Jump to content
Sign in to follow this  
Øystein.F.

Manhunt 2 bannlyst i Storbritannia (PS2/Wii)

Recommended Posts

Ser at mange hevder, nokså hardnakket, at det ikke finnes korrelasjon mellom voldelige spill og voldelige handlinger. Dette strider veldig mot psykologisk forskning som finner veldig sterk korrelasjon mellom input og output for å si det slik. Et barn som utsettes for voldelig stimuli gjennom f.eks film vil ha høyere aggresjonsnivå og ha lettere for å utføre voldelige handlinger. Dette er empirisk verifiserbare forsøk som er relativt godt dokumentert. Jeg forstår ikke helt hvorfor enkelte insisterer på å vite bedre selv hvordan det menneskelige sinnet fungerer enn de som faktisk lever av å observere og dokumentere dette.

8947262[/snapback]

 

Men for å begynne diskusjonen på startpunktet igjen. Hvorfor ser man bare effekten (high school-shootings) i det amerikanske samfunnet?

8947282[/snapback]

 

Vel først og fremst fordi high-school shootings ikke er en vanlig virking av påvirkning fra voldelige spill mm. Det er heldigvis en sjelden hendelse. Det er også slik at det er et land i verden der våpen er mye lettere tilgjengelig enn andre. Det er vel sjelden skoleungdommer i norge får tak i skytevåpen og ikke som i USA der svært mange husstander har våpen, til og med automatvåpen for å "beskytte seg og sine".

 

Jeg ser ikke helt hvorfor man må ta det til ekstreme høyder når det stort sett er snakk om adferd som vold mot jevnaldrende, seksualisert vold mot jenter og annen uønsket adferd. Det er vel et spørsmål om hvordan man håndterer forskjellige utfordringer. Når en blir provosert, møter motstand og andre situasjoner der folk har lettere for å bruke vold om de har en eller flere inspirasjonskilder i film, spill og annet.

 

Jeg forsøker ikke å fremstille det som om mennesker automatisk blir voldelige av spill, eller at alle som skader andre har blitt påvirket av spill/film. Jeg sier bare at forskning viser at voldelige spill og filmer påvirker aggresjonsnivået hos barn/ungdom og kan påvirke dem til å oppføre seg anderledes enn de som ikke utsettes for dette.

Share this post


Link to post
Ser at mange hevder, nokså hardnakket, at det ikke finnes korrelasjon mellom voldelige spill og voldelige handlinger. Dette strider veldig mot psykologisk forskning som finner veldig sterk korrelasjon mellom input og output for å si det slik. Et barn som utsettes for voldelig stimuli gjennom f.eks film vil ha høyere aggresjonsnivå og ha lettere for å utføre voldelige handlinger. Dette er empirisk verifiserbare forsøk som er relativt godt dokumentert. Jeg forstår ikke helt hvorfor enkelte insisterer på å vite bedre selv hvordan det menneskelige sinnet fungerer enn de som faktisk lever av å observere og dokumentere dette.

8947262[/snapback]

 

Nå går det forsåvidt i sirkler her, både i denne diskusjonen og i den forrige diskusjonen. Men dette kan fremdeles ikke stå umotsagt. Det finnes empiriske data som støtter oppunder denne korrelasjonen, og det finnes empiriske data som _ikke_ støtter oppunder en slik korrelasjon. Basert på det lille jeg har sett på det da jeg jobbet med disse problemstillingene for en del år siden, er det betydelig mer empirisk data i forhold til at korrelasjonen forekommer. Det er betydelig mindre data som sier noe helt fast om kausaliteten som ligger til grunn for denne korrelasjonen.

 

Men, som jeg har sagt minst et dusin ganger nå, det er ting som tyder på at det kan være både en korrelasjon mellom voldelige medier, og ting som tyder på at det kan være et visst kausalitetsforhold mellom det at enkelte barn kan utvikle visse tendenser som kan (eller ikke kan) føre til at de kan ha en tendens til å ty til vold som en konfliktløsning fremfor andre tendenser. Den voldsomme motstanden som enkelte i disse diskusjonene fremmer mot dette (at de blankt avskriver voldelige medier / voldelige spill som en potensiell trussel) er like lite gjennomtenkt og fundert i virkeligheten som den bombastiske holdningen som f eks Pnycopodia representerer. Det er altså all grunn til å ta problemstillingen på alvor, men verden er faktisk betydelig mer kompleks enn det enkelte her vil ha det til. Men så var det dette med å ha ydmykhet overfor ting man ikke kjenner til. Noe folk i begge skyttergraver burde være mer oppmerksom overfor. Spesielt personer som uttaler seg skråsikkert om vitenskapelige data uten å ha noen god forståelse for hva det faktisk er. (Nå sikter jeg ikke spesielt til deg, Carniflex)

