Jump to content
Leo_

Dashboardkamera og personopplysninger. Må registreringsnummer skjules?

Recommended Posts

Om du graver litt dypere vil du finne at det fritt kan filmes offentlig sted og privat sted FRA offentlig sted uten samtykke. Det forventes intet privatliv på offentlig sted. Publisering der motivet "har aktuell og allmenn interesse" gir enda friere publiseringsrett og her diskuteres og publiseres trafikkhendelser, hvilket faller under "har aktuell og allmenn interesse".

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Leo_ skrev (6 timer siden):

Om du graver litt dypere vil du finne at det fritt kan filmes offentlig sted og privat sted FRA offentlig sted uten samtykke. Det forventes intet privatliv på offentlig sted. Publisering der motivet "har aktuell og allmenn interesse" gir enda friere publiseringsrett og her diskuteres og publiseres trafikkhendelser, hvilket faller under "har aktuell og allmenn interesse".

Selvfølgelig kan du filme på/fra offentlig sted, men du kan ikke fritt publisere en video hvor hovedmotivet ikke har gitt samtykke. I en dashcam-video er det som oftest étt tydelig motiv: Et lett identifiserbart kjøretøy med regnr som gjør noe "rart/galt/ulovlig/interessant/irriternde". Atpåtil er det kanskje en spesiell bil/reklame el. som gjør den enkelt å gjengkjenne.  Andre kjøretøy enn motivet i en dashcam-video vil havne under unntaket du diskuterer.

Anbefaler deg å ta en titt hos datatilsynet igjen ;)

 • Like 3

Share this post


Link to post

Steinrawr har rett:
https://www.gjensidige.no/godtforberedt/content/dette-ma-du-vite-om-dashbordkamera

Sitat

Du kan gjøre opptak med dashbordkameraet ditt uten å komme i konflikt med lovverket. Skal en video publiseres på nett, må du derimot holde tunga rett i munnen. Her er det nemlig lett å trå feil med tanke på personvernet.

– Det viktigste du må huske på er at det ikke skal være mulig å identifisere enkeltpersoner – med mindre de har gitt uttrykkelig samtykke. Bilskilt og andre identifiserende detaljer skal også sladdes. I tillegg må du være ekstra aktsom hvis du har gjort opptak av en kollisjon og/eller skadde personer, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet.

 

Jeg er derimot enig i at dette er alt for strengt. Datatilsynets lovtolkning er nærmest ekstremistisk. Men sånn er det.

Selv å legge ut et 20 år gammelt klassebilde på facebook er ulovlig ved mindre du har innhentet samtykke fra alle?

Share this post


Link to post
steinrawr skrev (2 timer siden):

Selvfølgelig kan du filme på/fra offentlig sted, men du kan ikke fritt publisere en video hvor hovedmotivet ikke har gitt samtykke. I en dashcam-video er det som oftest étt tydelig motiv: Et lett identifiserbart kjøretøy med regnr som gjør noe "rart/galt/ulovlig/interessant/irriternde". Atpåtil er det kanskje en spesiell bil/reklame el. som gjør den enkelt å gjengkjenne.  Andre kjøretøy enn motivet i en dashcam-video vil havne under unntaket du diskuterer.

Anbefaler deg å ta en titt hos datatilsynet igjen ;)

I henhold til norsk RETTSPRAKSIS er IKKE reg.nr nok til å gjøre noen lett identifiserbar. Det finnes domsavgjørelser på det. 

Share this post


Link to post
Leo_ skrev (4 timer siden):

I henhold til norsk RETTSPRAKSIS er IKKE reg.nr nok til å gjøre noen lett identifiserbar. Det finnes domsavgjørelser på det. 

Kan du vise til disse domsavgjørelsene du snakker om?

Anbefaler deg å faktisk lese hva datatilsynet skriver...

Jeg limer det inn her, for sikkerhets skyld:

Sitat

Personvernforordningen artikkel 4

Personopplysninger er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, ...

Og

Sitat

Registreringsnummeret på en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyttes til en bestemt person, mens ikke hvis det står på en firmabil som benyttes av flere.

Kilden.

I tilfelle du ikke vet hva datatilsynet er: 

Sitat

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Og hva betyr det? Jo, det betyr at i et tilfelle hvor du offentliggjør et registreringsnummer på en bil hvor føreren kan bli identifisert og føreren anmelder deg for å ha krenket h*ns personvern, så er det datatilsynet som vil vurdere lovligheten av hva du har gjort og evt. ilegge deg overtredelsesgebyr.

