Jump to content
Blåbanan: Mecum in aeternum

Hva er den dype meningen bak religion?

Recommended Posts

Ikke for å diskriminere religiøse mennesker, men jeg har aldri skjønt vitsen med religion. Jeg mener at religion er unødvendig i et moderne samsunn. Religion kan føre til splittelser. Den føre kan til krig. Den kan føre til uenighet.

 

Skjønner du, leser, vitsen med religion? I såfall, kan du forklare den, så kan vi diskutere det.

 

Denne tråden har vist seg å bli veldig aktiv, så jeg tenker at vi også kan diskutere moral, etikk, og bibelen.

 

Noen vil kanskje hevde at religion er viktig for moralen. Vel, prøv å forklare det, hvis du tror slik.

 

Og selv om mange mennesker verden over trøster seg selv med religion, finnes det andre alternativer. Så hva er meningen med religion?

Edited by Blåbanan: Mecum in aeternum

Share this post


Link to post

Helt enig! Fører til krig og hat. Selv er jeg agnostiker. Jeg utelukker ingenting, men jeg trenger beviser. inntil jeg får det, så er religion overtro for meg. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (9 timer siden):

Ikke for å diskriminere religiøse mennesker, men jeg har aldri skjønt vitsen med religion. Jeg mener at religion er unødvendig i et moderne samsunn. Religion fører til splittelser. Den fører til krig. Den fører til uenighet.

 

Skjønner du, leser, vitsen med religion? I såfall, kan du forklare den?

Jeg kan jo prøve, slik jeg fortår det.

Først - verdensbildet - hva som er virkelig. All religion baserer seg på at det finnes "noe mer", en åndelig del av virkelighet som er like virkelig som den vi ser til dagen og som vi gjerne kan "måle og veie". Religionene kombinerer disse og tenker at mennneskene ikke bare har et forhold til det synlige, men og det usynlige, den åndelige virkeligheten.

Synet på hva denne åndelige virkeligheten er, eller hvem som er der, kan variere. Det kan være en eller flere guder, eller åndevesen, men for at det skal betegnes som en religion - i motsetning til en personlig oppfatning - må grupper eller samfunn opptre samlet i forhold til dette verdensbildet. Kulten og ritualene blir felles handlinger og kommunikasjon med det åndelige.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (11 timer siden):

Ikke for å diskriminere religiøse mennesker, men jeg har aldri skjønt vitsen med religion. 

Religion gir mennesker en mening i et ellers kaotisk og vanskelig liv. Religion gir mennesker trøst, håp og følelse av at det ligger en mening bak, når de opplever smerte, lidelse og tap. 

Jeg tror anlegg for religion har blitt utviklet hos mennesker som del av evolusjonen, da religionen har fått mange mennesker til å holde ut og ikke gi opp livet i vanskelige situasjoner. 

Blåbanan skrev (11 timer siden):

Jeg mener at religion er unødvendig i et moderne samsunn. 

I et moderne samfunn er det da på ingen måte slutt på lidelse, urettferdighet, tap av kjære, mangel på mening, og annet. Disse tingene gir religion forklaring på og trøst mot, og er derfor viktig for mange. 

 

Blåbanan skrev (11 timer siden):

Religion fører til splittelser. Den fører til krig. Den fører til uenighet.

Ja, religion er langt fra bare positiv, den fører utvilsomt til svært mye negativt, men det fjerner ikke det faktum at den er veldig viktig for mange mennesker, og noe vi antagelig har genetisk anlegg for. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
theNiceOne skrev (2 timer siden):

Religion gir mennesker en mening i et ellers kaotisk og vanskelig liv. Religion gir mennesker trøst, håp og følelse av at det ligger en mening bak, når de opplever smerte, lidelse og tap. 

Jeg tror anlegg for religion har blitt utviklet hos mennesker som del av evolusjonen, da religionen har fått mange mennesker til å holde ut og ikke gi opp livet i vanskelige situasjoner. 

