Gå til innhold
Trenger du råd om juss? Still spørsmål anonymt her ×

Bilselger har utført ulovlig reperasjon av bil


Tarzan93

Anbefalte innlegg

3 hours ago, Tarzan93 said:

Takk for forklaring! Bilverkstedet hevder det blir vanskelig å oppdagte da det er sveiset "gjort ordenlig" , som de sa til meg over tlf.  Har du vært kontrollør?  Veldig glad for at du sier det skal være så lett og avsløre, det taler veldig i min sak!

Håper de har kjennskap til selgeren.  Fint å høre at du synes det er ekstremt uproffesjonelt å fjerne selve filteret.

 

Har ikke vært kontrollør, men har vært borti den løsningen hos venner med dårlig dømmekraft.

Kontrollen av biler med avgassklasse Euro 5 eller nyere består i utgangspunktet av to ting:
1. Sjekk visuelt (uten å demontere noe som helst) at DPF overhodet er tilstede og ikke ser herjet ut. Å bytte ut DPF med et simpelt rør er stryk, å fjerne innmaten i DPF og sette det tomme skallet fint på plass igjen er bestått.
2. Koble til diagnoseapparat og spør motorens hjerne om den selv er fornøyd. Hvis den er misfornøyd skal ekte avgassmåling (som på Euro 4 og eldre) gjennomføres før man evt består eller stryker bilen, men hvis hjernen er omprogrammert til å alltid si den er fornøyd får man bestått uten en ekte avgassmåling.

Å jukse seg til bestått er altså ekstremt enkelt så lenge man møter på en vanlig kontrollør som skal rekke ti andre biler den dagen. Så lenge det overfladisk ser fint ut, hvorfor skal man gidde å gjennomføre avgassmåling eller åpne et møkkete eksosanlegg rett bak DPF for å se at innmaten er på plass når reglene ikke krever det? Man har jo gitt stykkpris, ikke timepris, på å gjennomføre kontrollen, da er grundighet i arbeidet rent økonomisk tap.

Hvis du ikke selv har en mekkekyndig venn og et sted dere kan løsne røret rett bak DPF for å sjekke innhold vil jeg anbefale en tur på verksted, gjerne hos NAF som ikke har egeninteresse i å finne på arbeid. Et verksted trenger ikke lange tiden på å bekrefte eller avkrefte at innmaten i DPF er der.

  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5113846 from global

bzzlink skrev (11 minutter siden):

Behandlingstid hos forbrukerklageutvalget er 2 år.

Dersom selger bare lar være å svare på henvendelser kommer saken til å ta 2,5 år. 
 

Du kommer til å ha avregistrert bil i 2 av de.

Rettsikkerheten i Norge er ikke veldig bra

står 4 uker på nettsiden dems

Lenke til kommentar
14 minutes ago, bzzlink said:

Behandlingstid hos forbrukerklageutvalget er 2 år.

Dersom selger bare lar være å svare på henvendelser kommer saken til å ta 2,5 år. 
 

 

Hvorfor trekker du forbrukerklageutvalget inn i dette?

Forliksrådet, som er korrekt instans i denne omgang, jobber betydelig raskere enn dette.

Lenke til kommentar
bzzlink skrev (10 timer siden):

Behandlingstid hos forbrukerklageutvalget er 2 år.

Dersom selger bare lar være å svare på henvendelser kommer saken til å ta 2,5 år. 
 

Du kommer til å ha avregistrert bil i 2 av de.

Rettsikkerheten i Norge er ikke veldig bra

Som nemt er dette feil utvalg. 

Når det gjeld rettssikkerheita så er den ivaretatt ved at den som klager sjølvsagt har rett til å kreve erstatning for sine kostnadar, som i eit slikt tilfelle vil innbefatte dekningskjøp av ein bil som er i orden. Så for ein bilselgar så blir det dyrare jo lengre det drar ut, så med mindre selgaren ikkje er sikker på å vinne så vil det lønne seg å ordne opp

 

I denne saka har selgaren absolutt ingen sak. Selgaren har gambla på at kunden ikkje bryr seg om at det blir juksa fordi risikoen for å bli avslørt er liten. 

Lenke til kommentar

hei igjen, takk for alle svar!

Snakka med forbrukerrådet på tlf i dag, de anbefaler mekling hos forbrukertilssynet fordi det er gratis og kun er mekling. Jeg føler jo det er litt bortkasta, men merker jeg er spent på utfallet hos forliksrådet, selv om jeg føler jeg har mitt på det rene her.. Hva tenker dere?