Edited by steinrawr
Formatering

Share this post


Link to post
SeaLion skrev (På 26.9.2020 den 7.57):

Jusprofessor Olav Torvund (han underviser kommende jurister) har nylig (2020) gått gjennom både det norske lovverket og flere dommer fra EU-domstolen rundt personvern og ytringsfrihet. Han konklusjon er at publisering av feilparkerte biler på offentlige områder eller private områder synlige fra offentlige steder, f.eks biler parkert i sykkelfelt eller biler parkert på to parkeringsplasser, ikke krever sladding av bilnummeret.

Det at andre i ettertid kan søke opp eieren av kjøretøyet ved hjelp av regnummeret er ikke det samme som å publisere personopplysninger. Den som publiserer bildet kan ikke lastes for at staten har gjort det lett å søke fram til eier, f.eks via en SMS-tjeneste.

Hele redegjørelsen er publisert på https://blogg.torvund.net/2020/02/04/publisering-av-bilder-av-parkerte-biler-m-m/

Torvund har tidligere (2012) skrevet en tilsvarende betraktning om videofilming av trafikksituasjoner og publisering av slike videoer, f.eks filmet av syklister med hjelmkamera, også da begrunnet utfra norske lover og avgjørelser i Den europeiske menneskrettskonvensjonen (EMK). Konklusjonen da var at publiseringen av slike videoer som viste offentlige situasjoner (trafikk) var lovlige.

https://blogg.torvund.net/2012/08/28/datatilsynet-ute-og-sykler-morten_lode/

Dog: hvis bilens eier, bilens sjåfør eller andre personer er synlig i bildet på en gjenkjennbar måte og kan regnes som hovedmotiv eller del av hovedmotiv i bildet, da krever publisering samtykke fra disse personene. Hvis personen(e) er del av en (offentlig) gruppe av mennesker (f.eks deltager i et 17. maitog eller en mengde tilfeldige fotgjengere på et fortau), da kreves det ikke samtykke før publisering. Torvund har tidligere også skrevet en bloggpost om dette.

Juss er ikke alltid enkelt, noe Torvunds grundige redegjørelser viser. Han avslutter den ene bloggposten med følgende ytring:

Den andre bloggposten, som i hovedsak omhandler lovligheten av videofilming av trafikkale situasjoner og publisering av slike videoer, konkluderer han på følgende måte:

 

Dette var en meget god oppsummering.

Share this post


Link to post
Leo_ skrev (8 timer siden):

Dette var en meget god oppsummering.

Nei, dette er én jussproffessors blogginnlegg om hans mening. Det forandrer ikke lovligheten av å publisere registreringnummer iht. hva Datatilsynet vurderer som personinformasjon :)

Hvis jeg sender deg en lenke til et blogginnlegg hvor en navngitt lege skriver at koronaviruset ikke er ekte, ville du vurdert legens blogg eller Folkehelseinstituttet som mest troverdig kilde? 

Venter enda i spenning på dommene og rettspraksis du referer til. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
steinrawr skrev (9 timer siden):

Nei, dette er én jussproffessors blogginnlegg om hans mening. Det forandrer ikke lovligheten av å publisere registreringnummer iht. hva Datatilsynet vurderer som personinformasjon :)

Hvis jeg sender deg en lenke til et blogginnlegg hvor en navngitt lege skriver at koronaviruset ikke er ekte, ville du vurdert legens blogg eller Folkehelseinstituttet som mest troverdig kilde? 

Venter enda i spenning på dommene og rettspraksis du referer til. 

Jepp, noe tilsvarende det jeg også skrev. Fantastisk hva folk bruker som kilder for å få sine egne meninger bekreftet...

ExcaliBuR skrev (På 26.9.2020 den 14.39):

Den var ny, bloggpost er lex superior formelle vedtak og lovverk.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
ExcaliBuR skrev (På 26.9.2020 den 14.39):

Den var ny, bloggpost er lex superior formelle vedtak og lovverk.