I et moderne samfunn er det da på ingen måte slutt på lidelse, urettferdighet, tap av kjære, mangel på mening, og annet. Disse tingene gir religion forklaring på og trøst mot, og er derfor viktig for mange. 

 

Ja, religion er langt fra bare positiv, den fører utvilsomt til svært mye negativt, men det fjerner ikke det faktum at den er veldig viktig for mange mennesker, og noe vi antagelig har genetisk anlegg for. 

Du har nok rett.

 

Å dulle seg selv inn i en selvhypnose, er ikke noe hjelp i. Man lurer seg selv.

 

Hvis man sier at julenissen finnes, ser folk rart på deg. Men hvis du sier at Gud fins, er det helt normalt.

 

Vitenskapen er min Gud. Den naturlige vitenskapen, ikke bare hypoteser om en Gud. Vi må se vitenskapen i ting.

 

Religionen stammer fera en tid uten vitenskap. Folk trengte jo noe å tro på. Men i dette samfunnet, har vi vitenskap.

 

Religion er som en selvhypnose: Man er ikke klar over at man er hypnotisert. Man tenker ikke logisk. Man er i sin egen, åndelige verden.

 

Folk må "åpne øynene" og "se" den virkelige verden. Man må se kunskapen, vitenskapen, og livet som er. Man må være gode, ikke fordi Gud sier det, men fordi du er det.

 

Jeg tror mennesker ønsker seg å leve evig. For eksempel, i Bibelen står det at man kommer til himmelen. Det står der fordi vi ønsker det. Vi vil ikke dø. Døden er skummel, og derfor må vi berolige oss selv med at vi vil fortsettee å leve.

 

Vi mennesker ser ikke på oss selv som dødelige. Ikke de religiøse. De ser på seg selv som "noe mer" enn andre vesner. Mennesker tror de har andre egenskaper enn de andre.

 

Folk som sier de tror på magi, blir vurdert som sinnsyke. Men folk som sier at de tror på Gud, blir ikke sett ned på. De er vurdert som "normale". Men hvis det ikke er magi at Gud for jorda til å bli lys, med å si "bli lyst", hva er det da? Det høres veldig ut som magi.

 

Tro det eller ei, men de som er religiøse, er hypnotisert. De ser det ikke selv.

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (50 minutter siden):

Å dulle seg selv inn i en selvhypnose, er ikke noe hjelp i. Man lurer seg selv.

Selv om man lurer seg selv, noe som mange er uenige med deg i, kan det være til stor hjelp. Hvis et barn har blitt drept på grusomste vis, kan det å ha en religion å støtte seg på og trøste seg med, være akkurat det foreldrene trenger for å klare å leve videre.

Blåbanan skrev (53 minutter siden):

Vitenskapen er min Gud. Den naturlige vitenskapen, ikke bare hypoteser om en Gud. Vi må se vitenskapen i ting.

Religionen stammer fera en tid uten vitenskap. Folk trengte jo noe å tro på. Men i dette samfunnet, har vi vitenskap.

Men vitenskap gir ikke mennesker mening og trøst i livene deres når de føler at livet er vanskelig og meningsløst. Jeg greier meg fint uten religion, og vil kanskje gjøre det livet ut, men da f.eks. moren min ble begravet var det veldig lett å kjenne hvor stor trøst det ville vært i prestens ord hvis jeg hadde trodd på dem. Slike ting hjelper ikke vitenskapen folk flest med. Religion derimot er til stor hjelp for mange mennesker som ellers strever med livet.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
theNiceOne skrev (13 minutter siden):

Selv om man lurer seg selv, noe som mange er uenige med deg i, kan det være til stor hjelp. Hvis et barn har blitt drept på grusomste vis, kan det å ha en religion å støtte seg på og trøste seg med, være akkurat det foreldrene trenger for å klare å leve videre.

Men vitenskap gir ikke mennesker mening og trøst i livene deres når de føler at livet er vanskelig og meningsløst. Jeg greier meg fint uten religion, og vil kanskje gjøre det livet ut, men da f.eks. moren min ble begravet var det veldig lett å kjenne hvor stor trøst det ville vært i prestens ord hvis jeg hadde trodd på dem. Slike ting hjelper ikke vitenskapen folk flest med. Religion derimot er til stor hjelp for mange mennesker som ellers strever med livet.