 

Lenke til kommentar
Tarzan93 skrev (54 minutter siden):

Snakka med forbrukerrådet på tlf i dag, de anbefaler mekling hos forbrukertilssynet fordi det er gratis og kun er mekling. Jeg føler jo det er litt bortkasta, men merker jeg er spent på utfallet hos forliksrådet, selv om jeg føler jeg har mitt på det rene her.. Hva tenker dere?

Forliksrådet er nok den rette tenestevegen sidan ein ynskjer at slike saker blir løyst på eit så lågt nivå som mogleg utan at rettsvesenet blir låst opp i unødvendige saker.

Det viktigaste for din del som har ei såpass sterk sak juridisk er at dei som sitt i forliksrådet er lekfolk, ofte politikarar, og deira primære oppdrag er å få sakene løyst. Så ofte så vil forliksrådet være meir opptatt av at partane skal møtast på midten med eit kompromiss meir enn å avgjere kven som har retten på sin side.
Så når du har ei ganske god sak så bør du vurdere nøye om du skal gå med på eit kompromiss for å få saka ut av verden, eller om du er villig til å ta saka vidare til vurdering av nokon med juridisk utdanning.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (7 timer siden):

Forliksrådet er nok den rette tenestevegen sidan ein ynskjer at slike saker blir løyst på eit så lågt nivå som mogleg utan at rettsvesenet blir låst opp i unødvendige saker.

Det viktigaste for din del som har ei såpass sterk sak juridisk er at dei som sitt i forliksrådet er lekfolk, ofte politikarar, og deira primære oppdrag er å få sakene løyst. Så ofte så vil forliksrådet være meir opptatt av at partane skal møtast på midten med eit kompromiss meir enn å avgjere kven som har retten på sin side.
Så når du har ei ganske god sak så bør du vurdere nøye om du skal gå med på eit kompromiss for å få saka ut av verden, eller om du er villig til å ta saka vidare til vurdering av nokon med juridisk utdanning.

Trodde det var en dommer i forliksrådet, hvertfall en med jurdisk bakgrunn. Får man ikke dom i forliksrådet? det var mitt inntrykk. Man får jo fraværsdom om man ikke møter opp.

Har vurdert tingretten, men er redd det vil koste meg mye i utgifter. Men har forstått det slik at selger og kan ta det videre om han ønsker?
Kjipt sak dette. Forøvrig får jeg ikke tak i bilselger, han svarer meg ikke på hendvendelsene mine

Endret av Tarzan93
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Tarzan93 skrev (44 minutter siden):

Trodde det var en dommer i forliksrådet, hvertfall en med jurdisk bakgrunn. Får man ikke dom i forliksrådet? det var mitt inntrykk. Man får jo fraværsdom om man ikke møter opp.

Har vurdert tingretten, men er redd det vil koste meg mye i utgifter. Men har forstått det slik at selger og kan ta det videre om han ønsker?
Kjipt sak dette. Forøvrig får jeg ikke tak i bilselger, han svarer meg ikke på hendvendelsene mine

Han ene som er politiker (Ikke dommer) dømte en bekjent av meg for uteblivelse 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

At selger ikke svarer deg kan være en god ting, da kan du være heldig og oppleve at selger heller ikke svarer forliksrådet (akkurat det skjedde da jeg klaget på et kjøp av en komplisert og kostbar gjenstand, selger stakk hodet fullstendig i sanden). Hvis du kommer med en god, ryddig beskrivelse og dokumentasjon til forliksrådet, og selger ikke kommer med noe tilsvar overhodet, vil forliksrådet dømme på grunnlag av din beskrivelse alene. Sånt ender ikke bra for den som ikke engang respekterer forliksrådet nok til å svare.

Får du med deg dokumentasjon/uttalelse fra feks NAF om at DPF er åpnet, tømt og lukket pent (altså ikke bare juks, men sofistikert juks for å skjule at DPF i praksis er borte), og viser til et vedlagt ark fra "kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy", spesifikt det som inneholder punkt 8.2.2.1, så får selv det rådsmedlem med null peiling på bil servert klart og tydelig at dette er gjort med overlegg (utstyr mangler/utstyr er endret). Et merkeverksted kan muligens også dokumentere at hjernen er tuklet med for å skjule feilkoder, som umuliggjør en gyldig kontroll ihht beskrivelsen i 8.2.2.2 for biler i avgassklasse EU-5 eller nyere.

Såfremt beløpet er under 200,000 kr vil forliksrådet kunne avsi dom dersom minst én part ber om dette, og med en dom har du gyldig tvangsgrunnlag for senere inndrivelse.

Lenke til kommentar
Tarzan93 skrev (9 timer siden):

Trodde det var en dommer i forliksrådet, hvertfall en med jurdisk bakgrunn. Får man ikke dom i forliksrådet? det var mitt inntrykk. Man får jo fraværsdom om man ikke møter opp.