Edited by cetram

Share this post


Link to post
Ser at mange hevder, nokså hardnakket, at det ikke finnes korrelasjon mellom voldelige spill og voldelige handlinger. Dette strider veldig mot psykologisk forskning som finner veldig sterk korrelasjon mellom input og output for å si det slik. Et barn som utsettes for voldelig stimuli gjennom f.eks film vil ha høyere aggresjonsnivå og ha lettere for å utføre voldelige handlinger. Dette er empirisk verifiserbare forsøk som er relativt godt dokumentert. Jeg forstår ikke helt hvorfor enkelte insisterer på å vite bedre selv hvordan det menneskelige sinnet fungerer enn de som faktisk lever av å observere og dokumentere dette.

8947262[/snapback]

 

Men for å begynne diskusjonen på startpunktet igjen. Hvorfor ser man bare effekten (high school-shootings) i det amerikanske samfunnet?

8947282[/snapback]

 

Vel først og fremst fordi high-school shootings ikke er en vanlig virking av påvirkning fra voldelige spill mm. Det er heldigvis en sjelden hendelse. Det er også slik at det er et land i verden der våpen er mye lettere tilgjengelig enn andre. Det er vel sjelden skoleungdommer i norge får tak i skytevåpen og ikke som i USA der svært mange husstander har våpen, til og med automatvåpen for å "beskytte seg og sine".

 

Jeg ser ikke helt hvorfor man må ta det til ekstreme høyder når det stort sett er snakk om adferd som vold mot jevnaldrende, seksualisert vold mot jenter og annen uønsket adferd. Det er vel et spørsmål om hvordan man håndterer forskjellige utfordringer. Når en blir provosert, møter motstand og andre situasjoner der folk har lettere for å bruke vold om de har en eller flere inspirasjonskilder i film, spill og annet.

 

Jeg forsøker ikke å fremstille det som om mennesker automatisk blir voldelige av spill, eller at alle som skader andre har blitt påvirket av spill/film. Jeg sier bare at forskning viser at voldelige spill og filmer påvirker aggresjonsnivået hos barn/ungdom og kan påvirke dem til å oppføre seg anderledes enn de som ikke utsettes for dette.

8948116[/snapback]

 

det er over 2.5 millioner lovlige våpen i norge, viss en skole gutt ville ha våpen for å skyte opp skolen ville ikke det vært noe problem, automat våpen er heller ikke noe å frykte i forhold til andre våpen, Virgina tech karen slo gammle rekorder med helt vanlige pistoler, samme som de finne 10 tusenvis av i norge.

å spraye vildt rundt seg med automat våpen er en ekstremt unøyaktig måte å drepe folk på.

sjangsen er at du skader 80% av dem du treffer mens 20% dør.

 

det er ikke antall våpen i usa som gjør at de er mye skoleskytinger men tanke gangen om at våpen løser alt, våpen er makt osv. dette får folk til å løse alt med våpen, norge, kanada og finland har masse våpen med egentlig lite skyte episoder da vi ikke har samme tankegangen.

Share this post


Link to post
Ser at mange hevder, nokså hardnakket, at det ikke finnes korrelasjon mellom voldelige spill og voldelige handlinger. Dette strider veldig mot psykologisk forskning som finner veldig sterk korrelasjon mellom input og output for å si det slik. Et barn som utsettes for voldelig stimuli gjennom f.eks film vil ha høyere aggresjonsnivå og ha lettere for å utføre voldelige handlinger. Dette er empirisk verifiserbare forsøk som er relativt godt dokumentert. Jeg forstår ikke helt hvorfor enkelte insisterer på å vite bedre selv hvordan det menneskelige sinnet fungerer enn de som faktisk lever av å observere og dokumentere dette.

8947262[/snapback]

 

I det siste dokumentet til helsemyndighetene i USA på medievald (2001) var ordlyden meir forsiktig. Ein kunne iallfall seie at det var ein kortvarig korrelasjon mellom medievald og aggressjon i barn. Om det leda til vald var vanskeleg å seie.

 

Blant kriminologar, sosiologar eller mediaforskarar er oppfatninga av medievald sin påvirkningsfaktor minimal. Dei vil ikkje snakke om direkte årsak-, virkningsforhold, slik som nokre amerikanske psykologar gjer. Det er altså ikkje ein unison oppfatning om at medievald leier til vald i forskningsverden slik Pycnopodia prøver å misjonere.

