. Et typisk eksempel på slik kommunikasjon er e-post. Utgående e-post blir sendt til e-post-serveren, transportert til mottakerserveren via andre servere, og blir derfra lastet ned av mottakerens e-post-klient. En direkte overføring fra klient til klient er ofte umulig. I et peer-to-peer-nettverk derimot, kan en hvilken som helst node initiere og gjennomføre en overføring med en annen node. Disse nodene kan ha ulik lokal konfigurering, hastighet, båndbredde og lagringsplass. Et av de første gangene uttrykket "peer to peer" ble brukt, var i 1984 i forbindelse med utviklingen av "Advanced Peer to Peer Networking" ved IBM.

 

Vanlige spørsmål om nettverk

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=423330

 

Hva er en tjener?

En tjener, også kalt en server, er en datamaskin som tilbyr («serverer») en eller flere tjenester til andre datamaskiner (klienter) over et datanettverk.

 

Begrepet tjener er også ofte brukt om programvaren som står for tjeningen. For eksempel kan en og samme datamaskin fungere som både vevtjener, FTP-tjener og SSH-tjener ved å kjøre programvare for dette samtidig. Slike prosesser på tjenermaskinen kalles ofte for daemoner eller nisser (hentyder noe som jobber flittig i det skjulte) i stedet, for å gjøre distinksjonen klarere.

Tjenere behøver ikke være store monstre av maskiner; man kan klare seg med ganske små ressurser, selvsagt avhengig av bruk. Installerer du en FTP-daemon på hjemmemaskinen din, kan du godt kalle den en tjener.

 

Hva er en klient?

En klient er en terminal, arbeidsstasjon eller PC som via et nettverk er koblet opp mot en tjener. Dataene lagres på klienten men tjeneren foretar ofte mye beregninger og manipuleringer.

 

 

2: ADSL

 

 

Hva er ADSL?

ADSL er en teknologi som gjør det mulig å overføre store datamengder over vanlige telefonlinjer. ADSL tilbyr hastigheter fra 1,5 til 9 mbps ved mottak, og fra 16 til 640 kbps ved sending av data.

 

Priser på ADSL (kun store selskaper)

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=419592&hl=

 

Hvorfor ADSL får lavere hastighet inn når du laster opp for fullt

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=282462

 

Det er ikke det faktum at ACK pakkene blir liggendes i kø som er den direkte årsaken til at inn hastigheten synker, men det faktum at TCP protokollen automatisk throtler ned på avsendersiden hvis ACK pakkene kommer senere enn i utgangskunktet forventet.

TCP protokollen er designet for å jobbe med linjer som har symetrisk hastighetsprofil.

 

Finne hastigheten i kib/s

Hvis du skal finne ut hvor mye linja de yter i kib/s så bruker du bare denne formelen: Antall kbps / 8 bytes = Antall kib/s

 

 

3: Trådløst nettverk

 

 

Hva er et trådløst nettverk?

Et trådløst nettverk er en infrastruktur som gjør det mulig å koble en datamaskin til f.eks. Internett uten en fysisk tilkobling i form av en kabel.

 

Hvordan virker et trådløst nettverk?

Datamaskiner som ønsker å kommunisere med et trådløst nettverk trenger et trådløst nettverkskort. Disse finnes både for bærbare og stasjonære maskiner, men er naturlig nok mest vanlig for bærbare. Et trådløst nettverkskort er utstyrt med en antenne for å kunne kommunisere med trådløse basestasjoner.

Et trådløst nettverkskort kan kommuniserer med én eller flere basestasjoner. Disse basestasjonene er koblet til det fysiske nettverket gjennom en nettverkskabel, og har som oppgave å videreformidle signalene mellom det trådløse nettverkskortet og det fysiske, kablede netverket. En slik basestasjon kan behandle signaler fra mange trådløse nettverkskort samtidig.

 

 

De trådløse standardene

 

 

Generelt om de ulike standardene

http://www.hardware.no/artikkel/9333

 

Anbefalinger

For hjemmebrukere er det anbefalt å bruke 802.11g standaren siden denne er best når det gjelder pris og rekkevidde. I tillegg er den kompatibel med den eldre 802.11b standaren.

