Jump to content
Habazut

Hvilken religion passer for meg når jeg......(hypotetisk spørsmål) ... og kanskje flåsete?

Recommended Posts

Buddhisme er kanskje det nærmeste du kommer av de store religionene ?

 

Det meste av dette er akseptert i buddhismen, med unntak av abort, som i buddhismen anses som å ta et liv. Prevensjon er dog normalt helt greit.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Du bekrefter bare at kristendommen ikke ser på menn og kvinner som likeverdige. Videre diskusjon om kristendommen er ikke relevant her, da må vi se på andre religioner om det finnes noen som tilfredsstiller TS sine krav.

Nei. Jeg sier at Kristendommen ser på menn og kvinner som LIKEVERDIGE, men ikke likestilt. Likestilling begynner å bli en absurd ideologi som ikke henger sammen med virkeligheten.

 

Jeg er for det meste av likestilling også, bare ikke det mest "moderne" i denne som at kvinner skal ha mer rettigheter og bedre beskyttelse i loven enn menn. At unormale ting skal bli kalt normalt osv.

 

Jeg er personlig ikke FOR at kvinner skal være vernepliktige, men jeg har alltid spurt hvorfor ikke "likestillingsaktivister" kjemper for verneplikt for kvinner eller at like mange kvinner skal bli søppeltømmer og trailersjåfører som menn.

 

Menn og kvinner er ikke likestilt i en krig. Og et moderne forsvar bør ha både menn og kvinner, men flest menn, og de bør ha forskjellige roller som passer best til deres naturlige evner. Jeg har ikke noe imot kvinner i militæret, men mener de ikke passer på frontlinjen, med mindre de er spesielt egnet til det. De passer ofte derimot bedre enn menn i støtteroller.

 

Vi bør ha en realistisk tilnærming til likestilling, ikke en absurd tilnærming. Jeg er imot absurd likestilling, men for realistisk likestilling, siden dette passer godt med likeverd. Likeverd er noe som er understøttet i Kristendommen, absurd "likestilling" er ikke. Det finnes ikke en plass i bibelen som har en vrangforestilling om at menn og kvinner er like, ei heller finner man dette i realitetsbasert moderne filosofi.

Edited by zeebra

Share this post


Link to post

Etter beretningen var det jo ikke snakk om menn, men Guds engler. 

 

 

 

At disse gjestene i tillegg var "Gud's engler" eller noe slikt, ville jo ha gjort saken enda verre, noe som gjorde at han var villig til å "ofre" sine døtre istedenfor.

 

Nå visste ikke Lot at de var engler, så det er lite relevant for å tolke hans handlinger.

 

Hele poenget var at englene var der "incognito" for å se hvordan byens innbyggere oppførte seg mot fremmede.

Share this post


Link to post
Annonse

Nå visste ikke Lot at de var engler, så det er lite relevant for å tolke hans handlinger.

 

Hele poenget var at englene var der "incognito" for å se hvordan byens innbyggere oppførte seg mot fremmede.

Det endrer uansett ikke dette med at folk la sin ære i det å ha gjester og at det var grunnlaget for Lot sin avgjørelse.

Share this post


Link to post

Nei. Jeg sier at Kristendommen ser på menn og kvinner som LIKEVERDIGE, men ikke likestilt. Likestilling begynner å bli en absurd ideologi som ikke henger sammen med virkeligheten.

 

Jeg er for det meste av likestilling også, bare ikke det mest "moderne" i denne som at kvinner skal ha mer rettigheter og bedre beskyttelse i loven enn menn. At unormale ting skal bli kalt normalt osv.

 

Nå er ikke jeg så veldig opptatt av hva du er for eller mot, men det ser ut til at du setter likhetstegn ved deg selv og kristendommen.

 

Du hevder at kristendommen er mot at kvinner skal tale i forsamlinger. Dersom kvinner ikke har talerett er de verken likeverdige eller likestilte.

 

Hvis du anser talerett for kvinner for en moderne unormal rettighet, så får du synes det, men det betyr like fullt at kristendommen ikke ser på kvinner som likeverdige.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Nå er ikke jeg så veldig opptatt av hva du er for eller mot, men det ser ut til at du setter likhetstegn ved deg selv og kristendommen.

