Jump to content
thelebrity68

Ny nettleie: Andreas programmerer for harde livet for å betale minst mulig [Ekstra]

Recommended Posts

Kan noen prøve å forklare meg hvordan vi skal spare milliarder i nettinvesteringer (nettleie) ved å gi nerdene rabatt på nettleien (på bekosting av alle andre) hvis de installerer utstyr som flytter forbruk fra siste kvarteret i timen til første kvarteret i neste time?

Dette har jo absolutt ingen ting med å gjevne ut forbruket gjennom døgnet?

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Ivar Nesje skrev (3 minutter siden):

Kan noen prøve å forklare meg hvordan vi skal spare milliarder i nettinvesteringer (nettleie) ved å gi nerdene rabatt på nettleien (på bekosting av alle andre) hvis de installerer utstyr som flytter forbruk fra siste kvarteret i timen til første kvarteret i neste time?

Dette har jo absolutt ingen ting med å gjevne ut forbruket gjennom døgnet?

Man jevner ut forbruket i nettet, altså blir fremtidige kostnader for utbygging av nettet lavere. Kan kjøre lengre på dagens kabler etc.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Eneste resultatet den nye nettleia vil få for min del i en liten leilighet vil være at jeg vil begrense lading av elbil slik at den vil lade store deler av døgnet i stedet for kun natt for å unngå å gå over til trinnet mellom 5 og 10 kW. I praksis totalt mot sin hensikt! Når de ønsker at man skal flytte elbil til natt (som er det eneste forbruket jeg faktisk kan flytte, og som går over 5 kW på en time) så burde det ikke vært begrenset trinn på natta/kveld/helg. Den rabatten de legger opp til er i disse tilfellene ikke nok til å forsvare økningen i trinn.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
yhagger skrev (54 minutter siden):

Eneste resultatet den nye nettleia vil få for min del i en liten leilighet vil være at jeg vil begrense lading av elbil slik at den vil lade store deler av døgnet i stedet for kun natt for å unngå å gå over til trinnet mellom 5 og 10 kW. I praksis totalt mot sin hensikt! Når de ønsker at man skal flytte elbil til natt (som er det eneste forbruket jeg faktisk kan flytte, og som går over 5 kW på en time) så burde det ikke vært begrenset trinn på natta/kveld/helg. Den rabatten de legger opp til er i disse tilfellene ikke nok til å forsvare økningen i trinn.

Nei det er ikke totalt mot sin hensikt. Hensikten er å jevne ut effekten. Og det er akkurat det du gjør:)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (1 minutt siden):

Nei det er ikke totalt mot sin hensikt. Hensikten er å jevne ut effekten. Og det er akkurat det du gjør:)

Jeg har ikke helt forstått motivasjonen for kombinasjonen av å ha lavere strømpris når forbruket er lavt (feks om natta) men å samtidig ha «effekttrinn» som straffer høy effekt uavhengig av andres forbruk?

Prøver man å prise inn både nasjonal produksjons-kapasitet, og lokal tilførselskapasitet?

-k

 • Like 5

Share this post


Link to post
knutinh skrev (8 minutter siden):

Jeg har ikke helt forstått motivasjonen for kombinasjonen av å ha lavere strømpris når forbruket er lavt (feks om natta) men å samtidig ha «effekttrinn» som straffer høy effekt uavhengig av andres forbruk?

Prøver man å prise inn både nasjonal produksjons-kapasitet, og lokal tilførselskapasitet?

-k

Det er generelt sett lavere forbruk om natten.  Så her kan vi øke. IE en innfører gulrot.

Man prøver å legge kostnadene for fremtiden der de hører hjemme, altså hos de som krever mye effekt. 

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (9 minutter siden):

Det er generelt sett lavere forbruk om natten.  Så her kan vi øke. IE en innfører gulrot.

Man prøver å legge kostnadene for fremtiden der de hører hjemme, altså hos de som krever mye effekt. 

