Jump to content
Tabris

Kjøpsloven og kontrakt på hundekjøp

Recommended Posts

Det er vanlig når man kjøper hund fra en oppdretter at man signerer en kontrakt. Denne kontrakten vil i mange tilfeller inneholder følgende klausul:

 

- Oppdretter har gjenkjøpsrett, eier får ikke avlive eller omplassere hunden uten at oppdretter først har fått muligheten til å ta hunden tilbake.

 

 

 

Jeg har hørt litt forskjellig hvorvidt en slik klausul er lovlig eller ikke. Noen sier at i følge kjøpsloven er hund å regne som en vare, og selger har ingen bestemmelsesrett over hva kjøper velger å gjøre med varen når den er betalt. 

 

Andre sier at man ikke kan inngå avtaler som er dårligere enn kjøpsloven og at en slik gjenkjøpsrett ikke er å regne som dårligere og er dermed gyldig.

 

Hva er riktig?

 

 

Share this post


Link to post

Kjøpsloven kan man avtale seg bort ifra (se § 3). Og så lenge avtalen ikke har mangler vil den være gyldig og derfor bindende. I en hundekjøpsituasjon må i såfall gjenkjøpsrett o.s.v. være urimelig. Eller så må det stride mot annen lov som ikke kan fravikes.

 

Frasen "kan ikke inngå avtaler som er dårligere enn kjøpsloven" stemmer for forbrukerkjøpsloven. Her har ikke forbruker anledning til å avtale noe som gir dårligere rettigheter enn det loven bestemmer (se § 3).

 

EDIT: Les http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/908/909 for mer om urimelighet.

Edited by nightowl

Share this post


Link to post

For at forbrukerkjøpslovens vern skal være aktuelt må avtalen regulere noe som også er regulert i loven. Regulerer ikke loven spørsmålet kan man i utgangspunktet fritt avtale rundt det.

 

Hverken kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven forbyr klausuler om rett til tilbakekjøp eller rådighetsbegrensninger. Klausulene kan være urimelige eller være i strid med god forretningsskikk - det vil avhenge av hvordan forholdet konkret er regulert i avtalen.

 

Terskelen for å være næringsdrivende selger er for øvrig relativt lav, se en diskusjon vi hadde på forumet i 2017 om dette. Det er nok en del oppdrettere som legger til grunn at de har større rettigheter enn de faktisk har.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Gjenkjøpsavtale betyr at den fremtidige kjøpssummen er forhåndsavtalt?

Det høres urimelig ut for meg.

 

Min kontrakt så ut som en standard mal og den avtalen gjaldt forkjøpsrett som er mer fornuftig ettersom hunden har mye større verdi ferdig sosialisert og dressert.

 

Aldri i livet om jeg ville gitt hunden tilbake til hva jeg anser som en hundefabrikk og jeg hadde da også en kjøper som var villig til å betale mye for å unngå at oppdretter benyttet seg av retten.

Share this post


Link to post

Takk for svar! Så dvs at en slik klausul vil være lovlig? Vil oppdretter ha en god sak hvis eier avliver/selger videre hunden uten å konferere med oppdretter først, om dette står i kontrakten? Dette vil jeg tro er noe som ikke er uvanlig, men jeg har aldri hørt om at noen har gått til sak pga dette.

 

I verste fall vil vel da kanskje eier bli pålagt å betale oppdretter verdien for hunden?

Share this post


Link to post

Det er mulig du i kunne ha vunnet fram på bakgrunn av at avtalevilkåret er urimeleg. I så tilfelle må ein begrunne det i at ein gjenkjøpsrett som ikkje er tidsbegrensa eller som blir regulert etter verdi er urimeleg. Vilkåret er også uklar på om opprettaren har gjennkjøpsrett kun ved spørsmål om vidaresalg eller avlivning, eller om opprettaren i teorien kan når som helst kome på døra med den opprinnelige kjøpssummen i handa for å ta hunden tilbake.

Share this post


Link to post

Gjenkjøpsretten nevner ikke pris, så da vil jeg tippe at de har førsterett til å kjøpe tilbake dyret, til markedspris

Det er forkjøpsrett.

Gjenkjøpsavtale gjelder samme pris eller en annen fastsatt sum - stemmer ikke det?

Er ikke dette forskjellige begreper?

Share this post


Link to post

En gjenkjøpsavtale betyr bare at tidligere eier har rett til å kjøpe tilbake gjenstanden til et eller annet tidspunkt eller når ett eller annet skjer. Hvis dette "ett eller annet" er "når gjenstanden ellers selges" kalles det en forkjøpsrett. Forkjøpsrettsavtaler er en type gjenkjøpsavtale.

 

Gjenkjøpsavtaler kan ha en forhåndsavtalt (eventuelt regulert) kjøpesum, noe som er vanlig hvis gjenkjøpsavtalen knyttes til annet enn salg, f.eks. til et tidspunkt eller til avliving.

 

Det er ingen automatikk i at gjenkjøpsavtaler/forkjøpsrettsavtaler er urimelige. Det avhenger av den konkrete utformingen av ordningen.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...