Jump to content
Redaksjonen.

Fornebubanen er Norges billigste skinne­gående strekning per passasjer 

Recommended Posts

Mange måter å regne på. De andre prosjektene legger jo også til rette for at man kan doble antall tog på strekningen.

Skulle gjenre sett en tabell med kost/km per passasjer. Slik jeg leser det nå har man kost/km for hele banen og kost/passasjer, men man tar ikke høyde for at man f.eks kommer tre ganger så langt med Follobanen (22 km) som med Fornebubanen (8 km).

Hva med Nykirke-Barkåker som bygges ut på Vestfoldbanen?

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Greit å få disse tallene, så man får belyst hvor effektivt T-bane er. Så kan man ta med plassbehovet på bakken hvis hver enkelt reise skulle benytte trikk, buss, eller personbil. Jo flere reiser mellom stasjoner, jo bedre blir regnestykket. Hvis det var bare for reiser fra ende til annen man regnet investeringskostnaden, så ville jo kostnaden per reise blitt voldsomme. 

Edited by NERVI
 • Like 1

Share this post


Link to post

Man kan argumentere for at transport i tettbygde strøk burde være selvfinansierende. Når man har en lang kø av kunder store deler av døgnet som vil bruke tjenesten din (og et slags monopol) så er det rart at fellesskapet må betale en del av billetten.

At en småflyplass på et lite tettsted trenger overføringer for å unngå priser som i praksis avskjærer befolkningen fra å reise langt i landet er en annen sak.

-k

Edited by knutinh
 • Like 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post
JUL skrev (3 timer siden):

Mange måter å regne på. De andre prosjektene legger jo også til rette for at man kan doble antall tog på strekningen.

Skulle gjenre sett en tabell med kost/km per passasjer. Slik jeg leser det nå har man kost/km for hele banen og kost/passasjer, men man tar ikke høyde for at man f.eks kommer tre ganger så langt med Follobanen (22 km) som med Fornebubanen (8 km).

Hva med Nykirke-Barkåker som bygges ut på Vestfoldbanen?

Man kunne vel også «normalisere» med alternativ-kost?

En bane som legges langs en vei som er underutnyttet kunne ganske enkelt erstattes av buss og bil. Nytteverdien er da på en måte differansen (i kost, tidsbruk, miljø og skaderisiko) mellom de to alternativene. Nordlandsbanen og evt utvidelse til Tromsø er vel gode eksempler på det.

En bane som legges langs en vei som er maksimalt utnyttet vil, hvis den ikke bygges, forutsette at man bygger en ny vei med mer kapasitet. Eller godtar at folk ikke får reise hvor og når de vil.

-k

Edited by knutinh
 • Like 2

Share this post


Link to post

Å ikke ta med hvor lang reisen er når kostnad regnes ut, er vanvittig. Når heller ikke godstrafikk og mulighet for øket trafikk på eksisterende bane heller ikke er regnet med, blir regnestykket sinnssykt. Er dette et partsinnlegg i en debatt om skandaleprosjektet?

Å ikke ta ned reiselengden blir litt som å sammenligne Fornebubanen med verdens mest trafikkerte langflystrekning London til Hong Kong og finne ut at Fornebubanen er billigere per passasjer!

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Man skal høre og lese mye bullshit for at vi skal sløse over 40 milliarder på noe som kunne vært løst med autonome busser i skytteltrafikk til nærmeste t-bane og togstasjon. Kanskje man måtte justert veinettet noen steder men det er jo selvsagt en "umulig oppgave".

"Vi ønsker å begå idioti så da forsøker vi å løfte frem annet som også er litt idiotisk for å forsvare vår idioti".

Og slikt sitter i styre og stell...

Edited by Theo343 (takk for meg)
 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 (takk for meg) skrev (2 timer siden):

Man skal høre og lese mye bullshit for at vi skal sløse over 40 milliarder på noe som kunne vært løst med autonome busser i skytteltrafikk til nærmeste t-bane og togstasjon. Kanskje man måtte justert veinettet noen steder men det er jo selvsagt en "umulig oppgave".

"Vi ønsker å begå idioti så da forsøker vi å løfte frem annet som også er litt idiotisk for å forsvare vår idioti".

Og slikt sitter i styre og stell...

Togene fra Lysaker er fulle nok i rushtid som det er, og nærmeste T-banestasjon er et godt stykke unna. Den valgte T-baneløsningen gir både best kapasitet og best flatedekning. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...