Jump to content
AnonymDiskusjon

Hvordan fjerne styreleder i AS ?

Recommended Posts

Mitt spørsmål er følgende:

 

Hvordan fjerne en styreleder i et AS, hvor det er ca. 40 eiere med lik andel.

Styreleder har ført samtlige eiere "bak lyset" ved å fremlegge et skriv overfor samtlige aksjeeiere om et bestemt forhold, hvor det viser seg at innholdet i skrivet er direkte løgn, og at dette har fått betydelige økonomiske negative følger for flere aksjeeiere. Jeg vil kalle et skriv med falskt innhold for "bedrageri", og nå kan jeg endelig bevise at innholdet i dette skrivet er falsk informasjon fremsatt forsettlig.

 

Dette skrivet fra styreleder inneholder informasjon om at selskapet i samarbeid med et advokatkontor og i samarbeid med Konkurransetilsynet har fått utredet et bestemt juridisk forhold for å "bevise" at styreleder har hatt rett i en juridisk konflikt, og at Samferdselsdepartementet og noen aksjeeiere som er enig med Dep. har tatt feil.  Da jeg, som aksjeeier, forsøkte å få tilgang på denne utredningen, så nekter styreleder å legge dette frem. Når andre styremedlemmer krever å få se denne vurderingen, samt daglig leder, så får disse også samme svar fra styreleder om at han nekter å fremlegge skrivet.

Men ledelsen gjør ikke noe mer mot styreleder - de lar styreleder bare få fortsette helt uten videre.

 

Etter å ha fremlagt påstanden fra styreleder overfor Konkurransetilsynet, så kan disse bekrefte at de aldri har vært involvert i noen som helst "utredning" på vegne at dette AS og på vegne av denne styreleder. Konkurransetilsynet er villig til å møte i Retten dersom jeg trenger å fremlegge bevis rettslig.

 

Dagens daglige leder og styret, inkludert styreleder, skjønner heller ingen ting om dette med inhabilitetsregler. Da jeg sendte opplysninger til selskapet om mine bevis for "bedrageri" ble dette umiddelbart oversendt styreleder for behandling, altså den styrelederen jeg kan bevise har utført dette bedrageriet. Forholdene i selskapet er fullstendig håpløse, og ingen der har peiling på verken styrearbeid eller ansvarsforhold.

 

Hva bør jeg gjøre?

Politianmelde selskapet for medansvar til bedrageri når ledelsen har fått beviser for at bedrageri har skjedd, men allikevel ikke foretar seg noe?

Politianmelde styreleder for bedrageri?

Sørge for presseomtale?

Hvordan få sparket styreleder raskt?

 

Dette selskapet drives innen transportbransjen med løyver fra myndighetene, og selskapet har inngått mange faste oppdrag med større bedrifter og offentlige enheter som forlanger at alle som får oppdrag skal følge alle "lover og forskrifter". Kanskje jeg bør kontakte alle disse kundene og fremlegge bevis for at selskapet ikke følger "lover og forskrifter", og at selskapets ledelse ikke er villig til å rydde opp selv om bevis på ulovligheter har skjedd. Det vil ikke være mitt ansvar om selskapet da mister store kontrakter, noe de kan enkelt forhindre ved å ta mine beviser på alvor og rydde opp.

 

Noen forslag?

 

 

 


Anonymous poster hash: 4b752...c39Anonymous poster hash: 0cad0...bc2

Share this post


Link to post

Har du rådført deg med advokat? Det kan være greit. Bare pass på at ikke advokaten lurer deg ved å komplisere eller trekke ut saken slik at han/henne kan få mange timer. Det kan bli dyrt.

 

Jeg synes ikke det høres ut som en god ide å politianmelde selskapet og jeg synes ikke det høre ut som en god ide å gå til kundene. Så de to alternativene ville jeg valgt bort. Men du gjør helt riktig når du lister opp forskjellige alternativer og så grunner over dem. Men det høres ut som en vanskelig sak. Det blir nok et rot uansett hva du gjør.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Har du rådført deg med advokat? Det kan være greit. Bare pass på at ikke advokaten lurer deg ved å komplisere eller trekke ut saken slik at han/henne kan få mange timer. Det kan bli dyrt.