Edited by fenris1911

Share this post


Link to post

fenris1911, Det er snakk om vitenskapelige rapporter, der er det normalt med en "forsiktig" ordlyd. Du kan sammenligne beskjedene på tobakkspakkene med forskningsrapportene angående skadevirkninger relatert til tobakk. Også her er de svært "forsiktige" i ordbruken.

Direkte årsak-virkningsforhold mangler også for tobakksrelaterte skader.. Det er flere årsaker til det, en av disse årsakene er at det ikke er nødvendig.

 

Av det materialet jeg har vært borti har omtrent 1 av 200 forskningsstudier vært inkonklusiv eller ikke vært negativ til mediavold. Det er unisont nok for meg.

 

cetram, Og korrelasjonen som er funnet mellom mediavold og samfunnsvold er større enn korrelasjonen som er funnet mellom passiv røyking og lungekreft? Isåfall tenker vi i omtrent samme baner.

 

Carnifex, Det er jeg enig med, at AVIDS funker som AIDS. Gjør lite i seg selv utenom å senke motstanden, i det ene tilfellet for infeksjoner og sykdommer og i det andre tilfellet motstanden mot å skade andre mennesker. Når tiden kommer og du er trengt opp i et hjørne, er utsatt for umenneskelig press eller lignende er sjansen større for at du reagerer med voldelig utløp eller løser problemer på en voldelig måte dersom du er utsatt mye for mediavold.

Dette har også litt å gjøre med rollemodeller, svært mange rollemodeller på TV besitter kvaliteter vi ser på som verdifulle og attraktive samtidig som de er svært lette på knyttneven. En feil kommentar så slår de noen i bakken. Barn lærer at dette er akseptabel eller riktig måte å reagere på i en slik situasjon.

Edited by Pycnopodia

Share this post


Link to post

@Pycnopodia: Siterer meg selv fra et tidligere svar, da dette var til deg.

 

Det er gjort undersøkelser om tilstanden på skolene, det er ganske urovekkende. Svært mange er redde og tar med seg våpen på skolene. Dette tror jeg er noe som burde bekjempes, og metalldetektorer tror jeg ikke er veien å gå.

8940756[/snapback]

 

Blir ikke dette å regne som lignende metode og tiltak Manhunt 2 nå opplever?

 

Og jeg syntes fortsatt det er interessant å stille seg spørsmålet om hva som er mest potensielt desensitiverende av la oss si "Teenage Mutant Ninja (Hero...) Turtles" som utelukkende markedsførtes mot barn og unge i sin tid (og fortsatt blir det forøvrig), og Manhunt 2 som utelukkende er myntet på et eldre publikum. At det i tegneserier som TMNT ikke er like grafisk eksplisitt vold høres ut som en god måte å distansere seg fra vold som noe vondt, satt opp mot alternativet. Er for eksempel veldig nysgjerrig på hvordan reaksjon man ville fått av et 11-12 år gammelt barn som ble tvunget til å se "Irreversible", og da spesielt mordet relativt tidlig i filmen, som jeg personlig anser som den styggeste fiktive mord-scenen noensinne (og tro meg, jeg har sett mye).

8942976[/snapback]

 

Er det for eksempel blitt gjort undersøkelser i forhold til dette? Eller har man mer eller mindre konkludert med at jo mer grafisk eksplisitt vold som blir fremstilt, jo mer desensitiverende er det? Jeg har iallefall som nevnt i det jeg siterer her, en teori om at "mild" vold som blir markedsført og godkjent som underholdning for barn, i mer eller mindre større grad enn alvorlige filmer med grafisk vold virker desensitiverende i ung alder. Som sagt, bare min egen beskjedne teori.

Share this post


Link to post

Selv tegneserier kan være uheldig. Hva som er verst er jeg ikke sikker på, men alt som viser rollemodeller som bruker vold som en bra løsning på problemer på tror jeg scorer høyt.

Share this post


Link to post
Steiner H, Det skjer ikke bare i det amerikanske samfunnet, men hvorfor det skjer oftest der er jo gjenstand for diskusjon. Jeg tror ikke samfunnet ville tatt mer skade av at barna spilte Tetris og Super Mario istedenfor Manhunt 2.

 

Carnifex, Det handler om å lure seg selv, for det er veldig ofte lettere enn å innse sannheten.

8947916[/snapback]

 

Men det er jo ikke det vi debaterer. Vi debaterer om voksne kun skal spille tetris og Super Mario.

Share this post


Link to post

Ikke sett Jack Thompsons universale løsning? Forby voldelige spill.

