Jump to content
Bobly

Evnetest - jobbintervju

Recommended Posts

Jeg tror jeg sender dem e-post og spør jeg. Jeg fikk jo inntrykk under intervjuet av at jeg nesten var valgt til stillingen allerede. Og så er det helt vanvittig når de avviser meg ved å ikke spørre om referanser mot slutten av intervjuet.

Share this post


Link to post
Bobly skrev (1 minutt siden):

Jeg tror jeg sender dem e-post og spør jeg. Jeg fikk jo inntrykk under intervjuet av at jeg nesten var valgt til stillingen allerede. Og så er det helt vanvittig når de avviser meg ved å ikke spørre om referanser mot slutten av intervjuet.

Nå må du puste med magen her. De har da ikke avvist deg på noen som helst måte. Du har oppgitt referanser i søknaden din allerede. At de da går ut i fra at det bare er å kontakte disse er da helt naturlig. Her ville jeg bare ha ventet. 

Share this post


Link to post
mickey1928 skrev (10 minutter siden):

Nå må du puste med magen her. De har da ikke avvist deg på noen som helst måte. Du har oppgitt referanser i søknaden din allerede. At de da går ut i fra at det bare er å kontakte disse er da helt naturlig. Her ville jeg bare ha ventet. 

Du har rett. Men problemet er bare at jeg søkte denne stillingen i juni. Og det er 4 måneder siden jeg varslet mine referanser at jeg søkte denne stillingen. De vil vel bli overrasket om de nå plutselig får en telefon. Evt. vil jeg ikke varsle referansene igjen og så får de ikke tlf. Det er mega-flaut.

Share this post


Link to post

Jeg ville ikke tatt det så tungt. De fleste er klar over at ansettelsesprosesser kan ta lang tid. Og referansene dine vil vel stort sett klare å svare for seg selv om de ikke har forberedt seg på det. Det er forøvrig heller ikke helt uvanlig at arbeidsgiver sier seg fornøyd bare du oppgir referanser, altså at de bare sjekker at du faktisk er villig til å oppgi noen.

Share this post


Link to post
mickey1928 skrev (3 minutter siden):

Jeg ville ikke tatt det så tungt. De fleste er klar over at ansettelsesprosesser kan ta lang tid. Og referansene dine vil vel stort sett klare å svare for seg selv om de ikke har forberedt seg på det. Det er forøvrig heller ikke helt uvanlig at arbeidsgiver sier seg fornøyd bare du oppgir referanser, altså at de bare sjekker at du faktisk er villig til å oppgi noen.

Takk kjære deg. Hadde jeg ikke fått så gode vibber på dette intervjuet, hadde jeg nok ikke tatt det så tungt heller. Føler at det er litt dårlig gjort å ikke gi jobben etter den opphausingen av meg og to gode intervjuer og tester. Jeg får bare krysse fingrene. Sukk😵💫

Share this post


Link to post
mickey1928 skrev (1 time siden):

Jeg ville ikke tatt det så tungt. De fleste er klar over at ansettelsesprosesser kan ta lang tid. Og referansene dine vil vel stort sett klare å svare for seg selv om de ikke har forberedt seg på det. Det er forøvrig heller ikke helt uvanlig at arbeidsgiver sier seg fornøyd bare du oppgir referanser, altså at de bare sjekker at du faktisk er villig til å oppgi noen.

Kommer an på jobb, men man snakker selvsagt med referanser om det er en viktig ansettelse.

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (22 minutter siden):

Kommer an på jobb, men man snakker selvsagt med referanser om det er en viktig ansettelse.

Det er det jeg også tenker. Har vel ikke vært borti å bli ansatt uten referansesjekk tidligere. Og det er derfor jeg lurer på om det er å anse som avslag egentlig, når de ikke etterspør referansene? 

Share this post


Link to post
Bobly skrev (2 timer siden):

Det er det jeg også tenker. Har vel ikke vært borti å bli ansatt uten referansesjekk tidligere. Og det er derfor jeg lurer på om det er å anse som avslag egentlig, når de ikke etterspør referansene? 

Ikke hvis du hadde oppgitt referanser i søknaden. Da er det jo ingenting å etterspørre.

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (1 time siden):

Ikke hvis du hadde oppgitt referanser i søknaden. Da er det jo ingenting å etterspørre.

