Jump to content
Sign in to follow this  
Olli12345

Hva er en agnostiker?

Recommended Posts

Ordnett.no: agnostiker - en som tviler - gudstviler. Altså så en som mener man ikke kan bevise at gud eksisterer eller ikke, altså står i et mellomskille.

 

Hvordan er dette mulig? Selvfølgelig kan man ikke vite om gud eksisterer eller ikke, men man kan jo tro, kan man ikke? En agnostiker kan vel tro som alle andre? Hadde jeg hatt en agnostiker foran meg, overbevist han 100% om at jeg kan finne ut om gud eksisterer eller ikke, så bedt han tippe hvorvidt gud eksisterer eller ikke, deretter overbevist han om at jeg ville drept han hvis han svarte feil. Hadde da en agnostiker sittet der, sett i gulvet og svar "det kan man ikke vite"? Ergo ofre livet sitt? :S Hva har jeg missforstått her?

Share this post


Link to post
Ordnett.no: agnostiker - en som tviler - gudstviler. Altså så en som mener man ikke kan bevise at gud eksisterer eller ikke, altså står i et mellomskille.

 

Hvordan er dette mulig? Selvfølgelig kan man ikke vite om gud eksisterer eller ikke, men man kan jo tro, kan man ikke? En agnostiker kan vel tro som alle andre? Hadde jeg hatt en agnostiker foran meg, overbevist han 100% om at jeg kan finne ut om gud eksisterer eller ikke, så bedt han tippe hvorvidt gud eksisterer eller ikke, deretter overbevist han om at jeg ville drept han hvis han svarte feil. Hadde da en agnostiker sittet der, sett i gulvet og svar "det kan man ikke vite"? Ergo ofre livet sitt? :S Hva har jeg missforstått her?

Har store tvil på at han ville sagt det, isåfall hadde han jo bare vært en forbanna idiot :p. En agnostiker er bare en som ikke er overbevist om at det finnes en gud. Så teknisk sett kan de være åpne for det, de er bare ikke overbevist.

Share this post


Link to post

Agnostikere proklamerer enten at svaret er ukjent eller at det ikke er mulig å svare.

 

Det er selvsagt en mer rasjonell holdning til spørsmålet enn at man sier at guder eksisterer, nemlig siden man ikke kan vite. Derfor er de ærlige å sier at de ikke vet. De bryr seg altså om det er sant eller ikke. Religiøse som tror, uten noen rasjonell grunn til det, noe alle religiøse gjør, da guder ikke er bevist, bryr seg helt tydlig ikke om det de tror på er sant eller ikke. Det er ingen grunn til å tro på guder, er det vel?

Share this post


Link to post
Agnostikere proklamerer enten at svaret er ukjent eller at det ikke er mulig å svare.

 

Det er selvsagt en mer rasjonell holdning til spørsmålet enn at man sier at guder eksisterer, nemlig siden man ikke kan vite. Derfor er de ærlige å sier at de ikke vet. De bryr seg altså om det er sant eller ikke. Religiøse som tror, uten noen rasjonell grunn til det, noe alle religiøse gjør, da guder ikke er bevist, bryr seg helt tydlig ikke om det de tror på er sant eller ikke. Det er ingen grunn til å tro på guder, er det vel?

 

Ergo er en rasjonell ateist en agnostiker?

Share this post


Link to post

En agnostiker er også ateist. Ateist er paraplybetegnelsen på de som ikke tror på guder. Dette finnes det et utall tråder på allerede på forumet, men jeg skal likevel gi deg en sammenlikning.

 

Teist er motstykket til ateist, altså en som tror på gud(er).

Akkurat som at gnostikere er teister, er agnostikere ateister.

Share this post


Link to post
En agnostiker er også ateist. Ateist er paraplybetegnelsen på de som ikke tror på guder. Dette finnes det et utall tråder på allerede på forumet, men jeg skal likevel gi deg en sammenlikning.

 

Teist er motstykket til ateist, altså en som tror på gud(er).

Akkurat som at gnostikere er teister, er agnostikere ateister.

Og så er en gnostiker en som har kunnskap (gnosis), mens en agnostiker er en som ikke har det. Om vi skal fullføre utlegningen.

Share this post


Link to post

Eg ser på meg sjølv som agnostiker. Det finnes verken bevis for at høgare makter eksisterer heller bevis for at det ikkje finnes. Ut frå det vitskaplege aspektet trur eg ikkje det finnes, men eg er heller ikkje overbevist om at det ikkje finnes. Delvis fordi eg har eit aldri så lite håp om ei høgare makt, men ikkje ei tru.

Share this post


Link to post

Da er vi helt på linje zeph ;) Jeg er ateist fordi jeg per definisjon ikke tror på gud. Jeg er da også agnosiker fordi jeg per definisjon mener at man ikke kan bevise guds eksistens.

