Jump to content
sdfsdfjk

Flere bedrifter velger kun NTNU-studenter

Recommended Posts

Hei.

 

Det er flere bedrifter som kun velger studenter fra NTNU når de skal ansatte nyutdannede studenter viser en fersk måling. Dette betyr ikke at andre studenter blir arbeidsledige, bare at det ikke er like aktuelle som NTNU-studenter.

 

Velg studiested med omhu dersom du har ett ønske om å være mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere. Det er viktig å legge merke til at det ikke hjelper bare å ha NTNU-vitnemål, men du må også ha gode karakter (C eller bedre), f.eks. Karakter C fra NTNU tilsvarer B fra en annen norsk universitet/høgskole.

 

Hva er grunnen til dette?

 

- En av grunnene til dette er et emne (fag) på NTNU er 7,5 studiepoeng (sp) som i utgangspunkt er 10sp. Dermed får studentene 2,5sp i overskudd pr emne. Dette betyr at studentene tilegner seg mer kunnskap enn studentene fra universitet. Dette er FAKTA mener studieveiledere ved NTNU.

 

Dette gjelder kun teknologi og realfagstudier. På NTNU-språket kan vi si at dette gjelder Gløs-studier og ikke Dragvoll.

 

Tilslutt til kildekritikere: Norges tekniske naturvitenskaplige universitet er det meste prestisjefulle universitet innen teknologi og realfag.

Edited by DoitNow

Share this post


Link to post

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

 

Ville sagt en C, men det vil jo også variere.

Share this post


Link to post
Annonse

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

Samme her, kom fra Høgskolen med en veldig høyt snitt. Fikk meg ned på jorda når jeg kom til NTNU. Fra å gå til eksamen med et smil og ingen frykt, til å gå pissnervøs ned til spektrum og håpe på å komme igjennom. Skal nevnes at jeg jobbet to år i mellom bachelor og master også, så man glemmer endel.

Edited by -Lasse

Share this post


Link to post

Det er en interessant artikkel, men studieveilederens utsagn (som ikke står i artikkelen) kan ikke sies å være fullstendig upartisk. Det er også verd å kommentere et par andre ting.

 

I artikken står det også:

Klarer seg like bra

Selv om NTNU-studentene er foretrukket, viser en fersk undersøkelse fra NITO-studentene, at NTNU-studentene ikke nødvendigvis ligger milevis foran de andre ingeniørstudentene etter endt studietid.

Ved Høgskolen i Bergen har nesten syv av ti sikret seg jobb før de er ferdig med studiene.

NTNU følger hakk i hæl (fjorårets kull), og forskjellene er ikke store ned til høyskolene i Oslo og Akershus, Stavanger, Agder og Sør-Trøndelag.

– NTNU-studentene skiller seg imidlertid ut ved at de er mye tidligere ute med å søke jobb enn andre ingeniørstudenter. Seks av ti har søkt jobb allerede seks måneder før avsluttet utdanning, det er mange flere enn ved andre skoler.

 

Artikkelen er også uklar på om NTNU-studenter er foretrukket fordi NTNU skaper bedre studenter eller om årsaken er at NTNU fanger opp de beste studentene. Det er en vesentlig forskjell. Bedriftenes preferanser sier lite om studiekvaliteten slik studentene opplever den.

Share this post


Link to post

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

 

Jeg har også gått på NTNU (siv. ing.) og på høyskole, og kan bekrefte dette... arbeidsmengden for E på NTNU gir lett C+ på høgskole... :)

 

Det er egentlig ikke så rart at NTNU har det ryktet som det har, og feilen ligger vel mest hos høyskolene, der det er for lave krav (imho). Kravene på NTNU var høye, men det er for stor forskjell...

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er en interessant artikkel, men studieveilederens utsagn (som ikke står i artikkelen) kan ikke sies å være fullstendig upartisk. Det er også verd å kommentere et par andre ting.

 

I artikken står det også:

Klarer seg like bra

Selv om NTNU-studentene er foretrukket, viser en fersk undersøkelse fra NITO-studentene, at NTNU-studentene ikke nødvendigvis ligger milevis foran de andre ingeniørstudentene etter endt studietid.

Ved Høgskolen i Bergen har nesten syv av ti sikret seg jobb før de er ferdig med studiene.

