Jump to content
NTB - digi

Leser ansattes epost og overvåker surfingen

Recommended Posts

Dette var en urovekkende høy andel. Jeg kunne forstått at det skjedde litt sånn hist og pist, men så mye? Her trengs det å settes inn litt opplæring om hvor alvorlig dette er.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Synes det er helt greit jeg.

 

I mitt hode er jobbmail arbeidsplassens eiendom. Folk kan opprette så mange private epostadresser de vil utenom - som arbeidsgiver naturligvis ikke har noe med.

 

Vil du surfe privat så ta med deg en privat dings. Vil du ikke dra på så mye finnes det dingser som tar flere sim kort og har ulike profiler.

Share this post


Link to post

Uansett om det er jobbens epost eller ikke, det har noe med respekt for dine ansatte å gjøre. (Selvsagt bør man ha en egen epost for private ting og i hovedsak holde private ting utenom arbeidstiden.)

 

For det første er man en yrkesidiot om man tror at en ansatts tanker er 100% knyttet til jobben mellom 8 og 15.30.

For det andre mangler man relativt mange sosiale antenner om man vil sette seg til å lese handlelista som den ansatte fikk av kona for hjemturen og faktisk synes det er sjefens sak når det skjer i jobbtiden. 

For det tredje pleier en slik respektmangel å skinne gjennom og man ender opp med ansatte som heller ikke respekterer ledelsen eller firmaet og hvordan forventer man topp ytelse for noe man ikke respekterer..?

 

En slik leder skyter seg selv i foten, og ikke minst firmaet. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Uansett om det er jobbens epost eller ikke, det har noe med respekt for dine ansatte å gjøre.

... 

For det første er man en yrkesidiot om man tror at en ansatts tanker er 100% knyttet til jobben mellom 8 og 15.30.

Mitt poeng handler ikke om tidsbruk, men "informasjonsplassering".

 

Når du sender fra jobbmail er du en del av selskapet du arbeider, en representant for dette. Alt derfra bør være jobbrelatert.

 

Selskapet har ikke behov for avtaler med barnehagen, middag-handleliste, påsketur forberedelser etc.

 

Det samme med nettsurfing, selskapets IP skal ikke logges hos pornhub...

Share this post


Link to post

Gir dette deg hjemmel for å lese deres private korrespondanser?

 

Alle er jo enige i at det man gjør på jobb bør være jobbrelatert. Men ingen ansatte er roboter som fungerer 100% etter regelsett. Bør man ikke da ta det med i beregningen? 

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Gir dette deg hjemmel for å lese deres private korrespondanser?

 

Alle er jo enige i at det man gjør på jobb bør være jobbrelatert. Men ingen ansatte er roboter som fungerer 100% etter regelsett. Bør man ikke da ta det med i beregningen? 

Var ute for en lignende hendelse for snart 10 år siden. Reglene da var at arbeidsgiver kan skaffe seg tilgang til mailboksen og kan lese alt som er der som har med arbeid å gjøre. Men om brukeren har merket mail som inneholdt noe med privat karakter, så skulle arbeidsgiver unngå å lese de.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Gir dette deg hjemmel for å lese deres private korrespondanser?

Nei, men det kan være vanskelig å unngå, høna og egget historien. En må lese en epost før en forstår at den er privat.

 

F.eks om noen er ikke er å få tak (syke, sluttet etc) og arbeidsgiver søker i mailboksen etter et bestemt utrykk, f.eks saksnummer, ordrenummer eller whatnot, har en ingen garanti for at ikke noe privat også kan dukke opp.

 

Jeg tror veldig få arbeidsgivere er interessert i arbeidstageres private kommunikasjon, ihvertfall i arbeids medfør. Noen sjefs-kontrollfriker kan jo ha sine personlige ønsker om sånt, men disse er unntakene tror jeg.

Share this post


Link to post

Nå begynner det å bli noen år siden sist jeg skrev foretakets regler for innsyn i ansattes epost, men det har heldigvis ikke blitt lettere for en bedriftsleder å lese slikt siden den gang. Heller det motsatte.  

Som  sier, er jeg ikke i tvil om at det var mer vanlig da, selv om en allerede da burde snudd på det og istedet sagt at for å gå inn på en annens epostkonto burde man ha en klar grunn. Der nysgjerrighet ikke er en av dem. Godt at de i det minste hadde en regel for å unngå ting merket "privat".

 

I dag er loven mer tydelig. Det er kun to grunner som gir hjemmel for innsyn:

A: At epostkontoen inneholder info som er kritisk for bedriftens drift

B: Mistanke om at det er info på kontoen som bryter med arbeidstakers plikter/lokale retningslinjer eller norsk lov. 

