Jump to content
Sign in to follow this  
Roald Ramsdal

Fikk ikke patent på evighetsmaskin. Nå møter oppfinneren staten i retten [Ekstra]

Recommended Posts

Herlig, ved den saksøkingen har de gitt vekk hele idéen sin, uten å ha patent på den. Har en praktisk innpakning i løpet av noen timer, snakkes!

Share this post


Link to post
50 minutes ago, OlaML said:

Herlig, ved den saksøkingen har de gitt vekk hele idéen sin, uten å ha patent på den. Har en praktisk innpakning i løpet av noen timer, snakkes!

Niks: de hadde levert søknaden, dermed var alle rettigheter i boks.

Men - som Patentstyret skriver:

Quote

Søknaden beskriver ikke noen praktiske utførelsesformer eller noen teknisk effekt. Det som er beskrevet i det foreliggende kravsettet vil derfor stride mot patentloven § 1, første ledd. Søknaden beskriver derfor ikke en oppfinnelse som kan patenteres.


Vurdering av patenterbarhet
Søknaden består av 4 krav, der det første kravet er selvstendig, og de tre andre er avhengige av krav 1. Krav 1 har følgende ordlyd:

«Termodynamisk syklus, i.e. begynnelsestilstand lik sluttilstand, karakterisert ved en korrelasjon > 0,8 mellom ekspansjonens entalpidifferanse (H) og den maksimale PVverdien som opptrer i nevnte ekspansjon.»

Du kan ikke patentere en termodynamisk syklus, kun en løsning på et teknisk problem.

image.png.a7a021e7a1f28e204c26babe021d24c3.png

Dette er i beste fall en oppdagelse og kanskje verdt en pris og anerkjennelse.

Ser også ut for meg at de ikke brukte patentrådgiver. Den hadde nok stoppet slike patentkrav.

Edited by trikola
  • Like 3

Share this post


Link to post
17 minutes ago, trikola said:

Niks: de hadde levert søknaden, dermed var alle rettigheter i boks.

Men - som Patentstyret skriver:

Du kan ikke patentere en termodynamisk syklus, kun en løsning på et teknisk problem.

image.png.a7a021e7a1f28e204c26babe021d24c3.png

Dette er i beste fall en oppdagelse og kanskje verdt en pris og anerkjennelse.

Ser også ut for meg at de ikke brukte patentrådgiver. Den hadde nok stoppet slike patentkrav.

Selvmotsigelsene i denne posten skal være min arbeidstegning.

Share this post


Link to post

Det er nok ikkje grunnlag for eit søksmål her. Frå patentloven § 1:

Sitat

§ 1.

Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.

Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør

1. oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder,
2. kunstneriske frembringelser,
3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner,
4. fremleggelse av informasjon.

Om det ikkje går fram av patentsøknaden korleis "oppfinninga" skal brukast industrielt så forblir dette ei oppdaging, teori eller metode som då ikkje kan patenterast.

Ein kunne tatt patent på dette om ein kan bruke dette til noko nyttig, som f.eks. å drive ei maskin. Men som med andre evigheitsmaskiner så fungerer det til ei viss grad om systemet er lukka og heilt utan tap.

Ei klassisk evigheitsmaskin som består av eit hjul med eit lodd som drar hjulet ned på den eine sida slik at eit nytt lodd blir løfta opp på den andre sida vil på ein måte fungere om systemet er 100% friksjonsfritt. Det finnes alt slike maskiner som har veldig lav friksjon og som derfor kan fortsette å snurre ganske lenge, men ikkje evig. Og så fort ein koplar på noko som forbrukar energi så stoppar maskina.

 

Alt det sagt så synes eg likevel at heile patentordninga er utdatert og må tilpassast dagens teknologiutvikling. At ein patent gir einerett i 20 år før patentet må offentleggjerast fungerer dårleg i dag når teknologiutviklinga går så raskt. Denne ordninga fungerte for 100 år sidan når teknologiutviklinga gikk sakte og ein fant opp ting som motorar og lyspærer, men i dag er nye teknologiske oppfinningar utdatert etter eit år likevel.

Det er heilt på sin plass at ein oppfinnar skal kunne få sikra sine økonomiske interesser slik at det fortsatt er lønnsomt å bruke tid på å finne opp nye ting, men varigheita på patenten må være tilpassa teknologien som det blir tatt patent på.

I tillegg så må ein få vekk alle tullepatenta som som beskriver kva ein ønsker å få til, ikkje det ein har fått til. Det burde sjølvsagt ikkje være mogleg å få patent på "kroppssensor som kan sende instruks til datamaskin" eller "kommunikasjonsmiddel som kan trådlaust kommunisere gjennom terreng utan å gå omvegen via satellitt eller antenne". Skal ein ha patent på slike ting så burde det også være eit minstekrav at ein er i stand til å produsere ei slik oppfinning. Slik som det er i dag er det mange bedrifter som tek patent på slike tullepatentar slik at dersom det skulle dukke opp ein produsent som finner opp ein tankelesar så kan bedrifta med patentet på "dings for mentalkommunikasjon" slå i bordet med at dei eig rettigheitene og dermed fortenesta for denne tankelesaren som nokon andre har funnet opp innafor den aktuelle 20 års perioda patentet gjeld.

