Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Hapi70 skrev (3 timer siden):

Hun bruker både stiftelsen og det at hun er pårørende ja.

Hun bruker vel ikke stiftelsen direkte mot Kristiansen, men stiftelsen har frontet lovforslag som går på strengere straffer og den slags for overgrep mot barn, som jo ligger innenfor den denne stiftelsen faktisk driver med.
 

Hapi70 skrev (3 timer siden):


Og dette er vel egentlig ikke så veldig dumt, det er jo ikke slik at man ønsker å begrense antallet ganger man kan søke gjenopptak, kun antallet ganger samme advokat kan drive å sende inn begjæringer.

Dersom man bytter advokat, får nye øyne på saken, så kan man fremdeles søke gjenopptak, men kun to ganger per advokat.
Har man noe reelt nytt å komme med, så er det sikkert en annen advokat som vil signere en slik begjæring.

Formålet her er vel mer å ramme advokater som Klomsæt og Sjødin, som sender inn samme begjæring gang på gang, som koster samfunnet enorme summer. Dersom det er noe reelt grunnlag for gjenopptak, så vil nok andre advokater kunne ta over saken, etter to forsøk osv.

Forslaget har vel forøvrig liten støtte i Stortinget, så det er egentlig ikke særlig relevant.
For en stiftelse som blant annet jobber for rettssikkerhet for overgrepsofre, så virker det som et fornuftig forslag å fremme.

Personlig ville jeg neppe stemt for et slikt forslag, jeg ser ikke helt problemet med at samme advokat leverer flere begjæringer, utover at det koster en del skattepenger. Jeg vet ikke hvor mange Sjødin har levert i Baneheia-saken, det er vel kun to-tre begjæringer, samt to søksmål, de tidligere begjæringene var det Klomsæt som leverte.

Det er slik i Norge, at man får sin dag i retten, faktisk tre ganger på det meste, ettersom det er to ankemuligheter, dog er siste ankemulighet til Høyesterett svært begrenset.

Når siste ord er sagt, og en dom er rettskraftig, så bør det være en skyhøy terskel for å få gjenopptatt en sak.
Det er derfor det egentlig kreves noe reelt nytt av betydning før saken gjenopptas. Rettskraftige dommer skal i utgangspunktet stå. Hele rettsstaten er bygget på det prinsippet, ikke at en frittstående kommisjon skal drive å overprøve domstolene i hytt og pine, i saker noen ikke er helt fornøyd med utfallet av.

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post
5 minutes ago, 0laf said:

Hun bruker vel ikke stiftelsen direkte mot Kristiansen, men stiftelsen har frontet lovforslag som går på strengere straffer og den slags for overgrep mot barn, som jo ligger innenfor den denne stiftelsen faktisk driver med.

Jo, hun bruker stiftelsen direkte mot Viggo Kristiansen her. Hun vil ta et lovforslag videre gjennom stiftelsen som - om det hadde blitt vedtatt - ville gått direkte ut over akkurat Viggo Kristiansen. Det er utopi å tro at advokatene stod i kø for å ta den saken.

Share this post


Link to post
0laf skrev (47 minutter siden):

Hun bruker vel ikke stiftelsen direkte mot Kristiansen, men stiftelsen har frontet lovforslag som går på strengere straffer og den slags for overgrep mot barn, som jo ligger innenfor den denne stiftelsen faktisk driver med.
 


Og dette er vel egentlig ikke så veldig dumt, det er jo ikke slik at man ønsker å begrense antallet ganger man kan søke gjenopptak, kun antallet ganger samme advokat kan drive å sende inn begjæringer.

Dersom man bytter advokat, får nye øyne på saken, så kan man fremdeles søke gjenopptak, men kun to ganger per advokat.
Har man noe reelt nytt å komme med, så er det sikkert en annen advokat som vil signere en slik begjæring.

Formålet her er vel mer å ramme advokater som Klomsæt og Sjødin, som sender inn samme begjæring gang på gang, som koster samfunnet enorme summer. Dersom det er noe reelt grunnlag for gjenopptak, så vil nok andre advokater kunne ta over saken, etter to forsøk osv.

Forslaget har vel forøvrig liten støtte i Stortinget, så det er egentlig ikke særlig relevant.
For en stiftelse som blant annet jobber for rettssikkerhet for overgrepsofre, så virker det som et fornuftig forslag å fremme.