NTNU følger hakk i hæl (fjorårets kull), og forskjellene er ikke store ned til høyskolene i Oslo og Akershus, Stavanger, Agder og Sør-Trøndelag.

– NTNU-studentene skiller seg imidlertid ut ved at de er mye tidligere ute med å søke jobb enn andre ingeniørstudenter. Seks av ti har søkt jobb allerede seks måneder før avsluttet utdanning, det er mange flere enn ved andre skoler.

 

Artikkelen er også uklar på om NTNU-studenter er foretrukket fordi NTNU skaper bedre studenter eller om årsaken er at NTNU fanger opp de beste studentene. Det er en vesentlig forskjell. Bedriftenes preferanser sier lite om studiekvaliteten slik studentene opplever den.

 

Jeg har mye erfaring med både høyskole og NTNU, og det er veldig stor forskjell i arbeidsmengde og hvor dypt man går inn i emnene... :)

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

Samme her, kom fra Høgskolen med en veldig høyt snitt. Fikk meg ned på jorda når jeg kom til NTNU. Fra å gå til eksamen med et smil og ingen frykt, til å gå pissnervøs ned til spektrum og håpe på å komme igjennom. Skal nevnes at jeg jobbet to år i mellom bachelor og master også, så man glemmer endel.

 

 

Jeg gikk faktisk andre veien, og kjempet meg gjennom de tre første årene på NTNU...jeg måtte slutte, og et år etter måtte jeg ta noen fag på høyskole for å fullføre bachelor, og det var virkelig "wtf". Jeg følte jeg gikk tilbake til videregående, og fikk bare gode karakterer med veldig lite innsats, i fag jeg aldri har hatt før... (det er en del forskjeller på opplegget). For de som har opplevd begge deler vil nok de fleste bekrefte at det er en rimelig stor forskjell på hva som forventes...

Edited by pifler
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Det mest prestisjefylte universitetet i Norge, og på 246. plass i verden.. Flauvt.

(Hilsen siv.ing-student på NTNU)

 

 

PS: Som tidligere høgskolestudent kan jeg si at en A fra høgskolen tilsvarer en D på NTNU.

 

Ville sagt en C, men det vil jo også variere.

 

 

Klart det varierer.

Jeg kom fra HiST med A i vektet snitt, men nå kjemper jeg helt nederst i skalaen.

(Det skal sies at jeg er borte 40-50% av tiden siden jeg fremdeles har 100% jobb hvor jeg reiser rundt i verden i 3-4 uker om gangen)

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg kom fra HiST med A i vektet snitt, men nå kjemper jeg helt nederst i skalaen.

(Det skal sies at jeg er borte 40-50% av tiden siden jeg fremdeles har 100% jobb hvor jeg reiser rundt i verden i 3-4 uker om gangen)

 

 

Alle jeg vet om som har erfaring med både NTNU og høyskole bekrefter det samme... det er rett og slett ikke sammenlignbart, i alle fall ikke karaktermessig, og hvor mye man må jobbe for f.eks. en B på de respective skolene...

Share this post


Link to post

"Det er Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) som utdanner klart flest med mastergrad i teknologi (tidligere sivilingeniør). NTNU utdanner faktisk 73% av alle masterstudenter med liknende grad i Norge" (tall fra 2012, kilde).

 

Det er med andre ord ikke så vanskelig for NTNU å vise til at noen arbeidsplasser nærmest utelukkende ansetter fra NTNU, når en såpass stor andel masterstudenter er uteksaminert herfra. Det er også slik at det fort blir naturlig å ansette fra den samme skolen man har tatt utdannelsen sin fra. Jeg ville f.eks. foretrukket å ansette arkitekter fra AHO fremfor NTNU da jeg har kjennskap til førstnevnte, (og ikke bare har hørt positivt om masterdelen ved sistnevnte).

 

Ellers så må jeg si at det er litt skremmende at forskjellene mellom de ulike skolene (angivelig) skal være så store som endel av dere beskriver over (for ingeniører). Spørsmålet er selvfølgelig om det er et bilde på hvor bra NTNU er, eller om det er et bilde på hvor dårlig det står til med endel av våre mindre høyskoler.

