Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Tror ikke Jan Helge Andersen hadde klart det han gjorde helt alene eller løyet om noe så alvorlig.

 

Tenk over hvor lav rettsikkerhet vi har om det er alt som skal til for å dømmes i retten. Så legg til flere faktorer som taler i Viggo Kristiansens favør og tenk over om du ønsker et slikt rettsvesen i Norge. Viggo Kristiansen ble dømt på følelser. Det virker veldig klart for meg.

 

Det er heller ingenting i veien for at dette kunne vært gjort av en person. Det konstaterte selv politiet før de arresterte Jan Helge og Viggo.

Edited by Kron
  • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

 

Tenk over hvor lav rettsikkerhet vi har om det er alt som skal til for å dømmes i retten.

Skremmende!

 

Jeg har ikke satt meg inn i saken før nå nylig, men det hele begynner å høres tvilsomt ut i mine ører.

At noen blir dømt på et så tynt grunnlag er helt merkelig.

Share this post


Link to post

Nå er det jo fryktelig lenge siden denne saken pågikk. Det jeg husker er at Viggo vistnok bra anklaget eller var tidligere dømt for å blotte seg for småjenter.

 

Så var det som flere nevner her noe som ikke stemte med peiling av basestasjonene og peiling av mobiltelefonene.

 

Slik det ble framstilt den gangen var Viggo den store sterke som truet han andre med på dette. Akkuratt det virker jo litt tvilsomt. Da burde i så fall andremann ha blitt erklært "påvirket/psysisk ustabil" eller noe annet og fått behandling slik rettssytemet her i landet fungerer.

 

Jeg tror IKKE viggo er uskyldig

Share this post


Link to post

Tro er noe man gjør i kirker og moskeer. I retten skal man ha konkrete bevis.

 

Det samme tenkte jeg når jeg leste de 2 postene før deg.

Share this post


Link to post

Hva som etter min mening taler i Viggo Kristiansens favør

 

- Han har aldri innrømt handlingen, selv ikke når påtalemyndighetene prøvde å "lure" han til å innrømme handlingen ved å si at de hadde DNA bevis mot han.

- Han klarer å overbevise velutdannede mennesker om at han er uskyldig dømt, inkludert en forsvarsadvokat og en psykolog.

- Det er ingen tekniske bevis mot han.

- Jan Helge Andersens vitnemål har liten troverdighet.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Slar-hull-pa-Jan-Helge-Andersens-troverdighet-2691497.html

- Viggo Kristiansens mobiltelefon ble brukt til å sende meldinger og det ble gjort telefonsamtaler under tidspunktet antatt som drapstidspunktet. Det er altså ikke dekning der drapene skjedde og noen hundre meter i alle retninger for den basestasjonen som ble brukt til dette.

- Hans reaksjon da han først ble arrestert. Som mange medier har tatt helt ut av kontekst. Mediene melder at han spurte politiet om Jan Helge også var tatt når han selv ble arrestert. Som jo høres ut som en som var skyldig kunne sagt. Men han sa også "Jeg visste det ville skje. Er dere klar over at dere tar feil personer. Jeg sier ikke noe mer før jeg har snakket med advokat. Er Jan Helge også tatt?" Som de 2 sosiale avvikene i nabolaget ble det nok mye fokus på disse to etter drapene. Det er derfor ikke så rart at Viggo tenkte dette kunne skje.

- Drapsvåpenet ble aldri funnet, i følge Jan Helge Andersens forklaring så brukte han kniven sist. Hans forklaring har dog ikke bidratt til å finne våpenet. Han har påstått at kniven ble plassert i deres felles gjemmested og senere fjernet og dumpet av Viggo uten at han selv visste det. Merkelig at det da ikke ble funnet en eneste dråpe med blod på dette gjemmestedet er det ikke?, eller at kniven ble tatt med til gjemmestedet til å begynne med.

- Jan Helge Andersens fremstiller seg selv som et offer hvor påstander om at han ble tvingt av sin kamerat og at det ikke var han som ville gjøre det kommer frem. Kanskje dette er bakgrunnen for hvorfor Jan Helge Andersen valgte å trekke inn Viggo Kristiansen i saken Han hadde problemet med å ta ansvar for det han kanskje gjorde helt alene, og det ble lettere å sette seg selv i en offer og sekundærrolle. Dette er bare en teori selvfølgelig, men ikke umulig. Men er et mulig motiv for at Jan Helge Andersen kan ha trukket inn Viggo Kristiansen i saken.

