Jump to content
IHaveADream

3 måneder oppsigelsestid!

Recommended Posts

Hei,

Jobber for staten og ser etter nye utfordringer. Jeg søker stort sett statlige jobber. Det som bekymrer meg veldig er at jeg har 3 måneder oppsigelsestid da jeg har jobbet på samme sted i over et år. Føler at tre måneder er så lenge for arbeidsgiver å vente på en ny ansatt og at de da prioriterer folk som kan starte raskt. Spesielt føler jeg at det gjelder der stillingsannonsen sier at de ønsker snarlig tiltredelse.

 

Jeg har mye plusstimer og feriedager til gode i nåværende stilling, og tenker at når jeg en dag får komme til et intervju, så vil jeg tilby ny arbeidsgiver å starte opp tidligere enn tre måneder fordi jeg skal avvikle ferie og plusstimer opparbeidet i nåværende jobb. Men så har jeg lest (jeg tror det var her på forumet) at dette ikke er mulig fordi man ikke kan ha to statlige arbeidsgivere samtidig. Jeg kan imidlertid ikke finne den rettslige forankringen for dette. Stemmer dette? Eller kan jeg tilby potensiell ny arbeidsgiver å starte opp tidligere på grunn av ferie og plusstimer? Jeg har i overkant av 1 måned i plusstimer og feire, så jeg kan starte opp innen to måneder.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er vel veldig regulert i statlig sektor, så det er vel mulig å finne svaret i den store kloke boken. Det kan kanskje lønne seg å ta opp saken med lederen din for å finne en god løsning på dette, men det er jo uansett en kabal å få til både en nyansettelse og en fratredelse samtidig eller med perfekt overlapping for kompetanseoverføring.

Edited by vidor
  • Like 1

Share this post


Link to post

Mange takk for svar!

 

Det er nok helt uaktuelt for min leder å la meg gå tidligere enn tre måneder, hvilket hun har gjort helt klart i samtaler vi har hatt vedr. dette. Så det eneste jeg har å tilby en ny statlig arbeidsgiver er å bruke avspasering av plusstimer og feriedager. Men jeg er fremdeles veldig usikker på om det er "tillatt" eller ikke. Eventuelt om jeg bør eller ikke bør iallfall tilby dette til ny arbeidsgiver; om ikke annet så bare for å vise at jeg virkelig er gira på jobben?

Share this post


Link to post

Har ikke en personalhånbok eller HR-avdeling du kan rådføre ?

 

I ytterste konsekvens kan du jo høre med en advokat med god kunnskap innenfor arbeidsrett. Gjerne en som er spesialisert i statlig virksomhet.

Share this post


Link to post

Det bør ikke være et probllem for ny arbeidsgiver å vente 3 måneder.

3 måneder er helt normalt, og hvis ny arbeidsgiver vil ha deg så er arbeidsgiver villig å vente.

 

1 måneder oppsigelsestid i prøvetiden (6 måneder), med 3 måneder oppsigelsestid etter prøvetiden. Helt normalt

Share this post


Link to post

Det er ingenting å bekymre seg over. Tre måneder oppsigelsestid er heilt normalt, og særleg når du i dag jobbar for staten og søker jobb i statlege virksomheiter så kjenner arbeidsgiver utmerket godt til dette.

 

Det kan være ønskeleg med snarleg tiltreding, men ofte er det heilt urealistisk.

Litt overforenkla så er det slik at søkarar som har jobb (og oppsigelsestid) er langt meir attraktive enn dei søkarane som ikkje har det.

Dei søkarane som kan starte med ein gong må nesten utan unntak gjennom ei opplæringsperiode uansett, dei søkarane som kan systema frå før og kan gå rett inn i jobben har oppsigelsestid fordi dei alt har ein slik jobb.

 

 

Det er i prinsippet ingenting i vegen for å ha to statlege arbeidsgjevarar samtidig, men dei fleste virksomheiter har eigne personalreglar som slår fast at primærarbeidsgivaren din har fyrsteretten på din arbeidsinnsats. Det vil derfor forståeleg nok være i konflikt med personalregelverket dersom du har to arbeidsgjevarar som du skal jobbe for samtidig.

 

 

Vær særdels forsiktig med å love ny arbeidsgiver snarleg tiltreding. Før du kjem med slike lovnadar så må du være heilt sikker på at du kan oppfylle lovnadane du kjem med.