Edited by blured

Share this post


Link to post

Forskjellen i "vanskelighetsgrad" mellom NTNU og høyskolene tror jeg har mest å gjøre med den relative kvaliteten på studentene. Siv.ing.-studiene på NTNU har stort sett godt over 5 i inntaksgrense, og kravene går stadig oppover. Det betyr at man kan ta inn de flinkeste VGS-elevene, som man kan stille høye krav til -- både med tanke på bredde og dybde i pensum og vanskelighetsgrad på eksamen.

 

Høyskolene får den jevne VGS-elev som har lyst til å bli ingeniør, men som ikke gjorde det mer enn gjennomsnittlig på skolen. Han er interessert i fagfeltet sitt, men er kanskje ikke så "god i matte". Det er klart at høyskolene ikke kan stille de samme kravene til disse studentene som NTNU stiller til sine flinkisstudenter, med mindre de har lyst på et snitt på E på eksamen og en så høy dropout-rate at Norge ikke klarer å utdanne nok ingeniører.

 

Før noen føler seg støtt må jeg selvsagt gjenta den vanlige disclaimeren om at dette selvsagt ikke gjelder alle. Særlig velger mange flinke men eldre studenter å studere på høyskole i stedet for NTNU fordi det passer bedre med livet deres.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Her vil jeg si at jeg er overrasket over hvor "dårlig" NTNU kommer ut, med tanke på antallet NTNU uteksaminerer hvert år.

 

Selv går jeg master på NTNU nå, i petroleumsteknologi, etter å ha fullført bachelor på UiS. Nivået på UiS, i petroleumsfagene, var høyere enn her på NTNU (men motsatt for de generelle fagene som matte/fysikk).

 • Like 1

Share this post


Link to post

...

 

Ellers så må jeg si at det er litt skremmende at forskjellene mellom de ulike skolene (angivelig) skal være så store som endel av dere beskriver over (for ingeniører). Spørsmålet er selvfølgelig om det er et bilde på hvor bra NTNU er, eller om det er et bilde på hvor dårlig det står til med endel av våre mindre høyskoler.

 

Ja, det var veldig overraskende (sjokkerende?) for min del. Nå er afaik NTNU de eneste som har mastergrader i realfag, så man har ikke så mye valg der... jeg aner ikke hvordan det er på andre fagområder, dog...

 

For nostalgiens del slenger jeg ved et bilde av den legendariske "Rottman"-formelsamlingen og den eneste kalulatoren som var tillatt på NTNU da jeg gikk der; den er et helvete! Ikke fordi den har så få funksjoner, men fordi den idiotknappen med piler sletter alt du har gjort om du trykker feil, og det gjør du...det er nesten umulig å ikke trykke feil :) Den er komplett ubrukelig, og saboterer omtrent like mye som den hjelper...

 

kalkis.jpg

 

Typisk kalkulator på høyskole:

 

84pcse_review1.jpg

 

TI-84 plus, men gudbedre hvor jeg savnet TI-83 plus fra VGS da jeg begynte på NTNU :)

 

HP-30S er djevelens verk....

 

http://www.mn.uio.no/math/studier/admin/eksamen/godkjent-kalkulator.html

 • Like 2

Share this post


Link to post

Nå er det for øvrig Casio fx-82ES PLUS som er den gjeldende eksamenskalkulatoren på NTNU (selv om de gamle fortsatt er tillatt).

 

Jeg synes egentlig det at avanserte grafkalkulatorer er tillatt på høgskoler sier mer om høgskolene enn om NTNU.

Share this post


Link to post

Forskjellen i "vanskelighetsgrad" mellom NTNU og høyskolene tror jeg har mest å gjøre med den relative kvaliteten på studentene. Siv.ing.-studiene på NTNU har stort sett godt over 5 i inntaksgrense, og kravene går stadig oppover. Det betyr at man kan ta inn de flinkeste VGS-elevene, som man kan stille høye krav til -- både med tanke på bredde og dybde i pensum og vanskelighetsgrad på eksamen.

....

 

Det er ikke bare det; som sagt, det hjelper godt å ha erfaring fra begge når man skal se på forskjellen i vanskelighetsgrad...

 

Jeg kom rett inn på førstevalg på NTNU, men jeg må innrømme at jeg slet enormt med å stå i en del 7,5 studiepoeng-fag, mens jeg kunne gjøre ca. ingenting og håve inn en B og 10 studiepoeng på høyskole da jeg byttet...

