Jump to content
ImaaPotato

Skatte av bitcoin gevinst

Recommended Posts

Hei.

De siste månedene har jeg tjent en del penger på bitcoin. Jeg har ikke tenkt å selge dem med det første, men lurte på hvordan skattereglene er uansett. Jeg har prøvd å lese meg litt opp på det, men sliter litt med å forstå det. Er jeg skattepliktig selv om jeg ikke selger det? Hvor mye skatt betaler man på bitcoin gevinst? Hvis jeg f.eks holder det i 5 år uten å melde det kan jeg fortsatt ta det ut og melde det? Hva blir eventuelt konsekvensen av dette?

Takk for god hjelp. Som dere sikkert forstår er jeg litt grønn når det kommer til finans og skatteregler, så jeg setter stor pris på det.

Share this post


Link to post

Så jeg kan altså holde den uten å rapportere noen ting til skattevesenet frem til jeg selger? Googlet fort gevinstskatt og det ser ut som dette er 28% av gevinst. Stemmer dette eller har jeg misforstått?

Share this post


Link to post

Jeg mener du må føre verdi som formue på skattemeldingen din, og evt betale formueskatt hvis det går over en viss verdi. Jeg hadde aldri nok til at det var en greie, så correct me if im wrong.

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (10 minutter siden):

Så jeg kan altså holde den uten å rapportere noen ting til skattevesenet frem til jeg selger? Googlet fort gevinstskatt og det ser ut som dette er 28% av gevinst. Stemmer dette eller har jeg misforstått?

Hvis du har minet bitcoins er svaret nei og ja.

Ref fra siden det ble linket til over:
 

Sitat
  • Dersom du har "minet" bitcoins i løpet av inntektsåret skal disse inntektsføres til markedsverdien på utvinningstidspunktet (i norske kroner). Overskuddet fra "miningen" skal oppgis som skattepliktig inntekt i skattemeldingens post 3.1.12 "Annen inntekt".

Når man motar minede bitcoins inn i sin wallet er dette en skattbar inntekt hvor man må løpende summere opp hvor mye disse er verdt i NOK. 

Selv om BTC-kursen skulle falle etter at du har minet de, er det verdien fra mining-tidspunktet som danner grunnlaget for hvor mye du har tjent. Et evt. fall i BTC-kursen vil være et _potensielt_ tap, som du ikke kan trekke fra før du evt. kjøper noe for bitcoin, eller selger de.

PS: Man kan trekke fra visse kostnader for miningen, primært merforbruk av strøm pga miningen

Edited by KalleKanin

Share this post


Link to post

Jeg har ikke minet. Kun kjøpt og tradet litt. Jeg leste på finanssans at man har fribeløp på formue inntil 100 000 kroner og deretter 0.85% formueskatt. Så i mitt tilfelle er jeg ikke skattepliktig på hverken formueskatt eller gevinstskatt ettersom jeg har mindre enn 100 000 og ikke har minet.

Høres dette riktig ut?

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (18 minutter siden):

Jeg har ikke minet. Kun kjøpt og tradet litt. Jeg leste på finanssans at man har fribeløp på formue inntil 100 000 kroner og deretter 0.85% formueskatt. Så i mitt tilfelle er jeg ikke skattepliktig på hverken formueskatt eller gevinstskatt ettersom jeg har mindre enn 100 000 og ikke har minet.

Høres dette riktig ut?

Ah, OK.
Hvis du kun har kjøpt BTC og ikke solgt, kan du sitte på de uten at det medfører noe inntektsskatt. En potensiell gevinst blir ikke utløst før man bruker eller på annen måte veksler inn BTC. 

Men har du "tradet" blir det mer komplisert. Da har du vel både kjøpt og så solgt, noe som utløser skatt.
Dette må beregnes etter FIFO-prinsippet. (First In First Out), dvs hvis du kjøper 4 BTC i fire omganger av 1 BTC og så selger 2 av disse, beregnes en skattbar gevinst eller skattbart fradrag basert på differansen fra kjøpspris på de 2 første BTCene og så hva du solgte disse for. Dvs man selger hele tiden de "eldste" BTC'ene man har og gevinst/tap må beregnes ut i fra dette.
Trading kan fort bli mye papirarbeid....
Man kan også trekke fra transaksjonskostnader.