 

Som jeg tror jeg har sagt ufattelig mange ganger, sett aldersgrense på voldelige spill og drit i å sensurere dem. Er du 18 år har du lov å velge selv om du skal kjøpe det voldelige spillet eller ikke.

 

Hva er så vanskelig med en slik løsning? Annet enn at verdens værsting får lov å fortsette å regjere, buuu, ned med voldelige spill.

Share this post


Link to post
Ikke sett Jack Thompsons universale løsning? Forby voldelige spill.

 

Som jeg tror jeg har sagt ufattelig mange ganger, sett aldersgrense på voldelige spill og drit i å sensurere dem. Er du 18 år har du lov å velge selv om du skal kjøpe det voldelige spillet eller ikke.

 

Hva er så vanskelig med en slik løsning? Annet enn at verdens værsting får lov å fortsette å regjere, buuu, ned med voldelige spill.

8954615[/snapback]

 

Støtter meg til den.

Share this post


Link to post

Bear, Problemet er at det ikke er en løsning, men ønsketenkning. På et nivå så hjelper det ikke med å "la oss legalisere alt dop og sette aldersgrenser på det".

Share this post


Link to post
Bear, Problemet er at det ikke er en løsning, men ønsketenkning. På et nivå så hjelper det ikke med å "la oss legalisere alt dop og sette aldersgrenser på det".

8956438[/snapback]

 

Dop er ulovelig uansett alderstrind, og kan bare brukes til medesinsk bruk i små mengder disse dopstoffene.

 

Er heller ikke noe sammenligningsgrunnlag, for dop er påvist farlig både for deg selv og for de rundt deg. Det er forskjellen mellom dop og voldelige spill, det er fremdeles ingen som har blitt drept fordi du spillet voldelige spill.

 

Og du kan si hva du vil si, men det er like mange beviser for som imot påvirkningen av voldelige spill. Det er et felt man ikke blir helt enig om. Er bare den forskjellen at enkelte ser kun på 1 resultat og ikke begge.

Share this post


Link to post
Bear, Problemet er at det ikke er en løsning, men ønsketenkning. På et nivå så hjelper det ikke med å "la oss legalisere alt dop og sette aldersgrenser på det".

8956438[/snapback]

 

Jeg synes du skal slutte å sammenligne underholdning, media, med stoffer og kjemikalier. Det kan ikke sammenlignes. Du har tidligere prøvd deg på tobakk, nei, tobakk og elektroner er ikke det samme. Latterlig sammenligning. Nok er nok. Det er ikke ønsketenkning, det er realiteten.

Share this post


Link to post
fenris1911, Det er snakk om vitenskapelige rapporter, der er det normalt med en "forsiktig" ordlyd. Du kan sammenligne beskjedene på tobakkspakkene med forskningsrapportene angående skadevirkninger relatert til tobakk. Også her er de svært "forsiktige" i ordbruken.

8948877[/snapback]

 

Jeg har en 20-pakning Lucky Strike i hånden. Der står det "Røyking dreper". Jeg vil ikke kalle det "forsiktig" ordlyd. Du mister mer og mer kontakt med virkeligheten.

Share this post


Link to post

Jeg har fått mer og mer lyst på dette spillet etter alt mediaoppstyret som har oppstått etter at det ble bannet i visse land. Blir nok til at jeg skaffer meg det, noe som jeg ikke hadde tenkt å gjøre i utgangspunktet.

Share this post


Link to post
fenris1911, Det er snakk om vitenskapelige rapporter, der er det normalt med en "forsiktig" ordlyd. Du kan sammenligne beskjedene på tobakkspakkene med forskningsrapportene angående skadevirkninger relatert til tobakk. Også her er de svært "forsiktige" i ordbruken.

8948877[/snapback]

 

Jeg har en 20-pakning Lucky Strike i hånden. Der står det "Røyking dreper". Jeg vil ikke kalle det "forsiktig" ordlyd. Du mister mer og mer kontakt med virkeligheten.

8958005[/snapback]

 

Du misforstår dersom du tror ordlyden på sigaretteskene er forsiktig. Det er den ikke. Ordlyden i forskningsrapportene som er årsak til de sterke beskjedene på sigaretteskene er derimot forsiktig. Dette er en skrivemåte, selv kanonsterke funn kan virke "forsiktige" dersom du sammenligner med dagligspråket.

 

Dersom ordbruken i de vitenskapelige rapportene angående tobakksrelaterte skader er like "forsiktig" som ordbruken i rapportene angående mediavold, hvordan ville du ha tolket det?

