Jump to content

SuperKrokodille

Medlemmer
 • Content Count

  154
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

190 :)

Recent Profile Visitors

1045 profile views
 1. Nå har jeg ikke sett disse filmene, og jeg vet at jeg har postet denne artikkelen tidligere: https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1.pdf Men helt kort fortalt så redegjør den altså for en studie som over en periode på 35 år har sett på lengden til immuniteten mot de fire andre allment utbredte koronavirusene. Denne immuniteten ser ut til å være kortvarig.
 2. Det som haster er vel snarere dramatisk å vende om på insentivstrukturen i den norske økonomien, slik at det vil bli investert i næringer vi kan leve av når etterspørselen etter olje og gass faller bort.
 3. Må nesten tro at dette tallet enten skyldes en feil eller er kommet som en følge av endrede rapporteringsrutiner av noe slag. Hvis ikke representerer det et brått og veldig urovekkende trendskifte. Det har jo vært ekstreme tall i Europa den siste uken, så her er ingenting sikkert.
 4. Jeg må si jeg er spent på hvordan det planlegges i forhold det å få en slutt på hele denne suppa. Jeg antar at minst én av de mest lovende vaksinekandidatene etter hvert vil bli godkjent, men det er uklart både hvor god beskyttelse en vaksine vil gi, og hvor lenge immuniteten vil vare. Ikke minst er det vel begrenset produksjonskapasitet. Det ideelle scenariet er at en vaksine vil gi god og langvarige beskyttelse. Da vil vi etter hvert bli ferdig med koronaen for godt, annet enn kanskje blant antivaksere. Med vaksiner som gir mindre effektiv eller mindre langvarig beskyttelse, blir situasjonen mer kompleks. Da vil immuniteten i befolkningen hele tiden være nedadgående, og vi vil være avhengig av regelmessige påfyll av vaksine for å unngå nye og alvorlige utbrudd. Spørsmålet da blir hvor mange som vil være villige til å vaksinere seg årlig, i en situasjon der smittenivåene tross alt vil være ganske begrensede, der årlig vaksinasjon av flere milliarder vil gi en del komplikasjoner, og der det er forbausende mange som later til forholdsvis ukritisk å ta til seg og videreformidle alle mulige slags merkelige konspirasjonsteorier om koronavaksine (https://www.stopworldcontrol.com/full/ ... ). Mitt håp, og særlig om det er utsikter til at immuniteten bare blir kortvarig, er at vi når vaksinen kommer går til "krig" mot koronaviruset og prøver å utrydde hele dritten. Jeg tror at dette kan forenes med full gjenåpning av samfunnet, men det vil kreve en grad av smittevernmessig oppfølging rundt om for raskt å fange opp mulige lokale utbrudd. En høyere grad av testing av folk med luftveissymptomer enn før pandemien satte inn, regelmessig testing av prøver fra kloakken, hva vet jeg.
 5. Ser du ikke svakhetene ved den veldig prinsipielle argumentasjonen mot "lockdown" som du prøver å føre? Hva om dødeligheten var 15 eller 30 prosent? Så kan du si at "dødeligheten til koronaviruset er jo mye lavere da, kompis", men da har du i alle fall delvis gått med på at også mer pragmatiske hensyn må legges til grunn.
 6. Utviklingen i Polen er også veldig betenkelig. Aller mest for polakkene sin del, men også sett med norske briller siden det vel er utstrakt karantenefri pendling mellom Polen og Norge. Fra Aftenposten: "– Skal vi bare dumpe ham utenfor dørene? De vil ikke åpne. Opptaket av stadig mer fortvilt ambulansepersonell som kjører rundt i Warszawa, har rystet polakkene. Ambulansefolkene forsøker desperat å finne sykehus som vil ta imot de dødssyke pasientene de har med seg." Myndighetene hevder det fortsatt er ledige plasser på sykehusene, men vil gjøre om et stadion / konferansesenterkompleks til midlertidig sykehus. Andre kilder mener at sykehusene allerede er fulle. "(...) ansatte ved sykehusene fortviler. I et innlegg på Facebook skrev Tomasz Siegel at det «ikke har vært plass til covid-19-pasienter noe sted i Polen på lenge». Siegel er leder for avdelingen for anestesi og intensivbehandling ved Czerniakowski-sykehuset i Warszawa - sykehuset som først avviste koronapasienten. Han kaller statistikken myndighetene operer med ren fiksjon. (...) Også det vanligvis så tilbakeholdne Vitenskapsakademiet har rykket ut. Die Welt har intervjuet lederen for akademiet, biokjemikeren Jerzy Duszynski. Han sier at akademiet i månedsvis har forsøkt å advare politiske myndigheter. En ekspertgruppe har laget en form for håndbok. – Men ingen ville lytte, sier Duszynski. I pressemeldingen akademiet har sendt ut heter det: Vi er truet av en situasjon der mange mennesker vil dø hjemme eller i gatene uten å ha fått hjelp." https://www.aftenposten.no/verden/i/560d1O/desperat-ambulansepersonell-med-pasient-skal-vi-bare-dumpe-ham-utenfo