Personlig ville jeg neppe stemt for et slikt forslag, jeg ser ikke helt problemet med at samme advokat leverer flere begjæringer, utover at det koster en del skattepenger. Jeg vet ikke hvor mange Sjødin har levert i Baneheia-saken, det er vel kun to-tre begjæringer, samt to søksmål, de tidligere begjæringene var det Klomsæt som leverte.

Det er slik i Norge, at man får sin dag i retten, faktisk tre ganger på det meste, ettersom det er to ankemuligheter, dog er siste ankemulighet til Høyesterett svært begrenset.

Når siste ord er sagt, og en dom er rettskraftig, så bør det være en skyhøy terskel for å få gjenopptatt en sak.
Det er derfor det egentlig kreves noe reelt nytt av betydning før saken gjenopptas. Rettskraftige dommer skal i utgangspunktet stå. Hele rettsstaten er bygget på det prinsippet, ikke at en frittstående kommisjon skal drive å overprøve domstolene i hytt og pine, i saker noen ikke er helt fornøyd med utfallet av.

Nokså enig i dette, men man må opplagt ha et system for å kunne korrigere feil om det blir klart nok, da man vet at feil skjer. Men spørs jo hva man mener med «skyhøyt» også. Det er grunnet den skyhøye terskelen at vi ikke har fått se noen gjenopptakelse i f.eks Torgersen-saken, som nylig enstemmig ble avvist, av deriblant to av de tre som utgjorde flertallet for å gjenåpne Baneheia-saken. Jeg har ingen formening om den saken, for øvrig.

Vi får heller neppe se noe annet enn et enstemmig avslag i Orderud-saken. Og Eirik Jensen får neppe noen gang saken sin gjenopptatt. Jeg ser ikke hvorfor de sakene skal gjenåpnes, uten at jeg sitter med noen fasit der, men det er åpenbart at kravene må være høye når det gjelder nye bevis, av grunner du er inne på.

Og når det gjelder Baneheia-saken så er det like fullt åpenbart at kravene til gjenåpning er til stede, og der burde avgjørelsen vært enstemmig, men GK har gjort det vanskelig for seg selv når man så til de grader har gjort dette til en prestisjesak hvor tidligere avgjørelser skal forsvares. DNA-beviset som utelukket at JHA kunne vært alene vendte man stadig tilbake til i rettssakene, både i prosedyre og rettsbelæring til slutt, og uten dette fremstår muligheten for at VK ikke hadde noe med drapssaken å gjøre i det helhetlige bevisbildet som rimelig eller større. Da skal saken gjenåpnes. Regner med du er enig i dette, siden du vel har gitt uttrykk for at VK like gjerne kan ha vært skyldig som uskyldig. Når bevisbildet går fra at det fremstår som sikkert at en person var skyldig den oppfatning du, slik jeg forstår det, gir utrykk for, så er det jo åpenbart at man må få prøvd saken på nytt i retten.

Og formelt er ikke kravene på langt nær egentlig så sterke engang. Det holder at dagens bevisbilde gir rimelig mulighet for frifinnelse. Hvor Høyesterett har presisert at det ikke må være sannsynlighetsovervekt for at ny rettssak vil gi frifinnelse for at gjenåpning skal kunne kreves.

Nå kan det jo tenkes du mener kravene burde vært enda strengere, men for alt jeg vet er du enig i at det var korrekt å gjenåpne saken (?).

Må for øvrig si jeg ble litt overrasket da jeg skjønte at kravene er så «milde» som de faktisk er. Rimelig mulighet for frifinnelse betyr ikke at det trenger å være mer enn i størrelsesorden 5-10 % sjanse for at VK var uskyldig. Men i praksis er det helt klart annerledes i store saker, så i realiteten må det nok sies at terskelen er nettopp skyhøye for at et forvaltningsorgan skal komme her og gjenåpne en rettskraftig dom, spesielt i en så alvorlig sak.

Spent på hva som skjer etter avgjørelsen i denne saken. Ja, jeg antar VK vil bli frifunnet, men vi får se. Jeg tror ikke selve terskelen bør endres, men det er noe med det at mennesker er involvert, og det er noen menneskelige aspekter som påvirker, og det er mye med hvordan kommisjonen fungerer som, ja, nettopp, ikke fungerer. Men også noe som fungerer, siden beslutningsgruppen består av et flertall av folk «utenfra» som ikke trenger gå med på det utrederne og lederen forsøker å presse gjennom, som denne saken er et eksempel på.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (34 minutter siden):

Jo, hun bruker stiftelsen direkte mot Viggo Kristiansen her. Hun vil ta et lovforslag videre gjennom stiftelsen som - om det hadde blitt vedtatt - ville gått direkte ut over akkurat Viggo Kristiansen. Det er utopi å tro at advokatene stod i kø for å ta den saken.

