Gå til innhold

Vikeplikt eller ikke


Anbefalte innlegg

https://www.google.no/maps/@59.9268075,10.8111547,3a,37.6y,80.38h,84.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYn0hkpnl4cx9oJYXo1wwhg!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu#:~:text=-,2 Risløkkveien,-Oslo

Kort spørsmål. Gjelder vanlige vikepliktsregler for dette krysset når man kommer fra Risløkkveien? Det er nedsenket fortau der noe som er typisk for private avkjørsler, bensinstasjon ol, men dette ser jo jo som en vanlig vei (Kabelgata) med alminnelig ferdsel? Ifølge statens veivesen skal ikke kryss med vikeplikt ha heltrukken eller stiplet kantlinje, men hva med nedsenket fortau?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Dersom utkjøringen er definert som vei, merket som vei (Kabelgata?) gjelder vikeplikt fra høyre. Hvis det derimot hadde vært en tilbringerstrekning til parkeringsplass, vil utkjøringen i utgangspunktet ha vikeplikt fra begge retninger. Men i så fall ville ikke strekningen vært navngitt som vei. Tvilstilfeller blir gjerne avgjort ved skjønn - "åpen for alminnelig ferdsel" osv. 

Endret av Mercruiser
Lenke til kommentar

Uten at jeg vet hvordan politiet ville sett på dette, så lenge en har en nedsenket fortauskant, eller heltrukket linje forbi, tolker jeg det som en avkjørsel. Kryss hvor du har vikeplikt har kantlinje, fortau eller malt, som følger inn i krysset. 

  • Liker 3
Lenke til kommentar

Siden det er nedsenket fortau så ville jeg tenkt at bilene som faktisk må krysse dette fortauet, for å kjøre ut, har vikeplikt for all trafikk, gående som kjørende. Men dette er et tvilstilfelle siden vi også kan lese at Kabelgata ble omgjort til offentlig vei så "sent" som i 2009.

Endret av RookieNO
  • Liker 2
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Prusk said:

Uten at jeg vet hvordan politiet ville sett på dette, så lenge en har en nedsenket fortauskant, eller heltrukket linje forbi, tolker jeg det som en avkjørsel. Kryss hvor du har vikeplikt har kantlinje, fortau eller malt, som følger inn i krysset. 

Kantlinje gjelder vel bare ved forkjørsvei(?) - og da er svaret gitt. Utenfor forkjørsvei derimot, er det avgjørende om utkjøringen er å regne som en reell vei. 

Endret av Mercruiser
Lenke til kommentar
1 minute ago, RookieNO said:

Siden det er nedsenket fortau så ville jeg tenkt at bilene som faktisk må krysse dette fortauet, for å kjøre ut, har vikeplikt for all trafikk, gående som kjørende. Men dette er et tvilstilfelle siden vi også kan lese at Kabelgata ble omgjort til offentlig vei så "sent" som i 2009.

Hvis gata er offisielt definert som vei, gjelder vikeplikt fra høyre ved kjøring på Risløkkveien. 

  • Liker 3
Lenke til kommentar
6 minutes ago, Prusk said:

Uten at jeg vet hvordan politiet ville sett på dette, så lenge en har en nedsenket fortauskant, eller heltrukket linje forbi, tolker jeg det som en avkjørsel. Kryss hvor du har vikeplikt har kantlinje, fortau eller malt, som følger inn i krysset. 

Ideen er att det ska vara så men finns många tillfällen av felmerking så i praktiken kan du ikke lite på en kantstein över veien. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Kantlinjer tegnes vel opp på andre veier enn forkjørsvei. Og regelverket åpner for å droppe kantlinje på veier med lavere skiltet hastighet som er avgrenset med kantstein. Og kryssingen av fortauet opphever forkjørsretten mener jeg. Men jeg ville ikke tolket det som en påkjørselsplikt om bilist fra høyre mente han/hun hadde retten på sin side. 

Lenke til kommentar
1 minute ago, Prusk said:

Kantlinjer tegnes vel opp på andre veier enn forkjørsvei. Og regelverket åpner for å droppe kantlinje på veier med lavere skiltet hastighet som er avgrenset med kantstein. Og kryssingen av fortauet opphever forkjørsretten mener jeg. Men jeg ville ikke tolket det som en påkjørselsplikt om bilist fra høyre mente han/hun hadde retten på sin side. 

Hvis utkjøringen er definert som offisiell vei (som skjedde i 2009), gjelder høyreregel for bilister i Risløkkveien. Dette er for øvrig en sak som bekrefter svakheten med høyreregelen og generelle trafikkregler for øvrig - der det i mange tilfeller oppstår tvil om hva som egentlig gjelder. Skilting ville fjernet enhver tvil. 

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Hvis veien er omgjort fra privat avkjørsel til offentlig vei som det sies her, så får jeg nesten anta at det er normal høyreregel som gjelder. Det er mulig "kantsteinregelen" er heller upålitelig ettersom man ikke har endret på utformingen av krysset etter at det er blitt offentlig vei. Men ja, tydelig skilting hadde vært en billig måte å gjøre veiene tryggere på. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Nedsenket fortau(= automatisk vikeplikt.) Det er kun en intern tommelfingerregel. Men den benyttes også som info til elever i førerkortopplæringen fra noen lærere jeg vet om.

Vi må ta høyde for at planlegging og fullføring fra statens vegvesen side ofte er mangelfull og inkonsekvent.

Ville ikke vært vanskelig å tydeliggjøre budskapet for ansvarsforhold. 

- Fjernet fortauskanten.

- Gitt fortrinnsrett til Risløkkveien i form av skiltet:"farlig forkjørskryss", og hvor da Kabelgata får presentert et vikepliktskilt og vikelinjer.