Det du sitter med av BTC per 01.01 må føres opp som formue uansett verdi. Formuesverdien settes da ut i fra kurs per 01.01. 
Så regner skatteetaten ut om du har nok formue til å måtte betale formueskatt. Men det er et høyt fradrag for formueskatt, så hvis ikke du eier eiendom er det nok liten sjanse for at du må betale noe formueskatt. (Fribeløpet for formueskatt er 1.5 millioner, så 100.000 er da alt for lite til at du må betale noen formueskatt)

Men du må likevel føre det opp.
 

Sitat
  • Dersom du eier, har "minet" eller kjøpt bitcoins i løpet av inntektsåret og disse er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som formue i din skattemelding i post 4.1.10 "Formue andre finansprodukter".


Edit: Lagt til litt over og her er link til satsene for formueskatt:
https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/
+ Ser ut som det er 01.01 som er tidspunktet for formuesverdien

Edited by KalleKanin

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (16 minutter siden):

Jeg har ikke minet. Kun kjøpt og tradet litt. Jeg leste på finanssans at man har fribeløp på formue inntil 100 000 kroner og deretter 0.85% formueskatt. Så i mitt tilfelle er jeg ikke skattepliktig på hverken formueskatt eller gevinstskatt ettersom jeg har mindre enn 100 000 og ikke har minet.

Høres dette riktig ut?

 

Når det gjelder formueskatt så er tallene i lenken din helt på bærtur. 

Gjeldende fribeløp for formuesskatt er 1 500 000. 

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (22 minutter siden):

Jeg har ikke minet. Kun kjøpt og tradet litt. Jeg leste på finanssans at man har fribeløp på formue inntil 100 000 kroner og deretter 0.85% formueskatt. Så i mitt tilfelle er jeg ikke skattepliktig på hverken formueskatt eller gevinstskatt ettersom jeg har mindre enn 100 000 og ikke har minet.

Høres dette riktig ut?

Som Svante1 påpeker over, er beløpene ikke riktige. (Se mitt innlegg for link til riktige satser, men 1,5 mill er gjeldende sats.)
Og litt uklart i mitt innlegg:
Gevinst eller tap fra salg av BTC skal skattes av fra første krone.

Uansett: Alt skal føres opp. (Dessverre...)

Share this post


Link to post

Jeg burde kanskje spesifisert at jeg har margintradet bitcoin, så det har ikke på noe tidspunkt blitt konvertert til NOK eller USD. Jeg har kun tradet "kontrakter" og alltid hatt bitcoinen. Vet ikke om dette har noe å si. Jeg leste også på skattevesenet sine sider at FIFO ikke gjelder for bitcoin som det gjør på vanlige aksjemarkeder.

Share this post


Link to post
Sitat

Googlet fort gevinstskatt og det ser ut som dette er 28% av gevinst. Stemmer dette eller har jeg misforstått?

Skatt på kapitalinntekter er 22% nå.

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (29 minutter siden):

Jeg burde kanskje spesifisert at jeg har margintradet bitcoin, så det har ikke på noe tidspunkt blitt konvertert til NOK eller USD. Jeg har kun tradet "kontrakter" og alltid hatt bitcoinen. Vet ikke om dette har noe å si. Jeg leste også på skattevesenet sine sider at FIFO ikke gjelder for bitcoin som det gjør på vanlige aksjemarkeder.

Usikker på hva du mener med "margintradet" bitcoin. Men all gevinst skal skattes av, enten det er opsjoner eller andre typer kontrakter, og uavhengig av valutaen dette er gjort i.
Har du kjøpt noe med BTC eller fått gevinst på kontrakter i BTC er dette gevinster på lik linje med om det skjedde i NOK, og gevinst må dermed regnes om til NOK og skattes av.