Tja, enig at det var merkelig fra stiftelsen sin side, men jeg er mer imponert over Tronsrud og Sivertsen enn av Sjødin i denne saken, så uten Sjødin, slik saken utviklet seg etter oppmerksomheten fra Jahrs bok, så tror jeg fint man ville kunne oppnådd samme resultat.

Men hvorfor det skulle bety noe for stiftelsen er vanskelig å forstå, så det kan fint være er forsøk på å gjøre noe med disse begjæringene i denne saken. Som altså viste seg å være begjæringer som det var grunnlag for.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (56 minutter siden):

Og formelt er ikke kravene på langt nær egentlig så sterke engang. Det holder at dagens bevisbilde gir rimelig mulighet for frifinnelse. Hvor Høyesterett har presisert at det ikke må være sannsynlighetsovervekt for at ny rettssak vil gi frifinnelse for at gjenåpning skal kunne kreves.


Kravet til "rimelig mulighet for annet utfall" er forholdsvis lavt.
Kommisjonen kan samlet mene at det er svært lite sannsynlig at ny rettssak fører til frifinnelse eller endret straff osv. men likevel gjenåpne.

Det er kravet til noe nytt som generelt er høyt.
Selv om kommisjonen mener noen trolig er feil dømt, så må det altså foreligge noe nytt i saken, det er ikke kommisjonens oppgave å etterprøve domstolene kun fordi de er uenig.

Hvorvidt kravene bør være høyere har jeg ingen formening om, det ser ut som kommisjonen allerede er svært restriktive, slik de bør være.
Gjenopptakelseskommisjonen er tross alt en "siste sikkerhetsventil", ikke en domstol, for at det skal være mulig å få gjenopptatt saker dersom det kommer frem noe nytt i saken i ettertid, som ikke var kjent under den opprinnelige domstolsbehandlingen.

Jeg er usikker på om det var riktig å gjenåpne Baneheia-saken. På en måte fremstår det riktig å få en endelig avslutning på over et tiår med usikkerhet rundt Kristiansens skyld. På den andre siden fremstår grunnlaget noe tynt.

DNA, mobilbevis, vitner og den slags ble gjennomgått i detalj i de opprinnelige rettssakene.
Også da ble det hevdet forurensning, at mobilen ikke var der, og den slags, så dette var behandlet opprinnelig.
Og igjen, selv om kommisjonen er uenig i rettens konklusjon, så er ikke det i seg selv grunn nok til å gjenåpne.

Flertallet kom dog til at nye rapporter som svekker DNA-bevisene, også svekker noe av det som underbygger Andersens forklaring, og samlet sett så ville det trolig bety at mobilbeviset ville blitt tillagt noe mer vekt, og utfallet kunne derfor potensielt blitt annerledes.

Selv om det egentlig ikke foreligger nye bevis i saken, så fremstår det klart at endrede tolkninger av eksisterende bevis kan være grunn nok til å gjenoppta, så det er etter min mening "innafor" å åpne saken igjen, selv om det er syltynt grunnlag, og også førte til dissens i kommisjonen.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):


Kravet til "rimelig mulighet for annet utfall" er forholdsvis lavt.
Kommisjonen kan samlet mene at det er svært lite sannsynlig at ny rettssak fører til frifinnelse eller endret straff osv. men likevel gjenåpne.

Det er kravet til noe nytt som generelt er høyt.
Selv om kommisjonen mener noen trolig er feil dømt, så må det altså foreligge noe nytt i saken, det er ikke kommisjonens oppgave å etterprøve domstolene kun fordi de er uenig.

Hvorvidt kravene bør være høyere har jeg ingen formening om, det ser ut som kommisjonen allerede er svært restriktive, slik de bør være.
Gjenopptakelseskommisjonen er tross alt en "siste sikkerhetsventil", ikke en domstol, for at det skal være mulig å få gjenopptatt saker dersom det kommer frem noe nytt i saken i ettertid, som ikke var kjent under den opprinnelige domstolsbehandlingen.