 

Hastigheter

Hvis du har f.eks et b-kort og et g-kort tilkoblet samme basestasjon så vil hastigheten alltid trekkes ned til den tregeste. Dette gjelder også dersom en av enhetene får dårlig båndbredde pga dårlig dekning/lang avstand. Hvis du f.eks har en 11Mbit og to 54Mbit på nettet og den 11Mbit'en har så dårlig dekning at den bare klarer 2Mbit så faller også hastigheten mellom de to 54Mbit'ene også ned til 2Mbit.

 

WIFI og kanaler

https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=490697

 

 

Rekkevidden til et trådløst nettverk

 

 

Rekkevidden til et trådløst nettverk er avhengig av flere faktorer:

* Styrken på de signalene som sendes fra basestasjonen.

* Styrken på de signalene som sendes fra det trådløse nettverkskortet.

* Graden av fri sikt fra den aktuelle datamaskinen til nærmeste basestasjon.

* Typen hindringer i veien.

* Været.

 

Signalene som sendes i et trådløst nettverk er radiobølger, og er dermed sårbare for det samme som disse. Dette inkluderer fysiske hindringer som vegger og tak. Normalt vil ikke trevegger være noen hindring for signalene, mens mer massive konstruksjoner av f.eks. mur eller betong vil kunne redusere rekkevidden betraktelig.

 

Utendørs vil man også kunne oppleve at regn, sludd og tåke kan redusere signalstyrken.

 

En tommelfingerregel er at rekkevidden utendørs ved fri sikt er ca. 150-200 meter. Innendørs går signalene ca. 20 meter gjennom vegger og gulv/tak.

 

Hvorfor bruke et trådløst nettverk?

Hovedårsaken for å benytte et trådløst nettverk er å slippe å være fysisk bundet. Ved tilknytning til et trådløst nettverk er man mobil/kan flytte på seg og fortsatt være tilkoblet nettverket. Ved bruk av flere basestasjoner vil det trådløse nettverkskortet i maskinen hele tiden kommunisere med den stasjonen som har sterkest signalstyrke. Overgangen mellom disse skal være sømløs og skje automatisk.

 

En av fordelene ved trådløse nettverk er at man reduserer vedlikeholdskostnadene. Det er ofte svært dyrt å vedlikeholde fysiske nettverk, kabler, punkter i veggen, o.l., på grunn av oppgavens teknisk krevende natur. Derimot er oppsett av basestasjoner en forholdsvis enkel sak, noe som kan utføres av de aller fleste.

 

Hvorfor er ikke alle nettverk trådløse?

Det finnes flere negative aspekter ved trådløse nettverk.

Først og fremst er hastigheten i et trådløst nettverk betydelig mindre enn i et fysisk nettverk. I dag kan et fysisk nettverk tilby hastigheter i overkant av 1 Gbit/sek, mens et trådløst nettverk er begrenset til 54 Mbit/sek, altså en tyvendedel. I tillegg er den hastigheten man i praksis opplever avhengig av bl.a. fri sikt og atmosfæriske forhold. Dersom en basestasjon betjener mange brukere samtidig, vil hver enkelt bruker oppleve redusert hastighet. Muligheten for mobilitet veier ikke alltid tungt nok til at innføringen av et trådløst nettverk blir hensiktsmessig. I tillegg kan hvem som helst benytte seg av ditt trådløse nettverk hvis du lar det stå usikret. Dette skjer ikke med et kablet nettverk.

 

Hvor kan man surfe trådløst?

http://www.dagbladet.no/dinside/2004/06/22/401192.html

 

 

4: Utstyr og konfigurasjon av utstyr

 

 

Kjøp av utstyr

Når du skal kjøpe (trådløst) nettverksutstyr så er det et par ting du må tenke på:

- Kjøp produkter som støtter den samme hastigheten

- Kjøp produkter som støtter minumum WPA-kryptering

- Les testene/anbefalingene som finnes her: http://www.hardware.no/tester/nettverk/44.html

 

Når du har sett litt på disse punktene så anbefaler jeg alle å ta en titt i prisguiden før du bestiller produktene.