Fordi jeg er nysgjerrig, hvor i lovverket kan man tolke at regnnr ute i det offentlige skal vernes? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Hansien skrev (1 time siden):

Fordi jeg er nysgjerrig, hvor i lovverket kan man tolke at regnnr ute i det offentlige skal vernes? 

ref. stenrawrs innlegg.

steinrawr skrev (På 24.9.2020 den 15.40):

Kan du vise til disse domsavgjørelsene du snakker om?

Anbefaler deg å faktisk lese hva datatilsynet skriver...

Jeg limer det inn her, for sikkerhets skyld:

Og

Kilden.

I tilfelle du ikke vet hva datatilsynet er: 

Og hva betyr det? Jo, det betyr at i et tilfelle hvor du offentliggjør et registreringsnummer på en bil hvor føreren kan bli identifisert og føreren anmelder deg for å ha krenket h*ns personvern, så er det datatilsynet som vil vurdere lovligheten av hva du har gjort og evt. ilegge deg overtredelsesgebyr.

 

Share this post


Link to post
steinrawr skrev (På 28.9.2020 den 9.15):

Nei, dette er én jussproffessors blogginnlegg om hans mening.

Jeg tenker den veier en del mer enn meninga til en random fyr på diskusjon.no...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Leo_ skrev (27 minutter siden):

Jeg tenker den veier en del mer enn meninga til en random fyr på diskusjon.no...

Det er så utrolig vakkert når noen velger beviser sin manglende evne til å sette seg inn i noe. Gjør du det bare for å trolle? Håper det.

Vis meg helt spesifikt hvor jeg har jeg skrevet at dette er min mening? 

Det jeg har refert til er datatilsynet, men du har åpenbart ikke lest kilder her og velger tydligvis bare å følge "meninger" som stemmer overens med din egen tro, framfor hva tilsynet som sanksjonerer og gir pålegg iht. personvernloven skriver. Gratulerer!

--

Siden du heller ikke klarer å vise til noen kilder (annet enn en blogg med meninger delt av SeaLion), dommer eller rettspraksis som du påstår eksisterer tror jeg bare vi skal legge denne diskusjonen død.

Evt. kan vi kanskje invitere forumjuristen, Krikkert, til å oppklare dette.

Edited by steinrawr

Share this post


Link to post
steinrawr skrev (1 time siden):

kan vi kanskje invitere forumjuristen, Krikkert, til å oppklare dette.

Vil ikke det være like mye/lite gjeldende som blogginnlegget til denne jusproffesoren? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Hansien skrev (1 time siden):

Vil ikke det være like mye/lite gjeldende som blogginnlegget til denne jusproffesoren? 

Nja, men han har trolig ikke en agenda, slik som jussprofessoren. 

Hele greia her er jo egentlig bare at noen sikter til at det finnes høyesterettsdommer og rettspraksis som motstrider hva Datatilsynet, som er tilsynsorgan i slike saker, spesifikt skriver om registreringsnummer. 

Datatilsynet kan jo ta feil, men enn så lenge en motdebattant ikke klarer å legge noe som helst håndfast på bordet, annet enn å stille seg bak et blogginnlegg med meninger som stemmer overens med deres, blir det rett og slett for dumt. Hvis en jurist kunne gitt oss en tilbakemelding her ville i alle fall hatt en pekepinn på om Datatilsynets tolkning og praksis er i riktig retning eller ikke. 

Hansien skrev (1 time siden):

Vil ikke det være like mye/lite gjeldende som blogginnlegget til denne jusproffesoren? 

 

Share this post


Link to post

Uavhengig av hva som er gjeldene rett eller ikke - det er jo veldig interessant dette. Interessant om bilskilt alene kan regnes som personopplysning (som (in)direkte kan identifisere føreren) som beskyttes av personvernet. Interessant om man kan forvente et slikt personvern når man ferdes på offentlig vei.

Datatilsynets bestemmelser tilsier at reg.nummer må skjules. Det må være utgangspunktet. Torvund mener at det er uforenelig med vårt grunnlovfestede frie rett til ytringer og at "privatlivets fred" ikke gjelder (bilen/bilskiltet) på offentlig vei. Dersom noe liknende dette prøves for retten, så skulle jeg tro at "fasit" ikke blir så firkantet som datatilsynets bestemmelser er. Og jeg håper det - jeg synes det er svært provoserende at man ikke skulle kunne "henge ut" trafikanter  slik youtube-syklistene gjør. Jeg forstår heller ikke hvilken hensikt det har å begrense ytringsfriheten på denne måten. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...