Jeg er usikker på om det var riktig å gjenåpne Baneheia-saken. På en måte fremstår det riktig å få en endelig avslutning på over et tiår med usikkerhet rundt Kristiansens skyld. På den andre siden fremstår grunnlaget noe tynt.

DNA, mobilbevis, vitner og den slags ble gjennomgått i detalj i de opprinnelige rettssakene.
Også da ble det hevdet forurensning, at mobilen ikke var der, og den slags, så dette var behandlet opprinnelig.
Og igjen, selv om kommisjonen er uenig i rettens konklusjon, så er ikke det i seg selv grunn nok til å gjenåpne.

Flertallet kom dog til at nye rapporter som svekker DNA-bevisene, også svekker noe av det som underbygger Andersens forklaring, og samlet sett så ville det trolig bety at mobilbeviset ville blitt tillagt noe mer vekt, og utfallet kunne derfor potensielt blitt annerledes.

Selv om det egentlig ikke foreligger nye bevis i saken, så fremstår det klart at endrede tolkninger av eksisterende bevis kan være grunn nok til å gjenoppta, så det er etter min mening "innafor" å åpne saken igjen, selv om det er syltynt grunnlag, og også førte til dissens i kommisjonen.

Vel, jeg er til dels enig i noe, men ikke alt.

Det mindretallet hevdet var nå som du at usikerheten ved DNA-beviset var godt nok belyst i sin tid. Det er vanskelig å skjønne, siden ingen overhodet så langt jeg kan se har gitt utrykk for noe annet enn å mene at det den gang ble sett på som sikkert at det var DNA-bevis for at to menn forgrep seg på jentene. Ja, sett bort fra kommisjonens mindretall, da. Når dette så endres på en slik måte at det må vurderes om det kun kan ha vært en gjerningsmann, som er det fundementalt nye i saken, så er det faktisk noe helt revolusjonerende.

Da jeg hørte om denne Jahr og hans bok, så avviste jeg dette med det gode gamle «hvem skulle liksom den andre gjerningsmenn ellers være?» Jeg hadde ikke fått med meg at flere eksperter bestridte DNA-bevist, dette var underkommunisert i media.

Når man får beskjed om fra kvalifisert hold at det fint kan ha vært bare en gjerningsmann, og ser ut fra øvrige beviser at det absolutt minst er rimelig mulighet for dette, ja, mange vil gå mye lenger, så er det åpenbart at saken skal sendes tilbake til domstolene. At VK kunne være uskyldig fordi «den andre gjerningsmannen» kunne være en annen (hvem?) var ikke rimelig, det var en form for teoretisk tvil retten så bort fra. Men at JHA kunne vært alene blir nå en helt ny mulighet. I følge deg selv så godt som 50 % sjanse for, slik jeg forstår deg, mens det i følge alle var tilnærmet 0 i sin tid. Det er ikke en liten endring, det er en svært, svært stor endring. Så har du selvsagt rett i at kommisjonen formelt sett kan gjenåpne saker uten en så stor endring av bevisbildet som her, uten at det spiller inn i denne saken.

Mindretallets begrunnelse fremstår ellers som svært svak, hvor man forsøker å bruke en slags retorikk hvor man har konkludert først for å forsøke å gi nok et avslag. Det verste er som nevnt at man later som om DNA-bevisets stilling er uendret på en slik måte at man godtar at det er svakt, men hevder det alltid har vært svakt. Dette trolig fordi de skjønte at det ikke gikk an å argumentere slik påtalemyndigheten og bistandsadvokaten til de pårørende gjorde, nemlig som om dette fremdeles er et godt nok bevis for to gjerningsmenn, isolert sett. De forstod vel at det ikke var gangbart.

Men samme hva, saken er gjenåpnet, så da må vi bare vente og se hva Oslo (politi og påtale) kommer frem til. De har jo gitt signaler om at de håper på noe konkret som vil belyse saken bedre. Å spekulere i hva er vel intet poeng, vi får tidsnok vite hva de har, eller ikke har.

 

Edited by Leiferen
 • Like 3

Share this post


Link to post
8 hours ago, 0laf said:

Eller potensielt mannen som drepte barnet hennes, som er dømt for dette.

Vell, det er første gang jeg helt enig med deg Olaf.

7 hours ago, Hapi70 said:

Hun bruker både stiftelsen og det at hun er pårørende ja.