 

 

Innstallasjon av trådløst nettverk

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=247648

 

Hvordan sette opp slik at to eller flere PC-er kan dele den samme internettforbindelsen?

http://www.annoyances.org/exec/show/ics

 

Hva kan jeg bruke QoS(Quality of Service) til i et nettverk?

Med QoS har du muligheten til å gi applikasjoner garantert båndbredde og spesifisere maksimal forsinkelse, samt prioritering av trafikk i et nettverk.

F.eks. kan man konfigurere utstyr til alltid sette av 128 Kbps til IP-telefoni, når denne tjenesten er i bruk, slik at man får ett uavbrudt samband mellom de som samtaler. For at QoS skal fungere 100%, så må QoS være gjennomført i hele kommunikasjonskjeden. Det er derfor ikke nok å ha en lokal router eller telefonadapter som støtter dette. En lokal router eller telefonadapter vil kun garantere at ditt eget (annet) bruk av linjen ikke vil forstyrre f.eks. IP-telefoni.

ATM støtter QoS, og dette gjør ATM bedre egnet til overføring f.eks video og lyd enn andre nettverksteknologier som Frame Relay og Fast Ethernet. QoS beskytter også mot "overforbruk" av båndbredde, ved at det er mulig å spesifisere at en bestemt applikasjon skal ha tilgang til f.eks maks 20% av total båndbredde.

 

Valg av kanal i trådløst nettverk

Noen aksesspunkt har automatisk som et valg for å sette kanal det skal operere på. Dette er av noen anbefalt, men har erfaring fra 3Com-produkter at det nødvendigvis ikke fungerer optimalt.

 

Alle trådløse nettverk er basert på radiosignaler. Slike signaler kan bli forstyrret av støy. Årsaken til denne støyen kan være alt fra kjøleskap til rett og slett noen andres trådløse datanettverk. For å få maksimal rekkevidde og hastighet i ditt trådløse nettverk er det derfor anbefalt å tenke litt på hvilken del av frekvensbåndet du vil sende dine radiosignaler i. Du vil jo ikke ha forstyrrelser på din radiofrekvens. Dette velger man med dagens trådløse nettverksprodukter ved hjelp av enkle kanalnr.

 

Det enkleste man kan gjøre er å starte opp en bærbar PC eller annen enhet med trådløst nettverkskort får å se hvilke nettverk du får inn. Dette kan du gjøre før du setter opp ditt eget aksesspunkt. Hvis du bruker den vanlige programvaren (f.eks. WinXPs innebygde eller det som fulgte med kortet) vil du typisk bare få inn de nettverkene som er sterke nok til at du kan koble deg til. Hvis du da ikke ser noen nettverk kan det likvel være signaler i bakgrunnen som ikke er så sterke. Disse vil likevel opptre som støy. Derfor kan det være lurt å installere og starte opp et slags snifferprogram som gir deg oversikt over alle nett som nettverkskortet kan finne uansett hvor svakt det er. Et eksempel på et slikt program er Netstumbler.

 

Nå har du f.eks. kanskje funnet to svake nett på kanal 6 og 11. Hvilken kanal skal du da velge? Utfra det jeg har lest på nettet er det ønskelig å velge kanaler som er lengst mulig all annen aktivitet. Noen steder konkretisert ved å si at du bør ligge 5 kanaler unna nærmeste nett. I Europa har vi kanalene 1-13 å velge mellom. Dermed er kanal 1 i dette tilfellet den beste.

 

 

Sikring av trådløst nettverk

 

 

Ordforklaringer

WLAN: Wireless Local Access Network. Det trådløse nettverket.

WEP (Wired Equivalent Privacy Protocol): En krypteringsprotokoll som var ment til å gi like god sikkerhet som vanlige nettverk. Den gir absolutt ikke perfekt sikkerhet, men er absolutt bedre enn ingenting. Ihvertfall mot nybegynnere og vanlige databrukere som ikke kan så mye at de klarer å bryte seg igjennom det.