 

Du hevder at kristendommen er mot at kvinner skal tale i forsamlinger. Dersom kvinner ikke har talerett er de verken likeverdige eller likestilte.

 

Hvis du anser talerett for kvinner for en moderne unormal rettighet, så får du synes det, men det betyr like fullt at kristendommen ikke ser på kvinner som likeverdige.

Vel, jeg mener også at kvinner er dårlige ledere. I Europa har vi hatt mange kvinnelige ledere de siste 20 årene, og ting har utviklet seg helt katastrofalt. Det hadde vært bedre om disse kvinnene aldri hadde fått talt i forsamlingen for å være ærlig. Ødeleggelsen de har forårsaket er nesten umulig å reversere.

 

Noen spør seg til og med idag om det hadde vært bedre om kvinner aldri hadde fått stemmerett.

 

Jeg vil ikke gå så langt som å si det eller at kvinner er uegnet i politikken generelt. Men jeg er f.eks imot at vi skal ha kronprinsesse i Norge. Det var en dårlig avgjørelse. Jeg mener menn har bedre autoritet fra naturens side og mer lar seg kontrollere av rasjonalitet enn følelser.

 

Dette er vel også noe av bakgrunnen til at kvinner ikke skal tale i forsamlingen.

 

Jeg mener en familie uten en kvinnes innflytelse eller evner vil være en svært dårlig familie, og en familie uten en manns autoritet også vil være en dårlig familie.

 

Overfører man dette til politikk og forsamling er det ikke helt uaktuelt for min del å mene disse bør være mannlige, men at kvinnene bør ha betydelig innflytelse på forsamlingen, og at en slik forsamling vil være bedre enn en blandet og likestilt forsamling. Det blir litt likt militæret, hvor kvinner er bedre i en støtterolle og menn bedre på frontlinjen.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Rant

 

Takk, du har dokumentert i massevis at du, og den kristendommen du representerer, er mot likestilling og likeverd. Trenger ikker mer dokumentasjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Takk, du har dokumentert i massevis at du, og den kristendommen du representerer, er mot likestilling og likeverd. Trenger ikker mer dokumentasjon.

Realistisk likestilling og absurd likestilling er to helt forskjellige ting. Likeverd er noe helt annet og sterkt forankret i Kristen lære.

 

At du ikke kan forstå hva jeg sier gjør det ikke mindre ugyldig av den grunn, eller ditt svar mer gyldig. Jeg er for rasjonell likestilling, hvor hvordan man likestiller og gjør ting betyr langt mer enn at alle skal gjøre det samme, på samme måte og late som alle er like når de faktisk ikke er det.

Share this post


Link to post

Realistisk likestilling og absurd likestilling er to helt forskjellige ting. Likeverd er noe helt annet og sterkt forankret i Kristen lære.

 

At du ikke kan forstå hva jeg sier gjør det ikke mindre ugyldig av den grunn, eller ditt svar mer gyldig. Jeg er for rasjonell likestilling, hvor hvordan man likestiller og gjør ting betyr langt mer enn at alle skal gjøre det samme, på samme måte og late som alle er like når de faktisk ikke er det.

Dersom du nekter kvinner ytringsfrihet på lik linje med menn, så er ikke det likeverd eller likestilling. Du har derfor demonstrert at du og den kristendommen du representerer er mot likeverd og likestilling.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Herlig å lese enkelte ting her. Noen her har jo holdninger og menneskesyn som er grunnlaget for mitt religionsmotstand.

Takker for innspillene som gjør motstanden enda sterkere... (men tipper at noen av de kvinnefiendtlige utsagnene er ironisk ment... for å skape debatt)

Og enig med en annen... vi må få flere syn på saken.... hører gjerne innspill fra hinduer og scientologer..... kan bli mye god helgeunderholdning...... like mye svada/bullshit/tull/tøys og meningsløst babbel der også.

