Jump to content
Sign in to follow this  
Guest 7d36c...e7b

Diskrimineringsloven åpner for personlige forhold

Recommended Posts

Guest 7d36c...e7b
Quote

§ 3.Virkeområde

Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for gjennomføringen av samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål. Unntaket i annet punktum gjelder ikke på arbeidslivets område.

Loven gjelder for handlinger foretatt i riket, herunder på Svalbard og Jan Mayen. Den gjelder også på faste og flyttbare installasjoner som benyttes i virksomhet på norsk kontinentalsokkel og på norske skip og luftfartøy.

Loven åpner for at man kan diskriminere i personlige forhold. Dermed hvis man anser personlig at de med anderledes hudfarge er kriminelle og dermed avviser disse sine arbeidsøknader på grunn av den oppfatningen så gjør man ikke noe ulovlig da det er deres oppfattede kriminelle vaner de avvises av og ikke på grunn av hudfargen deres. Hvor sant det er at de med anderledes hudfarge er kriminelle tas ikke stilling til denne tråden og det er heller ikke trådens tema her er det personlige oppfatninger og forhold til dem som tas til grunn da det er lov å ha. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Share this post


Link to post
Guest 7d36c...e7b
3 minutes ago, nirolo said:

Helt feil, en ansettelse er ikke et personlig forhold.

Der tar du feil, personlige oppfatninger er absolutt personlige. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (2 minutter siden):

Der tar du feil, personlige oppfatninger er absolutt personlige. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Ja, og du kan ikke dømmes for din personlige oppfatning. Men en ansettelse er ikke en personlig oppfattning. Dermed gjelder ikke unntaket for ansettelser.

Loven du siterer sier videre

Sitat

§ 11.Arbeidsgivers opplysningsplikt i tilsettingssaker

Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med § 4 første ledd, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (2 minutter siden):

Der tar du feil, personlige oppfatninger er absolutt personlige. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Personlige forhold må her sjåast i samanheng med familieliv. Det vil ikkje vere diskriminering å berre ha kristne vennar, men det er diskriminering etter lova å ikkje tilsette kvinner. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest 7d36c...e7b
1 minute ago, The Avatar said:

Personlige forhold må her sjåast i samanheng med familieliv. Det vil ikkje vere diskriminering å berre ha kristne vennar, men det er diskriminering etter lova å ikkje tilsette kvinner. 

Bare hvis man ikke ansetter kvinner fordi de er kvinner. Hvis man har den personlige oppfattningen om at alle kvinner er ubrukelige så avslår man faktisk søknaden basert på at de er ubrukelige og dermed uskikket i stillingen som er helt greit. Man hadde ansatt brukbare kvinner hvis de fantes. Men en personlig oppfattning som umuliggjør det er faktisk ikke ulovlig å ha. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Share this post


Link to post
4 minutes ago, The Avatar said:

..men det er diskriminering etter lova å ikkje tilsette kvinner. 

Er det derfor vi har så mange kvinnelige imaner i Norge?

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (1 minutt siden):

Bare hvis man ikke ansetter kvinner fordi de er kvinner. Hvis man har den personlige oppfattningen om at alle kvinner er ubrukelige så avslår man faktisk søknaden basert på at de er ubrukelige og dermed uskikket i stillingen som er helt greit. Man hadde ansatt brukbare kvinner hvis de fantes. Men en personlig oppfattning som umuliggjør det er faktisk ikke ulovlig å ha. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Det blir ikke riktigere av at du gjentar det. Ansettelser er ikke personlige forhold og det er en ansettelse vi snakker om ikke hva personen føler.

Følelsene til personen rammes ikke av diskrimineringsloven, handlingen som en ansettelse er rammes av den.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Guest 7d36c...e7b
Just now, nirolo said:

Det blir ikke riktigere av at du gjentar det. Ansettelser er ikke personlige forhold og det er en ansettelse vi snakker om ikke hva personen føler.

Følelsene til personen rammes ikke av diskrimineringsloven, handlingen som en ansettelse er rammes av den.

Det var jo aldri feil i utgangspunktet det jeg gjentok og det jeg gjentok jeg tok jeg ikke for deg, men enn annen debattant. Har du et problem med det?

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Share this post


Link to post
Sverre1969 skrev (1 minutt siden):

Er det derfor vi har så mange kvinnelige imaner i Norge?

Hvis vi ser på fortsettelsen av paragrafen TS siterer så sier den

Sitat

Forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for gjennomføringen av samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål.

Så det er et unntak som gjør at muslimske trossamfunn kan diskriminere mot kvinner under visse forutsetninger.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (Akkurat nå):

Det var jo aldri feil i utgangspunktet det jeg gjentok og det jeg gjentok jeg tok jeg ikke for deg, men enn annen debattant. Har du et problem med det?