 

Jeg synes ikke det høres ut som en god ide å politianmelde selskapet og jeg synes ikke det høre ut som en god ide å gå til kundene. Så de to alternativene ville jeg valgt bort. Men du gjør helt riktig når du lister opp forskjellige alternativer og så grunner over dem. Men det høres ut som en vanskelig sak. Det blir nok et rot uansett hva du gjør.

Takk for svar.

Dette skrivet/info fra styreleder, som nå viser seg å være et bedrageri hvor det er oppdiktet at Konkurransetilsynet og et advokatfirma har har laget en juridisk vurdering av et bestemt juridisk forhold, har påført meg og noen andre aksjeeiere flere hundre tusen kroner i økonomisk tap. Jeg vil først og fremst få fjernet styreleder umiddelbart fra styrets selskap, og deretter vil jeg fremme et betydelig erstatningskrav mot selskapet. Selskapet kan senere fremme et regresskrav overfor styreleder.

 

Men når det viser seg at selv fremleggelse av konkrete bevis - skriftlige uttalelser fra bl.a. Konkurransetilsynet om at de aldri har vært involvert i noen juridisk vurdering slik styreleder hevder - så skjønner fortsatt ikke dagens ledelse at de må rydde opp, og da må jeg selvsagt benytte advokat, jeg ønsker presseomtale av dette lokale selskapet, men også vurdere å varsle samarbeidspartnere som tror at selskapet drives korrekt etter lov og forskrifter. En politianmeldelse bør selvsagt også være helt riktig når jeg har blitt påført et svært høyt økonomisk tap.

 

Jeg er takknemlig for flere vurderinger fra dere som kan ha eventuell juridisk kompetanse til å mene noe om denne saken.

Share this post


Link to post

Aksjeloven §5-6 2. ledd pålegger styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 10% av aksjeeiere krever det. Se også §5-25. (Nekter styret må du til tingretten.)

Forøvrig kan du anmelde bedrageriet uavhengig av hva selskapet foretar seg. 

  • Like 2

Share this post


Link to post

Aksjeloven §5-6 2. ledd pålegger styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 10% av aksjeeiere krever det. Se også §5-25. (Nekter styret må du til tingretten.)

Forøvrig kan du anmelde bedrageriet uavhengig av hva selskapet foretar seg. 

Takk for svar.

Dette er et "vepsebol", men jeg akter å få rydde opp.

Jeg er godt kjent med aksjeloven etter å ha jobbet med denne saken en tid, men nå begynner jeg å gå lei all trenering fra selskapets ledelse. Selskapet fikk kun for et par mnd. siden en ny daglig leder som lovet "å rydde opp" i problemene, men det skjer altså ikke.

De fleste aksjeeierne eier langt under 10%, og nesten alle sammen er personlige venner med denne styrelederen, mens jeg og noen få andre eiere ikke har personlige forhold til noen i ledelsen. Jeg har satset svært mye penger på min virksomhet, og forventer å ikke bli utsatt fra svindel fra ledelsen/styreleder, og når jeg har blitt påført et tap på flere hundre tusen må jeg reagere, og jeg trenger en rask reaksjon, og det er forslag til dette jeg spør om her på dette fora.

 

I dette selskapet er det ikke "en kjeft" som kjenner aksjeloven, heller ikke dagens ledelse og denne styrelederen, og dersom man sender brev til dem så gidder de knapt nok å svare, samt at de antagelig heller ikke skjønner innholdet i brevet.

De gidder åpenbart heller ikke å sette seg inn i slike forhold, og de gjør som de vil så lenge de har kontroll i ledelsen.

Men de kan altså ikke gjøre hva de vil, og det akter jeg å sette en stopper for snarest mulig - men hva kan være mest effektivt for meg?