Edited by Habazut

Share this post


Link to post

Selv feminismen har forlengst forlatt ideen om at kvinner og menn er likestilte i den forstand at de er like godt utrustet til alle oppgaver. En feminist kan raskt ramse opp "forskning viser at ..." kvinner er bedre ledere, kvinner er mer nøyaktige og pliktoppfyllende som gir bedre akademiske prestasjoner, kvinner har mer empati, kvinner har bedre sosialt nettverk som demmer opp for visse psykiske problemer, osv.

 

Det er altså ukontroversielt at biologiske kjønnsforskjeller påvirker egnethet til visse oppgaver. Et feministisk samfunn som det norske vil åpenbart fremheve kvinnens overlegenhet. Men tror du at det bare er kvinnen som har fordeler? Kan det være slik at også menn har kjønnsspesifikke egenskaper som gjør menn bedre egnet til noe? Svaret er åpenbart ja. Det å være nøyaktig og pliktoppfyllende kan for eksempel komme i veien for kreativitet og oppfinnsomhet. Og det, ikke undertrykking, er hovedårsaken til at menn historisk dominerer og briljerer i disipliner hvor dette er viktig.

 

Likeverd betyr at mennesker har samme verdi uavhengig av sine spesifikke evner og egenskaper. Den som gir mennesker verdi ut fra egenskaper, vil ha vansker med å se forskjell på likestilling og likeverd. Det er i så fall et forkastelig menneskesyn. Vi gir ikke mennesker verdi etter evner og prestasjoner.

 

Frie kvinner og menn vil finne sin plass der de opplever at de kan bidra og gjøre nytte for seg, gitt ut fra både individuelle og kjønnsspesifikke egenskaper. Men hovedtrekket under frihet er at kvinner skjøtter hjem og barn og nære relasjoner, menn tar seg av konstruksjoner og samfunnsbygging. Feminismen bruker lovverket for å endre utsalg på gruppenivå av kvinner og menns frie valg. I praksis innebærer dette innskrenkning av frihet og undertrykking av individer.

 

Når vi ser på tidligere tiders kjønnsdelte samfunn, ser vi gjennom feminismens briller. Hvis de kunne se frem mot vårt samfunn, ville de påpekt undertrykkelsen vi legger på kvinner og menn for å oppnå en jevn kjønnsfordeling på gruppenivå. Samt hvor uvitende vi er om deres krevende liv. At kvinner i langt større grad kan delta i yrkeslivet i dag, skyldes i hovedsak et tryggere samfunn og mindre krevende oppgaver.

 

Holdningen "moderne" mennesker har til kjønnsdelte samfunn, er både kunnskapsløs, arrogant og nedlatende.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Dersom du nekter kvinner ytringsfrihet på lik linje med menn, så er ikke det likeverd eller likestilling. Du har derfor demonstrert at du og den kristendommen du representerer er mot likeverd og likestilling.

Nei. Jeg har ikke sagt noe om ytringsfrihet, jeg snakker om autoritet og bestemmelsesrett. Jeg mener også at kvinner bør få lov å holde seg hjemme, og at menn kun er annenrangs når det gjelder barneoppdragelse. Det betyr ikke at menn er mindreverdig bare fordi de har dårligere evner til omsorg. Det gjør bare at de har andre bedre passende roller. Sammme gjelder kvinnner i formsamlinger, autoritet og avgjørelser, uten at jeg mener kvinner ikke har en fornuftig stemme, men den bør helst få ytrykk på en annen måte.

 

Akkurat som kvinner er mindre egnet i krig på frontlinjen, men bedre egnet i en støtterolle i krig enn menn. Det betyr ikke at jeg ikke er for likestilling, eller mener kvinner eller menn er mindreverdige fordi de er bra og dårlige i forskjellige roller.

 

Jeg er imot absurd likestilling, jeg er for realistisk og fornufbasert likestilling, hvor man ikke slutter å la menn være menn og kvinner være kvinner, og begge utrykke seg mest og sterkest i sine beste roller, heller enn alle roller.

 

Ta f.eks en svært intelligent kvinne som tar seg av barna og oppdrar dem hjemme. Hun har enorm makt over familiens fremtid, langt mer enn mannnen. La oss si denne kvinnen snakker mye med mannen sin og påvirker han i meget stor grad. La oss si dennne mannen er konge. Hvem er det da som har størst innflytelse? Mannnen som tar til seg rådene fra sin kone og bruker sin makt til å utrykke denne, eller kvinnen hvis tanker faktisk blir implementert?