Har gitt referansene i søknaden ja. Men arbeidsgiver spør vel alltid om hvilke av disse som kan ringes? 

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (12 timer siden):

Selvsagt ikke. Det ville jo f.eks vært dumt å ansette en person uten de evnene man etterspør.

Husker vi hadde en kar på intervju som var flink til å snakke for seg. Greie papirer, men på evnetesten gikk det så dårlig at han rett og slett trakk seg, da han nok skjønte at dette ikke var noe for ham.

En annen person hadde litt svakere papirer, men var ganske enkelt brilliant på evnetesten, ble ansatt og har fungert helt ypperlig.

Poenget med en slik test er at man selv velger hva man vil ta med, opp mot hvilke egenskaper som er viktige i jobben.

Personlighetstest er gjerne mindre viktig, dvs. de færreste personlighetstyper bør ekskluderes, men kan være greit å kartlegge hva slags type man er. Ikke noe vi har brukt.

Selvsagt er det det - mesteparten av slike tester er totalt tull og har fryktelig lite å si hvorvidt man klarer jobben eller ikke. Dette er en milliardindustri uten like,  i Norge er feks særlig AON (tidligere Cut-E) ganske store. Skal man ha slike tester bør det være relevante tester for den jobben man skal gjennomføre. Aon leverer ganske sjeldent på akkurat det området (de er dog ganske flinke til å måle hvor god man er til å spille tetris-aktig spill samtidig som man regner mattestykker , men det er som sagt en nokså irrelevant egenskap i mange jobber)

Edited by William_S
  • Like 2

Share this post


Link to post
Bobly skrev (12 timer siden):

Har gitt referansene i søknaden ja. Men arbeidsgiver spør vel alltid om hvilke av disse som kan ringes? 

Nei, ein antek at du har snakka med referansane på førehand før du oppgir dei som referanser, eller som minimum at du er så trygg på referansepersonane dine at du veit dei gir deg ei god referanse også utan å snakke med dei på førehand. Oppgir du fleire referanser enn den potensielle arbeidsgiveren ønsker å sjekke så er det arbeidsgiver som velger utifrå referanselista. Eg har aldri vært borti (på nokon av sidene av bordet) at ein arbeidssøker stadfestar eller trekker referansepersonar i ettertid. Det er derfor heller ikkje vanleg at den potensielle arbeidsgiveren sjekker med deg ein siste gong før referansepersonane blir kontakta.

I din situasjon (særleg fordi du sitter igjen med eit godt inntrykk etter intervjuet) så vil eg anta at den potensielle arbeidsgiveren enten kontaktar dei oppgitte referansepersonane like etterpå, eller i enkelte tilfeller kjem til at ein ikkje treng å utføre referansesjekk basert på intervjuet.
Det er derfor ikkje eit fareteikn at den potensielle arbeidsgiveren ikkje har kontakta deg igjen angåande referansar, det må i så tilfelle være fordi ein ynskjer fleire referansar frå deg.

 

 

Om ein oppgir referansane i søknaden eller fyrst når den potensielle arbeidsgiveren etterspør referansar kokar ofte ned i eit taktisk val frå jobbsøkaren. Sannsynlegheita for å få jobben blir litt større når du leverer ein fullstendig søknad med referansar, ikkje berre viser du at du er i stand til å fylle ut eit skjema på ein systematisk måte men du gir også den potensielle arbeidsgiveren meir informasjon å gå på. Kven du har oppgitt som referansar er også nyttig informasjon då det indirekte seier litt om du forlot dine forrige arbeidsgivarar på ein god måte eller ikkje. Har du alt oppgitt dine tidlegare sjefar så tyder det på at du har slutta heilt utan dramatikk og på ein ryddig måte, har du berre tidlegare kollegaer og liknande så gir det eit omvendt inntrykk av at du ikkje lenger er på talefot med din gamle sjef.

På den andre sida er det mange som fyrst oppgir referansar ved førespurnad. Det svekker litt muligheitene for å bli plukka ut som ein av dei aktuelle kandidatane. Det gir også eit signal om at du ikkje er meir interessert i jobben enn at du har gjort akkurat eit minumum av arbeid med å sende inn søknaden. Ein kandidat som verkeleg vil ha jobben har typisk også snakka med sine referansepersonar om at dette er ein jobb dei ynskjer før søknaden blir sendt inn. Ein typisk jobbsøkar sender inn ein ukomplett søknad siste timen før søknadsfristen går ut.
Fordelen med å holde tilbake referansane er at du ikkje risikerer å forsure dagens arbeidsforhold ved å fortelle dagens arbeidsgjevar og eventuelt kollegaer om at du har søkt på ein annan jobb, særleg når det fortsatt er uklart om du kjem så langt at du blir seriøst vurdert til den nye jobben.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (17 timer siden):

Kommer an på jobb, men man snakker selvsagt med referanser om det er en viktig ansettelse.