 7. Ser du ikke at det blir feil å sammenligne a) mulige dødsfall som en følge av tiltak, og b) tallet på de som har dødd av korona til nå i en situasjon der vi har investert enormt for å begrense omfanget av og dødsfall som en følge av epidemien? Den rimelige sammenligningen ville vært mellom dødsfall, tapte leveår, redusert livskvalitet - hva vet jeg - som en følge av på den ene siden påkjenningene ved tiltak, og på den andre påkjenningene ved en epidemi som ble håndtert ved hjelp av "la det stå til-tilnærmingen" fra dag én. Utover det, så etterlyser jeg ikke maleriske skildringer, jeg etterlyser resonnementer, en viss vilje til å bruke forestillingsevnen. Hvorfor tror du økonomien ville klart seg bedre uten tiltak? Hvor mange tror du ville ha dødd så langt, hvordan ville verden ha sett ut nå i oktober 2020, om vi ikke hadde forsøkt å beholde en grad av kontroll over koronaviruset?
 8. Hvor viser du at et frislipp av koronaviruset vil være bedre for økonomien enn både en aggressiv kvelning av epidemien etter Øst-Asiatisk mønster, og den til nå i alle fall noenlunde vellykkede norske tilnærmingen? Hvor viser du at de samfunnspsykologiske omkostningene som vil følge av eksploderende sykdomstall, overfylte sykehus, aggressiv triangulering i helsevesenet, massegraver, at tap av venner og familiemedlemmer til koronasykdom vil bli en utbredt erfaring, ikke vil overstige de du tror vil følge av en tilsvarende hypotetisk økning i opplevelsen av økonomisk relaterte påkjenninger ved kontroll sammenliknet med ved frislipp?
 9. Ser etter et tekstbehandlingsprogram med følgende funksjoner: * faner * lagrer åpne vinduer (altså hvilke faner / dokumenter som er åpne i vinduet) og ulagrede dokumenter jevnlig, "session restore" * grunnleggende tekstbehandlingsfunksjoner (tekststørrelse, stil (fet / kursiv / understreket) farge og enkelt søk er tilstrekkelig) * bruker et noenlunde "universelt" filformat Onenote duger ikke, trenger å kunne lagre hvert enkelt dokument der jeg ønsker, og fritt å kunne velge hvilke faner / dokumenter som skal være åpne i et gitt vindu. Finnes det noe slikt?
 10. Takk for info. Hva slags grensesnitt er det vi snakker om her? Hvordan finner jeg ut hvilket grensesnitt jeg må deaktivere? Er helt analfabet på dette området.
 11. Får ikke kommandoen under "Alternative mottiltak" til å virke. Den som skal være netsh int ipv6 set int *INTERFACENUMBER* rabaseddnsconfig=disable Har prøvd både i cmd og i Windows PowerShell, som administrator, får tilbakemeldingen "Filnavnet, mappenavnet eller volumnavnesyntaksen er feil." Må kommandoen tilpasses noe mer for at den skal virke? Har så mye åpent arbeid at jeg helst vil slippe å ta omstart akkurat nå.
 12. Disse folkene har jo ikke noe nytt å komme med. Forestillingen om frislipp av koronaviruset for å oppnå flokkimmunitet har blitt diskutert her inne inntil det kjedsommelige. Noen få argumenter i mot: * Ved frislipp underveis mot et forsøk på flokkimmunitet vil vi neppe klare å holde smittepresset på et håndterlig nivå. Vi ser jo hvordan det har gått og går nedover i Europa, det er ikke mye smitte som skal til før sykehusene fylles opp - hvor fast du enn tviholder på forestillingen din om at dette er en slags influensa. Stort koronapress i sykehusene vil både gå ut over sykehusenes evne til å gjennomføre andre undersøkelser og operasjoner, og føre til at mange vegrer seg for å søke hjelp for medisinske problemer som måtte oppstå. * Vi vil ikke klare å isolere de som er i risikogruppene. Det var dette de forsøkte i Sverige, det gikk ikke særlig bra * Du er tilsynelatende veldig opptatt av den psykososiale helsen til studenter som må ha hjemmeundervisning (for de yngre går jo på skolen), og til arbeidstakere og næringsdrivende som mister jobb og livsverk. Det er klart at kombinasjonen av virus og tiltak er en belastning, ingen synes at dette er moro. Men er det så opplagt at det "psykososiale regnskapet" går i pluss om vi gir opp å kontrollere viruset og i stedet tvinger mange av de eldre og sårbare til å isolere seg? Det er vel oppunder en million som er over 65 i Norge i dag. I tillegg er det betydelige forekomster av astma, diabetes, overvekt, hjerte og kar-sykdommer osv. i alle lag av