Jump to content
Sign in to follow this  
Driftsoperatør

Driftsoperatør/Tekniker Smoltanlegg Lønn

Recommended Posts

hei, er interessert i og høre hva andre innen før Driftsoperatør og Driftsteknikere har som startlønn og tillegg på settefiskanlegg rundt om i landet. har dere bonuser eller andre goder?

 

på anlegget der jeg jobber nord i landet ligger vi på:

 

Driftsoperatør akvakultur(røkter)

Startlønn 32000kr/mnd

Fagarbeidertillegg 1000kr/mnd

helgetillegg på 43kr/t
 

 

Driftstekniker
Startlønn 32000kr/mnd

Fagarbeidertillegg 1000kr/mnd

Vakttillegg/beredskapsvakt 1500kr/uka (1 uke av/på)
 

Edited by Driftsoperatør

Share this post


Link to post

Jeg har ingen erfaring i fra slik bransje, men jeg har en del erfaring i fra vakt ordninger.

 

Om du får 3000 kroner i måneden for å være tilgjengelig 24/7 50% av tiden bør du revurdere arbeidsgiver. Det er i nærheten av slavearbeid!

  • Like 2

Share this post


Link to post

hei, syntes det var lite ja. hva pleier man å ligge på sånn ca i der du har vært?

Her hos oss kan en avtale opp til 700 pr dag. Synes fortsatt det er lavt og er ikke en del av ordningen. Man går glipp av mye når en er med på slike ordninger.

Share this post


Link to post

Hos oss er vaktordning (24/7) kompensert med 1250 kr i ukedag, 2250 i helgedag og 1000 kr i tillegg på helligdager.

D var jo uproporsjonalt mye da , arbeidstilsynet sin veilder sier en 1/7 av vakttimer skal telle som arbeidstid så normalen er at du kompenseres for 1/7 av timene du har vakt , i en ukedage har du vakt  16 timer , så litt over 2 timer er normalt og bli kompensert for per dag , på fridager og heledager har du jo vakt i 24 timer så da får du litt mere. 

 

du har jo litt 10000 for en uke vakt, det er jo ei ukelønn for de fleste vanlige arbeidere ... 

Share this post


Link to post

I arbeidsmiljøloven § 10-4 alminnelig arbeidstid står det:

 

 

(3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale fravike bestemmelsen i første punktum. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke urimelig.

 

Arbeidsmiljølova omtaler ikkje kompensasjon/lønn direkte, men når hovudregelen er at minst kvar 7 time skal reknast som arbeidstid så er det også rimeleg å skulle kreve betalt for desse timane.

Merk også at dersom vaktordninga er belastande så skal meir av tida reknast som arbeidstid. Mange tariffavtalar held fast på den gamle hovudregelen med 1/5 på vanleg beredskapsvakt.

 

Eg kjem fram til at med fagarbeidartillegget så har du ei grunnlønn på 203 kr timen. Med betalt for kvar 7 time så bør tillegget være minst 464 kr måndag til fredag, og 1392 kr laurdag og søndag, tilsaman 1856 kr for ei vaktveke etter arbeidsmiljølova sitt utgangspunkt for kva som skal være arbeidstid. I dette eksempelet har eg for enkelheits skuld sett vekk frå helgetillegget, og eg har tatt utgangspunkt i at du ikkje har hatt ordinært timesarbeid i helga.

Når eg tek med helgetillegget, så burde vakttilegget per veke være 464 kr + 1689 kr, tilsaman 2151 kr for ei vakthelg der du jobbar vanleg 37,5 timars veke.

 

Eit flatt tillegg på 1500 virker å være litt lite når vi tek utgangspunk i hovudregelen. Men når det kan også være gode grunnar som talar for at vakttillegget kan være lavt. For å vurdere dette så må ein sjå nærmare på belastninga med ei slik vaktordning.

