Jump to content
inaa

Stavanger utvider: Flere lyktestolper med lading for elbil

Recommended Posts

Ladeløsningen er langt billigere enn å bygge tradisjonelle ladere. Den er nærmere 30 prosent billigere enn å sette opp dedikert ladeutstyr, ifølge Zaptec. Det blant annet fordi det i utgangspunktet ikke er nødvendig å grave.

Denne påstanden må nesten forklares. 22 kW uttak kan ikke bare kobles på samme kurs som vanligvis er beregnet for kun lysene og ikke noe mer. Hvordan får de forsynt laderen om det ikke skal graves? Antar de at det ligger ledige trekkerør dit eller luftspenn?

 

En annen ting: Hvorfor er boksene så inn i granskauen store? Vanlige 22 kW-ladere fåes jo i størrelser mindre enn en skoeske. En monteringsbrakett og et 20mm hull i stolpen er vel alt som skal til for å få en hvilken som helst annen lader montert på stolpen.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Dette kunne med fordel vært forklart litt nærmere sånn teknisk sett. Vi tåler litt tekniske beskrivelser, det er vel tross alt myntet på ingeniører dette tekniske ukebladet... men utfra beskrivelsen i artikkelen, så mener jeg det er svært mange, og spesielle, forutsetninger som må være til stede for at det skal være så enkelt og billig som artikkelen beskriver. Og jeg tror det er svært, svært få, om noen, gatelysanlegg som du uten videre kan koble dette til. Dessuten må jo gatelyset stå på hele dagen... (ja jeg vet det finnes armaturer som kan styres individuelt, men det er svært få av disse). Et gatelyskrets er gjerne sikret med 16-25A. Jeg får ikke det helt til å bli 22kW... Videre er gjerne en gatelyskrets lang, og med begrenset tverrsnitt (typisk 25mm2 Al). Jeg ser ikke at dette kan brukes på noen eksisterende gatelysanlegg. Og bygger man nytt, så blir uansett ikke kostnaden mindre siden anlegget må dimensjoneres mye, mye kraftigere enn et ordinært gatelysanlegg. Og da kan man like godt legge egen kabel til laderne! En annen ting er eier- og driftsforhold. Det er slett ikke sikkert det er ønskelig med en tilknytning mellom elbilladere og gatelys, hverken teknisk, administrativt, drifts- eller eiermessig.

  • Like 5

Share this post


Link to post

 

Ladeløsningen er langt billigere enn å bygge tradisjonelle ladere. Den er nærmere 30 prosent billigere enn å sette opp dedikert ladeutstyr, ifølge Zaptec. Det blant annet fordi det i utgangspunktet ikke er nødvendig å grave.

Denne påstanden må nesten forklares. 22 kW uttak kan ikke bare kobles på samme kurs som vanligvis er beregnet for kun lysene og ikke noe mer. Hvordan får de forsynt laderen om det ikke skal graves? Antar de at det ligger ledige trekkerør dit eller luftspenn?
Det pleier å gå store trekkerøyr til lyktestolpar, ja.

 

Er det 22 kW?

 

 

En annen ting: Hvorfor er boksene så inn i granskauen store? Vanlige 22 kW-ladere fåes jo i størrelser mindre enn en skoeske. En monteringsbrakett og et 20mm hull i stolpen er vel alt som skal til for å få en hvilken som helst annen lader montert på stolpen.

Ubitricity leverer lyktestolpe-ladarar til montering inne i lyktestolpen. Elektronikken kan gjerast smal og avlang. So lenge han er tjukk nok til at det er plass til ein Type2-kontakt, er det plass til heile ladaren. (Eg vart litt forundra over å høyre Elvestuen snakke om kor innovativt dette er, sidan Ubitricity har levert det lenge i fleire byar.)
  • Like 5

Share this post


Link to post

 

Ladeløsningen er langt billigere enn å bygge tradisjonelle ladere. Den er nærmere 30 prosent billigere enn å sette opp dedikert ladeutstyr, ifølge Zaptec. Det blant annet fordi det i utgangspunktet ikke er nødvendig å grave.

Denne påstanden må nesten forklares. 22 kW uttak kan ikke bare kobles på samme kurs som vanligvis er beregnet for kun lysene og ikke noe mer. Hvordan får de forsynt laderen om det ikke skal graves? Antar de at det ligger ledige trekkerør dit eller luftspenn?

 

En annen ting: Hvorfor er boksene så inn i granskauen store? Vanlige 22 kW-ladere fåes jo i størrelser mindre enn en skoeske. En monteringsbrakett og et 20mm hull i stolpen er vel alt som skal til for å få en hvilken som helst annen lader montert på stolpen.

