Jump to content
pierce007

Avspasering med lønn

Recommended Posts

Det ble ansatt en i januar, og vedkommende har derfor ikke muligheter til feriepenger. Dog har vedkommende jobbet såpass mye, og vil jobbe såpass mye frem mot juli (ledende stilling), at det er ønskelig at det jobbes, men avspaseres - og dermed få utbetalt vanlig lønn. Hvis dere skjønner?

 

Er dette mulig? Og hva er evt fremgangsmåten for vedkommende? En søknad?

Share this post


Link to post

Det ble ansatt en i januar, og vedkommende har derfor ikke muligheter til feriepenger. Dog har vedkommende jobbet såpass mye, og vil jobbe såpass mye frem mot juli (ledende stilling), at det er ønskelig at det jobbes, men avspaseres - og dermed få utbetalt vanlig lønn. Hvis dere skjønner?

 

Er dette mulig? Og hva er evt fremgangsmåten for vedkommende? En søknad?

 

Han skal ta full ferie, så lenge han er ansatt før langt etter sommeren en gang. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at han tar denne ferien. Eneste løsningen på å ikke ta ferie er om han ikke jobbet sist år og havner i økonomisk uleie ved å ta ferie uten feriepenger. Å avspassere timer går helt fint, men arbeidstaker skal fortsatt ha overtid etter AML sine betingelser(så lenge dere ikke har noen form for avtale som gjør at en kan jobbe lengre dager mot avspassering osv, ala skiftordning etc.)

  • Like 1

Share this post


Link to post

Man er pålagt til å ta ut ferie, men hvis dette er helt ugunstug for arbeidstaker da arbeidstaker ikke har opparbeidet seg feriepenger kan dette unnvikes. 

Share this post


Link to post

Kan man bruke gjennomsnittsregning over en lengre periode?

Ja, men ein må holde seg innanfor maks arbeidslengde etter arbeidsmiljøloven. Det er fleire måtar å berekne arbeidstida på, og forskjellige grenser alt etter avtaler.

Share this post


Link to post

Ja, men ein må holde seg innanfor maks arbeidslengde etter arbeidsmiljøloven. Det er fleire måtar å berekne arbeidstida på, og forskjellige grenser alt etter avtaler.

Nå tenkte jeg mer på denne konkrete situasjonen. Altså om man kan velge å regne gjennomsnitt over en lang nok periode til at den ansatte på denne måte. Kan opparbeide "avspasering" uten å "trigge" krav om overtidsbetaling.

 

Altså - man kan allikevel ikke ha lengre dager enn ti timer eller noe slikt, så da må man isåfall jobbe slik over en god stund før man har opparbeidet nok timer til noen uker med fri.

Men da spørs det vel også om dette kan kalles ferie... Noe det sikkert ikke gjør sånn formelt sett selv om det er hva det blir i praksis.

Edited by Invader Zim

Share this post


Link to post

Foreslår at du tar en titt i arbeidsmiljøloven, kapittel 10 omhandler arbeidstid (inkl. overtid og gjennomsnittsberegning) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_11. Kan ikke avtale seg til dårligere vilkår enn det loven gir.

 

Kan opparbeide "avspasering" uten å "trigge" krav om overtidsbetaling.

Jobber man overtid sier AML at det skal gis ett tillegg på minimum 40%. Så vidt jeg har forstått må dette tillegget utbetales. F.eks. jobber man 1 time overtid med 100 kr i timen (for å gjøre det enkelt), kan man avspasere den timen, men skal ha 40 kr (før skatt) utbetalt.

Overtid er all tid ut over alminnelige arbeidstid, ref § 10-6 punkt 2. §10-4 angir hva som er alminnelige arbeidstid.

 

Eneste jeg kan se som gjør at man jobber ekstra, men ikke utløser overtid er §10-4 punkt 1 (så fremt man ikke har bedre betingelser i arbeidsavtalen)

Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

Med en normal uke på 37,5 timer så gir det rom for 2,5 timer med merarbeid som kun utløser normal lønn eller avspasering (etter hva jeg forstår). Kan være at gjennomsnitt beregning og/eller andre bestemmelser endrer på dette. Edited by Crowly
  • Like 1

Share this post


Link to post

Feriepenger skal være basert på fjorårets inntekt så det blir ikke helt bra ligningsmessig for bedriften å bare "gi" han feriepenger.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...