 

Uansett skal f.eks en mappe som er merket med "privat" ikke åpnes. Og arbeidstaker skal varsles og ha mulighet til å bistå selv når A er tilfellet. Ved B kan det være motsatt så klart, at bevis skal sikres før den ansatte får ødelegge dem.

 

Artikkelen tyder jo dessverre på at arbeidsgivere er interessert i arbeidstakers kommunikasjon, i langt større grad enn man kanskje har antatt. 

Share this post


Link to post

Datatilsynet har ganske klare regler for hva som er greit og ikke når det kommer til innsyn i ansatte sin epost, det er ikke greit å bare åpne den sånn uten videre. 

 

 

 

Når er innsyn i arbeidstageres e-post og private filer lovlig?

Det er et grunnkrav at innsyn må være nødvendig for et spesifikt formål. Det sentrale i kravet er at arbeidsgiver må overveie om det finnes mindre inngripende metoder for å oppnå samme formål.

Innsyn kan for eksempel være nødvendig for å bekrefte eller avkrefte en mistanke , slik som å skaffe bevis, for straffbare behandlinger eller alvorlige brudd på arbeidstakerens plikter. Innsyn kan også være nødvendig av andre grunner, for eksempel å følge opp virksomhetsrelatert korrespondanse når den ansatte ikke er på jobb (for eksempel på grunn av sykdom eller ferie) og korrespondansen ikke kan følges opp på annen måte, slik som via automatisk svar med opplysning om hvor e-post skal sendes i fraværet.

Forskriften viser til to alternative situasjoner der innsyn er tillatt (se § 2):

  1. . Den første situasjonen er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten eller andre berettigede interesser
  2. . Det andre er ved begrunnet mistanke om at arbeidstagers bruk av elektronisk lagret materiale medfører grovt brudd på arbeidstakerens plikter.  

 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/

Edited by Sakiko
  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Datatilsynet har ganske klare regler for hva som er greit og ikke når det kommer til innsyn i ansatte sin epost, det er ikke greit å bare åpne den sånn uten videre. 

Det var også reglene da jeg opplevde å bli skolert i hvordan de gjorde det der. Det var ikke bare for lederen å si hen skulle ha innsyn, men dette måtte gjennom personalkontoret med en beskrivelse av hva hen skulle ha tak i, så fikk vi på IT beskjed om å se i eposten etter den eller den e-posten som vi kunne forwarde til hen som skulle ha den posten.

 

En annen måte som ble praktisert var at lederen ringte til den personen som ikke var tilstede å ba hen om å sette opp en innboksregel som kunne forwarde ønsket post videre, men dette var utenfor regelverket.

Share this post


Link to post

Gir dette deg hjemmel for å lese deres private korrespondanser?

Det skal ikke være privat korrespondanse via arbeidsgivers epost. Det skal være jobbrelatert, alltid, og dermed ikke behøve å være noen mappe som kalles "privat".

 

Jeg har dessverre sett en del eksempler på at arbeidstaker ikke skjønner forskjellen på privat og jobb, og bruker jobb-eposten som om den var privat. Kanskje det er mangel på opplæring eller manglende vilje til å etterkomme arbeidsreglementet? Og hos mindre arbeidsgivere, kanskje manglende arbeidsreglement.

 

Jeg har full forståelse for at arbeidsgiver skal ha tilgang til ansattes jobb-epost, samtalelogger på jobbens skype-konto etc. Men tilgangen skal selvsagt ikke misbrukes til å lese andres epost som underholdning. Det skal ha et saklig mål og mening.

 

På samme måte bør også ansatte skille mellom privat telefon og jobbtelefon. Gjør de ikke det, så har de bare seg selv å takke dersom sjefen med saklige grunner dumper borti ting av privat karakter.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Datatilsynet har ganske klare regler for hva som er greit og ikke når det kommer til innsyn i ansatte sin epost, det er ikke greit å bare åpne den sånn uten videre.

Datatilsynet er på villspor, de gjør vondt værre med slike regler.

 

ola.nordmann@arbeidsgiver.no er noe helt annet enn ola.nordmann@gmail.com

 

Den første kontoen burde arbeidsgiver ha full innstynsrett i, mens den andre burde ikke engang google kunne lese (hvilket de nok gjør til stadighet- men det er en annen greie).

 

Alle burde kunne lære seg hvordan benytte sin private epost på jobb og dermed ikke benytte arbeidsplassens epost konto til sin private kommunikasjon. Arbeidsplassens epost konto burde regnes som personlig, men ikke privat.