WPA (Wi-Fi Protected Access): En krypteringsprotokoll som gir enda bedre sikkerhet enn WEP.

WPA2(Wi-Fi Protected Access 2): WPA2 er "oppfølgeren" til WPA og er "basert" på IEEE 802.11i standarden. WPA2 retter ikke opp noen feil som fantes i WPA, så WPA kan fortsatt regnes som sikkert. Hovedforskjellen er at WPA2 krever Advanced Encryption Standard (AES) for kryptering av data mens WPA krever Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) for kryptering. Eldre WPA produkter kan bli oppgradert til WPA2 hvis de har støtte for AES. Et produkt som har WPA2 har derimot ikke støtte for eldre produkter som bare bruker WEP.

WPA-PSK(Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key): WPA-PSK er WPA med en 'pre shared key', dvs. en passfrase. Viktig at denne er lang; minimum 20 tegn, helst 40-60.

Den andre muligheten er å sette opp en egen server for autentisering, men dette er mest aktuelt for veldig store miljøer. Ingen grunn til å bruke annet enn PSK i et hjemmenettverk.

MAC (Medium Access Control): En helt unik kode som er brent på hvert nettverkskort. Alle nettverksenheter som kan adresseres har en unik mac-adresse.

SSID (Service Set Identifier): Navnet på det trådløse nettverket du bruker.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): En måte for å gi alle maskinene på nettverket en IP-adresse som ingen andre har fra før.

40bit/64bit kryptering: Forskjellige fabrikanter av trådløst utstyr har forskjellige benevninger på krypteringen. 64bit kryptering er det samme som 40bit kryptering. Grunnen til at enkelte kaller det 64bit kryptering er at de tar med alle pakkene for godkjenning som da er på 64bit, men det er bare 40bit av disse som er kryptert. 40/64 gir ingen stor forskjell i signalstyrke.

128 bit kryptering: Gir enda bedre sikkerhet enn 40/64. Noen eldre basestasjoner mister hastighet ved 128 bits kryptering, så dette er mer å anbefale på nyere routere/ap'er.

 

Sette opp sikkerheten

All konfigurasjon av basestasjonen bør gjøres på en pc som er koblet til basestasjonen med kabel. Dette er fordi hvis det skjer noe med den trådløse tilkoblingen under konfigurasjonen så kan du ikke fortsette konfigurasjonen på den trådløse PC-en.

Internetten kobles av og du får ikke logget av. Da må du antageligvis omstarte basestasjonen for å gjøre ett nytt forsøk.

 

Gå inn på konfigurasjonssidene til basestasjonen din. De som ikke vet hvordan dette gjøres følger punktene under:

1) Pass på at du er koblet til basestasjonen med kabel og at internetten fungerer som den skal.

2) Gå på start>kjør>skriv cmd(winxp) og enter. I vinduet som kommer opp skriver du ipconfig/all. Noter ned standard gatewayen/dhcp serveren.(ofte 192.168.1.1 e. l)Dette er ip'en til routeren.

3) Gå inn i nettleseren din og tast inn den ip adressen du har notert.

4) Du blir bedt om å taste inn brukernavn og passord. Dette finner du i manualen som fulgte med routeren eller ved å lete litt på nettet. Ofte noe sånn som default/ admin eller lignende. Fungerer ikke passordet så resett routeren (liten knapp bakpå) så fungerer original passordet igjen.

5) Når du har kommet inn på konfig sidene så skifter du brukernavn og passord med en gang.

 

Dette gjør du inne på konfigurasjonssidene til basestasjonen din:

 

1) Skifte ssid Gå inn å skift ssid til noe vanskelig å gjette( IKKE hjemmelan, adressen din o.l) Dette gjøres ofte på en meny som kalles Wireless.

 

2) Hide ssid Hvis din basestasjon har mulighet for det så kan du merke av for "hide ssid". En utenforstående bruker vil fortsatt oppdage nettverket, men må taste inn SSID og evt. krypteringskode for å komme seg på nettverket.

 

3) WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK kryptering Wep kryptering: Om du velger 40/64, 128 eller i noen tilfeller 256 er opp til deg selv. Men som sagt.. Husk: Noen eldre basestasjoner i dag mister hastighet ved 128 bit og oppover. Ikke bruk wep koder som 12345, 1111111111 o.l.