Edited by Pycnopodia

Share this post


Link to post
fenris1911, Det er snakk om vitenskapelige rapporter, der er det normalt med en "forsiktig" ordlyd. Du kan sammenligne beskjedene på tobakkspakkene med forskningsrapportene angående skadevirkninger relatert til tobakk. Også her er de svært "forsiktige" i ordbruken.

8948877[/snapback]

 

Jeg har en 20-pakning Lucky Strike i hånden. Der står det "Røyking dreper". Jeg vil ikke kalle det "forsiktig" ordlyd. Du mister mer og mer kontakt med virkeligheten.

8958005[/snapback]

 

Du misforstår dersom du tror ordlyden på sigaretteskene er forsiktig. Det er den ikke. Ordlyden i forskningsrapportene som er årsak til de sterke beskjedene på sigaretteskene er derimot forsiktig. Dette er en skrivemåte, selv kanonsterke funn kan virke "forsiktige" dersom du sammenligner med dagligspråket.

 

Dersom ordbruken i de vitenskapelige rapportene angående tobakksrelaterte skader er like "forsiktig" som ordbruken i rapportene angående mediavold, hvordan ville du ha tolket det?

8958723[/snapback]

 

Tobakksindustrien er dømt i i det amerikanske rettsystemet til å betale rekorderstatninger, den norske stat har satt teksten "Røyking dreper" på eskene, det er forbudt å reklamere for tobakk, det er forbudt å røyke på offentlige områder.

 

Hvis det er så vag forskning rundt tobakk og kreft, hvordan i alle dager kan man da få gjennomført en slik praksis?

 

Så vidt jeg vet, er ingen spillutgiver/utvikler blitt dømt i retten, det er lov å reklamere for spill, det står ikke "SPill dreper" på eskene, og det er til og med lov å spille i offentlig rom.

 

Dette er en syk sammenligning, som faktisk ødelegger debatten fordi den skaper så mye (tilsiktet) forvirring. At dop skaper narkomane er det vel ingen tvil om, at tobakk ødelegger kroppen, likeså. At spill har noen som helst innvirkning på volden i samfunnet finnes det ikke ETT håndfast bevis på.

Share this post


Link to post
Tobakksindustrien er dømt i i det amerikanske rettsystemet til å betale rekorderstatninger, den norske stat har satt teksten "Røyking dreper" på eskene, det er forbudt å reklamere for tobakk, det er forbudt å røyke på offentlige områder.

 

Hvis det er så vag forskning rundt tobakk og kreft, hvordan i alle dager kan man da få gjennomført en slik praksis?

 

Så vidt jeg vet, er ingen spillutgiver/utvikler blitt dømt i retten, det er lov å reklamere for spill, det står ikke "SPill dreper" på eskene, og det er til og med lov å spille i offentlig rom.

 

Dette er en syk sammenligning, som faktisk ødelegger debatten fordi den skaper så mye (tilsiktet) forvirring.  At dop skaper narkomane er det vel ingen tvil om, at tobakk ødelegger kroppen, likeså. At spill har noen som helst innvirkning på volden i samfunnet finnes det ikke ETT håndfast bevis på.

8961064[/snapback]

 

Det er akkurat det jeg har forsøkt å spiker inn hele tiden. Det er mye lettere å forske og dra konklusjoner basert på kjemiske substanser fremfor psykologiske faktorer, mye grunnet man vet mere om den kjemiske oppbygningen av kroppen enn vi vet om den psykologiske oppbygningen.

 

Jeg har og stilt spørsmål rundt hvordan man kan dra konklusjoner på et felt der man såvidt har skrapet på overflaten når det gjelder viten om vår egen hjerne.

 

Mange løse tråder som Pyc&co aldri svarer på men heller styrer direkte unna.

Share this post


Link to post

som jeg ha på pekt, hvis spill og film hadde så drastiske effekter som du sier. så ville vi ha merket det uten forsking.

 

siden du sammenligner med røyk skal jeg bruke det eksemplet

 

 

under WW2 lenge før forskere beviste at røyk var skadelig, MERKET MAN DET.

amerkanske soldater, merket at røyket man, fikk man dårlig kondis, men ble lettere syk, og ja de som røykte mye døde til og med lettere av skader.

vet du hva de kalte sigaretter under ww2. jo death sticks.

effektene var så klare at man merket de uten at noen forsket på det.

senere ble det jo også bevist.

så viss film og spill hadde denne effekten(en effekt du påstår er ekstrem) ville man ha lett merket den uten noe forsking.

Edited by gunfreak19

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...