Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (Akkurat nå):


Dersom han skulle tilstå nå, hva mener du årsaken er?

Du og andre hevder han er en følelsesløs psykopat, noe som vel blir bekreftet dersom han tilstår å ha vært alene, så hvorfor skulle han komme med det nå? Han har ingenting å tjene på det.

Som sagt: ev. kortere tilleggsstraff. Ser ikke noe annet mulig motiv.

At VK skal dele ut penger til JHA er selvsagt en umulighet, hva slags motiv skulle VK ha? Bevisene frifinner ham uten noe sånt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (10 minutter siden):

Vi vet også at Kristiansens forsvarer i et fem timers langt sluttinnlegg hevdet Andersen var alene, og at DNA-bevisene var forurenset.

Breaking news: en forsvarsadvokat har brukt sluttprosedyren for å argumentere for at klienten er uskyldig!!

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (1 minutt siden):

Han snakket om akkurat dette i fem timer, mener du?


Vet ikke, var ikke der, men det fremgår fra flere medier og kommisjonens rapport, at han tok opp både forurensning og muligheten for at Andersen var alene, og i så måte var vel juryen kjent med de mulighetene, tror du ikke?

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (1 minutt siden):

Som sagt: ev. kortere tilleggsstraff. Ser ikke noe annet mulig motiv


Hvilken tilleggsstraff?
Det er trolig ytterst begrenset hva han kan tas for, og en tilståelse av at han var alene, vil jo bare gjøre det verre, uansett.

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 minutter siden):


Vet ikke, var ikke der, men det fremgår fra flere medier og kommisjonens rapport, at han tok opp både forurensning og muligheten for at Andersen var alene, og i så måte var vel juryen kjent med de mulighetene, tror du ikke?

De var kjent med at forsvareren uten sakkyndig støtte angrep RMIs representant, ja. Og som det fremkom i media smilte de og ristet på hodet av dette.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 minutter siden):


Hvilken tilleggsstraff?
Det er trolig ytterst begrenset hva han kan tas for, og en tilståelse av at han var alene, vil jo bare gjøre det verre, uansett.

Han har i 2021 opprettholdt anklager mot VK, som kan gi straff for falsk forklaring. Å tilstå vil også kunne gjøre det mindre sannsynlig med forvaring. Det blir neppe aktuelt, men det er mulige motiver i en ev. ny rettssak mot JHA. 

Share this post


Link to post
0laf skrev (4 minutter siden):

Da må jeg innrømme at jeg misforsto totalt ditt innlegg, og det gjorde nok de fleste andre også.

Det fremsto som om du ikke forsto at hvilken avgjørelse en domstol kommer til, ikke nødvendigvis er nok til å overbevise meg den ene eller andre veien.

Jeg respekterer selvfølgelig domstolens avgjørelse, men det er langt derfra til at jeg personlig skal være overbevist, altså helt sikker, på at Kristiansen er enten skyldig eller uskyldig.

Med andre ord. Hva som skal til for å gjøre meg personlig helt sikker på skyldspørsmålet, er ikke nødvendigvis det samme som det skal til for å Kristiansen dømt eller frifunnet i en rettssal.

Er det så vanskelig å forstå?

For egen del, så skal det sikre bevis til for en slik overbevisning. Ellers kan jeg jo ikke være sikker, og overbevist.
Spørsmålet var altså hva som skulle til for å overbevise meg, ikke hva som skulle til for dom eller frifinnelse i retten.

At flere finner det merkelig at jeg ikke bare tror på alt sakens aktører forteller, enten det er aktorat eller forsvar ... er uforståelig for meg.

Det er enda merkeligere at så mange er 110% overbevist om at Kristiansen er uskyldig.

At man tror at bevisene ikke holder til dom, er jo så sin sak, men at man er helt fullstendig overbevist om at han er uskyldig, og at han forteller sannheten, er for meg en gåte, men jeg er altså generelt skeptisk, og helt riktig, kverulant.