Share this post


Link to post

Nei. Jeg har ikke sagt noe om ytringsfrihet, jeg snakker om autoritet og bestemmelsesrett. Jeg mener også at kvinner bør få lov å holde seg hjemme, og at menn kun er annenrangs når det gjelder barneoppdragelse. Det betyr ikke at menn er mindreverdig bare fordi de har dårligere evner til omsorg. Det gjør bare at de har andre bedre passende roller. Sammme gjelder kvinnner i formsamlinger, autoritet og avgjørelser, uten at jeg mener kvinner ikke har en fornuftig stemme, men den bør helst få ytrykk på en annen måte.

 

 

Du er en tilhenger av diskriminering basert på hva du føler er riktig altså.

Å nekte kvinner talerett i forsamlinger er å nekte dem yttringsfrihet.

 

Å bruke statistikk om halve befolkningen og applisere den på enkeltpersoner er feil selv når statistikken er korrekt. Når du i tillegg bare finner på kjønnsforskjeller så blir det helt uinteressant.

Edited by nirolo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Ta f.eks en svært intelligent kvinne som tar seg av barna og oppdrar dem hjemme. Hun har enorm makt over familiens fremtid, langt mer enn mannnen. La oss si denne kvinnen snakker mye med mannen sin og påvirker han i meget stor grad. La oss si dennne mannen er konge. Hvem er det da som har størst innflytelse? Mannnen som tar til seg rådene fra sin kone og bruker sin makt til å utrykke denne, eller kvinnen hvis tanker faktisk blir implementert?

 

Om en kvinne er intelligent nok til å styre et land, hvorfor skulle hun måtte gjøre det via en mannlig konge? 

 

Hva argumenterer du egentlig for? Du hevder at en mannlig konge skal styres av sin kone fordi hun faktisk er mer intelligent og har bedre løsninger? Hvorfor i alle dager skal hun da ikke bare styre ting direkte istedenfor å gjøre det via manipulering av en mann?

 

Du kan ikke både hevde at menn er bedre skikket til å styre enn kvinner og samtidig si at joda, kvinner er muligens bedre skikket, men da kan de gjøre det via sine menn. Det vil si - du kan. Men det gir ingen mening å gjøre det.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Om en kvinne er intelligent nok til å styre et land, hvorfor skulle hun måtte gjøre det via en mannlig konge? 

 

Hva argumenterer du egentlig for? Du hevder at en mannlig konge skal styres av sin kone fordi hun faktisk er mer intelligent og har bedre løsninger? Hvorfor i alle dager skal hun da ikke bare styre ting direkte istedenfor å gjøre det via manipulering av en mann?

 

Du kan ikke både hevde at menn er bedre skikket til å styre enn kvinner og samtidig si at joda, kvinner er muligens bedre skikket, men da kan de gjøre det via sine menn. Det vil si - du kan. Men det gir ingen mening å gjøre det.

Nei, jeg har vel sagt det i klartekst at jeg er imot at en kvinne kan arve tronen i et kongedømme og at kvinner er mindre egnet til å ta rasjonelle avgjørelser enn det menn er, faktisk så mye at man allerede kan se store skader i Europa etter bare noen få irrasjonelle kvinnelige ledere.

 

Jeg har dog troen på den kvinnelige "ånd" og at det er viktig for samfunnet at vi styrer mer etter kvinnelige "personlighetstrekk" og får et mer harmonisk samfunn. Men jeg har ingen tro på kvinnelige ledere, disse er ofte farlige fordi de tar avgjørelser basert på følelser, noe som er irrasjonelt i et styre av et land.

Share this post


Link to post

Du er en tilhenger av diskriminering basert på hva du føler er riktig altså.

Å nekte kvinner talerett i forsamlinger er å nekte dem yttringsfrihet.

 

Å bruke statistikk om halve befolkningen og applisere den på enkeltpersoner er feil selv når statistikken er korrekt. Når du i tillegg bare finner på kjønnsforskjeller så blir det helt uinteressant.