Nå har jeg lest artikkelen noen ganger. Hvor nevnes 22kW lader?

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det ligger en link i artikkelen som heter "lansert på smartbykonferansen" og der står det et sitat fra salgssjefen i Zaptec, Fredrik Lima: "– Om det er lagt opp til en makseffekt på 22 kilowatt, så kan bilene få dette, sier Lima."

Share this post


Link to post

Denne påstanden må nesten forklares. 22 kW uttak kan ikke bare kobles på samme kurs som vanligvis er beregnet for kun lysene og ikke noe mer. Hvordan får de forsynt laderen om det ikke skal graves? Antar de at det ligger ledige trekkerør dit eller luftspenn?

 

En annen ting: Hvorfor er boksene så inn i granskauen store? Vanlige 22 kW-ladere fåes jo i størrelser mindre enn en skoeske. En monteringsbrakett og et 20mm hull i stolpen er vel alt som skal til for å få en hvilken som helst annen lader montert på stolpen.

Har revet ned endel gatelys og det har stort sett vært 3x16 mm2 og 50mm rør som har blitt brukt opp til sikringsboksen ned på stolpen, men det er store strekk så det er nok forklaringen.

Det har vært et prøveprosjekt med LED på en fylkesvei i nærheten med forskjellige gatelys som noen har individuelt fotoceller og noen stolper med sensorer så hvert enkelte gatelys slåes på og slokkes etterhvert som bilene passerer.

 

Størrelsen på boksene kan også ha noe med sikkerhet/styrke.

Edited by Nautica

Share this post


Link to post

De bruker ofte ganske grove tverrsnitt for å redusere spenningstapet siden avstandene ofte er mye større enn f.eks internt i et hus. Ikmin må også tilfredsstilles. Man kan ikke bare slenge på 22 kW på en lyskurs uten videre. Jeg tror det vil være uhyre få tilfeller der det lar seg gjøre.

 

Trekkerørene kan sikkert brukes, men for å få det til må man sannsynligvis trekke ut den eksisterende kabelen, spyle røret og deretter trekke tilbake den eksisterende kabelen samtidig som man trekker en ny til ladestasjonen. Trekkes disse hver for seg blir det lett en kabelfloke som gjør at man må starte på nytt.

 

Ja, skapene er antagelig mer vandalsikrede enn vanlige ladere, men jeg mener det neppe kan forklare størrelsen. Ubitricity klarer det for eksempel i en mye mindre innpakning.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det ligger en link i artikkelen som heter "lansert på smartbykonferansen" og der står det et sitat fra salgssjefen i Zaptec, Fredrik Lima: "– Om det er lagt opp til en makseffekt på 22 kilowatt, så kan bilene få dette, sier Lima."

 

Må bare presisere ordet "Om" betyr ikke nødvendigvis skal levere 22kW. Kun hvis kabelen kan lede det.

Share this post


Link to post

Det stemmer, man kan begrense effekten via software. Men nå er det snakk om et lastbalansert anlegg. Da er det ganske idiotisk å gå for så lite total effekt inn at den ikke kan levere 22 kW hvis ingen av de andre er i bruk. Skal man ha f.eks 11 kW inn som lastdeles mellom flere uttak så går man vel for et langt mindre ladeanlegg med kanskje 2 uttak. Ikke de mye dyrere Zaptek-boksene som er beregnet på større anlegg.

Share this post


Link to post

Denne påstanden må nesten forklares. 22 kW uttak kan ikke bare kobles på samme kurs som vanligvis er beregnet for kun lysene og ikke noe mer. Hvordan får de forsynt laderen om det ikke skal graves? Antar de at det ligger ledige trekkerør dit eller luftspenn?

 

En annen ting: Hvorfor er boksene så inn i granskauen store? Vanlige 22 kW-ladere fåes jo i størrelser mindre enn en skoeske. En monteringsbrakett og et 20mm hull i stolpen er vel alt som skal til for å få en hvilken som helst annen lader montert på stolpen.

I en by, slik som Stavanger, så er kabler for strøm til ulike bygg noe som ligger under bakken.

 

Ergo, en kan vel anta at i de samme "rørene" som ledninger som gir strøm til gate lys, ja så har du også andre kabler som har en noe høyere strøm-styrke enn hva vanlig gate lys har langs veiene.

 

Dermed kan man hente ut "litt" ekstra strøm her og der sikkert, til lading av en elbil.