  • Liker 2
  • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Sovna skrev (3 timer siden):

Vi må ta høyde for at planlegging og fullføring fra statens vegvesen side ofte er mangelfull og inkonsekvent.

Ville ikke vært vanskelig å tydeliggjøre budskapet for ansvarsforhold. 

- Fjernet fortauskanten.

- Gitt fortrinnsrett til Risløkkveien i form av skiltet:"farlig forkjørskryss", og hvor da Kabelgata får presentert et vikepliktskilt og vikelinjer.

Så sjekk kartverket før du kjører over et kryss. For å avklare ansvarsforhold. Vil bli dårlig trafikk flytt.

Trodde fortauskanten var å regne som vei merking (på nivå med skilting) i myndighetspyramiden i trafikken.

https://ndla.no/image/25143?

Lenke til kommentar
2 minutes ago, Barny Aråstad said:

Så sjekk kartverket før du kjører over et kryss. For å avklare ansvarsforhold. Vil bli dårlig trafikk flytt.

Ja, så er det. 

 

2 minutes ago, Barny Aråstad said:

Trodde fortauskanten var å regne som vei merking (på nivå med skilting) i myndighetspyramiden i trafikken.

https://ndla.no/image/25143?

Det er det ikke. Kantsten ska brukes på et visst sett enligt vegnormaler men juridiskt spelar det ingen roll. Finns många eksempel på felaktig bruk av kantsten och då är det kartan som gäller. 

Lenke til kommentar

Ikke at det er en fasit, men jeg prøver meg igjen. Vegen er åpen for allmennheten, men har privatrettslig skilting og er avgrenset med kantstein. Vegen er privat, avgrenset med kantstein, og i forhold til hovedvegen, så krysser kjørende fra denne vegen over et fortau, i alle fall for dem som kjører langs hovedvegen. 

Ukritisk hentet ut deler fra forskrift om kjørende og gående:

"Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, har vikeplikt fra annen trafikant."

Kjørende som vil inn på eller krysse fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen..."

Når man kjører langs en hovedveg, og man kjører forbi en privat veg som krysser et fortau, så er det ikke opp til trafikanten på hovedvegen å vite alt om en avkjørsel og tilstøtende veg/torg etc. sin videre funksjon. 

Jeg hadde ikke kjørt på noen som stod på at de hadde høyreregelen på sin side, men jeg tror faktisk man ville vunnet fra på at høyreregel ikke gjelder her om det skulle vært en kollisjon.

Lenke til kommentar

Det er vel denne delen av vikepliktregelen som vil være gjeldende her. Det uthevede tilsier at de som kommer fra kabelgata krysser en gangvei, og da har vikeplikt for de som kjører i Risløkkeveien. Så man kan si at innkjøringer med kantstein har man ikke vikeplikt for. Så det har ingenting å si om Kabelgata er offentlig eller privat.

Men jeg kan jo alltids lese feil.

Har selv ett slikt problem å tenke over. Der hvor jeg bor så er det 2 utkjørsler som jeg må kjøre forbi. Begge er kommer inn via gangfelt, men ikke kantstein. Den ene er offentlig vei, den andre er privat vei fra flere eiendommer, uten at det finnes noe merke at veien er privat. Her stopper også de færreste for utkjøringen fra den offentlige veien. De som skal ut der har for det meste lært seg og vente og se om de stopper.

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.

Lenke til kommentar
Prusk skrev (1 time siden):

Vegen er åpen for allmennheten, men har privatrettslig skilting

Er Kabelgata skiltet med privatrettslige skilt(svart/hvitt) i området sier du? Man har i så fall ikke vikeplikt fra veier ut fra et slikt sted. Da uavhengig om de har skaffet seg et skiltet vegnavn eller ikke. Etter min mening i alle fall. Alt annet blir den totale inkonsekvens. Men som sagt tidligere, inkonsekvens utfører statens vegvesen støtt og stadig..

Lenke til kommentar
fredrik2 skrev (1 time siden):

Kabelgate er definitivt en vei och ikke en utkjørsel och då gäller höger regeln hvis det ikke er skiltet noe annet. 

Har kommit i kontakt med denna problemstillingen manga ganger och kantstenen i sig själv spelar ingen roll. 

Bortsett fra at kantsteinen avgrenser et fortau. Krysser du et fortau har du vikeplikt for kjørende på vegen. Det er heller ikke veldig intuitivt at dette er en vei og ikke en avkjørsel fra næringsbygget når man kjører langs Risløkkkveien. Det er langt fra klokkeklart at du har vikeplikt fra høyre her. Jeg er av motsatt oppfatning, uten at jeg vet hvordan politi eller et forsikringsselskap ville vurdert en eventuell kollisjon. 

Lenke til kommentar
fredrik2 skrev (2 timer siden):

Ja, så er det. 

 

Det er det ikke. Kantsten ska brukes på et visst sett enligt vegnormaler men juridiskt spelar det ingen roll. Finns många eksempel på felaktig bruk av kantsten och då är det kartan som gäller. 

Gjelder det kun kantstein som er satt opp feil, hva om ett skilt er satt opp feil, ett trafikklys er satt opp feil eller om kartet er feil.

Hvordan skal vi avgjøre hva som er rett.

Lenke til kommentar

Dette er en del av kjøreopplæringen...

m79Zy-myndighets-pyramiden.webp

 

Men akkurat denne gata er en nøtt. Men jeg heller fortsatt til at de som kommer ut fra Kabelgata faktisk må krysse et fortau, og da naturlig utløser vikeplikt for alt av trafikk. Så er det ikke enkelt å se at dette faktisk er et fortau...

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...