Jump to content
Alv V

Kan korstogene rettferdiggjørres?

Recommended Posts

Hvordan kan vi være sikre på at de biblene vi har i dag, inneholder de samme opplysninger som dem bibelskribentene fikk fra Gud. Kan ikke enkelte feil ha sneket seg inn, når det er blitt tatt avskrift på avskrift av bibelens bøker i hundrer og til og med i tusener av år. Jo, men disse feilene er blitt oppdaget og de er blitt rettet i moderne oversettelser. De opplysningene vi har i dag, er de samme som dem Gud gav dem som opprinnelig skrev dem. Hvilke beviser har vi for det.

 

Mellom 1947 og 1955 ble Dødehavsrullene funnet. Disse gamle rullene innebefatter avskrifter av de hebraiske skrifters bøker. De skriver seg fra tiden mellom 100 og år 200 før Jesu fødsel. En av rullene er en avskrift av Jesajas bok. Den eldste avskrift av Jesasja bok som var tilgjengelig på hebraisk før denne ble funnet, var en som var blitt laget nesten 1000 år etter Jesu fødsel. Da disse to avskriftene av Jesaja ble sammenligner med hverandre, viste det seg at det bare forekom mindre ulikheter og de fleste av dem var små avvikelser i stavemåten. Det betyr at det ikke var blitt foretatt noen egentlig forandring i løpet av over 1000 år.

 

Over 1700 gamle avskrifter av forskjellige deler av de hebraiske skrifter er fremdeles tilgjengelige. Ved å sammenligne alle disse svært gamle avskriftene omhyggelig vil en kunne finne og korrigere de få feilene avskriverne har gjort. Det finnes også tusener av svært gamle avskrifter av de greske skrifter. Noen av dem ble laget kort tid etter Jesu og apostelenes død. Frederic Kenyon sa: Det siste grunnlag for noen som helst tvil om at skriftene er blitt ført fram til oss praktiske talt slik den ble skrevet, er nå fjernet. ( The Bible end Archaeology )

 

Dette betyr ikke at det ikke har vært gjort forsøk på å forandre Guds ord. Det har det vært. Et eksempel på dette har vi i 1.Johannes 5:7. Ifølge en oversettelse som er trykt i Christiana i 1873, lyder den siste delen av dette verset: i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellig-AAnd og disse Tre ere Eet. Men disse ordene forekommer ikke i noen av de eldste avskriftene av Bibelen. De er blitt tilføyd av noen som prøvde å underbygge treenighetslæren. Ettersom det er helt klart at disse ordene ikke hører hjemme i Guds Ord, er de ikke tatt med i nyere oversettelser av Bibelen. Hvis noen påstår at Bibelen ikke inneholder de samme opplysninger nå som da den opprinnelig ble skrevet, kjenner de ikke de faktiske forhold. Jehova Gud har sørget for hans Ord er blitt beskyttet, ikke bare mot feil avskriverne kunne gjøre, men også mot forsøk på å komme med tilføyelser. Bibelen inneholder også Guds eget løfte om at Hans Ord skulle bli bevart rent og uforfalsket. ( Salme 12:7 ) og ( Åpenb 22:18-19 )

  • Like 2

Share this post


Link to post

 

The Roman Catholic Church requires this story to be considered Scripture, and Protestants have not broken with that tradition, even though it is missing from the earliest and most reliable manuscripts. 

 

 

Nei, du har ikke orginal skriftene der... De aller fleste av dem er kopier, og ikke orginaler, så det referees til kopier som forskere mener stemmer best med orginalen... Historien om jesus og den horen og at den ikke er med i orginal manuskriftet er faktisk ikke noe jeg finner på, det stemmer. Så enten er bibel selskapet uvitende om dette, eller så juger de... 

 

Men du tror hva du vil allikevel kan jeg tenke meg... Bedre å tro du har avkledd meg enn å faktisk innrømme at bibelen juger... Ingen riper i lakken til den rund bulka bilen som er bibelen da, ikke sant?

 

Dette er slik min bibel er oversatt:

 

http://www.fbb.nu/artikkel/vi-sammenlikner-norsk-bibel-og-bibel-2011/

 

De går nøye til verks når de oversetter, hvor mye hold det er i den nyhetsartikkelen din aner jeg ikke så du må nesten vise til mer for å stille den historien der i tvil. Her har du et inspill fra 1 person jeg ikke aner hvem er i en avis jeg ikke kjenner fra 2008. 

 

Det er ikke akkurat enighet om hvorvidt denne fortellingen er skrevet av 'Johannes' eller ei:

 

 

The pericope is not found in most of the early Greek Gospel manuscripts. It is not in P66, and it is not in P75, both of which have been assigned to the late 100s or early 200s. Nor is it in two important manuscripts produced in the early/mid 300s, Sinaiticus and Vaticanus. The first surviving Greek manuscript to contain the pericope is the Latin/Greek diglot Codex Bezae, produced in the 400s or 500s (but displaying a form of text which has affinities with "Western" readings used in the 100s and 200s).

