Jump to content

JUL

Medlemmer
 • Content Count

  513
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

106 :)

1 Follower

About JUL

 • Birthday 12/24/1986

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

10973 profile views
 1. Jeg som har blingsa da. Det var denne rapporten jeg siktet til: https://www.tu.no/artikler/sa-mye-dyrere-blir-strommen-av-utenlandskabler/244150 Borten Moe har vel vært en av de i Norge de siste årene med minst kredibilitet, håpløs.
 2. Jeg kommenterte i forhold til motstandere av kabel i mitt innlegg. De har absolutt ett argument i forhold til strømpriser for forbrukere. Prisen for strøm blir dyrere med utenlandskabler. Det har NVE selv sagt. Så kan man argumentere for at nettleie da skal bli lavere, så lenge staten eier kablene. Personlig skulle jeg gjerne sett at det ble bygget flere utenlandskabler. Norge kan absolutt bidra med mye regulerbar vannkraft i nettet som kan levere på kort varsel og når andre energikilder produserer lite pga. varierende vær.
 3. Tja, det avhenger av hvordan de tolker informasjonen i artikkelen. Redusert kabelkapasitet gir vann som ikke blir brukt og lav fortjeneste til produsenten av kraften. På den andre siden gir den en kraftpris til nordmenn på 1,5 kr/kwh mens svenskene må ut 50 kr/kwh. Hadde det vært flere kabler hadde vår strømpris blitt dyrere. Edit: Som flere påpeker under skal dette være øre/kwh og ikke kr/kwh
 4. Gode tider for produksjon av aluminium og andre kraftkrevende industrier. Antar de produserer for fulle mugger nå selv om det er ferietid. Produsert aluminium er jo lett å lagre sammenlignet med rennende vann i elver. Finnes det en oversikt over pumpekraftproduksjon i Norge? Dette må jo være en ypperlig anledning til å fylle de store magasinene som til vanlig fylles over flere år. Skjønner at mindre magasin blir fylt opp vært år, men vi har vel noen store innlands "kraftsjøer" som kan holde store volum? Pumpekraft er noe som uansett bør satser mer på, vil bare bli mer og mer lønnsomt når andelen av nye fornybare energikilder i kraftsystemet blir større.
 5. Det høres ut som en fornuftig avgjørelse å kjøpe nytt fly. Gøy å se at flytypen er kommet langt på bare to år. Elektriske fly har absolutt en fremtid på innlandsreiser i Norge. Nordmenn flyr svært mye innlands og mange av rutene er på under en time.
 6. Snarere tvert imot. Oppdrettslaks har for de fleste miljøgifter lavere nivåer enn vill laks. Mye pga. at man lett kan kontrollere hva fisken spiser, men også at den lever kortere/akkumulerer vekt fortere slik at miljøgifter ikke får hopet seg opp. Angående ernæring så vil det typisk være litt mer fett i oppdrettslaks enn i vill laks.
 7. Jeg mener at vi kunne bygget ut mye mer solkraft i Norge. Vi har mange tak og ta av og har fleksibel kraftproduksjon med mange magasinbaserte vannkraftanlegg. Flere av disse har fått pumpekraft de senere årene. Installasjon av pumpekraft for lagring av fornybar energi er en veldig god ide, langt bedre enn å bruke overskuddskraft til hydrogenproduksjon.
 8. 38 prosent virkningsgrad gir ikke økonomiske paneler. 20 % er ett bedre anslag. Grovt anslått får du installert effekt i W lik årsproduksjon i kwh. Altså ett anlegg på bestående av 24 paneler a 275 watt gir installert effekt 6,48 kW og en årsproduksjon rundt 6500 kWh ved sørvendt takvinkel. Et slikt anlegg koster 67 tusen, så må du ha 4 tusen til elektriker, men får 16 tusen i Enova støtte. 55 tusen kroner tilsammen. Hvis du regner 1 kr/kwh og ingen rente er det tilbakebetalt på 8,5 år. Det er hvis du monterer selv, Montasje koster fort 30-40 tusen.
 9. Heeey Frank! Hvorfor ser du så mange dårlige filmer? Spør av nysgjerrighet, du har vel anmeldt 20-30 filmer de siste sidene og ingen over karakter 6/10. Det virker jo som at du har sett en del film, så hvorfor velge så mange filmer som ikke passer deg? Har du sett alle andre filmer eller er karaktersystemet ditt svært strengt? Jeg bruker ofte IMDB når jeg velger og setter sjeldent på filmer som har under 7 i karakter på den siden.