Så klart skal hun ha noe å si som pårørende og som leder av stiftelsen. Det er forsatt ingen lynsjing, og hun har full rett til å utrykke det ho føler og mener. Saken er tatt opp igjen, det blir en ny gjennomgang. Slutt med den svartmalingen av pårørende, jeg mener Viggo er uskyldig, men dette gjør meg helt dårlig. Kan vi ikke heller diskutere saken enn å henge ut en mor som har mistet enn datter på den mest brutale måten?

Edited by BethB
 • Like 1

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (1 time siden):

Vel, jeg er til dels enig i noe, men ikke alt.

Det mindretallet hevdet var nå som du at usikerheten ved DNA-beviset var godt nok belyst i sin tid. Det er vanskelig å skjønne, siden ingen overhodet så langt jeg kan se har gitt utrykk for noe annet enn å mene at det den gang ble sett på som sikkert at det var DNA-bevis for at to menn forgrep seg på jentene.https://www.dagbladet.no/nyheter/krever-viggo-frikjent/65783280

"Pettersen gikk til frontalangrep mot DNA-beviset, og beskrev metodene som «forskningsbasert». Han gikk også langt i å antyde muligheten for at DNA-prøvene av sæd kan ha blitt forurenset, til tross for at rettsmedisiner Bente Mevåg i sin forklaring tidligere under ankesaken fremholdt at bare kvinner har hatt med prøvene å gjøre.

Dette har også juryen hørt, og flere av de edsvorne reagerte med å sette seg langt tilbake i stolen, legge armene i kors og trekke på smilebåndet under Pettersens angrep på DNA-beviset."
 

Leiferen skrev (1 time siden):

Det verste er som nevnt at man later som om DNA-bevisets stilling er uendret på en slik måte at man godtar at det er svakt, men hevder det alltid har vært svakt...


f9a40c62-2f71-45d1-9489-1d36b48c4acb.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (9 timer siden):https://www.dagbladet.no/nyheter/krever-viggo-frikjent/65783280

"Pettersen gikk til frontalangrep mot DNA-beviset, og beskrev metodene som «forskningsbasert». Han gikk også langt i å antyde muligheten for at DNA-prøvene av sæd kan ha blitt forurenset, til tross for at rettsmedisiner Bente Mevåg i sin forklaring tidligere under ankesaken fremholdt at bare kvinner har hatt med prøvene å gjøre.

Dette har også juryen hørt, og flere av de edsvorne reagerte med å sette seg langt tilbake i stolen, legge armene i kors og trekke på smilebåndet under Pettersens angrep på DNA-beviset."
 


f9a40c62-2f71-45d1-9489-1d36b48c4acb.jpg

Ja, DNA-beviset ble høsten 2000 og i fengslingsmøter følgende vinter presentert av politiet som om man hadde funnet DNA av VK på åstedet. I retten i mai 2001 kom det derimot fram at det ikke stemte. Man presenterte det i stedet som om det helt sikkert var to gjerningsmenn, hvor han som ikke var JHA hadde en profil som passet VK og over halvparten av alle norske menn. Dermed oppstod tankegangen «hvem andre enn VK kan være den andre? Ingen», som trolig var avgjørende for domfellelsen.

Hva dette har med det vi nå diskuterer å gjøre er for øvrig ikke lett å forstå. Endringen siden rettssaken er jo at det ikke lenger kan sies å være sikkert at det var to gjerningsmenn, og at retten må se på hvorvidt JHA kan ha vært eneste gjerningsmann.

Men det er interessant at du trekker frem hvordan juryen reagerte da Pettersen, uten sakkyndig støtte, forsøkte å så tvil om at det Mevåg sa var sant. Lett å skjønne at juryen ikke tok angrepet seriøst, og det gjorde heller ingen andre.

Og takk for lenkene som bekrefter det jeg og GKs flertall sier, så vidt jeg husker brukte GKs flertall i hvert fall den ene av disse artikler for å støtte opp om sin redegjørelse, hvor poenget var å få frem at retten forstod det som at det var sikkert at to menn begikk forbrytelsen, basert på vitnemål om DNA-analysene. Mevåg ble jo stilt et siste avklarende spørsmål om dette, hvor hun slo fast at det utvilsom var to menn som hadde forgrepet seg på jentene.

Edited by Leiferen
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (17 timer siden):

Eller potensielt mannen som drepte barnet hennes, som er dømt for dette.