Slik du beskriver, fungerer ikke får meg. Hvis noe tragisk skjer, tenker jeg at det bare kan gå oppover. Hvis noen dør, tenker jeg at sånn er livet, personen kommer ikke tilbake. Det er ingenting jeg kan gjøre med det. Det er bare slik naturen går.

 

Det funker fint for meg. Jeg lager ingen fiktiv gud. Man kan fint takle ting uten en gud. Sorg kan takles på andre måter. Guder er ikke nødvendig. Ihvertfall ikke for meg.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (4 timer siden):

Slik du beskriver, fungerer ikke får meg. Hvis noe tragisk skjer, tenker jeg at det bare kan gå oppover. Hvis noen dør, tenker jeg at sånn er livet, personen kommer ikke tilbake. Det er ingenting jeg kan gjøre med det. Det er bare slik naturen går.

Hvis du tar så lett på tragiske hendelser, er jeg fristet til å tro at du enten aldri har opplevd et tragisk tap, eller så er du rimelig følelsesmessig avstumpet. 
 

Blåbanan skrev (4 timer siden):

Det funker fint for meg. Jeg lager ingen fiktiv gud. Man kan fint takle ting uten en gud. Sorg kan takles på andre måter. Guder er ikke nødvendig. Ihvertfall ikke for meg.

Ikke for meg heller, men det at noen enkelte ikke-religiøse ikke trenger en gud, motbeviser da ikke at folk flest finner trøst og mening i religion. 

Edited by theNiceOne
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er litt billig å påstå det er troen selv som har ført til krig, jeg nekter ikke for at det er store grader av sannheter i det, men man forenkler noe komplekst ned til en ganske banal årsakssammenheng.
Om man setter grupper opp mot hverandre til konflikt, er det ganske nyttig for hver gruppe å peke på ulikheter, og fremsnakke sin egen unikhet, fks soviet trakk frem påstander om økonomisk likhet, broderskap, frihet og andre løgner, mens USA trakk frem kjernefamilier, gud, frihet og andre løgner, det er jo ikke dermed riktig å si at kjernefamilier eller broderskap er kilden til denne konflikten.

Når det er sagt, annerkjenner jeg også at organisert religion i stor grad har evnen til å misbrukes som et maktapparat, men da er det jo heller ikke troen i seg selv som er årsaken, snarere overordnede makprinsipper jeg ikke helt kan si hvor kommer fra.
Man ser jo det samme med penger, det er jo ikke nødvendigvis pengene selv, som ville det slik at den rikeste 1% skulle eie halvparten av all verdens rikdom, man har konstruert egne mekanismer for å tillate dette.

Jeg tilhører ingen organisert religion, men vil si jeg har hatt mye nytte av å lese disse såkalte hellige bøkene, både i en åndelig sammenheng, en sosiologisk, og historisk.
De innebærer for det meste selvhjelp, og forslag til årsakssammenhenger rundt disse tingene som vitenskapen ikke helt kan svare for
(i stor grad fordi spørsmålene er uvitenskapelig; fks. "hva skjer når man dør" her kan vitenskapen fortelle hva som skjer med kjøttsekken, hvordan man brytes ned og slikt, men svarer ikke for dette "hva" fordi "hva-et" man leter etter ikke er et vitenskapelig "hva", men et åndelig "hva".)
For jeg mener ikke å snakke frem dette åndelige som noen motvekt eller anti-tese til det vitenskapelige, bare at den kan foreslå ting når man lurer på uvitenskapelige ting, som hva 'vitsen' med tilværelsen er fks.
Men tja, hvor langt man skal gå i å la forslagene trøste seg, eller la seg overbevise av dem, vet jeg ikke, det er åpenbart unyttig når man ser seg blind på tro (og andre ting også for den saks skyld) og begynner å tenke at man sitter med alle svarene.

i know that i know nothing.