Selvsagt kommer det an på jobben. Men det kommer også i stor grad an på person/personene som driver ansettelsesprosessen. Noen stoler først og fremst på sin egen intuisjon og magefølelse, samtidig som at de har vært i gamet lenge nok til å ha lært seg at det tross alt finnes mange dårlige ledere der ute også. En manglende eller dårlig referanse trenger ikke å bety at arbeidssøkeren er problemet. 

I det offentlige er man pålagt å snakke med referanser, men det er ikke regler for hvor mye man må snakke med dem, eller hvor mye de må vektlegges. Ofte kan en slik samtale fortone seg som følger:

 

Potensiell arbeidsgiver: Hei, jeg ringer angående din gamle kollega, Arne. Han har oppgitt deg som referanse i tilknytning en stilling han har søkt hos oss. Grei fyr eller?

Referanse: Jada, Arne er hyggelig han. Aldri noen problemer med han.

Potensiell arbeidsgiver: Flott, det var alt jeg trengte. Ha en god dag! 

 

Edited by mickey1928

Share this post


Link to post
On 9/16/2021 at 2:32 PM, The Avatar said:

Om du har hatt problem med å sende inn svar så bør du ta kontakt med kontaktpersonen.

Kor mykje evnetesten betyr er veldig avhengig både av kva test du har tatt, kav stilling du har søkt på, og ikkje minst kor mykje den som intervjuer/tilsetter velger å støtte seg til evnetesten.

Eg har ein generell skepsis til at slike standariserte testar gir eit betre vurderingsgrunnlag enn ordinært jobbintervju med tilhøyrande CV og karakterutskrift. Einaste staden eg har forståing for at ein brukar slike testar er dersom det er så mange kvalifiserte søkarar at ein må finne på ein test for å kunne klare å sortere ut nokre av søkarane. Eller dersom ein har komt så langt i tilsettingsprosessen og har to veldig like kandidatar der ein treng ein "tie-breaker" for å skille kandidatane.

Fullstendig enig. Hva er poenget med å ha en test man kan øve seg på et par dager i forkant for å score bra og komme foran i rekken?

Slik tester er helt idiotiske i mine øyne og lite relevant for å avsløre om kandidaten er egnet til oppgavene de faktisk skal utføre i stillingen.

Jeg testet meg selv og bare etter en time med øvelser og forklaringer tok jeg nærmest alle. HR og rekruttering har blitt en industri som fjerner det som er viktig fra en kandidat.

Edited by Theo343
  • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (4 timer siden):

Om ein oppgir referansane i søknaden eller fyrst når den potensielle arbeidsgiveren etterspør referansar kokar ofte ned i eit taktisk val frå jobbsøkaren. Sannsynlegheita for å få jobben blir litt større når du leverer ein fullstendig søknad med referansar, ikkje berre viser du at du er i stand til å fylle ut eit skjema på ein systematisk måte men du gir også den potensielle arbeidsgiveren meir informasjon å gå på. Kven du har oppgitt som referansar er også nyttig informasjon då det indirekte seier litt om du forlot dine forrige arbeidsgivarar på ein god måte eller ikkje. Har du alt oppgitt dine tidlegare sjefar så tyder det på at du har slutta heilt utan dramatikk og på ein ryddig måte, har du berre tidlegare kollegaer og liknande så gir det eit omvendt inntrykk av at du ikkje lenger er på talefot med din gamle sjef.

På den andre sida er det mange som fyrst oppgir referansar ved førespurnad. Det svekker litt muligheitene for å bli plukka ut som ein av dei aktuelle kandidatane. Det gir også eit signal om at du ikkje er meir interessert i jobben enn at du har gjort akkurat eit minumum av arbeid med å sende inn søknaden. Ein kandidat som verkeleg vil ha jobben har typisk også snakka med sine referansepersonar om at dette er ein jobb dei ynskjer før søknaden blir sendt inn. Ein typisk jobbsøkar sender inn ein ukomplett søknad siste timen før søknadsfristen går ut.
Fordelen med å holde tilbake referansane er at du ikkje risikerer å forsure dagens arbeidsforhold ved å fortelle dagens arbeidsgjevar og eventuelt kollegaer om at du har søkt på ein annan jobb, særleg når det fortsatt er uklart om du kjem så langt at du blir seriøst vurdert til den nye jobben.