Som kjent var det JHA som drepte datteren til grunnleggeren av stiftelsen, så vanskelig å se hva du mener her. Eller kanskje du prøver å sikte til at VK ble dømt for å ha medvirket selv om ingen mener han utførte selve handlingen.

Edited by Leiferen
 • Like 2

Share this post


Link to post
16 hours ago, Leiferen said:

Som kjent var det JHA som drepte datteren til grunnleggeren av stiftelsen, så vanskelig å se hva du mener her. Eller kanskje du prøver å sikte til at VK ble dømt for å ha medvirket selv om ingen mener han utførte selve handlingen.

Vanligvis er jeg helt enig med det meste du skriver. Men Olaf prøver jo her å slå ned på angrep på pårørende. Vi som mener at Viggo mest sannsynlig er uskyldig dømt burde gjøre det samme. Hva de pårørende gjør eller hva de uttaler sier ingenting om Viggos skyld og har ingenting i denne diskusjonen å gjøre. 

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (5 timer siden):

VK er et offer for mannen som drepte barna deres.

Det er vel en mulighet for at de ikke ser det slik, og forholder seg til dommen etter en lengre etterforskning og rettssak som de var til stede under, og direkte involvert i.

 • Like 4

Share this post


Link to post
2 hours ago, Red Frostraven said:

Ja, alle kan gjøre feil; de tror på mannen som drepte barna deres, akkurat som politiet og påtalemyndighetene gjorde.

De tror på dommene og hva de ble fortalt og hvordan saken ble fremstilt den gangen. De har heller ikke gjort noe feil.

 • Like 2

Share this post


Link to post
BethB skrev (11 timer siden):

Vanligvis er jeg helt enig med det meste du skriver. Men Olaf prøver jo her å slå ned på angrep på pårørende. Vi som mener at Viggo mest sannsynlig er uskyldig dømt burde gjøre det samme. Hva de pårørende gjør eller hva de uttaler sier ingenting om Viggos skyld og har ingenting i denne diskusjonen å gjøre. 

Mulig du misforstod innlegget mitt, jeg har ikke sagt meg uenig i det du skriver her. De pårørende er selvsagt også ofre for det som trolig var en forferdelig feil.

Poenget mitt var at det så ut til at 0laf antydet at VK drepte eller kan ha drept den yngste jenta, altså datteren til grunnleggeren av stiftelsen. Men det har jo aldri vært et tema. JHA ble dømt for å ha drept henne, mens VK ble dømt for å ha drept den eldste. Men jeg kan også ha misforstått innlegget.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (3 timer siden):

Poenget mitt var at det så ut til at 0laf antydet at VK drepte eller kan ha drept den yngste jenta...


Viggo Kristiansen ble dømt for 2 forbrytelser mot str. 233.

§ 233.Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil...

Hvorvidt han holdt i kniven er vel lite relevant, han er dømt for drap, eller medvirkning til drap, av Stine Sofie Sørstrønen.
Han er i tillegg dømt for voldtekt av begge jentene.

At foreldrene forholder seg til dommen, og mener den er korrekt, er deres perogativ, selv om enkelte her mener de tar feil, og Red Frostraven ser ut til å mene at hen både sitter på fasiten, og er bedre egnet til å bedømme dette enn de som var involvert i saken under hele dens gang.

 • Like 4

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 timer siden):


Viggo Kristiansen ble dømt for 2 forbrytelser mot str. 233.

§ 233.Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil...

Hvorvidt han holdt i kniven er vel lite relevant, han er dømt for drap, eller medvirkning til drap, av Stine Sofie Sørstrønen.
 

Fint, så da du skrev «mannen som drepte barnet hennes, som er dømt for dette», så siktet du altså ikke til mannen som faktisk drepte barnet, altså JHA, men derimot mannen som i følge den gjenåpnede dommen medvirket til dette drapet. Det så litt rart ut, men greit å få det avklart.

 

Edited by Leiferen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (33 minutter siden):

Fint, så da du skrev «mannen som drepte barnet hennes, som er dømt for dette», så siktet du altså ikke til mannen som faktisk drepte barnet..


Han er dømt for begge drapene, etter drapsparagrafen, samt grov voldtekt av begge, mener du foreldrene til Stine Sofie ikke bør bære nag til Viggo Kristiansen, ettersom det i følge Andersens tilståelse var han som faktisk utførte drapet?

 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...