Jump to content

Axefjord

Medlemmer
 • Content Count

  1821
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

334 :)

About Axefjord

 • Birthday 02/09/1986

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Du har helt klart en god sak. Klokkene er ikke veldig lik. Du har rett på retting eller omlevering av tilsvarende klokke. Om det ikke finnes (eller selger nekter), så kan du heve kjøpet, få pengene tilbake, og så bruke dekningskjøp for å kjøpe ny tilsvarende klokke. Mellomlegget skal betales av den du reklamerte mot.
 2. Send de en skriftlig melding om at en router vanligvis holder betydelig mer enn 2 år. Derfor er det 5 års reklamasjonsfrist på den. Skriv også at om de ikke godtar reklamasjonen din, så vil du kreve heving istedet for retting, og at du vil sende saken til forbrukerrådet for mekling innen en viss dato (f.eks 2 uker). Behandling tar månedsvis, så jeg ville kjøpt en router i mellomtiden. Skaff gjerne et slags bevis/dokumentasjon på at routere stort sett holder betydelig mer enn 2 år i bruk.
 3. Axefjord

  Stopp av dagpenger

  Det er ikke søkt gjenopptak av dagpenger på noe tidspunkt. Jeg fikk forståelsen at det er for sent nå fra en saksbehandler jeg snakket med. Vi var ikke klar over at dagpengene var stoppet før vi fikk forhåndssvar på klage, flere måneder etterpå. Og vi kunne ikke visst det før tidligst 10.juni, da neste utbetaling skulle skjedd (og manglet). Utifra det jeg finner at informasjon, så trenger ikke NAV informere om stopp av dagpenger i de fleste tilfeller. Brukeren må tydeligvis vite at en blir "inaktiv" ved for sent meldekort, at det betyr at dagpengene er stoppet, og at en må sende inn søknad om dagpenger på nytt. NAV trenger ikke opplyse om dette! Dette fra "Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet" Kap.12-1: Og fra https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/4-8-meldeplikt-og-møteplikt : Se sistnevnte avsnitt der. Er det gyldig? "Kari" har jo kontaktet NAV, sagt ifra at noe var galt ved aktivitetsplanen, og bedt om retting og fått det. Dette er jo et klart ønske om å fortsatt være registrert ved NAV. Hun fikk ingen informasjon om reaktivering eller gjenopptak. Også, loven sier jo at dagpengene bare faller vekk inntil brukeren "melder seg på nytt". "Kari" har jo sendt inn meldekort som vanlig i etterkant. Kan NAV kreve at brukeren må søke på nytt om dagpenger, når loven ikke krever det? Dette fra folketrygdloven §4-8:
 4. Axefjord

  Stopp av dagpenger

  Takk, du har rett (som vanlig) ang §14-7 i folketrygdloven. Jeg prøvde lese meg opp på det, men må ha blandet samme noen ting... Resultatet er likevel det samme, siden dagpengene ikke ble gjenopptatt før foreldrepengene ble aktivert. Klagen ble sendt før vi visste hva som hadde skjedd, og "forhåndssvar" er mottatt med informasjon.
 5. Axefjord

  Stopp av dagpenger

  Hei, jeg prøver her i tilfelle noen har tips eller tidligere erfaringer i forbindelse med slike saker. "Kari Nordmann" jobbet ut mars, og hadde termin 31.juli i år. I mellomtiden hadde hun dagpenger (nesten...), samt foreldrepenger de siste ukene før fødsel. Det er en lov som sier at om en har jobbet 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengene starter, så er foreldrepengene basert på jobblønna. I motsatt tilfelle blir de basert på dagpengene (~35% mindre?). Regelen sier også at man må være arbeidssøkende (må motta dagpenger?) kontinuerlig i denne perioden, med unntak av små opphold på opptil 14 dager. Problemet oppstår når et meldekort ble levert 3 dager for sent, NAV stanser dagpengene og ikke varsler om dette. Nav opplyser heller ikke om stansen av dagpenger når "Kari" tar kontakt. "Kari" mistet derfor dagpengene noen uker, og foreldrepengene blir basert på dagpengene. Det koster oss over 200 000 kr. Tidslinjen er: 1.april: Dagpenger starter Slutten av mai: "Kari" er 3 dager for sen med meldekort ca 4.juni: Dagpenger stoppet. Det blir ikke gitt beskjed til "Kari". Vi har dokumentert at nav-innboksen ikke viser noe, men vi kan naturlig nok ikke dokumentere at det ikke er blitt sendt brev i papirform. Ved telefonkontakt med NAV, så kunne ikke de vise til at det var blitt gitt beskjed på noen måte. Utbetaling av dagpenger skjer ca 6.juni. 13.juni: "Kari" merker at aktivitetsloggen hennes har forsvunnet (Nav krever logging av f.eks innsendte jobbsøknader). Hun tar kontakt med Nav via chat for å spørre om det er noe galt, og får beskjed om at hun har "status på NAV" som "inaktiv". Hun får beskjed om at hun får ny avtale om aktiviteter. (ingen mer informasjon enn dette! NAV-veilederen så at hun skulle fortsette å søke jobb, men lot være å informere at dagpengene var stoppet). Vi har dokumentasjon på denne chat'en. Den neste ukene sender "Kari" inn meldekortene som vanlig 10.juli starter hun på foreldrepenger 6.august: "Kari" klaget på foreldrepengevedtaket. Vi hadde da ingen informasjon om hvorfor foreldrepengene var satt så lavt. 23.oktober: "Kari" mottar et slags "forhåndsbehandling" av klagen. Vi får da vite at "kari" var uten dagpenger de siste ukene, og at dette er grunnen til at foreldrepengene ble basert på dagpengene. Klagen er automatisk sendt videre til NAV klageinstans. Saksbehandlingstid er 14 uker. (Edit av tekst i lilla pr 27/11-2019, kl1439) Foreldrepengene er da basert på dagpengene hun mottok. Det var ingen begrunnelse for dette, så vi sendte inn en klage. Da vi fikk svar på klagen etter noen måneder, så fikk vi vite at dagpengene hadde stoppet opp. Med et opphold på ,mer enn 14 dager i dagpengene, så fikk vi derfor foreldrepenger basert på dagpenger istedet for basert på lønn, med resultatet at vi får 200 000 kr mindre i foreldrepenger (totalt over et år). Den eneste måten vi kunne oppdaget dette på var at to utbetalinger manglet. Disse var de siste dagpengene vi skulle motta, rett før vi startet på foreldrepengene, og "Kari" var høygravid på dette tidspunktet. Man har virkelig andre ting å tenke på i slike perioder. Men vi hadde ingen mulighet å oppdage det i tide uansett. Vi kunne ha opptil 14dager opphold i dagpenger, men 14 dager etter NAV stoppet dagpengene, så manglet fortsatt ingen utbetaling. Vi vil selvsagt klage videre. Jeg er usikker på om det er smart å ta dette opp med advokat. Og isåfall om jeg skal bruke gratis jussbuss eller NITO-advokat. Eller evt betale for en advokat? Eller om det finnes andre ressurser å bruke? Også, om det finnes "snarveier" ved klaging i NAV? Vi må jo først klage på dagpengene, og så en ny sak på foreldrepengene...
 6. Den kommer både med og uten skjermbeskyttelse. Min første (defekte) P30 pro fra ekjøp hadde ikke beskyttelse, mens min andre p30 pro fra telenor har. Likt utseende og specs på begge.
×
×
 • Create New...