Her syns jeg du fantaserer litt vel mye. Det er meget unntaksvis at referanser vedlagt søknaden har noe å si for videre prosess. Det å ikke inkludere referanser i søknaden kan handle om mange ting, men sjelden at man ikke gidder. Du nevner jo selv situasjonen med å ikke avsløre for nåværende arbeidsgiver at du søker nye jobber. Det er én årsak. En annen er at ofte så søker folk på veldig mange jobber. Enten på grunn av at de er arbeidsledige eller at de rett og slett ønsker seg bort fra nåværende stilling. Å utsette referansene dine for et potensielt skred av telefoner og meldinger er dårlig stil. En annen ting er jo at mange søker på jobber fordi de er nysgjerrige på dem, men etter et eventuelt intervju finner man kanskje ut at det ikke var så interessant likevel. Enda en situasjon hvor det gir mening å ikke ha oppgitt referansene sine for tidlig. For ikke å snakke om at det gjerne går flere uker og av og til måneder fra en søknad sendes til referansesjekk blir aktuelt. Å be referansene dine være klare for å bli kontaktet i det du søker på en jobb fremstår direkte meningsløst. 

Jeg mener at du like godt kan snu situasjonen på hodet og påstå at å folk som faktisk vil ha litt kontroll på hvem som kontakter referansene deres fremstår som mer fornuftige og oppegående mennesker. 

Jeg syns også du drar det langt når du påstår at å ikke inkludere referanser i søknaden vil si at du bare har gjort et minimum og at du ikke er så interessert. Om du leverer en god søknad så har referanser null å si. Det spør man etter dersom man kommer dit i prosessen. 

Edited by mickey1928
  • Like 2

Share this post


Link to post
mickey1928 skrev (17 minutter siden):

Her syns jeg du fantaserer litt vel mye. Det er meget unntaksvis at referanser vedlagt søknaden har noe å si for videre prosess. Det å ikke inkludere referanser i søknaden kan handle om mange ting, men sjelden at man ikke gidder. Du nevner jo selv situasjonen med å ikke avsløre for nåværende arbeidsgiver at du søker nye jobber. Det er én årsak. En annen er at ofte så søker folk på veldig mange jobber. Enten på grunn av at de er arbeidsledige eller at de rett og slett ønsker seg bort fra nåværende stilling. Å utsette referansene dine for et potensielt skred av telefoner og meldinger er dårlig stil. 

Jeg mener at du like godt kan snu situasjonen på hodet og påstå at å folk som faktisk vil ha litt kontroll på hvem som kontakter referansene deres fremstår som mer fornuftige og oppegående mennesker. 

Jeg syns også du drar det langt når du påstår at å ikke inkludere referanser i søknaden vil si at du bare har gjort et minimum og at du ikke er så interessert. Om du leverer en god søknad så har referanser null å si. Det spør man etter om man kommer dit i prosessen. 

Dette er grunnen til at jeg ikke oppgir referanser i søknaden, men heller ettersender dem skulle jeg komme så langt. Etter intervju så etterspør de gjerne referanser og så sender jeg SMS til dem og spør - får som oftest svar i løpet av noen få timer, sender det da til  potensiell arbeidsgiver pr epost eller annen kontaktform (hender de vil ha det pr SMS i stedet) 

Share this post


Link to post

I tillegg kan man fint ha forlatt en stilling på en måte som ikke gagnet den forrige arbeidsgiveren rett og slett fordi den forrige arbeidsgiveren (ikke den jobben du nå er i) hadde en sjef som rævkjørte deg og på ingen måte godtok at du søkte deg vekk fra stillingen og arbeidsoppgavene.

Det er veldig avslørende å observere reaksjonene til en ekstremt manipulerende og dobbeltkommuniserende sjef, de få timene etter han har fått beskjeden om at man skal si opp jobben. Selv om han behersker minuttene han får beskjeden.