Jeg lar meg selvfølgelig overbevis av DNA eller tekniske funn, dersom de er sikre. Mangel på slike funn, er ikke bevis for noe, kun indisier.

Tilståelser er vel noe man generelt ikke burde feste all verdens lit til, men igjen, dersom Andersen skulle tilstå å ha vært alene nå, etter 21 år, så er det etter min mening svært suspekt, og jeg ville da heller tro at det dreide seg om å dele et tosifret millionbeløp, enn at han plutselig skal lette sin samvittig, noe han har hatt utallige anledninger til tidligere i de tiårene som har gått.

Takk for et skikkelig og ærlig svar. Også at du innrømmer at du er en kverulant. Det gjør deg mye lettere å forstå :)

Nei, jeg mente absolutt ikke at det måtte være et samsvar mellom en juridisk avgjørelse eller din eller noens mening for den saks skyld. Vi som tror at Kristiansen er uskyldig, er jo nettopp uenige i avgjørelsen i rettsakene. Poenget var heller å finne ut av om vi egentlig diskuterer det samme, eller har ulike mål med det vi diskuterer.   

 • Like 3

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (3 minutter siden):

De var kjent med at forsvareren uten sakkyndig støtte angrep RMIs representant, ja. Og som det fremkom i media smilte de og ristet på hodet av dette.


De kunne vel smile så mye de ville, men de var altså kjent med disse teoriene, det var ikke slik at de aldri hadde hørt om muligheten for at Andersen var alene, og at DNA-bevisene kunne være forurenset.
 

Leiferen skrev (2 minutter siden):

Han har i 2021 opprettholdt anklager mot VK, som kan gi straff for falsk forklaring. 


Falsk forklaring, er teknisk sett noe som kan straffes dersom man gjør det i retten. når man forklarer seg uriktig for politiet, så skal det litt mer til før man kan tiltales.

Dersom han tilstår å ha vært alene, så kan han derimot nærmest umiddelbart tiltales for grov uriktig anklage, med en strafferamme på ti år. Det ville nesten vært bedre å nekte hele veien, eventuelt bli dømt for et drap til, med 2 års ekstra fengsel, som han neppe må sone uansett.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (9 minutter siden):

De kunne vel smile så mye de ville, men de var altså kjent med disse teoriene, det var ikke slik at de aldri hadde hørt om muligheten for at Andersen var alene, og at DNA-bevisene kunne være forurenset.

"kjent med teoriene"

Som fagvitnet nærmest harselerte med.

 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (10 minutter siden):

Falsk forklaring, er teknisk sett noe som kan straffes dersom man gjør det i retten. når man forklarer seg uriktig for politiet, så skal det litt mer til før man kan tiltales.

Dersom han tilstår å ha vært alene, så kan han derimot nærmest umiddelbart tiltales for grov uriktig anklage, med en strafferamme på ti år. Det ville nesten vært bedre å nekte hele veien, eventuelt bli dømt for et drap til, med 2 års ekstra fengsel, som han neppe må sone uansett.

La meg gjette: du har null kilder på dette.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (2 minutter siden):

Nei, jeg mente absolutt ikke at det måtte være et samsvar mellom en juridisk avgjørelse eller din eller noens mening for den saks skyld.    


Kunne ha lurt meg !
 

  

Digg å finne feil i egne argumenter skrev (4 timer siden):

  

0laf skrev (6 timer siden):


Det er naturligvis jeg også, men spørsmålet jeg svarte på denne gangen var altså hva som skal til for å overbevise meg om uskyld, ikke hva som holder i en rettssak, og det er som nevnt, to helt forskjellige ting.


Hvordan er det to helt forskjellige ting? Betyr det at du ikke har tiltro til rettsvesenet og dets evne til å komme frem til riktig resultat? Gjelder dette både den forrige rettsaken, og eventuelt en ny? Jeg tror nemlig svært mange her inne ikke operer med dette skillet.

 

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (Akkurat nå):

La meg gjette: du har null kilder på dette.

Øh ... Norges Lover ?