 10. Ja, men i en bil på slik reise, og spesielt på ferie, er man gjerne flere i samme bil som man kan fordele utgiftene på.
 11. Jeg greier ikke å finne noe på prisen til Hydro betaler. Det står at den er hemmelig. Jeg får trekke påstanden om at de betaler overpris. Jeg står for at vindkraft er subsidiert gjennom grønne sertifikater og at børsnoterte selskaper kan betale en høyere pris en spot hvis det er egenskaper ved strømmen som er ønskelig (grønn/etisk/norsk/fornybar/stabil)
 12. Kjenner ikke til Otovo avtalen personlig, men slik jeg har oppfattet den fikk de utbetalt 100 øre/kwh opp til 5000 kwh i året. Antar da at hvis de begynte i 2013 og avtalen gikk ut i 2018 (vet ikke om årstall er riktig) fikk de fem år med denne avtalen. Etter de ble overført til Tibber har jeg skjønt at de har beholdt dette på ubestemt tid selv om nye kunder kun får 1000 kwh. Men det er som du sier ikke lett å vite hvor lenge Tibber eller andre vil holde på med dette. Jeg baserer mitt syn på hvordan det har vært de siste 10 årene og har ingen fasit. Hydro får rabatt fordi de er storkjøpere. De må betale mer hvis de skal ha prioritert kraft, utløser nettutbygging eller ønsker sertifikater på at strømmen er grønn. HVilken pris de betaler antar jeg ikke er lett å finne, det er sikkert hemmelig. Kan du være enig med meg med at selskaper på børsen betaler mer for strøm som er fonybar/grønn/etisk/norsk eller hva enn selskapene selger? Mener du at alle børsnoterte selskaper betaler det samme for strømmen?
 13. https://www.dn.no/vindkraft/fosen/kraft/sender-regningen-til-folket/1-1-5585898 https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/jP71jn/vindkraft-og-subsidier-hva-ma-med-i-regnestykket
 14. Otovo har i en årekke betalt 100 øre/kwh. Det kommer frem i denne tråden at det nå er flere som er kommet på banen. Jeg ser ikke noen grunnen til at skal bli mindre fokus på solceller. Det jeg kan være enig i er at 100/110 øre/kwh er høyt i disse tider nå som strømprisen er historisk lav. Da er jeg enig at spriket og dermed tapet for selskapene kan bli store hvis prisene på strøm holder seg lav i lang tid. Prisen på strøm er ikke lett å spå om 5-10-20 år. Man kan jo se det som en styrke for mitt scenario at flere selskaper betaler så godt for solstrøm i disse tider, til tross for de laveste strømprisene på flere tiår! Jeg misforstod kanskje ditt innlegg med tanke på Hydro. Jeg trodde du henviste til Fosen vindpark der Hydro har forpliktet seg til kjøp av strøm frem til 2050. Fosen er støttet med med milliarder og prisen per kwh produsert er langt høyere enn dagens spotpris. Det er mange selskaper på børsen som betaler mer enn spotpris for strøm. Det kan være ulike grunner til dette. Hydro krever f.eks store krav til pålitlighet og betaler ekstra for prioritert kraft. Equinor betaler ekstra gjennom kjøp av strøm (og investering) i Hywind Tampen. Her er pris per kwh virkelig høy, til og med høyere enn solkraft! Fjordkraft betaler ekstra for fornybar kraft som de kan selge videre til kunder. I tillegg er det mange selskaper på børsen som kjøper strøm til en høyre pris slik at de kan reklamere seg på at de tar samfunnsansvar, investerer i grønne investeringer og produserer produkter laget av norsk ren vannkraft.
 15. Jeg tror det vil fortsette basert på historiske data, større satsing på fornybar energi og at kunder er villige til å betale en høyere pris for ny fornybar strøm. Jeg er enig i at avtalen til Jens er særdeles god. Siden du trekker frem Hydro i ditt innlegg og den aktuelle avtalen så vil jeg poengtere at dette nettopp er en slik avtale du mener er umulig å gi. Hydro har nylig inngått avtale med vindkraftprodusenter (Fosen vindpark) for levering av strøm til overpris, og de gjør det over mange år! Akkurat som avtalen til Jens. Det viser at også bedrifter er villige til å betale ekstra for strøm som kommer fra ny fornybar.
×
×
 • Create New...