Ift FIFO, har du link til skatteetatens sine sider om dette?
Det kan hende jeg tar feil her, da jeg ser at det flere steder står at dette prinsippet ikke gjelder for kryptovaluta, f.eks. her:
https://www.kryptosekken.no/

Fant dog ikke noe på skattetatens sine egne sider om dette.
Fant bare dette:

Sitat

Det er ingen forskjell om man realiserer mot vanlig valuta eller mot annen virtuell valuta.

ref:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/salg/

Edited by KalleKanin

Share this post


Link to post
KalleKanin skrev (16 minutter siden):

Ift FIFO, har du link til skatteetatens sine sider om dette?
Det kan hende jeg tar feil her, da jeg ser at det flere steder står at dette prinsippet ikke gjelder for kryptovaluta, f.eks. her:
https://www.kryptosekken.no/

Fant dog ikke noe på skattetatens sine egne sider om dette.
Fant bare dette:

ref:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/salg/

Tror kanskje du leste feil. Jeg sa at FIFO ikke gjelder krypto. Utdrag fra denne artikkelen:

"Det er ikke noe krav om at den enheten som er kjøpt først må selges først (det gjelder ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer)."

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (54 minutter siden):

Tror kanskje du leste feil. Jeg sa at FIFO ikke gjelder krypto. Utdrag fra denne artikkelen:

"Det er ikke noe krav om at den enheten som er kjøpt først må selges først (det gjelder ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer)."

Nei, jeg tolket ditt utsagn riktig, at du mente det ikke gjaldt for krypto. Jeg hadde bare ikke funnet noen offisiell informasjon om det fra Skatteetaten selv.

Så takk for link til Skattetatens sine sider!
Siden du viser til gjelder for bedrifter/næring, men overskriften sier jo "Skatteplikt på realisasjon av bitcoin og andre virtuelle valutaer og formue for privatpersoner". Pussig at de har gjort det sånn...

Synes ikke dette er ikke helt rett frem, og det er tydelig at reglene primært er laget for profesjonelle aktører...

Jeg har foreløpig tatt utgangspunkt i FIFO for mine transaksjoner, men har foreløpig solgt alt hver gang, slik at jeg slipper å tenke på dette. Men for fremtidige handler er det greit å slippe å tenke på akkkurat dette.

 

Ift kontrakter og gevinst på disse tror jeg fortsatt FIFO gjelder, gitt at dette er finansielle instrumenter og ikke kryptovaluta i seg selv. Det er som nevnt over uavhengig av hvilken valuta man gjør slike handler i og reglene følger typen instrumenter, ikke hvilken valuta de er notert i. Men jeg har aldri handlet på en måte som gjør at dette er aktuelt, så usikker hva som gjelder for hver type instrumenter.

Her følger ellers regelen om at alle poster i skattemeldingen skal regnes om til norske kroner før evt. gevinst beregnes:
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/valutagevinst-tap/V-1.002/V-1.008/

(Igjen: Ikke lett å gjøre det 100% korrekt...)

Så mitt råd:
Send mail til Skatteetaten og post gjerne svaret her :)

Share this post


Link to post

Hva med kryptovaluta man har fått i "gaver", f.eks. NANO som nå distribueres av faucets og tips fra randoms på internett?

Share this post


Link to post
icetwice skrev (5 minutter siden):

Hva med kryptovaluta man har fått i "gaver", f.eks. NANO som nå distribueres av faucets og tips fra randoms på internett?

Nå bare gjetter jeg, men jeg regner med at faucets osv regnes som 100% gevinst så du må skatte på alt.

 

KalleKanin skrev (21 minutter siden):

Nei, jeg tolket ditt utsagn riktig, at du mente det ikke gjaldt for krypto. Jeg hadde bare ikke funnet noen offisiell informasjon om det fra Skatteetaten selv.

Så takk for link til Skattetatens sine sider!
Siden du viser til gjelder for bedrifter/næring, men overskriften sier jo "Skatteplikt på realisasjon av bitcoin og andre virtuelle valutaer og formue for privatpersoner". Pussig at de har gjort det sånn...

Synes ikke dette er ikke helt rett frem, og det er tydelig at reglene primært er laget for profesjonelle aktører...