 • Like 3

Share this post


Link to post
theNiceOne skrev (5 minutter siden):

Hvis du tar så lett på tragiske hendelser, er jeg fristet til å tro at du enten aldri har opplevd et tragisk tap, eller så er du rimelig følelsesmessig avstumpet. 
 

Ikke for meg heller, men det at noen enkelte ikke-religiøse ikke trenger en gud, motbeviser da ikke at folk flest ikke finner trøst og mening i religion. 

Jo da, det er nok noen som ikke takler mangel på guder.

 

Jeg har ikke opplevd så mange tragiske hendelser, men de fikser jeg fint. Man må slappe av, og roe seg. Å tilbe en usynnlig gud er ikke nøkkelen for meg, som du sikkert har lest.

 

Jeg håper at flere går bort fra troen på Gud i framtiden, og at folk begynner å se realiteten. Religioner er ganske uheldig. Bare se på den urett som blir gegått i religiøse grunner. Se hvor farlig religion er. Se hva den gjør med folk. Den tørker folk ut, til det ikke er noe igjen av dem.

 

Bibelen er en gammel bok, det er eventyr. Ingenting som står der, er sant! Det er en fin bok, men ingenting man kan tro på. Se bare på hva som står i Bibelen:

Man tukter den man elsker.

 

Litt uheldig tekst, eller hva?

 

Religion fører til forfølgelser. Både kristne og jøder har blit forfulgt. Og ikke si at det ikke er religionens skyld. Romerne forfulgte de kristne, og de kristne forfulgte jødene. Bare på grunn at guder!

 

Religiøse sier at de ikke tror på magi, men det er magi de tilber. Jesus Kristus, for eksempel. Han kunne gå på vann. Er ikke det magi?

 

Også norrønn mytologi da. At Tor slo med hammeren for at det skal lyne, er bare tull. Men jeg kan ikke se noen forskjell i det, og at kristne mener at Gud skapte verden på seks dager. De begge er overtro.

 

Religion er farlig.

 

Vi har jo satanismen. Den er en religion. I USA er den forbudt. Det er jo religionsfrihet!

 

Det finnes ikke religionsfrihet. Det er innbildning. Vi fjerner det vi ikke liker.

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (11 minutter siden):

Det er litt billig å påstå det er troen selv som har ført til krig, jeg nekter ikke for at det er store grader av sannheter i det, men man forenkler noe komplekst ned til en ganske banal årsakssammenheng.
Om man setter grupper opp mot hverandre til konflikt, er det ganske nyttig for hver gruppe å peke på ulikheter, og fremsnakke sin egen unikhet, fks soviet trakk frem påstander om økonomisk likhet, broderskap, frihet og andre løgner, mens USA trakk frem kjernefamilier, gud, frihet og andre løgner, det er jo ikke dermed riktig å si at kjernefamilier eller broderskap er kilden til denne konflikten.

Når det er sagt, annerkjenner jeg også at organisert religion i stor grad har evnen til å misbrukes som et maktapparat, men da er det jo heller ikke troen i seg selv som er årsaken, snarere overordnede makprinsipper jeg ikke helt kan si hvor kommer fra.
Man ser jo det samme med penger, det er jo ikke nødvendigvis pengene selv, som ville det slik at den rikeste 1% skulle eie halvparten av all verdens rikdom, man har konstruert egne mekanismer for å tillate dette.