Kor mange telefonar/alarmar er det vanleg at du får per vakt? Kor mange av desse fører til at du må reise på jobb? Kva krav har du til oppmøtetid? Må du halde deg i umiddelbar nærheit av anlegget og være klar til å møte opp på få minutt, eller har du mange timar på deg slik at du kan reise vekk på dagsturar medan du har vakt?

Alt dette speler inn når ein skal vurdere arbeidsbelastninga med å ha vakt, men det bør foreligge svært sterke grunnar for å ha dårlegare kompensasjon enn arbeidsmiljølova sin hovudregel.

 

 

 

PS; etter dei opplysningane som du kjem med så kan det virke som at din er arbeidstid er 46 timar i veka (vanleg arbeidsveke samt kvar 7 time annakvar veke). For at ei slik arbeidsmengde skal være lovleg så krever AML § 10-5 at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår skriftleg avtale om gjennomsnittsberekning av arbeidstida, der ingen enkeltdag har arbeidstid meir enn 10 timar og ingen veker har over 50 timar.

Her ligg din vaktordning heilt på grensa, med den praktiske betydninga at det ikkje vil være lov å jobbe meir enn maks 4 timar overtid på ei vaktveke, og då er det ikkje mange oppdrag du skal få før ramma ryk. 

Med tariffavtale så vil ein kunne utvide denne ramma ved at arbeidsgiver forhandler med fagforeininga. Ramma kan ytterlegare utvidast dersom ein søker til arbeidstilsynet.

Dersom det er påregneleg at du blir satt i arbeid når du har vakt så må vaktordninga utvidast til å inkludere fleire personar som kan dele på vakta.

Share this post


Link to post

D var jo uproporsjonalt mye da , arbeidstilsynet sin veilder sier en 1/7 av vakttimer skal telle som arbeidstid så normalen er at du kompenseres for 1/7 av timene du har vakt , i en ukedage har du vakt  16 timer , så litt over 2 timer er normalt og bli kompensert for per dag , på fridager og heledager har du jo vakt i 24 timer så da får du litt mere. 

 

du har jo litt 10000 for en uke vakt, det er jo ei ukelønn for de fleste vanlige arbeidere ... 

 

Nå er dette i en annen bransje enn TS sin, men her er det relativt normalt med 10.000 per uke i vakttillegg. Nå kommer det an på hvor stor påkjenning vakta er, men hos oss er vi pliktet til å holde oss maks 1 time unna kontoret og holde oss edru. Hvis det er mindre krav til tilgjenglighet vil det være innafor med lavere satser. 

Share this post


Link to post

Nå er dette i en annen bransje enn TS sin, men her er det relativt normalt med 10.000 per uke i vakttillegg. Nå kommer det an på hvor stor påkjenning vakta er, men hos oss er vi pliktet til å holde oss maks 1 time unna kontoret og holde oss edru. Hvis det er mindre krav til tilgjenglighet vil det være innafor med lavere satser. 

 

Tja, det er nok i den høye delen av skalaen i hva du får i vakt tillegg , jeg snakket med en som jobber i kommunalt vann og avløp og de får 7000 i vakt tillegg for 1 ukes vakt+ 1 dag fri før de starter vakta, da er det ca samme krav om tilgjengelighet som du beskriver , i nabo kommunene fikk de bare 4000 for samme vakt ordning . 

 

jeg har selv en vakt telefon, men eneste kravet er og svare når den ringer og mobilisere jobber som blir bestilt  og får 1000 kr i uka og disponerer vakt bil i vakt perioden, vi har ikke noe rotasjon på vakt ordningen og jeg har sortsett denne hele tiden, om jeg er tilgjengelig og har rett kompetanse på bestillingen tar jeg ofte jobbene selv, eventuelt kan jeg og si nei om vi ikke har kapasitet. det er nok i den kjipe enden av skalaen med tanke på kompensasjon men så kan det være flere uker det ikke ringer i det hele tatt og så kan man få 3-4 telefoner på en dag. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...