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
8 hours ago, The Avatar said:

Alt det sagt så synes eg likevel at heile patentordninga er utdatert og må tilpassast dagens teknologiutvikling. At ein patent gir einerett i 20 år før patentet må offentleggjerast fungerer dårleg i dag når teknologiutviklinga går så raskt. Denne ordninga fungerte for 100 år sidan når teknologiutviklinga gikk sakte og ein fant opp ting som motorar og lyspærer, men i dag er nye teknologiske oppfinningar utdatert etter eit år likevel.

Det har aldri vært sånn.

Det er det helt grunnleggende i patentideen: oppfinneren får eneretten i opptil 20 år men som motytelse til samfunnet som gir patentrettigheten (og frasier seg da også å bruke oppfinnelsen fritt i denne perioden) må oppfinnelsen offentliggjøres slik at den kan brukes av enhver fagmann på det angående fagområde. Om patentet ikke ble publisert kunne jo heller ingen dømmes for brudd på patentrettigheter. Det er tross alt ikke vanlig i en sivilisasjon å kunne bli dømt for noe som man ikke kan vite at det er forbudt.

Patentsøknader blir standardmessig publisert 18 måneder etter søknadsinnlevering. Hvis saksbehandling unntaksvis skulle gå så fort at patent kan meddeles før denne fristen må søkeren enten vente på patent-meddelelsen eller gå med på å publisere tidligere: ingen patent uten publikasjon.

USA har/hadde som i så mange andre sammenhenger noen særtrekk: da ble det inntil ca årtusenskiftet ikke publisert før patentsøknaden ble godkjent. Og ble den ikke godkjent så ble oppfinnelsen heller ikke publisert. Men da fantes det jo heller ingen patentvern. Idag er USA omtrent på linje med resten av verden svjv.

Edited by trikola
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (5 timer siden):

At ein patent gir einerett i 20 år

Jeg klippet bort siste del av setninga, som var feil. Jeg antar du mener at patentbeskyttelsen (for innvilget patent) er for langvarig for den utviklingstakten vi har i dag. Der er jeg enig, selv om beskyttelsen koster mer penger mot slutten og dermed beskytter oppfinneren svakere. Det er likevel ikke der jeg mener skoen trykker mest. Jeg mener skoen trykker mye mer på rettigheter tll åndsverk. Som generelt er artistens levetid + 75 år. Dette hemmer den kulturelle utviklinga og fremstår som en hellig økonomisk melkeku. Artister bør som andre folk tjene sine penger kontinuerlig på kontinuerlig produksjon av sine varer og tjenester. Legge av penger fra gode dager til dårlige dager. Ikke produsere noen album mens man er ung og viril og hvile på lauvbærene resten av livet uten å løfte en finger. For ikke å snakke om det syke fenomenet at man kan patentere en melodi. Nå har heldigvis det blitt tatt tak i av noen, men det er ennå en lang vei igjen for å frigi allerede patenterte melodier.

Share this post


Link to post
37 minutes ago, Simen1 said:

Jeg klippet bort siste del av setninga, som var feil. Jeg antar du mener at patentbeskyttelsen (for innvilget patent) er for langvarig for den utviklingstakten vi har i dag. Der er jeg enig, selv om beskyttelsen koster mer penger mot slutten og dermed beskytter oppfinneren svakere. Det er likevel ikke der jeg mener skoen trykker mest. Jeg mener skoen trykker mye mer på rettigheter tll åndsverk. Som generelt er artistens levetid + 75 år. Dette hemmer den kulturelle utviklinga og fremstår som en hellig økonomisk melkeku. Artister bør som andre folk tjene sine penger kontinuerlig på kontinuerlig produksjon av sine varer og tjenester. Legge av penger fra gode dager til dårlige dager. Ikke produsere noen album mens man er ung og viril og hvile på lauvbærene resten av livet uten å løfte en finger. For ikke å snakke om det syke fenomenet at man kan patentere en melodi. Nå har heldigvis det blitt tatt tak i av noen, men det er ennå en lang vei igjen for å frigi allerede patenterte melodier.

  • 20 år er bare øvre grense. De fleste patenter "dør" lenge før 20 år har gått: når noen har funnet en annen løsning av det tekniske problem gitt av krav 1 i det eksisterende patent er det ingen vits å opprettholde patentvernet ved å betale stadig høyere årsavgifter
  • lær deg forskjellen mellom ulike typer åndsverk. Ingen sted på siden du linker til finnes noe som har med patent å gjøre. Copyright har hver og en uten å måtte sende en søknad noe sted. Og at maskinen kan spytte ut alle melodier som finnes hjelper jo ikke mot copyright - maskinen må jo ha produsert og publisert melodien først før den kan - illegal - kopieres.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...