Eller....

WPA krytering: WPA gir enda bedre sikkerhet enn WEP og er å anbefale. Det er derimot noen eldre basestajoner som ikke støtter WPA, men man kan allikevel ofte laste ned nyeste firmware til basestasjonen og dermed få det.

Istedenfor WAP kan man bruke WPA-PSK; nærmere forklaring under ordforklaringsseksjonen.

Wep,WPA og WPA-PSK kryptering finner du som oftest under Wireless.

 

Etter at disse 3 punktene er gjort kan du gå inn på alle pc'ene som skal komme på internett trådløst. Gå inn på start>koble til>vis alle tilkoblinger. Høyreklikk på trådløs nettverkstilkobling og velg egenskaper. Her går du inn på trådløse nettverk og velger "legg til". Tast inn nettverksnavnet(ssid) du har valgt og merk av for "datakryptering(wep-kompatibel)". Legg inn wep kodene! Gå deretter inn på godkjenning og pass på så det IKKE er en hake ved siden av "Aktiver IEEE 802.1x godkjenning for dette nettverket". I mitt tilfelle ble nettet ustabilt når dette var merket. Trykk deretter OK. Nå skal PC-en oppfatte det trådløse nettverket og du kan koble til. Dette gjelder for windows xp, men kan nok kanskje brukes i andre versjoner også.

 

4) Mac filtrering Alle nettverkskort har som sagt en kode. Når man setter opp mac filtrering konfigurerer man basestasjonen ved å legge inn kodene til alle nettverkskortene som skal på nett. Basestasjonen lar da bare de kortene med godkjent kode koble seg opp mot basestasjonen og få godkjent nettverkstilgang.

Merk av for at mac-filtrering skal brukes og legg inn mac kodene til alle de trådløse kortene. Denne mac koden finner du i start>kjør>skriv cmd og trykk enter. Skriv inn ipconfig/all og enter. Mac koden ligger under trådløs nettverkstilkobling og fysisk adresse.(se her for å finne ut hvordan du finner mac-addressen i andre windows versjoner enn xp) Gjør dette på alle pc'ene som skal kobles opp trådløst til basestasjonen. Du kan enten velge å legge til mac-adressen til den kablede PC-en også, eller du kan holde den utenfor mac-filtrering. Skriv ned mac-adressene på ett ark og legg dem inn under mac-filtreringen.

 

Ja.. det var det.. Nå har du sikret ditt nettverk.

 

Jeg håper denne guiden kan hjelpe mange til å sikre nettverket sitt, men man skal allikevel vite at alle disse sikkerhetstiltakene er mulig å hacke seg igjennom. Det er i grunn snakk om å gjøre det mye vanskeligere for den som forsøker å hacke.

 

 

Oppsett og konfigurasjon av ADSL-modemer og rutere levert av diverse ISP'er

 

 

Telenor

http://www.online.no/kundeservice/veiledni...yr-telenor.html

 

Tele2

Velg "Internett" og "ADSL Modem" i rullgardinene på følgende side:

http://www.tele2.no/privat/kundeservice/index.cfm

 

 

Hvordan få diverse modemer til å fungere bak en ruter

 

 

Ericsson HM210di - Tele2 modem

Slå av NAT/ DHCP

-------------------

-Start Internet Explorer

-Skriv inn 192.168.1.1 i Adresse feltet

Brukernavn: tele2

Passord: 2elet

 

NAT

-Velg hovedmeny: Home

-Velg undermeny: 3 function

-Velg: Bridge

-Trykk på Submit

 

DHCP

- Velg hovedmeny: LAN

- Velg undermeny "Dhcp Mode"

- Sett denne til "none" i rullegardinmenyen.

- Trykk på submit

 

- Velg hovedmeny: Admin

- Velg undermeny: Commit & Reboot

- Sørg for at Reboot Mode står på: Reboot

- Trykk på Commit

- Trykk på Reboot

 

Vent til modemet har resatt seg(DSL lyser stabilt) og lukk Explorer

vinduet.

