Gå til innhold

Tråden for Medisinstudenter


Vaio

Anbefalte innlegg

Velkommen til tråden for medisinstudenter!

 

 

Tråden er dedikert til helsefag, medisin og medisinstudium.

 

En ressurstråd for med-studenter i Norge og i utlandet.

 

 

house.jpg

Her kan medisinstudenter eller helsefagstudenter stille spørsmål eller lese mye rart om medisinstudium! :wee:

 

For tannlegestudenter: Ondontologi-tråden

 

For dere som er interessert til å bli medisinstudent: Veien til Medisinstudiumtråden

 

vaio ;)

 

Jeg sverger ved legen Apollon, ved Æsculap, Hygeia (Helsen), og Panakeia, og jeg tar til vitne alle gudene, alle gudinnene, til å holde i samsvar med min dyktighet og dømmekraft, denne Ed.

«Å holde ham som lærte meg denne kunst like kjær for meg som mine foreldre; å leve sammen med ham og om nødvendig dele mitt gods med ham; å anse hans barn som mine egne brødre, å lære dem denne kunst hvis de ønsker uten betaling eller skriftlig løfte; å overlevere kunnskapen til mine sønner og min læremesters sønner og disiplene som har vervet seg og har godtatt yrkets regler, men til ingen andre.

Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv. Heller ikke vil jeg gi en kvinne et pessar for å forhindre svangerskap. Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren. Jeg vil ikke kutte etter stein, selv for pasienter hvor sykdommen viser seg; jeg vil overlate denne operasjonen til å bli utført av praktiserende, spesialister i denne kunst.

I ethvert hus jeg kommer til vil jeg gå inn bare for pasientenes beste, holde meg selv langt fra all forsettelig skade og all forlokkelse til å elske med kvinner eller menn, fri eller trell.

Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.

Hvis jeg holder denne ed trofast, vil jeg kunne nyte mitt liv og utøvingen av min kunst, respektert av alle mennesker i all tid; men hvis jeg bli avledet fra min ed eller bryte den, måtte så det motsatte bli min byrde.»

 

 

 

Praktisk

 

Epikrise

En introduksjon på epikriseskriving

 

En epikrise er en oppsummering av hele sykehusoppholdet til en pasient, og er ofte ulik i ulike avdelinger: Kirugiske er "korte", mens medisinske er ofte lange og detaljerte. Det eksisterer ingen mal for epikriser, mitt råd er: Try and fail... :p

 

Start epikrisen med:

 • Riktig "inn" og "ut" dato. (Når kom pasienten inn og når dro han ut?)
 • Riktig navn på legen(e) som er ansvarlig for journalen og pasienten.
  Som oftes er det avd. sjefen som er journalansvarlig, og minimum en ass.lege som er pasientansvarlig.
 • Epikrisen sendes til: Alltid til fastlegen, og som oftes, innleggende lege.
  Evnt. andre leger(spesialister)/fysioterapauter/psykiater osv...
 • Hoved-diagonosen og bi-diagonoser (Hva ble det funnet på pasienten. Sjekk tidligere epikriser.)
 • Proserdyrekoder. Eks: Ekko-Cor

 • En epikrise kan deles i 7 biter:
 • Bakgrunn
 • Aktuelt
 • Funn ved innkomst
 • Supplerende undersøkelser
 • Forløp og behandling
 • Medikamenter ved utreise
 • Videre Behandling

Bakgrunn:

 • Personlig forhold: ekteskap, barn, boforhold og arbeid.
 • Livsstil:Drikker? Røyker? Piller? Stoff?
 • Genetikk/Sykdomsprofil: familiesykdommer, familiebakgrunn og barnesykdommer.
 • Tidligere sykdommer og operasjoner (både somatisk og psykisk): Multimorbid? Nyresvikt? Hjertesvikt? Schizofren? Bipolar? osv osv..

Aktuelt:

Det er en kort oppsummering av årsak til innleggelse. Den bør være kort og presis.

Som oftes ta jeg en "kopi og lim" fra innkomstjournalen, men dobbelsjekk selve hendelsen!