Har vurdert tingretten, men er redd det vil koste meg mye i utgifter. Men har forstått det slik at selger og kan ta det videre om han ønsker?
Kjipt sak dette. Forøvrig får jeg ikke tak i bilselger, han svarer meg ikke på hendvendelsene mine

Forliksrådet har som mandat å løyse privatrettslege tvister utan å gå til retten, rådet består av lekmenn som ofte er politikarar (fordi det er kommunestyret som utpeiker medlemmane i forliksrådet). Ein representant frå politiet vil være til stades for å være sekretær.
Det er derfor viktig at du merker deg at formålet med forliksrådet er å finne ei løysing, forliksrådet gir deg inga juridisk løysing på problemet anna enn den overflatiske jus-forståinga som medlemmane i forliksrådet tilfeldigvis skulle inneha.

Forliksrådet har dømmande makt, og resultat frå forliksrådet kan bli enten eit rettsforlik, altså ei frivillig løysing som begge partar aksepterer. Dette er også den enklaste løysinga for forliksrådet så ofte vil ein presse på for å oppnå eit forlik.
Blir det ikkje einigheit så kan forliksrådet legge ned dom. Dommen er rettskraftig og blir ståande om den ikkje blir anka og løfta opp til tingretten som eit søksmål.
For tvistesummar under 200 000 kr kan forliksrådet fastsette dette kravet på vegne av ein av partane. Om tvistesummen er høgare så må partane være einige for at det kan fastsettast eit betalingskrav.

Krav frå forliksrådet kan ein gå til Namsmannen og legge fram som gyldig tvangsgrunnlag for å få Namsmannen til å kreve inn om nødvendig.

Om den som er påklaga ikkje møter (utan gyldig fråvær) så vil forliksrådet dømme til fordel for den parten som meldte inn saka. Om det er den som meldte inn saka som ikkje møter så blir saka avvist.

 

Etter at ein har vært gjennom forliksrådet og fortsatt ikkje er fornøgd med resultatet så kan ein uansett ta ut søksmål om få saka rettsleg behandla.
Den store og viktige forskjellen er at forliksrådet er relativt billeg. Å få saka di behandla koster 1367 kr som du må legge ut, men som du kan kreve erstatta frå motparten. Om du vinn saka så får du tilbake heile beløpet og om det ender med eit forlik så får du tilbake halve beløpet.
Går du til søksmål så kostar det deg minst 2486 kr som er minste prisen om saka di blir avvist. Du kan risikere å få saka avist om du ikkje også kan vise til at saka har vært forsøkt løyst i forliksrådet. Blir saka behandla i tingretten så kostar det deg minst 6215 kr for ein dag, 9944 kr for to dagar, osv.
Dette er også pengar du kan kreve at motparten skal erstatte etter at du har vunne saka, men når du skal i tingretten så er det vesentleg mykje større summar som du må legge ut.

Dette gjeld også tilsvarande for bilselgar som kan ta ein ugunstig dom frå forliksrådet vidare opp til tingretten.

Lenke til kommentar
Gjest 24986...81b

Er det ikke en gjengs oppfatning innen jus-miljøet at Forliksrådet er et supperåd hvor utfallet er ren gambling?

Og hvis Forliksrådet er den foretrukne løsning, hva skal vi da med Forbrukerrådet/Forbrukerklageutvalget hvor samlet behandlingstid er 2-3 år?

Anonymous poster hash: 24986...81b

Lenke til kommentar
Gjest 24986...81b skrev (5 minutter siden):

Er det ikke en gjengs oppfatning innen jus-miljøet at Forliksrådet er et supperåd hvor utfallet er ren gambling?

Og hvis Forliksrådet er den foretrukne løsning, hva skal vi da med Forbrukerrådet/Forbrukerklageutvalget hvor samlet behandlingstid er 2-3 år?

Anonymous poster hash: 24986...81b

Ja det er eit supperåd, men eit supperåd som tek unna ein enorm mengde fille-saker som elles ville havna i rettsvesenet og gitt store offentlege kostnadar og lang behandlingstid i rettssystemet. Mesteparten av sakene er svært enkle saker der partane berre treng litt motivasjon til å snakke saman for å finne ei løysing.