 

Kjør release / renew ved å gjøre følgende:

 

For WinXP / Win2000 / Win2003

Trykk på Start, kjør og skriv "cmd". Trykk på ok. Skriv følgende:

"ipconfig /release" og trykk enter.

deretter skriver du "ipconfig /renew" og trykker på enter.

 

Du bør da få en ip adresse som starter med 193.

 

For Win98/ME:

 

Trykk på Start, kjør og skriv "winipcfg".

Velg nettverkskortet i rullelisten (skal ikke være "PPP adapter")

Trykk på "frigi alle" og deretter på "forny alle".

 

Du bør da få en ip adresse som starter med 193. Om dette ikke skulle

fungere, forsøk en restart på maskinen.

 

Nå er modemet klart for å settes bak en router. Ingen ytterligere

endring behøver gjøres.

 

 

Bygge en Biquad antenne(wlan)

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=314901

 

 

Montere en boks på antennen for å øke signalstyrken

 

En antenneforsterker kan lages på flere måter; her er to av dem:

 

Antenneforsterker 1

Dette har jeg selv aldri prøvd, men det skal visst være bra hvis du vil øke signalstyrken. Det gir langt ifra like god forbedring som en Biquad antenne, men så er det jo et mye billigere og lettere prosjekt.

 

1) Borr et hull i siden av en pringles/hermetikkboks. Dette hullet skal passe slik at antenna på basestasjonen kan stikkes inn. Borr hullet ca. 2 cm fra bunnen på boksen. Det har ikke så mye betydning hvordan antenna blir liggende på innsiden av boksen. Hele hensikten er at signalene reflekteres slik at de går samme vei.

 

wlan2.jpg

 

2) Rett åpningen av boksen i retningen du ønsker at signalene skal gå.

 

Wlan.jpg

 

3) Forsterke på den andre siden hvis mulig. Diverse feste en boks på antenna til nettverkskortet og rette den mot basestasjonen. Alle kort har derimot ikke en slik antenne, men da kan dette punktet bare droppes.

 

 

Antenneforsterker 2

For å lage en antenneforsterker trenger du:

-En pringlesboks

-Styroform eller papp (styroform egner seg best)

-Tape

 

Fremgangsmåte:

Spis opp det som er oppi pringlesboksen og børst vekk alle smulene som er inni den.

Slå ut bunnen og klipp på langs av den tomme boksen slik at du får en firkantet flate når du bretter den ut.

Klipp en ”halvmåne” av styroformen eller pappen. (Det er denne ”halvmånen” den tomme pringlesboksen skal brettes rundt). Her står det hvordan ”halvmånen” ser ut. Pass på at den er like mye ”bøyd” som på tegningen under. (Print gjerne ut tegningen og tegn oppå pappen eller styroformen før du klipper den ut).

Så bretter du pringlesboksen rundt og taper den fast. Husk hull til antenna (!).

Gratulerer du har laget din egen antenneforsterker! :w00t:

 

med_template.jpg

 

f1ecdf21.jpg

 

f9f77d2a.jpg

 

 

5: Porter

 

 

Hva er en port

http://www.portforward.com/networking/whatisport.htm

 

Hva er portåpning

http://www.portforward.com/help/portforwarding.htm

 

Hvilke porter skal åpnes for å kjøre ulike programmer

http://www.portforward.com/cports.htm

http://lists.gpick.com/portlist/portlist.htm

http://www.relativt.net/portliste/

 

Konfigurere Windows Xp sp2 brannmuren for portåpning

http://www.portforward.com/help/personalfi.../windowssp2.htm

 

Hvordan åpne porter(Generelt)

Finn din router her og trykk på den. Gå deretter på port forwarding for din router og det står detaljert hvordan det skal utføres.

 

Hvordan åpne porter i diverse rutere

 

NGT Netopia 3351/4542

http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=431654&st=0

 

Hvordan bli active i dc++

http://palox.1go.dk/e107v616/content.php?article.2

http://www.portforward.com/cportsnotes/dc++/dc++setup.htm

 

 

6: IP adresse

 

 

Hva er en ip adresse

http://www.portforward.com/networking/whatisip.htm

 

Hvordan sette statisk ip adresse

http://www.portforward.com/networking/staticip.htm

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det var vel alt!