Share this post


Link to post

Du blir ikke kvitt styreleder uten at det avholdes generalforsamling og generalforsamlingen velger et nytt styre. Hvis du ikke klarer å overbevise (flertallet av) de andre aksjonærene om at styret ikke er egnet, så kommer du ingen vei. Får du 10 % av aksjekapitalen bak deg, kan dere kreve avholdt generalforsamling. Tingretten kan innkalle til denne hvis ikke styret responderer på brev. På GF kan 10 % sette frem forslag om gransking, og blir det ikke vedtatt kan tingretten beslutte også dette, hvis det foreligger saklig grunn. Da kan du få faktum opp i dagen, og kanskje klare å overbevise de øvrige aksjonærene.

 

En slik prosess vil jeg sterkt fraråde om du ikke har kyndig juridisk bistand. Det kan bli dyrt, og du må være klar over hva du kan og ikke kan oppnå, og hvilket ansavar du risikerer å pådra deg.

 

Det skal svært mye til for at politiet og påtalemyndigheten involverer seg i en slik sak. Den ballen kan du i praksis allerede nå legge død.

 

Til å begynne med: Har du, eller tror du du kan få relativt snart med dagens dokumentasjon, aksjonærer som representerer 10 % av aksjekapitalen bak deg?

  • Like 3

Share this post


Link to post

Du blir ikke kvitt styreleder uten at det avholdes generalforsamling og generalforsamlingen velger et nytt styre. Hvis du ikke klarer å overbevise (flertallet av) de andre aksjonærene om at styret ikke er egnet, så kommer du ingen vei. Får du 10 % av aksjekapitalen bak deg, kan dere kreve avholdt generalforsamling. Tingretten kan innkalle til denne hvis ikke styret responderer på brev. På GF kan 10 % sette frem forslag om gransking, og blir det ikke vedtatt kan tingretten beslutte også dette, hvis det foreligger saklig grunn. Da kan du få faktum opp i dagen, og kanskje klare å overbevise de øvrige aksjonærene.

 

En slik prosess vil jeg sterkt fraråde om du ikke har kyndig juridisk bistand. Det kan bli dyrt, og du må være klar over hva du kan og ikke kan oppnå, og hvilket ansavar du risikerer å pådra deg.

 

Det skal svært mye til for at politiet og påtalemyndigheten involverer seg i en slik sak. Den ballen kan du i praksis allerede nå legge død.

 

Til å begynne med: Har du, eller tror du du kan få relativt snart med dagens dokumentasjon, aksjonærer som representerer 10 % av aksjekapitalen bak deg?

Takker.

Jeg skal ha et møte med et par aksjonærer kommende uke, og dette er aksjonærer jeg føler kan ha litt "vett og forstand" til kanskje å overbevises når jeg legger frem dokumentasjon på bedrageriet til styreleder og bevis i form av et brev fra Konkurransetilsynet. Hvis disse aksjonærene får dette med "t-skje modus" og grundig forklart for seg, så tror jeg de vil støtte en innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Dette jobber jeg med, men samtidig er jeg overrasket over at styreleder ikke allerede har blitt avsatt i og med at daglig leder har fått fremlagt bevis på denne svindelen. Mitt ønsker er å få fjernet styreleder umiddelbart, men går ikke dette får jeg forsøke å skaffe tilveie 10% av aksjonærene. Går heller ikke dette, så vil jeg ikke akseptere et tap, og da er det nærliggende med lokal presseomtale, og en advarsel til ledelsen om at jeg kan kontakte selskapets største faste kunder for å informere om hvordan selskapet drives. Flere av kundene er fremskaffet ved anbud, bl.a. store bedrifter og offentlige virksomheter, og disse krever at selskapet følger aksjeloven og alle gjeldende regler og forskrifter. Jeg får bruke de pressmidler jeg har til rådighet. Ved forrige generalforsamling fremsatte jeg flere saker jeg ønsket skulle bli behandlet, og da foreslo denne styreleder at samtlige forslag fra meg skulle behandles samlet under ett, og han foreslo da at samtlige saker skulle avvises, noe som fikk flertall. Det er ikke lett.

