Jump to content
sykkapac

Utforkjøring, burde jeg vedta forelegg?

Recommended Posts

Ved utforkjøring tok poltiet førerkortet mitt midlertidilig, og påtalemyndighetene sendte brev om forelegg på 6 tusen og førerkort beslaglagt i 6 månder. Her kan jeg velge å vedta, og godta 6 månder. Eller så kan jeg ikke vedta forelegg, men da frykter jeg for at boten blir mye dyrere.

På en annen side samtykket jeg ikke midlertidlig førerkortbeslag, og møtte dermed til tingrett angående det. Der forklare jeg meg godt, og der mente de den midlertidlige tapsperioden foreslått av påtalemyndigheten var for lang. 
Her nevne de at saken ville mest sannsynlig bli avgjort innen 3 månder.

Spørsmålet er da: Om de sier saken blir avgjort innen 3 månder, hvorfor kan jeg avslutte saken nå med å godta forelegg?

Og det virker som at det blir veldig dyrt om jeg ikke vedtar forelegget (saksomkostninger, osv).

Grunnen til at jeg ikke vil vedta boten er at det virker som, i følge tingretten, at tapsperioden er usikker, og jeg vil dermed ikke godta 6 månder.

Er litt stresset med tanke på at jeg egentlig skulle ha svart om jeg vedtar eller ikke innen 5 dager. 

Edited by sykkapac

Share this post


Link to post
Guest cd55f...0d6

1) Førerkort fratas fører i alle trafikkulykker frem til saken er helt avklart, dette er vanlig praksis.

2) Vedtar du ikke forelegget (bot på folkemunne) havner du i retten, politiet vil da plusse på saksomkostninger på forelegget ditt.

3) Forelegg logges i utgangspunktet ikke, taper du i retten og taper vil dette være synlig i all fremtid.

4) Du har ikke krav på oppnevnte forsvarer/advokat i en slik sak, trenger du dette må du betale selv.

6000,- og 6 måneder høres ganske greit ut når du faktisk har gjort noe straffbart.

Voksenopplæring.

Anonymous poster hash: cd55f...0d6

Share this post


Link to post
Gjest cd55f...0d6 skrev (26 minutter siden):

1) Førerkort fratas fører i alle trafikkulykker frem til saken er helt avklart, dette er vanlig praksis.

2) Vedtar du ikke forelegget (bot på folkemunne) havner du i retten, politiet vil da plusse på saksomkostninger på forelegget ditt.

3) Forelegg logges i utgangspunktet ikke, taper du i retten og taper vil dette være synlig i all fremtid.

4) Du har ikke krav på oppnevnte forsvarer/advokat i en slik sak, trenger du dette må du betale selv.

6000,- og 6 måneder høres ganske greit ut når du faktisk har gjort noe straffbart.

Voksenopplæring.

Anonymous poster hash: cd55f...0d6

Blir kanskje litt feil å ta utgangspunkt i at 6 månder er rettferdig, bare fordi jeg har gjort noe straffbart?


Må nevnes at tingretten mente at tapsperioden var for lang. De mener en tapsperiode på 3 månder.

Merkelig at tingrett skriver at tapstiden ikke er avgjort enda, og at den ikke blir det for innom 3 månder, men samtidig har jeg fått brev om forlegg på 6 månder fra påtalemyndighetene.

Virket ikke ut som noe var endelig avgjort, med tanke på at jeg var i tingretten etter at jeg fikk brev om forelegg.

Edited by sykkapac

Share this post


Link to post
1 hour ago, Guest cd55f...0d6 said:

 

3) Forelegg logges i utgangspunktet ikke, taper du i retten og taper vil dette være synlig i all fremtid.

 

Anonymous poster hash: cd55f...0d6

Forelegg logges og vises i ordinære politiattest. Selv forenklet forelegg vises i utvidet politiattest.  Ved å godta forelegg så har du effektivt innrømmet lovbrudd. Jeg har tidligere vært i lignende dilemma der jeg fikk beskjed om å godta forelegg, jeg hadde godtatt forenklet forelegg men forelegg var uaktuelt.

 

Men når det er sagt, er du ikke sikker på at påtalemyndighetene mangler bevis så er det nesten alltid bedre å godta forelegg.

Edited by vara

Share this post


Link to post
2 hours ago, sykkapac said:

Ved utforkjøring tok poltiet førerkortet mitt midlertidilig, og påtalemyndighetene sendte brev om forelegg på 6 tusen og førerkort beslaglagt i 6 månder. Her kan jeg velge å vedta, og godta 6 månder. Eller så kan jeg ikke vedta forelegg, men da frykter jeg for at boten blir mye dyrere.

På en annen side samtykket jeg ikke midlertidlig førerkortbeslag, og møtte dermed til tingrett angående det. Der forklare jeg meg godt, og der mente de den midlertidlige tapsperioden foreslått av påtalemyndigheten var for lang. 
Her nevne de at saken ville mest sannsynlig bli avgjort innen 3 månder.