Bare ta kontakt med meg ved spørsmål eller problemer. Kan nok ikke svare på alt, men det meste så;)

Kom også med tilbakemeldinger og tips til hva som burde legges til.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside - Info om datanettverk

http://infoweb.ntnu.no/internettjenester/o...traadloest.html - Mye er tatt rett herfra, men syntes det var bedre en lenker til siden

http://barbara.no/art.php?artikkelid=3187 - En god guide, men mye informasjon beregnet for eldre utstyr.

http://barbara.no/art.php?artikkelid=9333 - Her har jeg hentet en del info om de trådløse standardene.

 

Takk til:

RobinHood - Har lært meg og hjulpet meg mye angående sikring av trådløst nettverk.

Panter - Ga meg enda mer info om a-standarden

ion - Info om valg av kanal

Frank2004 - Info om WPA-PSK

Simen1 - Info om hastigheter ved de ulike trådløse standardene

fLeReK - Antenneforsterker 2 guiden

sofTest - Info om QoS

Rankin - Mer info om hvorfor ADSL får lavere hastighet inn når du laster opp for fullt

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Edit1: Skrivefeil, endringer o.l

Edit2: Fikset FAQ

Edit3: Relativt.net lagt ned. :thumbdown:

Edit4: Info om hvordan sette opp modemer bak en ruter, mer info om hastigheter ved de ulike trådløse standardene og info om WPA-PSK

Edit5: Gjort det om til en nettverk FAQ hvor jeg skal prøve å samle alle de vanligste spørsmålene angående nettverk. Den er ikke veldig fyldig enda så kom med innlegg folkens.

Edit6: Med tillatelse fra trådstarter har Skagen rettet opp i masse <span>/HTML-kode-kluss.

Endret av Skagen
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Jeg mener at denne tråden skal stenges, behovet for åpne linjer rundt i byene er alt for stort. :)

hehe.. prøver du å være morsom.. Dette er ment for vanlige folk som ikke ønsker dele linja si med alle andre. Det er jo de som betaler og i tillegg senkes jo hastigheten på linja betraktelig med flere enheter tilkoblet. Og kanskje viktigst av alt. Man vet aldri hva utenforstående kan finne på: De kan søke på barneporno, snappe opp sensitiv informasjon osv osv

Lenke til kommentar

Hvis du skal ha en guide om trådløs sikkerhet, så kan du ikke nevne WPA nærmest være en bisetning. WEP-kryptering er noe man kun bør bruke hvis man ikke har mulighet for WPA. Det store flertall av produkter som selges i dag støtter WPA, og bør være den primære kryteringsprotokollen, og WEP en nødløsning. WEP er en protokoll som det finnes kjente vertøy for å dekryptere. Slike kjente vertøy finnes ikke for WPA.

 

Hvis du skal gi en oversikt over begreper, så bør du også nevne 802.11a og 802.11g standardene. MAC-adresse er ikke bare noe som tilhører nettverkskort, men som alle nettverksenheter som kan adresseres må ha. Hastighetstapet på høy krypering og WPA er ikke særlig merkbart på nyere routere/AP'er. Se f.eks. denne testen. Har på følelsen at du sitter på litt eldre utstyr, eller?

 

Sum a summarum, så bør du skrive en guide for de som kjøper utstyr i dag. Og de fleste av de velger 802.11g eller bedre utstyr. En guide for de som kjøpte utstyr for et år siden, er litt bortkastet. Ellers et bra tiltak.

Lenke til kommentar

jeg skal etterhvert nå legge til info om Wpa o.l. Skal prøve å få til en guide som både kan være til hjelp for de som har eldre utsyr og de som har kjøpt nytt nå.

 

Har nå lagt med info om de trådløse standarene og det andre du nevnte softest.

Nå skal jeg innrømme at jeg ikke vet så veldig mye om wpa så hvis noen kunne bidra litt der så hadde det vært fint.