Codex Bezae is also the earliest surviving Latin manuscript to contain it. Out of 23 Old Latin manuscripts of John 7-8, seventeen contain at least part of the pericope, and represent at least three transmission-streams in which it was included.

 

 

Arguments against Johannine authorship

Bishop J.B. Lightfoot wrote that absence of the passage from the earliest manuscripts, combined with the occurrence of stylistic characteristics atypical of John, together implied that the passage was an interpolation. Nevertheless, he considered the story to be authentic history.[20] As a result, based on Eusebius' mention that the writings of Papias contained a story "about a woman falsely accused before the Lord of many sins" (H.E. 3.39), he argued that this section originally was part of Papias' Interpretations of the Sayings of the Lord, and included it in his collection of Papias' fragments. Bart D. Ehrman concurs in Misquoting Jesus, adding that the passage contains many words and phrases otherwise alien to John's writing.[21]

 

However, Michael W. Holmes has pointed out that it is not certain "that Papias knew the story in precisely this form, inasmuch as it now appears that at least two independent stories about Jesus and a sinful woman circulated among Christians in the first two centuries of the church, so that the traditional form found in many New Testament manuscripts may well represent a conflation of two independent shorter, earlier versions of the incident."[22] Kyle R. Hughes has argued that one of these earlier versions is in fact very similar in style, form, and content to the Lukan special material (the so-called "L" source), suggesting that the core of this tradition is in fact rooted in very early Christian (though not Johannine) memory.[23]

 

 

Arguments for Johannine authorship

There is clear reference of the pericope adulterae from the primitive Christian church in the Syriac Didascalia Apostolorum. (II,24,6; ed. Funk I, 93.) Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad argue for Johannine authorship of the pericope.[24] They suggest there are points of similarity between the pericope's style and the style of the rest of the gospel. They claim that the details of the encounter fit very well into the context of the surrounding verses. They argue that the pericope's appearance in the majority of manuscripts, if not in the oldest ones, is evidence of its authenticity.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_and_the_woman_taken_in_adultery

Edited by afterall

Share this post


Link to post

 

 

 Jo, men disse feilene er blitt oppdaget og de er blitt rettet i moderne oversettelser. De opplysningene vi har i dag, er de samme som dem Gud gav dem som opprinnelig skrev dem. Hvilke beviser har vi for det.

Vil du juge til deg selv så gjør du selvsagt det....

 

Hvordan er disse blitt "oppdaget" når vi ikke har orginalene? Vi har for det meste kopier av kopier av kopier... av kopier... Hva de første orginalt skrev vet vi rett og slett ikke, så kanskje du skulle forholde deg til det å ikke fable inn noe som slettes ikke er sant?

 

Og hvis gud står bak disse skriftene så må det være en skikkelig primitiv og teit gud... For så dum som bibelen fremstiller denne guden er det ikke mulig å bli og være gud samtidig... Sorry, lar seg ikke gjøre! 

 

Du har altså en gud som kunne valgt å forby slaveri, men velger i steden å forby skalldyr...?

 

Du har altså en gud som velger å skape noen med en legning han senere forbyr? Hvor dum er denne guden egentlig? Og som om ikke det var nok frasier han seg ethvert ansvar og lar det være opp til skapelsene å straffe disse som er født med en legning gud klossmajor med letthet kunne endret eller gjort om... Er han ikke allmektig?

 

Så nei, vi skal være kjempeglade for at denne dumme brutale og primitive kløna av en gud kun finnes i bibelen og ikke i virkeligheten... For da hadde vi hatt langt større problemer enn udødelighet.. 

Share this post


Link to post
Annonse

De villedte mennesker som søker etter sannheten, har i mange tilfelle sagt i sin håpløshet: Å Bibelen er som en gammel fele som en kan spille alle mulige melodier på. Hvis det var sant, ville det bety at Bibelens opphavsmann var helt forvirret og i strid med seg selv. Men det kan ikke være tilfelle med den Gud som har skapt det synlige univers så vidunderlig harmonisk og slik at det ikke er i strid med seg selv. Det er derfor rimelig å tro at hans bok, Bibelen, ikke er forvirret og ikke kan tolkes på mange forskjellige måter.

 

Forvirringen skyldes dem som gir seg ut for å være fortolkere, den såkalte kristenhets religiøse ledere, som er uenige innbyrdes og det temmelig voldsomt til sine tider. Når leseren går til studiet av Bibelen med denne boken foran seg, blir han derfor hverken oppfordret eller ledet til å studere Guds hellige ord i samsvar med kristenhetens forvirrende, mystiske, religiøse villfarelser. Han blir oppfordret til å studere hva Gud selv har å si i eget ord. For Gud er ikke en forvirringens Gud, men fredens Jehova Gud. For å finne fram til sannheten, må vi få bort religiøse fordommer fra hjerte og sinn.