 

Det burde heller vært et krav fra datatilsynet, at bedriftene tilrettela/lærte opp folk til, hvordan benytte egen privat epost konto til private ting. Da unngår også arbeidstakere å miste privat epost når en slutter (fordi kontoen tilhører arbeidsgiver).

Share this post


Link to post

Det skal ikke være privat korrespondanse via arbeidsgivers epost. Det skal være jobbrelatert, alltid, og dermed ikke behøve å være noen mappe som kalles "privat".

---

Jeg har full forståelse for at arbeidsgiver skal ha tilgang til ansattes jobb-epost, samtalelogger på jobbens skype-konto etc. Men tilgangen skal selvsagt ikke misbrukes til å lese andres epost som underholdning. Det skal ha et saklig mål og mening.

 

På samme måte bør også ansatte skille mellom privat telefon og jobbtelefon. Gjør de ikke det, så har de bare seg selv å takke dersom sjefen med saklige grunner dumper borti ting av privat karakter.

Artikkelen handler neppe om tilfellene der saklig grunn for innsyn foreligger. Hvorfor skulle man lage en artikkel for det?

 

Og "skal ikke, bør ikke, helst ikke" osv er fint det om man ikke tar høyde for mennesker, men roboter. I en bedrift som lever i virkeligheten, tar vi høyde for at "bedriftens IT-ressurser skal benyttes til jobbrelaterte oppgaver" ikke er en 100% etterlevd regel. Vi kontrollerer aldri at ansatte etterlever regelen og hvorfor i all verden skulle vi bruke ressurser på det...

Mange tilsvarende foretak vet jeg har sperret for webmailtjenester. Hvorvidt det er smart er jeg sterkt i tvil om, for igjen, mennesker etterlever ikke regler 100% og dermed benytter man firmaepost til også private ting.

 

Ledere i denne artikkelen må få flere oppgaver tydeligvis, når de har tid til vås.

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Datatilsynet er på villspor, de gjør vondt værre med slike regler.

 

ola.nordmann@arbeidsgiver.no er noe helt annet enn ola.nordmann@gmail.com

 

Den første kontoen burde arbeidsgiver ha full innstynsrett i, mens den andre burde ikke engang google kunne lese (hvilket de nok gjør til stadighet- men det er en annen greie).

 

Alle burde kunne lære seg hvordan benytte sin private epost på jobb og dermed ikke benytte arbeidsplassens epost konto til sin private kommunikasjon. Arbeidsplassens epost konto burde regnes som personlig, men ikke privat.

 

Det burde heller vært et krav fra datatilsynet, at bedriftene tilrettela/lærte opp folk til, hvordan benytte egen privat epost konto til private ting. Da unngår også arbeidstakere å miste privat epost når en slutter (fordi kontoen tilhører arbeidsgiver).

Det er nå nedfelt i Norges lover, så hvorfor være uenig i lovverket?

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-07-02-1108

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Det skal ikke være privat korrespondanse via arbeidsgivers epost. Det skal være jobbrelatert, alltid, og dermed ikke behøve å være noen mappe som kalles "privat".

 

Jeg har dessverre sett en del eksempler på at arbeidstaker ikke skjønner forskjellen på privat og jobb, og bruker jobb-eposten som om den var privat. Kanskje det er mangel på opplæring eller manglende vilje til å etterkomme arbeidsreglementet? Og hos mindre arbeidsgivere, kanskje manglende arbeidsreglement.

 

Jeg har full forståelse for at arbeidsgiver skal ha tilgang til ansattes jobb-epost, samtalelogger på jobbens skype-konto etc. Men tilgangen skal selvsagt ikke misbrukes til å lese andres epost som underholdning. Det skal ha et saklig mål og mening.

 

På samme måte bør også ansatte skille mellom privat telefon og jobbtelefon. Gjør de ikke det, så har de bare seg selv å takke dersom sjefen med saklige grunner dumper borti ting av privat karakter.

Dette er heldigvis ikke USA med sine slavebetingelser.

Når arbeidsgiver abonnerer på aviser til pauserommet, skal man da bare lese jobbnyheter, eller tror du det går greit å lese andre nyheter også i de avisene i de pausene man har betalt for pausen?

Share this post


Link to post

Synes det er helt greit jeg.

 

I mitt hode er jobbmail arbeidsplassens eiendom. Folk kan opprette så mange private epostadresser de vil utenom - som arbeidsgiver naturligvis ikke har noe med.

 

Vil du surfe privat så ta med deg en privat dings. Vil du ikke dra på så mye finnes det dingser som tar flere sim kort og har ulike profiler.

 

Joda, i og for seg rett, men også dassen er arbeidsgivers eiendom, er det ok om sjefen kikker inn der?

