Jump to content

Sutekh

Medlemmer
 • Content Count

  6818
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2509 :)

About Sutekh

 • Birthday 06/02/1978

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

27281 profile views
 1. Ved å kamuflere militære kjøretøyer som sivile, så gjør du sivile kjøretøyer til legitime mål i en krig.
 2. Hva er det du mener er ulovlig, da? "Gasshendelen" er jo nettopp for hastighet opp til gåhastighet, og er en rimelig standard funksjon på det meste av elsykler. Og hva gjelder skillet mellom nominell effekt og toppeffekt så blir jo det tatt opp i en av infoboksene i artikkelen.
 3. Nei. Et menneske vil aldri klare å lande et moderne jagerfly manuelt. Og hvis hen skulle prøve vil flyet fortsatt være tapt, og piloten vil stryke med. Ryker reguleringsteknikken, så har piloten bare å skyte seg ut og berge livet sitt først som sist.
 4. De vil stort sett ende opp i spinn og gå rett i bakken. Om de bruker mer eller mindre tid enn ved fritt fall avhenger av hva motoren finner på.
 5. Siden moderne jagerfly er designet for å være fundamentalt ustabile, så vil det å deaktivere reguleringsalgoritmene medføre at de ganske raskt får ca. samme flyegenskaper som en ambolt.
 6. Uhm. Det finnes vel knapt noe utover ett og annet småfly som bygges med noe annet enn FBW i dag.
 7. Trondheim i hvert fall er ærlige om dette, og hadde det vært fritt frem så hadde nok elbiler betalt full pris i bomringen.
 8. Hvordan det? Realiteten er at vi i dag har en del større (på norsk skala) byer som ikke har plass til å utvide veinettet nevneverdig. Nullvekstmålet (som du ikke skjønte hvordan blir lettere å nå) gjelder spesifikt disse byene, og består i at biltrafikken inn til disse byene ikke skal øke fra et bestemt nivå. Skal det målet nås, så må også elbiltrafikk begrenses. Uansett om man klarer å få folk til å bosette seg andre steder i landet eller ikke, så endrer det ikke at de byene som allerede eksisterer, og hvor folk tilsynelatende faktisk ønsker å bosette seg, har begrenset plass til biltrafikk, og man derfor må ta grep for å begrense privatbilismen i disse geografiske områdene. Og hvis du bare ikke skjønte hva "nullvekstmålet" faktisk er, så er det enklere å bare innrømme det enn å fare ut på en tangent. Og hvis du har gode løsninger på hvordan du får snudd innflyttingen til byene, så er det generasjoner av distriktspolitiske talsmenn fra et vidt spekter av politiske partier som vil applaudere deg.
 9. Men det er urelatert til det jeg svarte på, som var hvorfor nullvektsmålet (som handler om nullvekst i biltrafikk, spesifikt i byer, som det virket som om du ikke helt hadde skjønt) ikke lar seg nå med fortsatt fritak for bompenger for elbiler. Når det er sagt, det gir mening å begrense vekst også i elbiltrafikk i byene. Det er begrenset hvor mye bebyggelse innbyggerne er komfortable med å ofre for å frigjøre areal til vei og parkeringsplass. Privatbiler er en særdeles ineffektiv form for transport mtp. arealbruk og energi sammenlignet med både kollektivtransport og mer kompakte personlige transportmidler som sykkel.
 10. Du oppnår ikke nullvekst i biltrafikk ved å holde en kategori av biler utenfor virkemidlene som skal begrense bilbruken. Da sørger du bare for at veksten skjer innen den kategorien.
 11. GC-45 i seg selv var ikke noe spesielt, den er i praksis en litt forlenget versjon av kanonen til M-109, med et kortere løp enn K9. Måten den oppnådde ~40 km rekkevidde på var med en kombinasjon av "Extended Range, Full Bore"-ammunisjon (ERFB) og base-bleed-mekanisme (samme teknikk som er testet med K9 her). ERFB har mindre luftmotstand (spesielt ved supersonisk hastighet) som øker rekkevidden noen hakk, men prosjektilet er også mindre stabilt i flukt og har dårligere presisjon enn konvensjonelt designet ammunisjon ved samme rekkevidde. Det er nok ikke noe prinsipielt som hindrer Norge i å anskaffe ERFB-BB-ammunisjon til K9, men til bruk mot mål på mye lengre hold enn 40 km så mistenker jeg at utviklingen som er i ferd med å skje på styrt ammunisjon med scramjetmotor er mer interessant. I regionskytefelt østlandet. Hele grunnen til å skyte fra en posisjon utenfor skytefeltet var så man skulle kunne skyte på mål i skytefeltet. For øvrig så ser jeg ikke helt poenget med å sammenligne 155mm feltartilleri med fastmontert kystartilleri opprinnelig designet for å være hovedbevæpning på slagskip. Hvis vi ser bort fra en viss gigantoman Østerriker med bart samt noen av hans støttespillere, så er det ikke så veldig mange som i fullt alvor har tenkt tanken på å montere den slags skyts på en mobil, landbasert plattform.
 12. Øhm. Altså, jeg er ganske sikker på at jeg leste denne artikkelen i går og at den da ikke var en plussartikkel...
 13. Uten å på noen som helst måte uttrykke enighet med JM1ORBHF, så har jeg stor tro på GLSDB med de eksisterende MLRS-vognene som avfyringsplattform som et kostnadseffektivt supplement til K9.
 14. Ja, kredittkortbransjen døde jo fullstendig ut fordi kredittilbyderne måtte ta hovedansvaret ved svindel...
×
×
 • Create New...