Share this post


Link to post
0laf skrev (8 minutter siden):

Øh ... Norges Lover ?

Jeg gjettet riktig, 

Nå er du lett å forutse så klapper meg ikke så voldsomt på skulderen tbh.

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (10 minutter siden):


Dersom han skulle tilstå nå, hva mener du årsaken er?

Du og andre hevder han er en følelsesløs psykopat, noe som vel blir bekreftet dersom han tilstår å ha vært alene, så hvorfor skulle han komme med det nå? Han har ingenting å tjene på det.

Du benytter en helt feil målestokk. Så vidt jeg har oppfattet ligger Andersen i den nedre del av IQ - skalaen for normalområdet. Og det kan lede til mange overraskende resultater hvis han blir presset fra skanse til skanse. Men det blir han neppe med mindre det blir "full pakke," altså en situasjon der Riksadvokaten "fornyer tiltalen" og kjører sak med full bevisførsel og med en påstand om at Kristiansen er skyldig. Skjer det er det helt åpent hvordan Andersen reagerer, hva han har "å tjene på" er i den sammenheng helt underordnet. Han vil sannsynligvis ta minste motstands vei, Andersen tenker ikke fire trekk fremover, knapt nok ett.

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (1 minutt siden):

Men det blir han neppe med mindre det blir "full pakke," altså en situasjon der Riksadvokaten "fornyer tiltalen" og kjører sak med full bevisførsel og med en påstand om at Kristiansen er skyldig. Skjer det er det helt åpent hvordan Andersen reagerer, hva han har "å tjene på" er i den sammenheng helt underordnet. Han vil sannsynligvis ta minste motstands vei, Andersen tenker ikke fire trekk fremover, knapt nok ett.


Likevel er Andersen utspekulert nok til å forklare inn en person i et dobbeltdrap, som aldri var der, å stå ved den forklaringen i to tiår.
En forklaring han kom opp med på sparket når han ble spurt om han kunne være "et offer", selv om han i følge deg ikke klarer å tenke ett skritt fremover?

Som "fagmann", så vet du vel da at Andersen er strafferettslig dømt for medvirkning til, eller drap, på en av jentene, og frikjent for medvirkning til, eller drap, på den andre jenta, så han kan ikke tiltales på nytt, Non bis in idem osv. saken må i så fall gjennom gjenopptakelseskommisjonen, og det nåløyet, til ugunst for siktede, er syltynt.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (2 minutter siden):

Det der støtter ikke opp om noe av det du sier.

Har du kilder eller har du ikke? 


Kan du ikke lese?

Falsk forklaring, altså "uriktig forklaring", har noen forutsetninger, at man har forklaringsplikt, altså har avgitt forsikring eller lignende, at man ikke er mistenkt osv.

Det skal nok mye til for at de tar Andersen på det, og strafferammen er uansett 2 års fengsel.

Dersom han tilstår å ha vært alene nå, så vil det derimot være bevist utover rimelig tvil at han har kommet med "grov uriktig anklage", som har en strafferamme på 10 års fengsel.

 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (2 minutter siden):

Uff, nå går jeg i trolling-fella igjen.

https://lovdata.no/nav/lov/2005-05-20-28/kap22/§223

For ordens skyld, den loven du henviser til ble vedtatt i 2005 og satt i kraft nærmere ti år senere, så vidt jeg husker skjedde Baneheiadrapene leeeenge før den loven du viser til ble vedtatt.

Du skal heller stille deg spørsmålet ved om Påtalemyndigheten vil vurdere forvaring av Andersen hvis det blir sannsynliggjort at han gjorde dette alene og i tillegg i 20 år har latt en annen mann sone for sine forbrytelser, og i forvaringssaker gjelder ingen tidsbegrensning hvis vedkommende anses som farlig. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 minutt siden):

Likevel er Andersen utspekulert nok til å forklare inn en person i et dobbeltdrap, som aldri var der, å stå ved den forklaringen i to tiår.

Andersen fikk jo god hjelp på dette punktet, tross alt. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...