 

Funn ved innkomst:

En oppsummering av funn ved innkomsten, som inkludere:

BT, Puls, "Status aktualis/Lokalis" (brukket bein?, Skutt?, Vondt i Magen? osv osv..)

 

 

Supplerende undersøkelser:

Innkomstblodprøver, Urinstix og (Blodgass)

RTG? US? CT? MR? Skopi? ANTI-Gen? Dyrkning? osv..

 

Forløp og behandling:

Endring på blodprøvene? CRP, ALAT, GT, LD, LPK, EPK, Glukose forhandringer?

Din personlig vudering av forløpet og behandling: Ser sykepleienotater, nynotater, tidligere epikriser osv..

Bloodprøversvar ved utreise

 

Medikamenter ved utreise:

Aktuelle medikamenter for pasienten ved utreise.

Skriv ned forandringene og evnt. bruksanvisning.

 

Videre behandling:

Hvem skal pasienten følges opp av: Fastlegen? Psykiater? Fysiolog? Institusjoner? Sosionom? osv osv...

Skal pasienten tilbake for kontroll: Poliklinisk? RTG? MR? (Husk tid og sted)

 

Det er viktig å holde epikrisen kort og godt.

 

Resept

En introduksjon på reseptskriving

 

 

En resept skal skrives på følgende måte:

 • Pasientens Navn, fødselsnummer og adressen
 • # <--- for å makere "en" medikament type og for velsignelse ;).
 • Rp:/Rx: <--Forkortelse for Resept. Dette "markerer" også at det handler om Resept.
 • Navn på medikamenten, dose og form. + "Grunn/årsak" (Hvorfor bruker pasienten denne medikamenten?)
 • Poll: Antall tabletter (se felleskatalogen)
  F.eks:
  1. 1 pakke med 20 tabletter = Poll: 20
  2. 2 pakker med 20 tabletter = Poll: 40

 • Dssn: Doseringen:

  1. F.eks:
  2. 1 tabl. x3 (Morgen, middag og kveld.) Kan også skrives slik: (1-1-0-1).
  3. x2 tabl. om middag og x3 tabl. om kveld. eller (0-2-0-3).
  4. 3x Morgen, 2x Middag, 5x Kveld og 3x Natt (3-2-5-3)

 • Reit: Evnt. Reitering, skal skrives på følgende måte: I(en), II(to), II(tre) IV(fire) osv.. Skriv først med romertall, så stavelse.
 • Kryss ut evnt. tomrom eller marker en ny "#" for andre medisin(er) eller ny velsignelse.
 • Avslutt med Dato, sted, ditt navn og HPR nummer. + STEMPEL!!! <---viktig!!!
   
  Reseptlære fra NTNU:

Eksempel 1 :

Kari Karrisaus 12.12.08 12345

Et sted i Oslo 1234 Oslo

#

Rp:

Paracetamol 500mg Tabl. Mot magesmerter

Poll:20

Dssn: 1 tabl. om morgen, 2 tabl. om kveld (1-0-0-2), Opptil 5 tabl/dag ved behov.

Reit: I(en)

 

(Rabler ut tomrom)

 

Oslo 19.01.09

Hpr:123456789

Vaio

Sign +stempel

 

Eksempel 2:

Kari Karrisaus 12.12.08 12345

Et sted i Oslo 1234 Oslo

#

Rp:

Pinex forte 250mg tabl. Mot smerter

Poll: 20

Dssn: 1tabl. x3 Morgen, middag og kveld (1-1-0-1)

Reit: IV(fire)

#

rp:

Amoxillin 500mg tabl. Mot Infeksjon.

Poll:60

Dssn: 1tabl. x3 (morgen, middag og kveld) (1-1-0-1) Taes 1 time før måltider, i 14 dager.

 

(Rabler ut tomrom)

Oslo 19.01.09

Hpr:123456789

Vaio

Sign +Stempel

 

Ved blåresept: Husk paragraf!

 

 

Evnt. andre innspill? :wee:

 

EKG av Dr. Skjærpe fra St. Olav.

 

Et av Norge fremste EKG-analytiker

Greit å gå gjennom før sykehuspraksis.