befolkningen. Ikke minst vil det med et frislipp plutselig bli risikosport for barn og unge å opprettholde normal kontakt med beste- og oldeforeldre. Til slutt vil en god del oppleve å miste foreldre, beste- og oldeforeldre, venner, hustruer og ektemenn, osv. Det er ingen spøk. * Hva økonomien angår, så vil et frislipp innebære at mange av de eldre og sårbare ikke vil kunne delta i arbeidslivet på samme måte som før, for disse må jo "beskyttes". Av samme grunn vil en sikkert ikke ubetydelig del av etterspørselen i økonomien falle bort, ettersom disse og andre begynner å holde seg hjemme i takt med stigende smittetall. * Så er det de mer infeksjonsmedisinske og immunologiske argumentene. Hvor lenge vil man være immun etter en koronainfeksjon? Vil man ha immunitet mot alle stammer, eller vil man kunne bli smittet av nye varianter? Vil man bli sykere ved et eventuelt andre gangs sykeleie? Hvor mange vil ha langtidsplager etter koronasykdom? Vil vi kunne få slemmere varianter av koronaviruset gitt det økte potensialet for uheldige mutasjoner som en allmenn spredning av koronaviruset vil innebære? * Du skryter av svenskene, "SVERIGE HADDE RETT", skriver du. Men Sveriges tiltak er jo veldig like de norske. Her praktiseres karantene og isolasjon, det oppfordres til hjemmekontor, maks 50 kan samles offentlig, de har hatt strengere innenlands reiserestriksjoner enn det vi hadde i Norge, osv. De er langt fra å ha hatt et frislipp av koronaviruset. * Vi er i en situasjon der alle slags folk skal ha alle slags meninger om hvordan vi bør møte koronaviruset. Noen ønsker bekjempelse, andre frislipp, noen andre igjen mener vi bør ta ned 5g-mastene. Det som er klart er imidlertid at det fordres en grad av harmonisering av tiltakene for at vi skal komme fra dette på en brukbar måte. Hver og én kan ikke ha sin egen koronapolitikk. Her i Norge har vi lagt ned mye innsats og vært temmelig nær om ikke helt å bekjempe viruset, så i alle fall å få smittespredningen ned til et veldig lavt nivå. Kommer vi i mål her, så kan vi starte opp igjen breddeidretten, kulturlivet, ja kanskje til og med eventbyråene vil klare seg. * Så til slutt til dette snakket om vestens eller "den vestlige sivilisasjons" fall som en følge av koronaviruset. Er ikke dette i overkant melodramatisk? Det har vel vært delte meninger her inne om hvor god den norske responsen på koronaviruset har vært - jeg var blant de som mente at den norske responsen bare så vidt fortjente ståkarakter, og som europeer så blir jeg skamfull av å se hvordan de roter det til nedover i Europa. Men det er jo interessant at du ikke har merket deg hvordan Kina, som sikkert gjerne vil "overta" når vesten går ad undas, har hatt brukbare resultater med en strategi som er helt motsatt av den som du tar til orde for.
 13. Ja, som om frislipp av koronaviruset vil gjøre det tryggere for syke og andre utsatte å gå til legen.
 14. På'n igjen... "Høie positiv til system for reiserestriksjoner Dette ligner «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst. EUs medlemsland er enige om et felles fargekart for reiserestriksjoner. Det nye systemet er mer liberalt enn det norske, men får likevel støtte fra regjeringen. – Norge har stilt seg positiv til dette initiativet. Dette vil kunne skape forutsigbarhet for landene og avverge ubegrunnede hindringer, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en redegjørelse for Stortinget tirsdag om koronakrisen. – Samtidig er det opp til nasjonale myndigheter å vurdere risikobildet og beslutte tiltak ut fra nasjonale forhold, sa Høie. Det er ventet at EUs ministerråd formelt vil vedta anbefalingene senere tirsdag. Det ble nådd enighet om forslaget i forrige uke. Hovedgrepet er et felles fargekart der land klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittenivå. Dette ligner «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst. Men i anbefalingene fra EUs ministerråd legges det opp til vesentlig mer liberale grenser for gult og rødt nivå enn de grensene som gjelder i Norge i dag. De nye anbefalingene er ment å rydde opp i et forvirrende og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd, og EU-rådets utgangspunkt har vært at de også skal gjelde for EØS-land som Norge. Anbefalingene er likevel ikke juridisk bindende for medlemslandene. Dette ligner «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst." (https://www.aftenposten.no/norge/i/pL54lE/direktestudio-koronaviruset?pinnedEntry=16434)
×
×
 • Create New...