Jeg har foreløpig tatt utgangspunkt i FIFO for mine transaksjoner, men har foreløpig solgt alt hver gang, slik at jeg slipper å tenke på dette. Men for fremtidige handler er det greit å slippe å tenke på akkkurat dette.

 

Ift kontrakter og gevinst på disse tror jeg fortsatt FIFO gjelder, gitt at dette er finansielle instrumenter og ikke kryptovaluta i seg selv. Det er som nevnt over uavhengig av hvilken valuta man gjør slike handler i og reglene følger typen instrumenter, ikke hvilken valuta de er notert i. Men jeg har aldri handlet på en måte som gjør at dette er aktuelt, så usikker hva som gjelder for hver type instrumenter.

Her følger ellers regelen om at alle poster i skattemeldingen skal regnes om til norske kroner før evt. gevinst beregnes:
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/valutagevinst-tap/V-1.002/V-1.008/

(Igjen: Ikke lett å gjøre det 100% korrekt...)

Så mitt råd:
Send mail til Skatteetaten og post gjerne svaret her :)

Takk for godt svar. Begynner å bli litt mer informert, men merker at dette kan bli et skikkelig mareritt å betale skatt av. Det er jo ikke et problem jeg må ta stilling til akkurat nå, men er allikevel litt skeptisk til det hele. Jeg mest redd for å gjøre noen feil som gjør at jeg må betale uhyre mye skatt.

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (2 timer siden):

Jeg burde kanskje spesifisert at jeg har margintradet bitcoin

Dette høres ut som noe som det skal betales skatt av hvert år.

Share this post


Link to post
KalleKanin skrev (36 minutter siden):

Jeg har foreløpig tatt utgangspunkt i FIFO for mine transaksjoner, men har foreløpig solgt alt hver gang, slik at jeg slipper å tenke på dette. Men for fremtidige handler er det greit å slippe å tenke på akkkurat dette.

Hei igjen. Jeg leste akkurat over dette en gang til og må bare spørre: Hvis man selger alt på en gang så trenger man ikke beregne skatt av hver transaksjon? Da kunne man vel i teorien bare solgt seg helt ut, skattet av hele summen og evt kjøpt seg inn igjen om man ønsker å fortsette å trade bitcoin neste skatteår?

Dette hadde vært supert da jeg ble litt kvalm bare av tanken på å måtte skatte av hvert enkelt trade.

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (9 minutter siden):

Hvis man selger alt på en gang så trenger man ikke beregne skatt av hver transaksjon?

Du må likevel beregne en gevinst basert på hver inngangsverdi, men med felles utgangsverdi. Dette er hvis du kjøper og selger kryptovaluta.

Ved "margintrading" får du en gevinst eller tap ved hver avsluttet handel. Summen av gevinsten eller tapet fra hver avsluttet handel er grunnlaget for hva som skal betales i skatt en gang i året.

Edited by mobile999

Share this post


Link to post
ImaaPotato skrev (55 minutter siden):

Hei igjen. Jeg leste akkurat over dette en gang til og må bare spørre: Hvis man selger alt på en gang så trenger man ikke beregne skatt av hver transaksjon? Da kunne man vel i teorien bare solgt seg helt ut, skattet av hele summen og evt kjøpt seg inn igjen om man ønsker å fortsette å trade bitcoin neste skatteår?

Dette hadde vært supert da jeg ble litt kvalm bare av tanken på å måtte skatte av hvert enkelt trade.

I utgangspunktet ja, da trenger man i praksis bare ta "totalbeløp ut" minus "totalbeløp inn" for å finne gevinst/tap.

Men i teorien; Nei. Du må kunne sende inn detaljert dokumentasjon på det hvis de spør:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/salg/

Sitat

4 .Ta vare på dokumentasjonen
Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Men har du oversikt over transaksjonene og tidspunktene vil det være mulig å regne ut dette i etterkant. Historiske kurser på BTC o.l. ligger mange steder. Derfor greit å gjøre trading et sted som tar vare på den detaljerte transaksjonsloggen og gjemme unna denne til de evt. kommer å spør etter dokumentasjon.

Edited by KalleKanin

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...