Spørsmålet er da: Om de sier saken blir avgjort innen 3 månder, hvorfor kan jeg avslutte saken nå med å godta forelegg?

Og det virker som at det blir veldig dyrt om jeg ikke vedtar forelegget (saksomkostninger, osv).

Grunnen til at jeg ikke vil vedta boten er at det virker som, i følge tingretten, at tapsperioden er usikker, og jeg vil dermed ikke godta 6 månder.

Er litt stresset med tanke på at jeg egentlig skulle ha svart om jeg vedtar eller ikke innen 5 dager. 

Vedtar du ikke forelegget blir saken som nevnt her oversendt til retten som tiltale. Det er vanlig praksis at påtalemyndigheten reduserer størrelsen på forelegget (for å gi incentiv til vedtagelse.) Størrelsen på forelegget blir vanligvis og omtrent 3-4000 kroner dyrere ved behandling i tingretten, men den kan bli høyere også. 

Et forelegg registreres i strafferegisteret på ordinær måte og på lik linje med en dom. Den vil alltid vises i en uttømmende politiattest. Om forelegget vil fremgå av en ordinær politiattest er avhengig av hvilket straffebud du er siktet/tiltalt for. Jeg vil anta - uten å vite hvilket straffebud du er tiltalt for - at forelegget ikke vil bli vist i en ordinær politiattest.

Du kan avslutte saken nå fordi en vedtagelse av et forelegg er å (frivillig) anerkjenne at du har begått et lovbrudd og medfører en aksept av at du har begått lovbruddet, samt de konsekvenser det medfører(bot, registrering i strafferegisteret, mv.) Det er med andre ord ikke lenger behov for domsbehandling. 

Du kan også delvis vedta forelegget. Du kan vedta at du har begått den straffbare handlingen, men samtidig ikke vedta tapsperioden på 6 måneder. 

Share this post


Link to post
Mohdaw skrev (6 timer siden):

Vedtar du ikke forelegget blir saken som nevnt her oversendt til retten som tiltale. Det er vanlig praksis at påtalemyndigheten reduserer størrelsen på forelegget (for å gi incentiv til vedtagelse.) Størrelsen på forelegget blir vanligvis og omtrent 3-4000 kroner dyrere ved behandling i tingretten, men den kan bli høyere også. 

Et forelegg registreres i strafferegisteret på ordinær måte og på lik linje med en dom. Den vil alltid vises i en uttømmende politiattest. Om forelegget vil fremgå av en ordinær politiattest er avhengig av hvilket straffebud du er siktet/tiltalt for. Jeg vil anta - uten å vite hvilket straffebud du er tiltalt for - at forelegget ikke vil bli vist i en ordinær politiattest.

Du kan avslutte saken nå fordi en vedtagelse av et forelegg er å (frivillig) anerkjenne at du har begått et lovbrudd og medfører en aksept av at du har begått lovbruddet, samt de konsekvenser det medfører(bot, registrering i strafferegisteret, mv.) Det er med andre ord ikke lenger behov for domsbehandling. 

Du kan også delvis vedta forelegget. Du kan vedta at du har begått den straffbare handlingen, men samtidig ikke vedta tapsperioden på 6 måneder. 

Burde jeg bare vedta boten da?

Mener jeg kan få mindre tid uten lappen om jeg ikke vedtar, da tingretten mente mindre tid. Eller skal jeg bare vedta?

Rart jeg for til tingretten ETTER jeg fikk forelegget, der i tingretten sto det at saken fortsetter og tapstiden er usikker (men ca 3 månder)

Edited by sykkapac

Share this post


Link to post

Du skriver flere ganger at tingretten har nevnt en tapstid på tre måneder, men her tror jeg det er en misforståelse ute og går. Dersom du ikke samtykket til midlertidig førerkortbeslag så var du i et rettsmøte der kun det midlertidige førerkortbeslaget skulle behandles. Her hadde politiet bedt om seks måneder (?), men fikk tre. Tingretten har da ikke tatt stilling til hva den endelige straffen burde bli, bare at politiet ikke får lov til å beholde førerkortet mer enn tre måneder mens de etterforsker saken. 

Det legges vanligvis inn rundt 10% strafferabatt i ordinære forelegg. Det vil også stå på forelegget du har mottatt hva påstanden om straff blir om saken sendes retten for pådømmelse.

Edited by Vegard#

Share this post


Link to post

Førerkortreaksjonen er i utgangspunktet minst 6 mnd. ved utforkjøringer - spesielt om det er snakk om materielle skader av noe størrelse, jf. tapsforskriften § 2-5 nr. 3 og riksadvokatens rundskriv 3-2009. Grunnen til at tingretten ikke vil godta midlertidig beslag lengre enn 3 mnd. ligger antakelig også i risikoen for en "oversoning" hva førerkortreaksjonen angår.

Edited by Star Fox
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

2 innlegg er fjernet fra tråden pga OT, tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...