Jump to content
Redaksjonen.

Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft

Recommended Posts

Det er typisk norsk å sitte på hytta og klage over trærne til naboen.

(Og tenk om all i hyttegrenda skulle sette opp hver sin mast på 200 meter med egen TV-antenne).

Share this post


Link to post
Lab Roy skrev (20 minutter siden):

(Og tenk om all i hyttegrenda skulle sette opp hver sin mast på 200 meter med egen TV-antenne).

Da fyller man bare hagen med containere så man slipper å se dem.

d6d74108-d744-4746-a8ca-6f11ce7aaccf?fit

Share this post


Link to post
20 hours ago, Hermod Svendsen said:

Nå har strømprisen lenge ligget under 10 øre pr. kWh på spotmarkedet. Da er det et betydelig overskudd av elektrisk kraft i markedet. Ingen vindmøller som monteres i dag kommer til å gå med økonomisk overskudd med det første. Kanskje burde vi sette ned foten for dette pengesluket, til strømprisen kommer opp på et lønnsomt nivå. Investorene som har ledig kapital og ønsker å produsere grønn energi kan satse på havvind eller solkraft.

Ein vindpark skal stå i 25 år, og det er absolutt ingen som ventar at han skal vere nedbetalt og gå med overskot etter nokre månadar.  Det tek mange år.

 

Vindparkar pleier å sikre seg økonomisk ved å selje produksjonen i lang tid framover.  Då får dei garantert ein pris som dei kan leve med.  Til dømes vart straum for levering i Noreg i 2026 og 2027 sist omsett for 32 EUR/MWh (ca 35 øre/kWh) på Nasdaq OMX.  Det er meir enn nok til at vindparkane går med overskot.  Både storforbrukarar av straum, som aluminiumsverk, og storprodusentar med høg økonomisk risiko, vil typisk sikre prisen og dermed inntektene over lange tidsrom framfor å kjøpe og selje alt til spotpris.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Annonse
20 hours ago, kremt said:

Jeg undres over levetiden til en vindpark. Noen sier den er bare 15-20 år, og at lite kan gjenvinnes. Hva er rett/feil angående dette?

Dei er konsturert for ei levetid på 25 år.  TU hadde ein artikkel for to dagar sidan om korleis 25 år gamle danske vindturbinar vert tekne ned og sett opp att i andre land, og nesten får dobla levetida etter litt overhaling: https://www.tu.no/artikler/demonterer-og-eksporterer-brukbare-vindturbiner-vil-heller-sette-opp-nye/492488

  • Like 2

Share this post


Link to post

En vesentlig forskjell som artikkelforfatteren ikke tar opp er at vindkraftindustri ofte bygges i svært viktige friluftslivområde der alle andre tiltak er forbudt eller plan, også hytter. Denne plutselige og helt planløse raseringen av urørt natur og friluftsområder, viktig for vår identitet og livskvalitet er det som gjør vindkraft til en tragedie for land og folk.

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (5 minutter siden):

Til dømes vart straum for levering i Noreg i 2026 og 2027 sist omsett for 32 EUR/MWh (ca 35 øre/kWh) på Nasdaq OMX.  

Er det virkelig noen som er villig til å forplikte seg til å betale 35 øre kWh for å få strøm kun når det blåser i 2026?

Share this post


Link to post
2 minutes ago, uname -l said:

Er det virkelig noen som er villig til å forplikte seg til å betale 35 øre kWh for å få strøm kun når det blåser i 2026?

Dette er finansielle derivat, der kjøpar og seljar får kreditert/debitert differansen mellom spotpris og den avtalte prisen for det avtalte volumet i kontraktsperioden.  Kontraktene gjeld grunnlast, dvs ein kontinuerleg leveranse.  Differansen må gjerast opp anten det bles eller er vindstille.

Share this post


Link to post

Vindkraft finnes ikke miljøvennligt. Tonnevis av betong å stål inngripen i naturen.. på toppen av alt dreper vindturbinene fuglene. Det mest effektive ville vært å oppgradere vannkraften med nye bedre komponenter. Å sette fullstopp i all eksport av norsk kraft ! Den tilhører folket !

Share this post


Link to post
ØysteinL skrev (12 minutter siden):

En stk vindturbin gir langt høyere inntekt for lokalsamfunnet enn en stk hytte inkludert forbruk og søppel fra denne hyttebeboeren.

Er du sikker?

Kor store inntekter til lokalsamfunnet bidreg ein vindturbin med? Stort sett så er det utenlandske firma som står for vindturbinane, og service og vedlikehaldet blir vell utført av tilreisande driftsteknikker? Dersom det er snakk om ein stor vindmøllepark så vil det kanskje være grunnlag for at ein eller to personar i lokalsamfunnet kan jobbe i vindmølleparken, så særleg mange arbeidsplassar medfører ikkje vindturbinen.

Inntekta til lokalsamfunnet er nok avgrensa til eigedomsskatten som kommunen kan kreve inn for det aktuelle fjell eller havområdet. I tillegg vil det være rom for at kommunen kan kreve eigen skatt for kraftproduksjonen, men slik skattlegging er det ikkje opna for i dag sjølv om det har komt forslag for det.

Ein hytteigar betalar både eigedomsskatt (i dei kommunane som har innført det) og at hytteeigaren bruker lokale tenester som butikkar, skianlegg og taxi. Renovasjonsgebyr og vassavgift tek eg ikkje med då dette er eit nullreknskap der hytteigaren betalar for sin del av kostnaden som kommunen har.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...