Det er en veldig merkverdig oppfatning om at det alltid er arbeidstakerens ansvar på hvordan et arbeidsforhold avsluttes. I mange tilfeller er det enten sjef og/eller enkelte sjalu/konkurrerende kolleger som gjør det nærmest umulig å få til dette på en god og profesjonell måte.

I de tilfellene ønsker man å minske skadevirkningen av å være i arbeidsforholdet de siste 3 månedene. Arbeidsforholdet har kanskje allerede påvirket helsa såpass mye at man må ut så fort som mulig.

Har selv hatt en slik sjef som var helt på trynet og skulle gjøre livet ditt til et mareritt de siste 3 månedene. I det tilfellet hyret jeg et firma som jobber med slike saker, som bidro til min sikring i overgangen og de rådet meg sterkt til å ikke være der i hele perioden. Vi avlyste i samarbeid også avslutningsgreia med "kake" da det var opplagt at også dette ville bli brukt som en powertrip og siste harseleringsmulighet. Hvorpå sjefen ringte meg rasende på telefonen og var mildt sagt forbannet over å ikke lenger ha noen myndighet eller innvirkning ovenfor meg. Det hadde også allerede blitt demonstrert i andre møter hvor jeg informerte om avgjørelsen på en saklig og profesjonell måte. Disse sjefene er i tillegg hevngjerrige og gjør det de kan for å forsure ting etter at du har sluttet.

Jeg ville aldri brukt en slik sjef som referanse, men det er ikke din skyld at det ble slik.  Likevel blir det noe du lastes for i møte med HR og rekrutteringsselskaper.

Dette skjer ikke så rent sjeldent som man skulle tro heller. Pressede sjefer som ikke egner seg til å jobbe med personalansvar oppleves stadig blant arbeidstakere. Noen er rett og slett mer opptatt av å være sjef i et dikatur enn å være leder.

Edited by Theo343
  • Like 1

Share this post


Link to post
William_S skrev (1 time siden):

Dette er grunnen til at jeg ikke oppgir referanser i søknaden, men heller ettersender dem skulle jeg komme så langt. Etter intervju så etterspør de gjerne referanser og så sender jeg SMS til dem og spør - får som oftest svar i løpet av noen få timer, sender det da til  potensiell arbeidsgiver pr epost eller annen kontaktform (hender de vil ha det pr SMS i stedet) 

Det er problemet mitt. Tidligere har jeg alltid fått forespørsel om hvilke av de oppgitte referansene mine de kan kontakte. Og da har jeg sagt den og den. Denne gangen har de ikke spurt. Og det betyr at selv om testene gikk bra og intervjuet strålende, så er jeg uaktuell😢

Share this post


Link to post
William_S skrev (12 timer siden):

Selvsagt er det det - mesteparten av slike tester er totalt tull og har fryktelig lite å si hvorvidt man klarer jobben eller ikke. Dette er en milliardindustri uten like,  i Norge er feks særlig AON (tidligere Cut-E) ganske store. Skal man ha slike tester bør det være relevante tester for den jobben man skal gjennomføre. Aon leverer ganske sjeldent på akkurat det området (de er dog ganske flinke til å måle hvor god man er til å spille tetris-aktig spill samtidig som man regner mattestykker , men det er som sagt en nokså irrelevant egenskap i mange jobber)

Det finnes sikkert dårlige og irrelevante tester. De jeg har laget er direkte rettet mot viktige egenskaper knyttet til stillingen. Det er veldig lett å sile ut uaktuelle kandidater, samt se hvilke som har et riktig hode for disse tingene. Så det kommer jo an på testen.

Share this post


Link to post
Bobly skrev (1 time siden):

Det er problemet mitt. Tidligere har jeg alltid fått forespørsel om hvilke av de oppgitte referansene mine de kan kontakte. Og da har jeg sagt den og den. Denne gangen har de ikke spurt. Og det betyr at selv om testene gikk bra og intervjuet strålende, så er jeg uaktuell😢

Det betyr jo ikke det i det hele tatt. Du har allerede oppgitt referanser. Det er ikke noen automatikk i at arbeidsgiver spør deg om hvilke av referanse du har oppgitt som kan kontaktes. Jeg hadde gått ut i fra at alle du oppgir kan kontaktes, uten å spørre noe nærmere om dette. Du kan ikke trekke slutningen at du er uaktuell til denne stillingen fordi ingen spurte deg om referansene du allerede har oppgitt. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...