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Jeg har flere ganger forklart deg at det du hevder er feil. Så ja, jeg har et problem med at du ikke leser svarene du får. Du ser ikke ut til å være i stand til å komme med motargumenter men gjentar bare din opprinnelige påstand.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Guest 7d36c...e7b
Just now, nirolo said:

Jeg har flere ganger forklart deg at det du hevder er feil. Så ja, jeg har et problem med at du ikke leser svarene du får. Du ser ikke ut til å være i stand til å komme med motargumenter men gjentar bare din opprinnelige påstand.

Er det feil det jeg hevder? Nei selvfølgelig ikke. Du må gjerne fortsette å påstå det, men det nytter jo ikke. Du klarer ikke å vise at det du mener er sant så du hjelper ikke akkuratt saken din. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (1 minutt siden):

Er det feil det jeg hevder? Nei selvfølgelig ikke. Du må gjerne fortsette å påstå det, men det nytter jo ikke. Du klarer ikke å vise at det du mener er sant så du hjelper ikke akkuratt saken din. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

Nå har jeg hatt litt dårlig kildekritikk. Det viser seg at loven du henviser til ikke lenger er gjeldende norsk lov. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-03-33 ble erstattet av https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51 hvor unntaket du henviser til ikke finnes. Dermed blir det irrelevant om det ville ha gjeldt tidligere. Det står litt om det her https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/sporsmal-og-svar/artikler-lov-og-rett/lov-og-rett-artikler/2018/ny-lov-om-likestillings-og-diskriminering/

Du må dermed kunne peke på en paragraf i en gjeldende norsk lov for at dette skal kunne være interessant å diskutere videre.

Du kan jo sette deg inn i https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_5 hvor det utrykkelig står:

Sitat

§ 29.Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.

Forbudene i kapittel 2 gjelder alle sider av et arbeidsforhold. Dette omfatter blant annet

a) utlysning av stilling,
b) ansettelse, omplassering og forfremmelse,
c) opplæring og kompetanseutvikling,
d) lønns- og arbeidsvilkår og
e) opphør.

Første ledd gjelder tilsvarende for arbeidsgiveres valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
42 minutes ago, nirolo said:

Hvis vi ser på fortsettelsen av paragrafen TS siterer så sier den

Så det er et unntak som gjør at muslimske trossamfunn kan diskriminere mot kvinner under visse forutsetninger.

Flott at lovverket legger opp til at kvinnesynet fra en eldgammel ørkenreligion kan videreføres i et moderne samfunn som Norge representerer...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sverre1969 skrev (23 minutter siden):

Flott at lovverket legger opp til at kvinnesynet fra en eldgammel ørkenreligion kan videreføres i et moderne samfunn som Norge representerer...

Helt enig i at vi ikke burde ha slikt i norske lover. Nå kan jeg ikke se at det er et lignende unntak i den nye likestillings- og diskrimineringsloven, men siden jeg ikke er jurist så skal jeg ikke si for sikket hva status er på det området.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Tråden bygger på en forutsetning av at ord ikke har mening ut over det den som bruker ordene mener. Dette er selvfølgelig ikke sant. 

Jeg kan ikke forvente frifinnelse for drap fordi jeg ærlig og oppriktig mente at det ikke er drap. Lovens ordlyd er autonom og objektiv -- det er hva loven mener med "personlige forhold" som er relevant for om det omfattes av unntaket, ikke hva den enkelte mener er et personlig forhold. 

 • Like 7

Share this post


Link to post
krikkert skrev (2 timer siden):

Tråden bygger på en forutsetning av at ord ikke har mening ut over det den som bruker ordene mener. Dette er selvfølgelig ikke sant. 

Jeg kan ikke forvente frifinnelse for drap fordi jeg ærlig og oppriktig mente at det ikke er drap. Lovens ordlyd er autonom og objektiv -- det er hva loven mener med "personlige forhold" som er relevant for om det omfattes av unntaket, ikke hva den enkelte mener er et personlig forhold. 

Du vet kanskje om unntakene for religiøske organisasjoner er videreført i den nye loven? Jeg kan ikke se det, men jeg har ikke hørt at det unntaket er fjernet heller?

Share this post


Link to post
Gjest 7d36c...e7b skrev (18 timer siden):

Der tar du feil, personlige oppfatninger er absolutt personlige. 

Anonymous poster hash: 7d36c...e7b

For å snu på flisa, så definer hva du anser som personlig sfære siden du mener alle andre tolker lovverket annerledes enn hva du gjør.

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (2 timer siden):

Du vet kanskje om unntakene for religiøske organisasjoner er videreført i den nye loven? Jeg kan ikke se det, men jeg har ikke hørt at det unntaket er fjernet heller?

Unntaket er videreført i § 9 annet ledd. 

For øvrig er unntaket for personlige forhold fjernet fra 2018. Loven gjelder på alle samfunnsområder, også i det personlige liv og familielivet, men disse områdene kan ikke klages inn for Diskrimineringsnemnda, se diskrimineringsombudsloven § 7. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...