Jeg tilhører ingen organisert religion, men vil si jeg har hatt mye nytte av å lese disse såkalte hellige bøkene, både i en åndelig sammenheng, en sosiologisk, og historisk.
De innebærer for det meste selvhjelp, og forslag til årsakssammenhenger rundt disse tingene som vitenskapen ikke helt kan svare for
(i stor grad fordi spørsmålene er uvitenskapelig; fks. "hva skjer når man dør" her kan vitenskapen fortelle hva som skjer med kjøttsekken, hvordan man brytes ned og slikt, men svarer ikke for dette "hva" fordi "hva-et" man leter etter ikke er et vitenskapelig "hva", men et åndelig "hva".)
For jeg mener ikke å snakke frem dette åndelige som noen motvekt eller anti-tese til det vitenskapelige, bare at den kan foreslå ting når man lurer på uvitenskapelige ting, som hva 'vitsen' med tilværelsen er fks.
Men tja, hvor langt man skal gå i å la forslagene trøste seg, eller la seg overbevise av dem, vet jeg ikke, det er åpenbart unyttig når man ser seg blind på tro (og andre ting også for den saks skyld) og begynner å tenke at man sitter med alle svarene.

i know that i know nothing.

Jeg vet at jeg ikke vet alt, men å lage sine egne teorier, det gjør jeg ikke. Jeg kan ikke bare lage en egen gud. Man må se hva som skjer når man dør. Når man dør, vet man hva som skjer.

Share this post


Link to post
Just now, Blåbanan said:

Jeg vet at jeg ikke vet alt, men å lage sine egne teorier, det gjør jeg ikke. Jeg kan ikke bare lage en egen gud. Man må se hva som skjer når man dør. Når man dør, vet man hva som skjer.

Tja, det er vel heller ikke gitt.
Det vites rett og slett ikke.

Jeg ønsker ikke å hindre deg i å kritisere hva du måtte ønske, men jeg vet ikke om du tilegner deg noe mer innsikt, dersom du skal argumentere utifra svært enkelt forståelsesgrunnlag.
Jungs arketyper er jo et interessant perspektiv å sette seg inn í, dersom man ønsker seg større forståelse av tematikken.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (16 timer siden):

Ikke for å diskriminere religiøse mennesker, men jeg har aldri skjønt vitsen med religion. Jeg mener at religion er unødvendig i et moderne samsunn. Religion fører til splittelser. Den fører til krig. Den fører til uenighet.

 

Skjønner du, leser, vitsen med religion? I såfall, kan du forklare den?

For noen gir den "svar", en mening med eksistens, trygghet og noe å strekke seg etter. Uten kan det være en meningsløs vandring.

Share this post


Link to post
nacario skrev (3 minutter siden):

For noen gir den "svar", en mening med eksistens, trygghet og noe å strekke seg etter. Uten kan det være en meningsløs vandring.

Nei, jeg synes ikke det er meningsløst å ikke ha en religion. Det gir meg mer mening å ikke ha en religion. Det er ofte det beste.

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (26 minutter siden):

Nei, jeg synes ikke det er meningsløst å ikke ha en religion. Det gir meg mer mening å ikke ha en religion. Det er ofte det beste.

Ja det var jo det du spurte om, hva som kan være meningen ? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (1 minutt siden):

Gud er det motsatte av vitenskap. Det er tull.

Ok. Men som sagt spurte du om noen kunne forklare årsaker til at noen tror på religion, hva det kan bety for dem, og det var mitt svar. Ikke at jeg er religiøs, men det burde ikke ha noe å si på svaret mitt da jeg evner å sette meg inn i andres sinn ?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Blåbanan skrev (31 minutter siden):

Gud er det motsatte av vitenskap.

En blind tro på vitenskap er også en slags religion, "scientism".

 • Like 2

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Budeia said:

En blind tro på vitenskap er også en slags religion, "scientism".

Både og.. Vitenskapen skal jo nødvendigvis være etterprøvbar, dersom man 'blindt' tror på vitenskapen, har man jo misforstått noe grunnleggende ved vitenskap.
Jeg er fristet til å påstå at 'blind' tro i det hele tatt, er fundamentert på et eller annet misforstått.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Budeia skrev (14 minutter siden):

En blind tro på vitenskap er også en slags religion, "scientism".

Jeg tror du tar bittelittegrande feil.

 

Hvis vitenskapen var en religion, hadde verden ikke vært slik den er nå. Den ville vært i middelalderen. Verden hadde vært annerledes.

 

Vitenskap er ingen religion. Det er kunnskap. Religion er hypoteser.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...