Du virker å være usikker på korleis plusstid og feriedagar skal handterast, så då må du være forsiktig.

Du som arbeidstakar kan etter ferieloven § 8 ikkje kreve å ta ut ferie i oppsigelsestida, unntaket er dersom det ikkje er tid til å legge ferien i hovedferieperioda i tidsromme 1 juni – 30 september.

Dersom du seier opp no i juni, så vil du ha rett til å ta ut feriedane dine i oppsigelsestida fordi du har rett på å få ta sommarferien din i hovedferieperioda. Hadde du sagt opp ein måned tidlegare så kunne arbeidsgiver sagt at ferien får du ta ut i den nye jobben.

Tilsvarande kan det være med plusstimar, du må sjekke opp om du sjølv kan kreve når du vil ta ut dei timane. Arbeidsgiver vil stort sett ha adgang til å kreve å få betale ut plusstida i staden for.

 

Dette må du sjekke opp før du kjem med lovnadar. I verste fall så ender du opp med å ha avtalt at du skal være på to arbeidsplassar samtidig, og må då rekne med å måtte betale erstatning for at du ikkje møter opp den eine eller den andre plassen.

 

Fordelen din no når du skal søke frå ein statsjobb til ein anna statsjobb, er at du vil kunne avtale oppstartsdato direkte med ein arbeidsgiver som har god oversikt over arbeidstidsordningane i staten. Dersom du informerer den nye arbeidsgiveren om kva du har av ferie og avspassering, så får du sikkert hjelp til å sjå nærmare på kor mykje av den fritida som du har rett til å legge i oppsigelsesperioda.

 

Eg vil også anbefale at du tek ein prat med arbeidsgiver etter at du har levert oppsigelsen.

Ofte er det mogleg å få gjort ein avtale om å redusere eller kutte ut oppsigelsestida dersom begge partar er enige. Med mindre arbeidsgiver ikkje har nokon andre som kan trå inn for å gjere jobben så vil det stort sett være kurant å la arbeidstakaren gå tidlegare. Ein arbeidstakar som har sagt opp vil ofte være langt mindre motivert og vil derfor ofte gjere ein dårlegare jobb enn ellers.

Share this post


Link to post

Som de fleste over har sagt, så er 3 måneder helt normalt, men du bør absolutt sjekke om oppsigelsen din går fra dato til dato, og ikke fra 1. påfølgende måned. Jeg sa nylig opp min nåværende jobb og hadde i utgangspunktet plikt å å jobbe ut august. Ved en tilfedlighet ble jeg gjort oppmerksom(og fikk bekreftelse fra HR) at i vår bedrift(privat) var det dato til dato oppsigelser som gjaldt og ikke fra 1. påfølgende måned, noe min leder ikke var klar over. Dvs, dersom du sier opp idag 24/6, så vil din siste arbeidsdag være 25/9 og ikke 30/9. For min del betydde det 3 uker tidligere avgang ettersom jeg sa opp tidlig i måneden.

 

"(...)for ansatte i statlig sektor er det laget en egen særlov som regulerer ansettelse og oppsigelse. Denne loven heter Lov om statens ansatte (statsansatteloven) og kom i 2017. Statsansatteloven avløste den gamle tjenestemannsloven fra 1983.

 

Vær også oppmerksom på at oppsigelse i staten går fra dato til dato, i motsetning fra privat sektor hvor oppsigelsesfristen ofte løper fra den første dag i måneden etter at oppsigelse er gitt."

 

https://www.tekna.no/lonn-og-arbeidsvilkar/rettigheter/oppsigelse-i-statlig-sektor/

Share this post


Link to post

Angåande dato til dato oppsigelsar.

Av denne grunn kan det ofte være lur å skrive i oppsigelsen kva ein anser som siste arbeidsdag.

Kravet er at du skal ha oppsigelsestid på minst 3 måneder, ikkje nøyaktig 3 månedar.

Ved å oppgi det du anser som siste arbeidsdag så slepp du å være så nøye på å sende oppsigelsen på rett dag.

Det vil også langt på veg kunne sjåast på som ein aksept frå arbeidsgiver om at det er den oppgitte datoen som er siste arbeidsdag dersom det seinare skulle bli stilt tvil om kva som er avtalt. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...