 

Jan Helge Andersen ble fremstilt av media som en angrende forbryter som ville legge kortene på bordet for de grusomme handlingene som ble gjort. Men Jan Helge Andersen innrømte ingenting før ha ble stilt til veggs med DNA bevis. Og kun da begynte han å samarbeide. Og forklaringen hans virket hele tiden å forsøke å stille ham selv i et bedre lys. Samtidig som å holde tilbake opplysninger som kunne medvirke til det motsatte. Som man kan lese om i linken tidligere i innlegget.

 

- Tror forsvarsadvokaten på at han er usykldig? Har du noe mer informasjon om dette?

- Ble mobilen brukt under drapstidspunktet, har du noe mer informasjoner om dette?

- Hvordan mener du hans reaksjon er i hans favør? Du argumenterer i beste fall for at det ikke er i hans disfavør.

- Blod størkner, at det ikke finnes masse blod liggende der det har vært oppbevart er ikke så unaturlig.

 

AtW

Tro er noe man gjør i kirker og moskeer. I retten skal man ha konkrete bevis.

 

Tja, rettsaker avgjøres hele tiden basert på andre ting enn konkrete fysiske bevis.

 

AtW

Share this post


Link to post

I følge utskrifter som ble lagt frem i retten/avhør så kom det frem at det hadde vært tlf. kontakt mellom Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen den dagen drapene ble begått. Og igjen jeg kan ikke se for meg at Jan Helge Andersen har løyet om noe så alvorlig.

 

Hvordan skal det gå med de etterlatte hvis Viggo Kristiansen blir uskyldig dømt for handlinger han mest sannsynlig har begått?

Share this post


Link to post

... Og igjen jeg kan ikke se for meg at Jan Helge Andersen har løyet om noe så alvorlig.

 

Hvordan skal det gå med de etterlatte hvis Viggo Kristiansen blir uskyldig dømt for handlinger han mest sannsynlig har begått?

Helt greit å voldta og drepe, men lyve for retten? Nei det er det ingen som tør våge seg utpå... Logisk konklusjon?

 

Om det ikke finnes tekniske beviser, men kun en manns påstand så har jo ingen så vidt jeg kan forstå noen grunn til å betvile hans uskyld.

 

Hvorfor er en manns forklaring bedre enn den andre?

Share this post


Link to post

- Tror forsvarsadvokaten på at han er usykldig? Har du noe mer informasjon om dette?

- Ble mobilen brukt under drapstidspunktet, har du noe mer informasjoner om dette?

- Hvordan mener du hans reaksjon er i hans favør? Du argumenterer i beste fall for at det ikke er i hans disfavør.

- Blod størkner, at det ikke finnes masse blod liggende der det har vært oppbevart er ikke så unaturlig.

 

AtW

 

 

1. "Advokat Sigurd Klomsæt hevder han kan dokumentere juks med bevis, og at han kan bevise at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt for drap."

http://www.abcnyheter.no/nyheter/110808/viggo-kristiansen-fikk-aldri-rettferdig-behandling

 

2. "Ifølge Sjødin viser nye granskninger at det er sannsynliggjort at Viggo

Kristiansen ikke var på åstedet, blant annet fordi mobiltelefonen hans
var et annet sted – og at det ble gjort telefonsamtaler og sendt
meldinger rundt drapstidspunktet. Advokaten kaller dette et utelukkelsesbevis."
"I anmeldelsen, som P4 Nyhetene har lest, viser Viggo Kristiansen og hans forsvarer til at flere eksperter fra inn- og utland har vurdert om Kristiansens mobiltelefon kunne ha sendt meldinger og ringt fra Baneheia-området og samtidig vært koblet opp til basestasjonen som den var koblet mot."
3. Grunnen til at jeg mener det er en reaksjon som er i hans favør er mest en subjektiv mening. På samme måte som det er subjektivt for politietterforskerne og juryen. Men akkurat dette argumentet var rettet mot mediene, som tok det han sa ut av kontekst, for å overbevise almuen om at han var skyldig. Tviler på at dette ble tillagt særlig vekt i rettsaken, da det er umulig å fastslå om dette var en reaksjon som kan påvirke skyldspørsmålet. Grunnen til at jeg ser det i hans fordel er fordi jeg kan se for meg at jeg selv ville reagert veldig likt om jeg trodde politiet skulle arrestere meg for noe jeg ikke har gjort.
4. Tar en stund før blod størkner, særlig en kniv full av det. Om denne kniven ble plassert et sted på gjemmestedet rett i etterkant av drapene ser jeg det som svært usannsynlig at det ikke ble lagt igjen spor. Andersen med sin "innrømmelse" kunne også pekt på akkurat det stedet kniven ble lagt på om han ville styrket sin egen forklaring om at det var dette som skjedde med kniven. I tillegg kan selv en kniv med størknet blod legge igjen bevis.
Edited by Kron