Share this post


Link to post
Eg ser på meg sjølv som agnostiker. Det finnes verken bevis for at høgare makter eksisterer heller bevis for at det ikkje finnes. Ut frå det vitskaplege aspektet trur eg ikkje det finnes, men eg er heller ikkje overbevist om at det ikkje finnes. Delvis fordi eg har eit aldri så lite håp om ei høgare makt, men ikkje ei tru.

Hva synes du ville være positivt om det var slik?

Edited by Romeren

Share this post


Link to post
Eg ser på meg sjølv som agnostiker. Det finnes verken bevis for at høgare makter eksisterer heller bevis for at det ikkje finnes. Ut frå det vitskaplege aspektet trur eg ikkje det finnes, men eg er heller ikkje overbevist om at det ikkje finnes. Delvis fordi eg har eit aldri så lite håp om ei høgare makt, men ikkje ei tru.

Hva synes du ville være positivt om det var slik?

Om det var korleis?

Share this post


Link to post

jeg vil legge meg på agnostisk-atehist. eller level 6 agnostiker om du vil. Med tilsvarende grunnlag som Zeph. Det er veldig viktig å vite at agnostiker ikke betyr 50/50 gud/ikke gud.

Share this post


Link to post

Sånn som jeg ser det er en agnostiker en som ikke tenker på verden utenfor vår egen. Både en som tror og en Ateist har et forhold til det utenfor vår verden. en agnostiker har ikke. Man legger det liksom litt på is. iallefall slik jeg oppfatter det selv(er agnostiker).

Share this post


Link to post

Agnostiker og ateister skal ikke kunne legge seg sammen, så vidt jeg har skjønt det kan man ikke være agnostiker og ateist samtidig. Hans-o: En agnostisker tar et standpunkt. En baby som aldri har tatt for seg dette spørsmålet ville aldri blitt klassifisert som en agnostiker. Igjen, en agnostiker er en som har tatt et soldi standpunkt. Du kan umulig være en agnostiker hans-o, uten å forklare til meg hva som skiller en ateist fra en agnostiker

Share this post


Link to post

Alt jeg sier er at jeg ikke har tatt et standpunkt til om gud/en høyere makt eksisterer eller ei, altså har jeg ikke noe forhold til det. Både en ateist og en teist har tatt et standpunkt og har derfor et forhold til dette, og skiller seg dermed fra en agnostiker.

Share this post


Link to post

Hvor mange ganger må det sies her på forumet? En ateist trenger ikke benekte at det kan finnes en gud, det holder i massevis at man ikke tror.

 

agno´stiker en gr.

 

* en som ikke vet

* tilhenger av agnostisismen

agnostisi´sme en gr.

 

* den filosofiske oppfatning at det ikke er mulig å erkjenne det absolutte el. oversanselige, det som går ut over all erfaring, så en verken kan hevde el. benekte at det finnes, el. vite noe om det dersom det finnes

Fra ordnett.no

 

 

Dette er en posisjon som gir mening for meg, selv om det ofte er behov for å legge til at jeg er ateist (agnostisk ateist, altså) - for ikke helt feilaktig å bli oppfattet som en tviler.

Share this post


Link to post

Jeg forstår ikke hvorfor alle snakker om/bryr seg om guds eksistens. Er det fordi de tar det som gitt at man ville la seg påvirke av guds vilje om man visste han fantes og hva han ville?`Jeg ville ikke brydd meg ett døyt. Følelser er immateriellt og irrelevant samme hvor ekstreme og varige de er. Derfor er himmelen/helvete irrelevant og dermed gud og guds vilje.

Share this post


Link to post
Fra ordnett.no

 

 

Dette er en posisjon som gir mening for meg, selv om det ofte er behov for å legge til at jeg er ateist (agnostisk ateist, altså) - for ikke helt feilaktig å bli oppfattet som en tviler.

 

Ja, da tror jeg vi er kommet til en enighet :p At en ateist faktisk er en agnostiker, eller i hvertfall de fleste rasjonelle ateister.

 

Alt jeg sier er at jeg ikke har tatt et standpunkt til om gud/en høyere makt eksisterer eller ei, altså har jeg ikke noe forhold til det. Både en ateist og en teist har tatt et standpunkt og har derfor et forhold til dette, og skiller seg dermed fra en agnostiker.

 

Du har jo tatt et standpunkt når du sier at man umulig kan vite om gud eksisterer eller ikke. Hva hvis jeg spurte deg om hva du trodde da? Sagt at du ville fått 1 million kroner hvis du svarte riktig? Ville du da fortsatt stått og sagt at man umulig kan vite, eller hadde du sagt hva du trodde?

Share this post


Link to post

Jeg beklager, men jeg forstår ikke hvorfor akkurat dette skaper så stor forvirring blandt folk - det er veldig enkelt.