Problemet er at gulroten med lavere avgift om natta spises opp av høyere trinn fordi man bruker effekt, og dermed vil det i mange tilfeller lønne seg å lade samtidig som man bruker "resten" av strømmen opp til taket i det trinnet man er.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
yhagger skrev (Akkurat nå):

Problemet er at gulroten med lavere avgift om natta spises opp av høyere trinn fordi man bruker effekt, og dermed vil det i mange tilfeller lønne seg å lade samtidig som man bruker "resten" av strømmen opp til taket i det trinnet man er.

Det som lønner seg er å lade med mest mulig jevn effekt på natt/helg. Samt resten av tiden ha jevn og lav effekt. I tillegg må en sjekke opp mot strømpris såklart.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (13 minutter siden):

Det som lønner seg er å lade med mest mulig jevn effekt på natt/helg. Samt resten av tiden ha jevn og lav effekt. I tillegg må en sjekke opp mot strømpris såklart.

Mitt normale forbruk i leiligheten ligger på ca 3 kW pr time. Er kun ved lading av elbil jeg havner på trinnet mellom 5 og 10 kW. Ellers må jeg lade elbilen min med kun 2 kW.. hadde jo vært mye bedre for nettet om jeg kunne ladet med full effekt på natta når det er færre som bruker mye strøm.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (8 minutter siden):

Hvem blir påført en kostnad av at jeg trekker 10kW når «ingen» andre bruker strøm?

Er ikke litt som å kjøre 10 turer på ringveien kl 3 om natta. Så lenge slitasjen man påfører veien er neglisjerbar og man ikke påfører naboene støy eller forurensning så er dimensjonering av vei for å ta unna rushet den primære «kosten», og den kan man balansere ved å prise bruken progressivt. Da vil de som kan flytte kjøringa si ut av rushet, og man kan utsette utbygging.

-k

Finnes ingen slike tilfeller, altså at du er alene i nettet. Ikke har du oversikt over det heller, så det er søkt. Poenget er å fakturere storforbrukerne og ha en enkel måte og forholde seg til dette på.

 

Share this post


Link to post
yhagger skrev (6 minutter siden):

Mitt normale forbruk i leiligheten ligger på ca 3 kW pr time. Er kun ved lading av elbil jeg havner på trinnet mellom 5 og 10 kW. Ellers må jeg lade elbilen min med kun 2 kW.. hadde jo vært mye bedre for nettet om jeg kunne ladet med full effekt på natta når det er færre som bruker mye strøm.

Men det er ikke så stor kapasitet på natt som du tror. Det er typisk 5GW mellom peak på dag og bunn på natt. Det er altså ikke plass til at alle skal lade med høy effekt på natt. Ved å jevne ut forbruket over dagen holder en kostnadene nede og en blir fakturert lite.

De fleste folk kjører <4 mil pr dag eller trenger ca 8kWh. Det gjøres unna på 4 timer med 2kW. Sånn enkelt forklart.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (12 minutter siden):

Finnes ingen slike tilfeller, altså at du er alene i nettet. Ikke har du oversikt over det heller, så det er søkt. Poenget er å fakturere storforbrukerne og ha en enkel måte og forholde seg til dette på.

1. Når vi nå har differensiert prising så er det mulig å vite hvem som bruker hvor mye effekt/energi på timebasis. Enig?

2. Det er uansett mulig å måle hvor mye effekt som produseres og importeres/eksporteres. Enig?

3. Når vi vet hvor mye som brukes til et gitt tidspunkt så kan vi også vite hvor langt unna vi er å saturere produksjons-kapasiteten. Enig?

Hvis jeg bruker 10kW på et tidspunkt hvor vi er langt unna sprengt kapasitet så er det rimelig å si at mitt bruks-mønster der og da ikke er drivende for et behov for å bygge ut framtidig kapasitet. I så fall bør jeg faktureres for at forbruket medfører tapping av vann i magasinene, ikke for at vi må etablere nye gasskraftverk for å øke peak produksjon.

 

Grunnen til at jeg stilte et spørsmål rundt dette var at jeg åpnet for at det var «andre faktorer» som jeg ikke kjente til. F.eks. begrensninger i lokal overføringskapasitet. Svarene dine overbeviser meg ikke om at du har forstått innspillet mitt.