Share this post


Link to post

I følge utskrifter som ble lagt frem i retten/avhør så kom det frem at det hadde vært tlf. kontakt mellom Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen den dagen drapene ble begått. Og igjen jeg kan ikke se for meg at Jan Helge Andersen har løyet om noe så alvorlig.

 

Hvordan skal det gå med de etterlatte hvis Viggo Kristiansen blir uskyldig dømt for handlinger han mest sannsynlig har begått?

 

De var bestevenner. Er det så rart at det var telefonkontakt mellom de to? Om denne telefonkontakten ikke kan kobles opp mot noe er den ikke relevant. Finner det også ironisk at du mener Jan Helge Andersen ikke kan ha løyet om noe så alvorlig, med tanke på at han sto bak det. Så han kan drepe og voldta 2 små jenter, men må ha moral nok til å ikke lyve om det i ettertid? Virkelig? Er det hva du kommer med?

Edited by Kron

Share this post


Link to post

Finner det også ironisk at du mener Jan Helge Andersen ikke kan ha løyet om noe så alvorlig, med tanke på at han sto bak det. Så han kan drepe og voldta 2 små jenter, men må ha moral nok til å ikke lyve om det i ettertid? Virkelig? Er det hva du kommer med?

JHA innrømmet heller ikke noe før ugjendrivelige bevis ble presentert at han hadde vært på åstedet. DNA fra sæd på åstedet. Da kom også anklagen mot VK. Dette ble også brukt av forsvarene til VK for å svekke forklaringen til JHA om VK sin involvering. Noe retten så bort i fra totalt, og la heller til at VK var den som ledet mordene. Ene og alene basert på JHA sin forklaring.

Share this post


Link to post

Usikker på om denne saka er diskutert her i lys av boka som nyleg kom ut. Tenkte som så mange at Kristiansen si påståtte uskuld berre var ein konspirasjon, slik eg hugser saka frå media. Men las litt om det og kom til at eg skulle kjøpa boka før helga og las den ferdig i går kveld, og fekk litt bakoversveis. Saka er ein parodi, og eg vil anbefala alle med ei viss interesse av saka å lesa boka.

 

Det parodiske er jo at det later til at all fakta i saka provar, utover ein kvar rimeleg tvil, at Kristiansen ikkje kan vera skuldig. Så det er ikkje berre slik at det ikkje er nok prov på å finna han skuldig, men prov og indisium fortel enkelt og greit at han ikkje kan ha vore med på det. At han skal kunne vera skuldig med det ein veit no er ein slags oppkonstruert teoretisk situasjon som i praksis nok er umogeleg.

 

Eg hev sjølv vore meddomar i mange år, og det er ikkje rart at juryen fann Kristiansen skuldig:

 

1. Det var rekna som prova at det måtte vera to gjerningsmenn, og om den andre ikkje var Kristiansen, kven skulle det då vera? Dette hev seinare vorte tilbakevist, det er kun funne DNA som knyttar Andersen til åstaden, og ikkje noko prov på at det var fleire.

 

2. Det vart hevda at mobiltelefonen til Kristiansen i teorien kunne ha vore kopla opp mot basestasjon Eg A medan han skal ha vore på åstaden, noko lagmannen hevda i si rettsbelæring, sjølv om det ikkje er noko dekning for at dette kunne vera mogeleg blant ekspertar. I domen frå byretten var det elles nokre oppkonstruerte scenarier som gjekk på at Kristiansen kan ha sprunge til og frå sykkelen ved bommen kor mobilen visstnok skal ha vore og kor det var dekning, sjølv om vitne hev sagt at det var ingen sykkel der. Men då måtte han altså ha vore vekke så lenge at det ikkje er tid att til å begå overgrep og drepa, slik Andersen skildra det. Det vart omtala som "uklårt" og ikkje lagt vekk på.

