Jump to content
oglabar

Muligheter for fremleie?

Recommended Posts

Jeg skal leie en leilighet. Det står at fremleie ikke er lov uten utleiers skriftlige samtykke. Er det vanligvis greit å få leid ut videre? Jeg har ingen erfaring med dette.

Share this post


Link to post

Nei, mente mer generelt. Men du har jo naturligvis rett. Men kommer ikke til å spørre nå når kontrakten ble utleid i dag, ikke sant. Derfor jeg heller vil synse i første omgang.

Share this post


Link to post
Annonse

Dette er regulert av husleigelova:

 

 

§ 7-2.Den alminnelige regelen om framleie

Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse.

 

I dette tilfellet er det eksplisitt avtalt at framleige ikkje er lov utan samtykke.

 

Dersom du skal leige ut berre ein del av leiligheita, som f.eks. gjesterommet så er det også krav om samtykke frå utleigaren, men då kan utleigaren berre nekte dersom han/ho har sakleg grunn.

 

 

 

§ 7-3. Framleie av del av bolig

Leier av bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en del av boligen med godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom framleierens forhold gir saklig grunn til det eller husrommet klart blir overbefolket.

0 Endret ved lov 16 jan 2009 nr. 6 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 641).

 

Det er også ein tilsvarande regel der leiligheita blir ståande midlertidig tom, også der kan utleiger berre kan nekte framleige ved sakleg grunn.

 

Det bør også bemerkast at famileopptak ikkje er framleige, så du kan skaffe deg sambuar eller la dine foreldre/barn flytte inn til deg utan at utleiger kan nekte.

 

 

Konsekvensen av å framleige leiligheita utan samtykke er at utleiger kan heve leigeavtalen på bakgrunn av vesentleg misleghol jmf §9-9 punkt c.

Det einaste kravet er at utleiger må ha varsla skriftleg minst ein gong før ein kan gå rett til heving.

Du som leigetaker vil ved heving av leigeavtalen være ansvarleg for å dekke utleigers tap som følge av hevinga. Dette vil typisk innebære at du må betale husleige fram til ny leigetakar kan flytte inn, utleigarens sine utgifter knytta til låsskifte, osv.

 

I tillegg vil du pådra deg erstatningskrav frå framleigaren som plutseleg blir kasta ut etter å ha leigd ei leiligheit i god tru.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg skal leie en leilighet. Det står at fremleie ikke er lov uten utleiers skriftlige samtykke. Er det vanligvis greit å få leid ut videre? Jeg har ingen erfaring med dette.

Det pleier sjelden å være problem så lenge utleier godkjenner ny leietaker, og slipper å stresse med prosessen. Det er min erfaring. Men du spørre da det er individuelt fra utleier til utleier hva de gjør tillater rent praktisk.

Edited by Røsslyngen
  • Like 1

Share this post


Link to post

Ok, så må ganske enkelt spørre om det er mulig? Er snakk om en ettroms leilighet, så er til én person eventuelt.

 

Har jeg forstått det korrekt at du planlegger å leie denne leiligheten kun for å fremleie den?

Share this post


Link to post

Etter husleieloven §7-4 kan du framleie ved midlertidig fravær på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. 

 

I slike tilfeller kan utleier kun nekte hvis "framleierens forhold gir saklig grunn til det".

 

Men som de andre sier. Spør først, det pleier å løse seg. Utleier vil kanskje være mer "vrang" med å tillate framleie feks der utleier selv bor i boligen. Da er personen man deler med av større betydning. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...