Forbrukerrådet er ein interesseorganisasjon som er spesialisert mot å syte for at næringsdrivande oppfyller dei rettigheitene som forbrukarane har, samt å legge til rette for at forbrukarrettigheitene kan blir enda betre gjennom lovendringar.
Forbrukarrådet driv fyrst og fremst med rådgiving av forbrukarar, samt at dei bistår forbrukarane med å kreve sin rett ved behov, då fyrst og fremst fordi det skal ha oppdragande effekt på næringsdrivande som forhåpentlegvis forstår at dei ikkje slepp unna med å ikkje ivareta forbrukarane sine rettigheiter.

  • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Gjest 87eea...a14

Hvilken type forhandler er dette?, anerkjent selger tilknyttet kjede og bilmerke eller "Ali bruktbiler" på hjørnet?. Hvis det er sistnevnte så ville jeg unngått å bytte i annen bil men prøvd å heve kjøpet. 

Anonymous poster hash: 87eea...a14

Lenke til kommentar
Tarzan93 skrev (34 minutter siden):

Hva er fristen for å gi eventuelt en ny bil? Selger har foreslått dette, men han måtte få inn en i samme prisklasse. Dette har ikke skjedd, og er mange måneder siden.

Det blir ei vurderingssak.
Frå forbrukerkjøpslova:
 

Sitat

§ 29.Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

0 Endres ved lov 16 juni 2023 nr. 60 (i kraft 1 jan 2024 iflg. res. 16 juni 2023 nr. 909).

§ 30.Gjennomføring av avhjelp

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

0 Endres ved lov 16 juni 2023 nr. 60 (i kraft 1 jan 2024 iflg. res. 16 juni 2023 nr. 909).

Kva som er rimeleg tid blir då ei vurderingssak.

Om eg skal ta forhandlaren sin side, så ville eg kanskje argumentert for at innan rimeleg tid i dette konkrete tilfellet er i god tid før den bilen du har i dag skal inn på EU-kontroll som den kanskje ikkje består. Og som forhandlar ville eg begrunna det i at bilen du har i dag både fungerer og har teknisk sett godkjenningane i orden fram til neste kontroll.

På din side så må du nesten argumentere med at det er ein vesentleg ulempe for deg å måtte bruke den bilen du har no midlertidig, og at du har eit behov for å få bli ferdig med denne saka før det drar heilt ut til januar og tida for neste EU-kontroll.

Lenke til kommentar
The Avatar skrev (35 minutter siden):

Det blir ei vurderingssak.
Frå forbrukerkjøpslova:
 

Kva som er rimeleg tid blir då ei vurderingssak.

Om eg skal ta forhandlaren sin side, så ville eg kanskje argumentert for at innan rimeleg tid i dette konkrete tilfellet er i god tid før den bilen du har i dag skal inn på EU-kontroll som den kanskje ikkje består. Og som forhandlar ville eg begrunna det i at bilen du har i dag både fungerer og har teknisk sett godkjenningane i orden fram til neste kontroll.

På din side så må du nesten argumentere med at det er ein vesentleg ulempe for deg å måtte bruke den bilen du har no midlertidig, og at du har eit behov for å få bli ferdig med denne saka før det drar heilt ut til januar og tida for neste EU-kontroll.

Takk for utfyllende svar, The Avatar!
Jeg mener at jeg fortsatt har grunn til  å heve kjøpet grunnet mangelen. Kan ikke forstå at bilselger heller vi gi meg ny bil, han taper like mye uansett. Jeg som kunde er mer fornøyd med å heve kjøpet, jeg har ekkel følelse i magen om at neste bil også har mye problemer.  Bilen jeg har nå er heller ikke i god stand, men han ønsker ikke å fikse problemene fordi det koster så mye, dette er i tilegg til partikkelfilteret. Har blant annet fått motorstopp flere ganger, uten at vi har funnet ut årsak.

Ubehaglig å være i en slik situasjon, jeg har mistet tålmodighet angående å få ny bil av han. Det blir jo da en annen bilmodell,annet merke osv, så blir ikke helt tilsvarende heller. 
Skal gå litt i tenkeboksen, heller veldig mot forliksrådet, men er skeptisk da jeg ikke vet utfallet og om bilselger blir ugrei i ettertid.
Takk for hjelpen :)

Lenke til kommentar
Gjest 24986...81b
The Avatar skrev (47 minutter siden):

Og som forhandlar ville eg begrunna det i at bilen du har i dag både fungerer og har teknisk sett godkjenningane i orden fram til neste kontroll.

Trodde man kunne bli bøtelagt for å kjøre uten DPF med bil som skal ha det? I tillegg til økt forurensning unndrar man seg også offentlig avgift. Årsavgiften er ca kr 500/år høyere uten DPF.

Kan man fjerne DPF og deretter "omregistrere" bilen tilsvarende? (Forutsatt at man passerer avgasstest på EU)

Anonymous poster hash: 24986...81b

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...