Ateist betyr "uten gud", men det sier ikke noe om hvorfor man ikke tror på guder - det sier bare at man IKKE tror på guder. Tror en agnostiker på gud? Neivel, da er han også en ateist - det er bare det at en agnostiker føler behov for å uttrykke hvorfor vedkommende ikke tror. Men jeg sier det igjen, agnostikere tror ikke på guder, ergo er de ateister. Bare for å tilføye det, buddhister er også ateister.

 

Det Hans-O sier om at en ateist har tatt stilling til spørsmålet er ikke nødvendigvis sant. Et nyfødt barn f.eks, må være ateist da det faktisk ikke tror på gud, i alle fall ikke så langt vi vet. Du har også tatt et standpunkt, nemlig å ikke tro på gud, det samme som alle andre ateister, det vil si, du trenger ikke å ta det standpunktet da det leder automatisk av at du ikke aktivt velger å tro. Det er nemlig slik at om du aldri hadde blitt presentert for noen guder, så ville du fortsatt ha vært ateist, nemlig en som lever uten tro på guder. Det er for å bli teist man må gjøre et valg, ateist er du automatisk fra fødselen av - så langt vi vet.

 

Akkurat som at kristne, hinduister, jøder og muslimer er teister, så er agnostikere og buddhister ateister.

 

Olli12345:

En agnostiker har ganske riktig tatt et standpunkt. De har tatt standpunktet at de ikke tror på gud(de er derfor ateister), og forklarer dette med at de ikke kan vite, verken fra eller til. De to begrepene beskriver egentlig to forskjellige ting, ateist beskriver om man tror eller ikke - mens agnostiker beskriver hvorfor man ikke tror. De er begge to sider av samme sak. Dette fordi man må havne i enten kategorien troende(teist), ikke troende(ateist) - det er ingen mellomting her, det håper jeg er klart for alle.

 

Ateisme er det rasjonelle standpunktet, veien til målet KAN være irrasjonell. Man kan nemlig gjøre en rasjonell beslutning på irrasjonelt grunnlag.

 

Jeg er litt usikker på hvilken underkategori av ateisme jeg havner i, det er klart at jeg ikke tror på guder, men hvilken mindre bås jeg skal puttes i vet jeg faktisk ikke. Da det ikke er interessant, jeg tror rett og slett ikke på gud. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke har sett noe som tyder på at guder eksisterer. Dette skyldes kanskje mye de guder jeg er blitt eksponert for også, det kan hende at det eksisterer en gudehypotese som selv jeg kan tro på, men frem til den når meg, så er jeg ateist. Helt frem til noe(n), klarer å tippe meg over fra å ikke tro på guder, til å tro på guder - så er jeg ateist, det er du også om du ikke har tatt det eksplisitte valget å tro på gud(er).

 

Jeg tror kanskje den største årsaken til begrepsforvirringen kommer av at folk ikke har forstått hva en ateist egentlig er. Dette skyldes selvsagt flere årsaker, for min generasjon skyldes det nok at vi hadde kristendomsundervisning på skolen, ateister var fy-fy. Det var noen skammelige hedninger som hadde livsynskunnskap, gud forby at man tilbrakte tid med dem.

 

Jeg synes det å være agnostiker er veldig merkelig, det er en av de irrasjonelle ateistgruppene slik jeg ser det. Ganske enkelt fordi de mener at spørsmålet om guder eksisterer eller ikke er umulig å besvare(grovt sett i alle fall). Det agnostikere da må se bort fra er følgende problem: Hvordan kan noe som påvirker vår verden, ikke være observerbart? Slik jeg ser det, så kan det ikke det. Påvirker ett eller annet vår verden, ja så må det også manifistere seg i vår verden, følgelig er det også observerbart og derfor også mulig å ta stilling til. Om man så antar at det ikke påvirker vår verden - hvilken betydning har det så for vår verden - riktig, ingen som helst. Dette er den enkle tankerekken som gjør at jeg ikke forstår agnostikere. Hvorfor holde mulighetene åpne for at en gud som ikke påvirker vår verden eksisterer? Jeg aner ikke, jeg forstår det ikke og jeg anser det som irrasjonelt. Nettopp fordi det åpner for tro på annen magi også. Det myker deg opp for å tro på andre ting som ikke er "bevist".

 

Håper dette har gjort det litt klarere. Dette er debattert opp og ned i flere tråder på dette forumet tidligere. Jeg sier det igjen, det koker ned til et enkelt spørsmål:

1.Tror du på gud? Ja eller nei ...

Ja -> teist

Nei -> ateist

Vet ikke -> du er en ateist, goto1

 

Det jeg sier når jeg sier at jeg er ateist er at jeg ikke tror på noen av de guder som er presentert for meg frem til dags dato - ikke har jeg sett noe som tyder på at noen annen gud skal eksistere heller. Gud er nemlig et svært bredt begrep, det dekker den abrahamittiske gud, Tor og Odin og resten av gjengen, Zevs og alle de andre der nede - slik kan man fortsette i det uendelige. Nå i det siste så er det jo, romvesenguden til scientologene som er i vinden.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...