 

Hva om nå kristenhetens høyt aktede geistlighet har vist seg å være falsk og villedende. Kan disse rystende og skuffende forhold forandre selve Bibelen eller dens sannhetsbudskap. Sunn tenking forvisser oss om at den sanne og levende Gud må ha gitt den søkende menneskeslekt en inspirert skreven åpenbaring om seg selv. Da dette er tilfelle, så la oss ta samme standpunkt som han som skrev: For hvorledes er det. Om somme var utro, skulle da deres utroskap gjøre Guds troskap til intet. Langt derifra. La det stå fast at Gud er sanndru, men hvert menneske en løgner. Alt Guds ord er rent, han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg og du stå som en løgner. ( ordsp 30:5-6 )

 

Paulus, en av Jesu etterfølgere, kommer med denne bekjennelsen: Dere har jo hørt om mitt tidligere liv i den jødiske religion, hvordan jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den. Paulus var klar over at de religiøse overleveringene for en tid hadde gjort ham blind for sannheten som vi finner den i skriftene fra Moses og de andre profetene og i salmene. Han visste også på forhånd at menn som kaller seg kristne prester, ville utforme et system av religiøse forskrifter og overleveringer og på den måten skjule sannheten for medlemmene av de religiøse organisasjonene. Derfor skrev han: Pass på at ikke noe menneske lurer dere med filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overleveringer, etter verdens grunnlærdommer og ikke etter Kristus. Det er bare noen som forvirrer eder og vil forvrenge kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det vi har forkynt eder, han være forbannet. Som vi før sagt, så sier jeg og nå igjen. Om noen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet. ( Gal 1:7-9 )

Edited by ildsint
  • Like 1

Share this post


Link to post

De villedte mennesker som søker etter sannheten, har i mange tilfelle sagt i sin håpløshet: Å Bibelen er som en gammel fele som en kan spille alle mulige melodier på. Hvis det var sant, ville det bety at Bibelens opphavsmann var helt forvirret og i strid med seg selv.

Bibelen er ikke én bok men en samling løse skrifter noen samlet sammen under stor protest fra sine medsamlere.

Noen av dem ble landsforvist (les: kjeppjaget) for sine meninger, de hadde ikke en stut (Konstantin) eller mora hans (stutinnen Helena) med på laget.

 

Vi har idag skrekkeksempler på hvor lite kristeliøse vet om sin egen tekst. De er de aller teiteste i klassen, uvitende til det pinlige.

De glupeste av dem er mormonere, de aller dummeste er katolikker. Hvor JV'er og annet bibelmøll befinner seg på listen vet jeg ikke men ateister kommer ut av det hele med en karakter tilnærmet A.

 

Når voksne mennesker, for alvor tror, at Sodoma og Gomorrah var et bibelsk ektepar, at Jeanne d'Arc var Noa's kone eller at jesusens etternavn var Kristus, sønn av Maria og Josef Kristus, er begeret fult.

 

I cant take it anymore.

 

Bibelske feler deler en felles skjebne, de er umulige å spille på for andre enn tonedøve. Eller som n'Oscar sa det: Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal være totalt stum når man selv lengter etter å være stokk døv.

 

Oscar Wilde

Share this post


Link to post

De villedte mennesker som søker etter sannheten, har i mange tilfelle sagt i sin håpløshet: Å Bibelen er som en gammel fele som en kan spille alle mulige melodier på. Hvis det var sant, ville det bety at Bibelens opphavsmann var helt forvirret og i strid med seg selv. Men det kan ikke være tilfelle med den Gud som har skapt det synlige univers så vidunderlig harmonisk og slik at det ikke er i strid med seg selv. Det er derfor rimelig å tro at hans bok, Bibelen, ikke er forvirret og ikke kan tolkes på mange forskjellige måter.

 

Er det argumentet, at universet er så vidunderlig harmonisk?

Universet er vakkert å se på men for oss er alle andre steder en her dødelige.

Og det du kaller harmoni er egentlig organisert kaos som endrer seg hele tiden i astronomisk målestokk.

Om 5 milliarder år vil sola sluke planeten vår før den går supernova og blir en hvit dverg.

Men først braser andromeda galaksen inn i melkeveien og lager et skikkelig kaos av galaksene før de sprer seg ut som en skive igjen i form av en ny galakse nå bestående av andromeda og melkeveien.

Noen stjerner og planeter vil i løpet av denne prosessen bli slynget ut av den nye galaksen ut i det store tomrommet utenfor.

Så universet er på ingen måte harmonisk.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det blir jo bare snakk om hvilket ståsted man velger å forholde seg til ordet "harmonisk" - jeg for min del synes akkurat det at vi aka universet er underlagt lover som sørger for at alt som går opp må komme ned, å være veldig harmonisk, fordi det bevarer status quo

 

Så uannsett hvor mye vi forsøker klarer vi aldri å ødelegge noe av varig substans, eller sagt på annen måte: der er en dårlig og en god nyhet i at intet varer evig

Edited by Bhu tho

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...