 

En ting til er at jeg også har etterlyst hva som protokollføres fra styremøter, og da har selskapet innført en praksis at man ikke kan få noe tilsendt, men man må møte personlig opp og lese i protokollen mens dette overvåkes av styreleder slik at det ikke blir kopiert eller tatt bilde av protokollen. Dette behandles tydeligvis som "top-secret" dokumenter. Kan jeg, som aksjeeier, få kopi fra styreprotokollen?

Share this post


Link to post

Du får ikke avsatt styreleder "umiddelbart". Det holder ikke engang med 10 %, du må strengt tatt skaffe et flertall. Eller du kan håpe at du får overbevist flertallet på generalforsamlingen.

 

Du har ikke rett til kopi av styreprotokoller.

  • Like 2

Share this post


Link to post

samtidig er jeg overrasket over at styreleder ikke allerede har blitt avsatt i og med at daglig leder har fått fremlagt bevis på denne svindelen.

Å avsette (og erstatte) styrets leder i et AS er nok ikke innenfor daglig leders handlingsrom, for å si det veldig pent... Omvendt, derimot, hadde vært betydelig enklere.

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

samtidig er jeg overrasket over at styreleder ikke allerede har blitt avsatt i og med at daglig leder har fått fremlagt bevis på denne svindelen.

Å avsette (og erstatte) styrets leder i et AS er nok ikke innenfor daglig leders handlingsrom, for å si det veldig pent... Omvendt, derimot, hadde vært betydelig enklere.

 

Jeg er klar over dette, og har ordlagt meg kanskje litt uklart, men det jeg mener er at daglig leder (det er en helt ny daglig leder som skjønner at alt i selskapet ikke er bra, og som har lovet "å ta tak i dette") burde ha sendt ut en informasjon til selskapets aksjeeiere om de alvorlige anklager om bedrageri som er rettet mot styreleder, samt informert dem om at det finnes dokumentasjon/bevis for at anklagene er korrekt. Jeg hadde regnet med at denne nye daglige lederen hadde gjort såpass, men isteden forholder han seg taus overfor selskapets eiere. Jeg vet at han selvsagt ikke kan avsette styreleder, men han burde være pålagt å bringe slik viktig informasjon videre til selskapets eiere slik at det ble lettere å få gehør for en ekstraordinær generalforsamling.

Share this post


Link to post

Daglig leder har ikke noe egentlig forhold til aksjonærene som sådan. Daglig leder har et forhold til styret, og eventuelt til generalforsamlingen. Er styreleder en vits er det de andre styremedlemmene daglig leder må forholde seg til. Er hele styret en vits så er det likevel styret som er organet han har å forholde seg til, og alternativene hans er å jobbe med det eller å si opp. En daglig leder som går bak styrets rygg til aksjonærene løper en betydelig risiko.

 

Slik jeg ser det har du imidlertid en ganske tynn sak. Slik du fremstiller det bygger du hele casen din på at utredningen ikke kan si det styreleder påstår at den gjør fordi Konkurransetilsynet opplyser at de ikke har hatt noe med selskapet/styreleder å gjøre. Det er flisespikkeri.

Share this post


Link to post

Daglig leder har ikke noe egentlig forhold til aksjonærene som sådan. Daglig leder har et forhold til styret, og eventuelt til generalforsamlingen. Er styreleder en vits er det de andre styremedlemmene daglig leder må forholde seg til. Er hele styret en vits så er det likevel styret som er organet han har å forholde seg til, og alternativene hans er å jobbe med det eller å si opp. En daglig leder som går bak styrets rygg til aksjonærene løper en betydelig risiko.

 

Slik jeg ser det har du imidlertid en ganske tynn sak. Slik du fremstiller det bygger du hele casen din på at utredningen ikke kan si det styreleder påstår at den gjør fordi Konkurransetilsynet opplyser at de ikke har hatt noe med selskapet/styreleder å gjøre. Det er flisespikkeri.