Kvinner og menn er forskjellige, det får du bare innfinne deg med. Jeg går ikke rundt med noen illusjon om noe annet iallefall. Jeg mener samfunnet bør bygges på styrkene til både kvinner og menn, og at vi ikke bør undertrykke disse for at alle skal gjøre det samme, på samme måte. Samme gjelder svakheter hos kvinner og menn, at vi bør ha et samfunn som ikke tilpasses etter en modell som maksimerer menn og kvinners svakheter.

 

Ta f.eks "smart"telefonen. Det er faktisk mer i kvinners natur å bli avhengig av slike sosiale interaksjoner og bekreftelser og aktiviteter man får igjennom en slik enhet, og det er mer i menns natur å finne opp ting uten å tenke over konsekvensene av hva de finner opp. Slik er det i hele samfunnet med alle ting, og i et bra samfunn så har vi en god balanse slik at menns styrker kommer til utrykk, kvinners styrker kommer til utrykk, menns svakheter ikke kommer til utrykk og kvinners svakheter ikke kommer til utrykk.

 

Hadde det vært tilfellet med mobile enheter ville disse ha vært langt mer gjennomtenkt, av høyere kvalitet og blitt brukt til andre og mer nyttige formål. Det samme gjelder forsåvidt sosiale medier og andre relaterte ting også. En mobil enhet kunne ha vært en svært kraftig og produktiv enhet, idag er det istedenfor blitt et nytteløst leketøy og en dopavhengighet.

Share this post


Link to post

 kvinner er mindre egnet til å ta rasjonelle avgjørelser enn det menn er

 

Hva baserer du dette på?

 

Vår historie er proppfull av menn som har gjort en fryktelig jobb når det gjelder å ta avgjørelser. Ta en oppsummering av de verste menneskene i vår historikk, og de som har gitt vår historie de verste konsekvensene, og de er vel stort sett alle menn?

 

Vi har også mange menn som har gjort gode ting og tatt fornuftige avgjørelser, men jeg skjønner ikke hvordan noen kan se på historikken og dra den konklusjon at menn, kun basert på sitt kjønn, er mer egnet til å ta logiske og rasjonelle avgjørelser? Mao, Hitler, Stalin, Pol Pot, Kim Il-Sung og Idi Amin sier hallo...?

Edited by Zork
 • Like 1

Share this post


Link to post

Kvinner og menn er forskjellige, det får du bare innfinne deg med.

Du har ingen kilder på haugevis av påstander du kommer med. Jeg ser ingen grunn til at de er riktige.

 

Dårlige hersketeknikker som at jeg må innfinne meg med det du påstår kan du bare droppe.

 

Forøvrig har du nå gitt en haug med eksempler på hvorfor kristendommen er en religion TS bør holde seg langt unna.

 

Jeg avslutter denne meningsløse "diskusjonen" her.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva baserer du dette på?

 

Vår historie er proppfull av menn som har gjort en fryktelig jobb når det gjelder å ta avgjørelser. Ta en oppsummering av de verste menneskene i vår historikk, og de som har gitt vår historie de verste konsekvensene, og de er vel stort sett alle menn?

 

Vi har også mange menn som har gjort gode ting og tatt fornuftige avgjørelser, men jeg skjønner ikke hvordan noen kan se på historikken og dra den konklusjon at menn, kun basert på sitt kjønn, er mer egnet til å ta logiske og rasjonelle avgjørelser? Mao, Hitler, Stalin, Pol Pot, Kim Il-Sung og Idi Amin sier hallo...?

Ja, og det er et resultat av dårlige mannlige egenskaper, det har ingenting med normal evne til å ta avgjølser å gjøre. Da er vi tilbake til et samfunn hvor man bør vektlegge positive egenskaper og forhindre negative egenskaper. Disse egenskapene er forskjellige hos menn og kvinner, og det bør også være en balanse i samfunnet, men det trenger ikke å bety at kvinner skal ha 50% av plassene i styrene, eller 50% av plassene på frontlinjen eller 50% av stillingene som manuelle bærehjelp (flytting). Menn og kvinner har forskjellige styrker og svakheter.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...