 

At sentrale vitnar ikkje vart ført for retten var også med på å villeia juryen. Dette var vitne som hadde info som peikte mot kun ein gjerningsmann (vitneobservasjonen til SAS-piloten) og andre som høyrte mistenkelege ting i nærleiken av åstaden på eit seinare tidspunkt enn det drapstidspunktet som aktor la til grunn, som i praksis utelukkar Kristiansen grunna mobilaktivitet.

Kva eg ville ha landa på om eg hadde vore med i juryen den gongen (eg bur ein heilt annan plass i landet, så det var aldri aktuelt) vet eg ikkje, men med det me veit i dag ville han nok aldri ha blitt funnen skuldig.

 

Viktig er det også å nemna at det var politiet som overfor Andersen introduserte teorien om at venen Kristiansen kan ha vore den mest aktive og at Andersen kanskje berre var eit offer, korpå Andersen benytta anledninga til å gje politiet det dei ville ha. Rett nok utan å innrømma at han hadde begått overgrep sjølv, berre "sete med ryggen til", noko han måtte endra på då hans DNA frå sæd vart påvist i Stine Sofie sin kropp. Det er også mange andre indisium som peiker i retning av kun ein gjerningsmann, men no skal eg ikkje skriva ei heil bok her, boka eksisterer alt.

 

Problemet med å få saka gjenopptatt er følgjande:

 

1. Forsvarar hevda i rettsaka at DNA-provet ikkje var det same som at det måtte ha vore to gjerningsmenn. Ein kan dermed argumentera for at retten alt hev tatt stilling til dette, og at det "berre" er snakk om potensielt dårleg provsvurdering.

 

2. Mobilprovet er drøfta i byrettsdomen, kor ein meiner at det finst teoretiske moglegheiter for at Kristiansen uansett kan ha vore med på. Igjen eit punkt kor provsvurderinga er merkjeleg, men mobilprovet er ikkje nytt, berre feiltolka.

 

Det er for mange som hev for mykje å tapa på at denne saka kjem opp att. Men om mange nok engasjerer seg vil det kanskje skje ein eller annan gong, når ein hev fått eit "paradigmeskifte" og dei involverte aktørane er gått av med pensjon, men det kan godt tenkjast at den aldri kjem opp att.

  • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Guest medlem-329093

"He looked guilty"

 

"Han var vel myndighetsperson god nok han løytnanten som arresterte deg!"

Edited by medlem-329093

Share this post


Link to post

"He looked guilty"

 

Ja, mange skuldige nektar, så for ein som er vant til folk som lyg, så var det naturleg å anta at det samme gjald for Kristiansen. Men han laug ikkje då han vart konfrontert med andre lovbrot, då græt han i retten og viste tydeleg anger. Men angåande Baneheia-saka, så svarte han at han ikkje hadde noko å fortelja, noko som er forståelig gitt at han ikkje var med på det.

 

Politiet gjekk faktisk ut og hevda dei hadde DNB-bevis i sæd som felte Kristiansen:

https://www.dagbladet.no/nyheter/fant-saed-fra-begge-siktede/65672878

 

Mange år etterpå "ler" ekspertar av denne konklusjonen, det er kun sæd frå Andersen som er påvist.

https://www.dagbladet.no/nyheter/dna-eksperter-ler-av-norsk-politi-i-baneheia-saken/65072968

 

Kva Kristiansen må ha tenkt når politiet konfronterer han med at sæden hans er påvist på ei av jentene, om han aldri var der, kan ein jo forsøka å tenkja seg til.

Edited by Knut Lavngard

Share this post


Link to post

Hvis man lyver lenge nok, vil man tilslutt lure seg selv og tro på det også. Jeg tror at det er noe som har skjedd med Viggo Jan Helge.

 

Tillot meg å endra litt på innlegget ditt, slik at det stemmer betre med fakta i saka.