 

Ett par eksempler på hvorfor slikt ikke er ok:

- Du mailer med fagforeningen om en pågående konflikt med din nærmeste leder. Er det ok at arbeidsgiver leser dette? Skal du måtte bruke privat mail, som en del bedrifter har stengt tilgangen til, for å ta opp jobbrelaterte saker?

 

- Skal arbeidsgiver kunne sende mail i ditt navn, noe som er fullt mulig dersom det er fritt frem for ledere å få tilgang til mailboksen din uten tilsyn?

 

- En konkurrent (er så dum og) sender deg et tilbud om jobb til din jobbmail. Er det fritt frem for arbeidsgiver å lese denne, og t.o.m. svare i ditt navn, som nevnt over?

 

Forresten, hva med mobilen som du mottok fra arbeidsgiver? Er det da ok at arbeidsgiver avlytter denne? Sjekker dine sms?

 

Og for de med hjemmekontor, ok at arbeidsgiver skrur på webkamera eller mikrofon? Det er jo tross alt arbeidsgivers utstyr det er snakk om.

 

 

Det er vel greit med noen grenser for hva arbeidsgiver har lov til å gjøre kun fordi han/hun har ansatt deg?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Joda, i og for seg rett, men også dassen er arbeidsgivers eiendom, er det ok om sjefen kikker inn der?

Det var en noe rar sammenligning. Jeg vet ikke hva arbeidsgiver hadde der å gjøre eller hvem av oss som ville funnet det hele mest underlig.

 

- Du mailer med fagforeningen om en pågående konflikt med din nærmeste leder. Er det ok at arbeidsgiver leser dette? Skal du måtte bruke privat mail, som en del bedrifter har stengt tilgangen til, for å ta opp jobbrelaterte saker?

Hva motivet skulle være for å stenge bruk av privat epost (i den grad det hele tatt er mulig) aner jeg ikke. Det virker kontraproduktivt. Arbeidgiver bør heller tilrettelegge for bruk av slik.

 

Dersom en er livredd for at innhold skal komme andre i hende får en heller skaffe seg en epost konto til formålet.

 

- Skal arbeidsgiver kunne sende mail i ditt navn, noe som er fullt mulig dersom det er fritt frem for ledere å få tilgang til mailboksen din uten tilsyn?

Identitetstyveri er en helt annen greie.

 

- En konkurrent (er så dum og) sender deg et tilbud om jobb til din jobbmail. Er det fritt frem for arbeidsgiver å lese denne, og t.o.m. svare i ditt navn, som nevnt over?

Ja, les gjerne.

Igjen, identitetstyveri er en helt annen greie.

 

Forresten, hva med mobilen som du mottok fra arbeidsgiver? Er det da ok at arbeidsgiver avlytter denne? Sjekker dine sms?

Ja.

(mine private ting foregår på annen enhet).

Og for de med hjemmekontor, ok at arbeidsgiver skrur på webkamera eller mikrofon? Det er jo tross alt arbeidsgivers utstyr det er snakk om.

Foruten ved videokonferanser ser jeg ikke helt hvorfor arbeidsgiver skulle ønske å følge med til enhver tid. Det vil både være både uproduktivt og unyttig. Produksjonen til ansatte måles bedre på andre måter.

Arbeidsgiver har ingen større rett til å bedrive "stalking" av egne ansatte enn hva hvem-som-helst har lov til med hvem-som-helst-andre. Så det dekkes av standard lovverk, dersom dette er hva du frykter.

Det er vel greit med noen grenser for hva arbeidsgiver har lov til å gjøre kun fordi han/hun har ansatt deg?

Joda, og vanlig folkeskikk dekker det meste.

 

Det finnes alltid unntak;

F.eks leger, psykologer, prester, politi ol. har taushetsplikt mht. "kundene". Denne skal ei heller arbeidsgiver bryte. Så en vil finne steder/stillinger hvor arbeidsgiver ikke uten videre skal f.eks. kunne lese jobbrelatert korrenspondanse.

Share this post


Link to post

 

Uansett om det er jobbens epost eller ikke, det har noe med respekt for dine ansatte å gjøre.

... 

For det første er man en yrkesidiot om man tror at en ansatts tanker er 100% knyttet til jobben mellom 8 og 15.30.

Mitt poeng handler ikke om tidsbruk, men "informasjonsplassering".

 

Når du sender fra jobbmail er du en del av selskapet du arbeider, en representant for dette. Alt derfra bør være jobbrelatert.

 

Selskapet har ikke behov for avtaler med barnehagen, middag-handleliste, påsketur forberedelser etc.

 

Det samme med nettsurfing, selskapets IP skal ikke logges hos pornhub...

Det er vel neppe barnehagemailen det snokes etter ?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...