Du har nok ikke forstått hva dette dreier seg om, og jeg har heller ikke tenkt å forklare deg dette mer enn den info som allerede finnes. Dersom du har den holdningen at et gjennomført bedrageri, som kan bevises, og som har påført noen næringsdrivende/aksjeeiere et personlig tap på noen hundre tusen er "flisespikkeri", så har du en helt annen forståelse av rett og galt enn meg og sikkert de fleste andre. Jeg hadde håpet å få noen fornuftige svar i dette fora fra personer med kunnskap på området, og det har jeg fått, inntil du dukket opp og skulle leke med noe du ikke kan. Jeg takker for din interesse, men vil samtidig betakke meg for å høre noe mer fra deg.

Share this post


Link to post

Vel, krikkert er den eneste her som faktisk jobber som jurist/advokat. Alle andre bare synser.

Det imponerer ikke meg, og det finnes adskillig flere kloke hoder enn dyktige jurister, bl.a. jurister som jobber for NAV og som hevder at det der ikke er noen kultur for å følge forvaltningsloven, slik som denne fyren her hevdet for noen år siden da han jobbet for NAV. 

Forøvrig er denne personen en rettshjelper og ikke advokat.

Share this post


Link to post

Du kan sikkert få gode råd på forumet her, men hvis du skal videre med saken, må du vel anskaffe deg advokat uansett.

Greit å finne en som har erfaring med slike saker. De par gangene jeg selv har vært hos advokat når det gjelder forretninger, har jeg forberedt meg godt på forhånd. Hva er kjernen i saken? Hva er målet og hva er valgmulighetene? Ingen grunn til å gå rundt grøten. Hvis advokaten råder deg til å droppe saken, så må det bety noe.

 

Det høres ut som du har tenkt å angripe noen som er sterkere enn deg selv, og da taper du sannsynligvis.

Med mindre du øyner muligheten til å sette deg selv i en vinn-vinn situasjon, er det kanskje best å gå vekk fra saken og akseptere et tap, selv om du har retten på din side.

 

Men jeg vet jo ikke hva dette bedraget som du skriver om egentlig består i, så med forbehold.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Du kan sikkert få gode råd på forumet her, men hvis du skal videre med saken, må du vel anskaffe deg advokat uansett.

Greit å finne en som har erfaring med slike saker. De par gangene jeg selv har vært hos advokat når det gjelder forretninger, har jeg forberedt meg godt på forhånd. Hva er kjernen i saken? Hva er målet og hva er valgmulighetene? Ingen grunn til å gå rundt grøten. Hvis advokaten råder deg til å droppe saken, så må det bety noe.

 

Det høres ut som du har tenkt å angripe noen som er sterkere enn deg selv, og da taper du sannsynligvis.

Med mindre du øyner muligheten til å sette deg selv i en vinn-vinn situasjon, er det kanskje best å gå vekk fra saken og akseptere et tap, selv om du har retten på din side.

 

Men jeg vet jo ikke hva dette bedraget som du skriver om egentlig består i, så med forbehold.

Takk for en god vurdering av saken.

 

Jeg skal selvsagt benytte advokat, men akkurat nå hadde jeg håpet på å få et par gode svar knyttet til hvordan raskt bli kvitt en styreleder som har gjennomført et bedrageri og påført meg og noen andre et betydelig økonomisk tap.

 

Vi snakker altså ikke om en ordinær utskifting av styreleder etter aksjeloven, men om å finne raskeste vei til å bli kvitt vedkommende på grunn av hans bedrageri. Dette er dette jeg har stilt spørsmål om råd omkring, og ikke noe spørsmål omkring selve bedrageriet.

 

Jeg kommer selvsagt ikke til å akseptere noe tap, og jeg har råd til en langvarig prosess om det er nødvendig, men jeg ønsket altså

"å kutte litt i svingene" med hensyn til å spare tid når det gjelder det å bli kvitt styrets leder.

Share this post


Link to post

Vel, svaret ditt er at det ikke er noen måte å bli kvitt styreleder raskt på, bedrageri og økonomisk tap eller ei.

Ja, det er vel det vi kan trekke som en midlertidig konklusjon, men jeg har også vurdert lokal presseomtale om saken, og dersom det begynner "å blåse storm" rundt denne styreleder og selskapet, så kan det hende at dette også vil få en viss effekt. Vi får se.

Takk for alle gode innspill.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...