Share this post


Link to post

Det er litt rart at de ikke fant noen dna-spor av Viggo Kristiansen. Men det alene beviser heller ikke om at han ikke har vært på åstedet. 

Men hvis han er uskyldig, så er det mulighet for at det finnes en annen gjerningsperson som har vært på frifot i alle disse år. 

Personlig så føler jeg at han er skyldig, har ingen anger og har ingen dårlig samvittighet, siden han personlig syntes at han ikke hadde gjort noe galt. Han hadde muligens blånektet for alt i dag og om de hadde funnet dna-spor tilhørende ham og om andre vitner hadde sett ham på stedet.

Andersen hadde vel heller ingen ting å tjene på å melde seg og vitne mot Kristiansen. 

Politiet ville antakelig aldri klart å oppklare saken uten Andersen's forklaring. 

 

Så enten er han kaldblodig og gal, eller så har han fått et liv han ikke fortjener. 

Hvis vi hadde laget en vote om vi mener han er skyldig eller uskyldig, så regner jeg med hva resultatet ville blitt.

 

Gammalt innlegg, men veldig mykje feil, noko ein også visste i 2014.

 

1. Det er ikkje noko teknisk prov som tyder på at det var meir en ein gjerningsmann. Den alternative forklaringa til det retten kom fram til er enkelt og greit at Andersen gjorde det åleine. Kun ein gjerningsmann høver også med den spesielle drapsteknikken som vart brukt på begge jentene, som var så identisk at Kripos meinte det måtte vera ein gjerningsmann. Denne rapporten vart for øvrig halde skjult for forsvararane og ikkje nemnd i rettsaka.

 

2. Jo, politiet hadde oppklart saka utan Andersen si forklaring. Dei fann eit kjønnshår med DNA som matcha Andersen, seinare vart det også påvist Andersen sitt DNA i sæd funne i Stine Sofies kropp. Politiet hadde derimot ingenting på Kristiansen foruten Andersen si forklaring.

 

3. Andersen hadde mykje å tena på å involvera Kristiansen. Politiet foreslo for han, før han tilstod, at han kanskje sjølv var eit offer og at det var Kristiansen som var den mest aktive på staden. Det er stor skilnad på å tilstå valdtekt og drap på to barn, framfor å framstille seg som eit offer for ein annan, og at ein sjølv ikkje begjekk overgrep i det heile. Andersen og mora fekk mykje sympati under saka, medan Kristiansen vart demonisert av alle. Det ville vore mykje verre for Andersen om han skulle tatt alt på seg åleine, så han hadde heilt klårt mange motiv for å gjera det politiet ba han om, nemleg å leggja skulda på ein som han visste hadde begått utuktige handlingar i fortida. Lågare straff vart det også, Andersen er i dag ein fri mann.

Edited by Knut Lavngard
  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hvorfor måtte han ha kunnskap om basestasjonene i området og rekkevidden av disse? Det er helt rasjonelt å tenke "jeg legger mobilen hjemme for å ikke spores", selv om man ikke har det fnugg av peiling på rekkevidden til den enkelte stasjon.

 

AtW

 

 

 

Hvorfor måtte han ha kunnskap om basestasjonene i området og rekkevidden av disse? Det er helt rasjonelt å tenke "jeg legger mobilen hjemme for å ikke spores", selv om man ikke har det fnugg av peiling på rekkevidden til den enkelte stasjon.

 

AtW

Du har selvsagt rett i det, selv om det var mindre normalt å tenke på slikt for 15 år siden. Men hevder Andersen at drapet var planlagt, slik at Kristiansen hadde en grunn til å legge igjen telefonen hjemme? Så vidt jeg husker hevdet han at de fant ut at de skulle være jævler når de tilfeldigvis møtte jentene.

 

Men han kan så klart ha glemt telefonen igjen hjemme også, tilfeldigvis.

 

 

Mogeleg andre hev arrestert dykk for dette seinare i tråden, men: gløymt telefonen heima? Korleis kan han ha sendt meldingar frå telefonen om han gløymte den heima, med mindre han sjølv var heima? Hev han fått ein annan person til å sitja heima for å senda meldingar på mobilen sin medan handlingane på åstaden foregjekk? Kven var i så fall det? Det hev så vidt eg veit aldri vorte lansert som nokon teori.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...