Jeg antar, at hvor mye en kan "gi" vil nok variere litt.

 

22 KW er jo litt, men ser du på hva som kanskje går av strøm til bygg som ligger omkring i det strøket, ja så er det "peanutt's".

 

Flere steder, er det nok "hoved kabler" med strømstyrke opp mot og kanskje noen steder også over 22 KV.

 

Men, et annet moment, er at man installerer nye gatelys, som har LED lamper.  Dermed er strøm-styrken til hver enkel gate-lampe en brøkdel av hva det var f.eks. for 30 år siden.  Den gangen 400 watt gate lamper vel var vanlig.

Legg sammen 10 gate lys a 400 watt og bytt de ut med 10 gate lys a 37 watt.

Da har du 3630 watt tilgjengelig i eksisterende "kabel gate".   Om den er en eldre sak fra -80 tallet.

(eller dimensjonert for +400 watt lamper ).

 

3,6 KW som er 3-faset, vil jo også bli "noe mer" om en regner om til 1-fase og likestrøm som jo disse elbilene trekker.

Så, "effektivisering" av strøm-bruken på dagens gate lamper til LED-lys kombinert med at en sikkert har en viss ledig kapasitet i kablene, gjør vel dette mulig vil jeg anta.  Det er nok en begrensning i bakken, som sikkert vil variere litt avhengig om du gjør dette i Stavanger eller Sandefjord.  Uansett, en 3,68 KW lader på 3-fase gir jo noe strøm på et par timer til en elbil det også, slik som i mitt eksempel her.

Med noe hoderegning, så gir vel det noe i området 6,7 KW i en likerettet fase.

Legg til noe "ledig" kapasitet i slike kabler, og du havner vel sikkert opp omkring 22 KW 1-fase likerettet for et slikt uttak vil jeg anta.

(Men, det er nok forskjell fra kommune til kommune sikkert, på hva en har nede i bakken av ledig kapasitet )

 

Når en så har hatt en utvikling, hvor mange bygg har gått fra gamle 60 Watts lamper til 5 watt LED eller 11 watt spare lamper over en 25-30 år.  Ja, er da hovekablene i bakken de samme, så vil en nok ha et "overskudd" i de samme kablene i dag noen steder kanskje.

Jeg antar litt her, men legg til bedre isolasjon for bygg, varme pumper og mye annen "effektivisering" så er det nok mange kabler i bakken som kanskje har et visst overskudd her og der.  Men, det er sikkert forskjell om en kun har en kabel for gatelys, eller også et rør hvor en har både kabel for gatelys og annen strøm til bebyggelse rundt.

 

Uansett, artig løsning, og en liten "honør" til de som har tatt en slik ide fra papir stadiet og tatt den ut i det virkelige liv og fått den realisert.  Det er ikke så enkelt det heller.

 

PS:  Fra min side, så er det kun litt hoderegning, så ta høyde for noen regne feil.

Share this post


Link to post

WTEKNIKK2: Trekkerørene går fra stolpe til stolpe. Forsyningskabler til bygg går i andre retninger og dermed ikke i samme rør. Det er også ugunstig å legge i samme rør på grunn av varmeutvikling og kabeldimmensjon (dyrere kabel). En annen ting er at man ikke bare kan "koble seg på" en tilfeldig forbipasserende kabel i rene Bombay-stilen. Kabler må dimmensjoneres til sitt bruk, sin lengde osv. Vern "sikringer" dimmensjoneres også sånn at en ekstra last vil medføre ombygging. Kabellegging foregår rett og slett ikke sånn du forestiller deg.

 

Angående effekt til gatelys så dimmensjoneres det etter stolpehøyde og dermed dekningsområde. 400W må tilhøre uvanlig høye stolper. 50-250W HPS-lamper var mye vanligere til gatelysformål. HPS var egentlig ganske effektive pærer. Ofte opp i 80-100 lumen/W. Problemet med de var vedlikeholdskostnader (leie av kranbil og to personer til å skifte pærer ca annenhvert år), og den forferdelige monokrome oransje fargen. Fordelen med LED er i hovedsak ikke strømregninga, men vedlikeholdskostnader og den mye bedre fargesammensetninga. LED i gatelys ligger ofte i området 100-140 lumen/W, altså ikke veldig mye bedre enn HPS.

 

Overgang til LED frigjør altså ikke voldsomt med effekt. Neppe nok til at det gir mening i elbil-sammenheng.

 

Enkelt forklart så har de et forklaringsproblem når de påstår at man slipper graving.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...