Lenke til kommentar
En guide for de som kjøpte utstyr for et år siden, er litt bortkastet.  Ellers et bra tiltak.

Jeg kjøpte for et år siden :roll:

Poenget var at slik guide bør omfatte også de som har utstyr av nyere dato. Ikke at guiden ikke skulle omfatte de med eldre utstyr. Ideelt sett, så burde det være de som kjøper utstyr i dag som har mest bruk for en slik guide.

Lenke til kommentar
En guide for de som kjøpte utstyr for et år siden, er litt bortkastet.  Ellers et bra tiltak.

dette var det du sa før..

Så da virket det ikke helt som du syntes det var noen vits å bry seg med de som hadde eldre utsyr og heller bare lage en guide for de med det nyeste på markedet. Det er helt greit det, men da syntes jeg ikke du skal hevde det omvendte etterpå.

 

Til guiden.

Det jeg vet jeg mangler nå er info om wps og hvordan man aktiverer dette. jeg vet derimot ikke så veldig mye om dette så det hadde vært fint med litt hjelp fra dere andre brukere.. ta det gjerne over pm eller hva dere vil så legger jeg det til i guiden. Det hadde vært utrolig bra..

Noen andre som har flere tips til hva som mangler eller burde endres???

Endret av eirik99
Lenke til kommentar
En guide for de som kjøpte utstyr for et år siden, er litt bortkastet.  Ellers et bra tiltak.

dette var det du sa før..

Så da virket det ikke helt som du syntes det var noen vits å bry seg med de som hadde eldre utsyr og heller bare lage en guide for de med det nyeste på markedet. Det er helt greit det, men da syntes jeg ikke du skal hevde det omvendte etterpå.

Og hvor skreiv jeg at du ikke skulle skrive om f.eks. WEP. Har man ikke bedre kryptering en WEP, så bruker man naturligvis denne. Men det forhindrer ikke det faktum at WEP og 802.11b er gårsdagens teknologi når det gjelder trådløse nett. Hvis du løsriver den enkelte setniningen så kan du kanskje tyde den slik du gjør det, men ser du hele posten under ett, så ser du at jeg etterlyste oppdatert informasjon om bl.a. WPA, 802.11g og krypteringsytelse. Håper du videre vil bruke denne tråden til noe mer nyttig enn å analysere enkeltsetninger.

Lenke til kommentar
Minner mistenkelig om denne artikkelen:

 

http://barbara.no/art.php?artikkelid=3187&side=1

 

skrevet av bludern i 2002.

 

Kanskje det er derfor den ikke er helt up to date? ;)

Du har rett. Deler av guiden virket litt kjent da jeg leste den. Burde ha sett det selv, siden jeg har linket til den guiden noen ganger i andre tråder, med kommentar at den er litt gammel. Store deler av Ordforklaringer er direkte klipp og lim. En credit med link til artikkelen er på sin plass.

 

Edit: Lurte litt på hvorfor VPN var med i Ordforklaringer, siden dette er noe de fleste brukere av trådløst utstyr aldri kommer borti, og ofte blir behandlet i vedleggene til manualene. ;)

Endret av sofTest
Lenke til kommentar

Ja.. er ikke noe å skjule at jeg har hentet mye fra guiden på barbare.no, men jeg har prøvd å lage en enda bedre guide fordi jeg syntes den på barbare.no har en del mangler. Håper alle syntes det er greit..

 

Ja.. noen av ordforklaringene er klipp og lim. Dette gjorde jeg fordi jeg syntes ordforklaringene på barbare. no var gode og at det ikke var noe å endre på dem..

Så skal det jo nevnes at det aller meste er skrevet ut fra egen viten..

 

Håper alle er fornøyde med denne guden.. Hvis det er kommentarer og forslag til endringer så ikke nøl.. Kom med dem så skal jeg gjøre mitt beste for å oppdatere her jevnlig. All kritikk er til det bedre.. For vi ønsker jo alle en så best som mulig guide.. eller hva???

 

 

Som du sa softest så er det unødvendig med vpn i ordforklaringer. Fjerner det derfor og håper ingen er misfornøyde med dette.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...