 

Hvis man ser på eksamen så ser de forholdsvis like ut helt til man begynner å regne på ting og skjønner at de ikke er så like som de ser ut på overflaten... en annen ting er at eksamen på høyskole er lagt opp på "VGS-måten", hvor man begynner med forholdsvis plankekjøring, slik at man kan skrape inn noen enkle poeng på de første oppgavene. På NTNU begynner helvete fra første oppgave...

 

Men igjen; det er min erfaring, men jeg har som sagt gått begge deler... det er større forskjell enn det burde vært...

Share this post


Link to post

Nå er det for øvrig Casio fx-82ES PLUS som er den gjeldende eksamenskalkulatoren på NTNU (selv om de gamle fortsatt er tillatt).

 

Jeg synes egentlig det at avanserte grafkalkulatorer er tillatt på høgskoler sier mer om høgskolene enn om NTNU.

 

Ja, de drev med en overgang rett før jeg måtte slutte, og jeg hadde en Casio på en av de siste eksamenene, og selv om den var "basic", så var den i alle fall ikke i nærheten av det samme marerittet som HP-30S.

 

Her er noen som har kritisert den, og ja, den er faktisk ille:

 

http://www.math.ntnu.no/~hanche/kurs/hp30s/

 

 

Men det aller største problemet er piltastene. Det er jo ikke fire separate taster, men en stor tast som gir opp, ned, høyre og venstre avhengig av hvor man trykker. Det er veldig fort gjort å få opp eller ned når man prøver å trykke høyre eller venstre. Hvis dette skjer mens man redigerer en formel, mister man hele formelen og må starte på nytt. Etter mitt syn er dette en alvorlig designfeil.

 

Gudbedre så mange ganger dette saboterte hele eksamen...

 

Casio sin er en god del bedre (jeg brukte den siste året), men fortsatt helt iditoisk at de ikke aksepterer en kalkulator med et skikkelig display. Det finnes mange fra TI som ikke har stort mer funksjonalitet, men som ikke "saboterer", og som har flere linjer slik at man kan redigere og ha oversikt over lange stykker...

 

At avanserte grafiske kalkulatorer er lov på høyskoler sier mer om høyskoler enn NTNU er jeg enig i... det burde være begrenset til "grunnleggende" funksjoner, men det er en mellomting... jeg kan ikke skjønne hvordan en GOD kalkulator med samme funksjonalitet skal være forbudt...

Share this post


Link to post

Nå er det for øvrig Casio fx-82ES PLUS som er den gjeldende eksamenskalkulatoren på NTNU (selv om de gamle fortsatt er tillatt).

 

Jeg synes egentlig det at avanserte grafkalkulatorer er tillatt på høgskoler sier mer om høgskolene enn om NTNU.

 

Jeg er av den oppfatning at ingeniører skal jobbe med å finne regnestykkene. Ikke kaste bort tid og krefter på å løse de manuelt. Iallefall ikke hvis matte 1-4 er unnagjort.

 

Ingen ingeniører sitter i dag med kuleramme-kalkulatorer når de skal ha et svar. De bruker det mest effektive verktøyet, det være seg WA, matlab eller en skikkelig grafisk kalkulator som kan regne symbolsk.

Share this post


Link to post

Hvis NTNU skiftet fra HP 30S siste året ditt var det nok Citizen-kalkulatoren du brukte, og ikke Casio. De er rimelig like, men Casio-kalkulatoren har bedre taster.

Share this post


Link to post

Hvis NTNU skiftet fra HP 30S siste året ditt var det nok Citizen-kalkulatoren du brukte, og ikke Casio. De er rimelig like, men Casio-kalkulatoren har bedre taster.

Skjønner ikke at det er mulig å lage en så dårlig kalkulator som Citizen. Skulle tro den var designet for å få elever til å oppnå feil svar. Man må konstant sitte å følge med at de tallene du taster inn registreres av kalkulatoren. Prøv det på en eksamen fra NTNU på 4-timer der man har dårlig tid før man har startet. Er så glad jeg fant ut at man kunne bruke Casioen, den er evig mye bedre.

Det er ikke så lett for en ny student å vite at man kan bruke noen annen kalkulator, når bokbutikken kun selger Citizen og alle kjøper den kalkulatoren. Måtte pine meg gjennom 4 eksamen med Citizen uten å vite bedre dessverre.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...