Jump to content

SeaLion

Medlemmer
 • Content Count

  9274
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

SeaLion last won the day on March 25 2018

SeaLion had the most liked content!

Community Reputation

3453 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

25162 profile views
 1. Faktisk.no har endret artikkeltittelen, nrk.no har ikke gjort det. Jeg har klaget til NRK.
 2. AGV-robotene på St. Olav, sykehuset i Trondheim, snakker trøndersk til de menneskene de møter på sin vei gjennom sykehusets korridorer. Det er dog kun snakk om enveiskommunikasjon. https://e24.no/teknologi/i/vQlA2L/hei-kanj-du-pass-dae-litt
 3. Ja. https://blogg.torvund.net/2020/09/17/faktsk-helt-feil-fra-faktisk-no-gangfelt-har-null-betydning-for-syklendes-vikeplikt/
 4. UP er ute med pekefingeren (på Facebook), uten å ta med at det er fullt tillatt å sykle over gangfeltet i følge trafikkregel 18.3: "Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart." At politiet i Norge generelt har lite peiling på de ofte motsigende trafikkreglene som gjelder for syklister viser saken i Trondheim 10. oktober 2017, der politiet bøtela 18 syklister for rødlyskjøring på morgenen, og senere samme dag måtte innrømme tabben og annulere alle bøtene (google "18 syklister"). Så til åpningsspørsmålet fra UP: Jo, jeg sykler over gangfeltet, helt lovlig. Jeg skjønner hva UP ønsker. De ønsker å formidle at trafikkreglene er enkle og at syklistene alltid har vikeplikt. Samtidig unnlater de å nevne at syklister også har "forkjørsrett" i ulike situasjoner, f.eks at at bilister har vikeplikt for kryssende syklister når de kjører inn til og ut fra bensinstasjoner, parkeringsplasser, gårdsplasser og lignende.. At denne "pekefingeren" kommer rett etter en viss høyesterettsdom, og ikke på våren, da det ville vært mer naturlig, viser bare at politiet nå har fått blod på tann. UP henviser til Trygg trafikk, en privat organisasjon som tjener penger på trafikksikkerhet. Jeg ville heller henvist til trafikkreglene på lovdata.no, men de ville jo vist at trafikkreglene ikke er så enkle som Trygg trafikk og UP vil ha det til.
 5. Selv om gassen skulle skyldes mikrober vil det være ekstremt vanskelig å påvise mikrobene. De få sondene som er sendt til Venus har sluttet å virke etter få minutter, noen har sluttet å fungere før de rakk å lande.
 6. NRK har også lagt ut nyheten. Forskerne bedyrer dog at først må man undersøke mulige naturlige kjemiske prosesser før man trekker slutningen at gassen skyldes mikrober. https://www.nrk.no/viten/gass-som-knyttes-til-liv_-oppdaget-pa-venus-1.15160609
 7. Det er alltid bakterier og virus i vanlig luft. Den eneste måten å få noe sterilt på er derfor å sterilisere det. Kroppen vår har et immunapparat som bl.a sørger for at vi ikke blir syke hver gang vi spiser eller drar luft ned i lungene. De fleste mikrobene regnes derfor som ufarlige for de fleste. Noen få mennesker har så dårlig immunapparat at de risikerer å bli syke av å puste vanlig luft eller å spise mat som ikke er tilberedt og servert på en superhygienisk måte. Disse menneskene er med i høyrisikogruppen for å bli syke av sars_cov-2-viruset. Disse må leve med dette hele livet, mens andre har midlertidig redusert immunapparat f.eks som følge av kreftbehandling.
 8. I følge Are Raklev, norsk guru på CERN og professor i teoretisk fysikk på UiO, er dette at noe får mer masse når det beveger seg nært opptil eller i lyshastigheten en usann myte. Han har studenter som han avlærer denne myten som første punkt.
 9. Men kanskje noen andre kan svare? Fra Wikipedia-artikkelen om euklidisk rom: Så selv ved beregninger av det hjemlige GPS-systemet, som benytter et relavistisk feilrettingssystem for å fungere, er ikke rommet lengre euklidisk, det er krummet. Hadde man ikke kompensert for at tiden går litt saktere nede på bakken enn i GPS-satelittene ville systemet hatt en feilvisning på ca 12 km per døgn. Så la meg justere spørsmålet mitt: Er summen av vinklene i en trekant fortsatt 180° i et pseudoeuklidisk (relativistisk) rom? Er forholdet mellom en sirkels diameter og dens omkrets fortsatt pi, eller kan forholdet bli en annen verdi i et slikt relativistisk rom?
 10. Så hvis en bilist innhenter en annen bil et par hundre meter før begge havner bakerst i en kø, så må bilen foran straks vike? Er det sånn du leser det?
 11. Denne plikten gjelder ikke uansett, kun om nødvendig, som du påpeker. I kollektivfeltet på Mosseveien var det verken uoversiktlig og det var heller ikke motgående trafikk, begge feltene går jo i samme retning. Å svinge av eller stoppe regnes derfor ikke som nødvendig. Husk også Hvis syklisten kan bli forstyrret av forbikjøringen, så er forbikjøring altså ikke tillatt. Saken koker derfor ned til om sykling til og fra jobb kan regnes som nødig eller unødig. Hvis sykling fra jobb kan regnes som nødig så var boten til Grøneng feil. Hvis sykling fra jobb kan regnes som unødig så må samfunnet bestemme seg om jobbsykling er ønsket eller ikke.
 12. En analyse om syklistenes rett til å ferdes i kollektivfeltene før og etter dommen. Artikkelforfatteren mener at denne høyesterettsdommen ikke har bidratt til klargjøring, men heller det motsatte. https://rett24.no/articles/sykling-i-kollektivfelt--etter-groneng-dommen
 13. Noe jeg har fundert mye på i det siste er om π (pi) alltid har den samme verdien, eller om verdien endres i (sterke) gravitasjonsfelt der rommet ikke lengre er flatt. Kan det f.eks tenkes at pi kan bli 3,000 i nærheten av svarte hull?
 14. I følge denne artikkelen kan funnet ha vært et såkalt solart aksion, og hvis i så fall kan det hende at størsteparten av den mørke materien består av noe annet. Spennende er det uansett. https://www.livescience.com/first-evidence-for-axions-xenon.html
 15. Jeg tittet innom dette programmet på TV Norge nå nettopp. Rølpeprogram. DeLorean ble presentert som en "fransk" 80-tallsbil. Kjedelig program med programledere som selv syntes de var coole.
×
×
 • Create New...