Jeg ser ingen grunn til å «fakturere storforbrukerne» for å være storforbrukere i seg selv. Som en første tilnærming så synes proporsjonal prising av energien man henter ut å gi mening. En noe mer forfinet løsning er å ha time-prising for å gi insentiver til å flate ut effekt-topper. Å ønske å «straffe» storforbrukere uten at de påfører ulemper på andre låter som en sosialdemokratisk sjalusi-problemstilling som jeg trodde at vi var ferdige med.

-k

Edited by knutinh
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (2 timer siden):

Man jevner ut forbruket i nettet, altså blir fremtidige kostnader for utbygging av nettet lavere. Kan kjøre lengre på dagens kabler etc.

Vi bruker betydelige ressurser i både penger og tid bare for å la være å løse utfordringene der de faktisk oppstår. Oveføringsnettet er ryggraden i felles samfunnsinfrastruktur. Da er det der utfordringer skal løses. Hvis ikke så har vi ikke et fellesskap lenger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
knutinh skrev (3 minutter siden):

1. Når vi nå har differensiert prising så er det mulig å vite hvem som bruker hvor mye effekt/energi på timebasis. Enig?

2. Det er uansett mulig å måle hvor mye effekt som produseres og importeres/eksporteres. Enig?

3. Når vi vet hvor mye som brukes til et gitt tidspunkt så kan vi også vite hvor langt unna vi er å saturere produksjons-kapasiteten. Enig?

Hvis jeg bruker 10kW på et tidspunkt hvor vi er langt unna sprengt kapasitet så er det rimelig å si at mitt bruks-mønster der og da ikke er drivende for et behov for å bygge ut framtidig kapasitet. I så fall bør jeg faktureres for at forbruket medfører tapping av vann i magasinene, ikke for at vi må etablere nye gasskraftverk for å øke peak produksjon.

 

Grunnen til at jeg stilte et spørsmål rundt dette var at jeg åpnet for at det var «andre faktorer» som jeg ikke kjente til. F.eks. begrensninger i lokal overføringskapasitet. Svarene dine overbeviser meg ikke om at du har forstått innspillet mitt.

-k

1. Det er mulig i dag også det,  timesverdier dumpes i elhub.

2. Ja, men produksjon er ikke problemet her.

3. Igjen, dette har Ingenting med produksjon  å gjøre.

 

Du misforstår problemet,  anbefaler deg å gå på NVE sine sider å lese høringsforslagene. Masse nyttig info der:)

 

Share this post


Link to post
Roger Moore skrev (4 minutter siden):

Vi bruker betydelige ressurser i både penger og tid bare for å la være å løse utfordringene der de faktisk oppstår. Oveføringsnettet er ryggraden i felles samfunnsinfrastruktur. Da er det der utfordringer skal løses. Hvis ikke så har vi ikke et fellesskap lenger.

Så vi skal sløse for å få størst mulig kostnader? Tror de færreste er enig med deg der:)

Share this post


Link to post
Roger Moore skrev (5 minutter siden):

Vi bruker betydelige ressurser i både penger og tid bare for å la være å løse utfordringene der de faktisk oppstår. Oveføringsnettet er ryggraden i felles samfunnsinfrastruktur. Da er det der utfordringer skal løses. Hvis ikke så har vi ikke et fellesskap lenger.

Når ny teknologi tillater oss å skyve på store investeringer med f.eks. 10 år så synes jeg at vi skal det.

-k

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (8 minutter siden):

Så vi skal sløse for å få størst mulig kostnader? Tror de færreste er enig med deg der:)

Sløse hva for hvilke kostnader? Kostnaden er der uansett, den er bare flyttet til et "usynlig budsjett". I stede for at vi som et fellesskap investerer i felles infrastruktur ender vi nå opp med en "alle for seg selv" situasjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
knutinh skrev (7 minutter siden):

Når ny teknologi tillater oss å skyve på store investeringer med f.eks. 10 år så synes jeg at vi skal det.

-k

Det er ingen ting som skyves på i tid her, det skyves bare "ute av syne, ute av sinn" for de forskjellige aktørene i kraftbransjen og ender opp i fanget på hver enkelt av oss. Det er pulverisering av det som gode samfunn anser som en felles byrde og gevinst.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...