 

 

det kommer mer... :wee:

Sist oppdatert: 15.03.10

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Kan du fortelle hvordan det er å studere i Ungarn Vaio? ;)

 

Er veldig interesert i hvordan det er å studere i utlandet, da jeg vurderer det ganske sterkt selv. Var det vanskelig å komme inn? (karakterer?), hvordan er miljøet?

Det finnes 4 medisinsk-universitet i Ungarn: Pecs, Debrecen, Szeged og Semmelweis (Budapest)

Opptaket er ganske greit, sjekker grunnleggende kunnskap fra videregående. Ellers er studiet meget hardt, hektisk og masse "pes", men det gjelder kun for de 3 første årene. 80% vil tilslutt forsvinne ut av studiet.

 

Nå ingen helsefag studenter i forumet?

Lenke til kommentar

Jeg er stud. med. i Krakow, Polen, og trives veldig godt. Går forøvrig bare på 1 året, så kunnskapen er vel heller mager. Er mye stress, og mye lesing, og holder på å venne hodet til all lesinga, da lesing ikke har vært min sterke side før. Heldigvis tar jeg ting litt lett, men det holder ikke på medisinstudiet for å si det sånn... Tips til en førsteårsstudent, Vaio?

Lenke til kommentar
Jeg er stud. med. i Krakow, Polen, og trives veldig godt. Går forøvrig bare på 1 året, så kunnskapen er vel heller mager. Er mye stress, og mye lesing, og holder på å venne hodet til all lesinga, da lesing ikke har vært min sterke side før. Heldigvis tar jeg ting litt lett, men det holder ikke på medisinstudiet for å si det sånn... Tips til en førsteårsstudent, Vaio?

Hei!

Krakow universitet er et ganske bra et. Jeg har en venn som studere i lodz. Hvilket fag har du på første året?

Lenke til kommentar
Jeg er stud. med. i Krakow, Polen, og trives veldig godt. Går forøvrig bare på 1 året, så kunnskapen er vel heller mager. Er mye stress, og mye lesing, og holder på å venne hodet til all lesinga, da lesing ikke har vært min sterke side før. Heldigvis tar jeg ting litt lett, men det holder ikke på medisinstudiet for å si det sånn... Tips til en førsteårsstudent, Vaio?

Hei!

Krakow universitet er et ganske bra et. Jeg har en venn som studere i lodz. Hvilket fag har du på første året?

De to største faga jeg har nå, er Anatomi og Histologi. Jeg har også Medical Aid (BLS, CPR og etterhvert avansert førstehjelp med sertifisering mot slutten av året tror jeg). Har også Kjemi og Embryologi. Hvilke fag hadde du i første året vaio? Hvordan er det å være på klinikken på et polsk sykehus?

Lenke til kommentar
Jeg er stud. med. i Krakow, Polen, og trives veldig godt. Går forøvrig bare på 1 året, så kunnskapen er vel heller mager. Er mye stress, og mye lesing, og holder på å venne hodet til all lesinga, da lesing ikke har vært min sterke side før. Heldigvis tar jeg ting litt lett, men det holder ikke på medisinstudiet for å si det sånn... Tips til en førsteårsstudent, Vaio?

Hei!

Krakow universitet er et ganske bra et. Jeg har en venn som studere i lodz. Hvilket fag har du på første året?

De to største faga jeg har nå, er Anatomi og Histologi. Jeg har også Medical Aid (BLS, CPR og etterhvert avansert førstehjelp med sertifisering mot slutten av året tror jeg). Har også Kjemi og Embryologi. Hvilke fag hadde du i første året vaio? Hvordan er det å være på klinikken på et polsk sykehus?

Anatomi, Histologi og embryo er masse pugg, spesielt nå man kommer til hjernen.... eh... Jeg anbefaler "lette" informative bøker som "Kaplan USMLE lecture note", og BRS gross anatomy. Du må ikke bruker "MOORE", det er bare sløsing av tid....

 

Vi har noe lunde de samme fagene i første året, med fysiologi og biokjemi som ekstra. Du finner mer ut her: www.sote.hu

 

Polsk sykehus? mmm, Jeg tro, basert på hva jeg har sett: Er østeuroperiske sykehus litt mer "gammelt" enn de i norden. Ellers kan det være like "fancy" som i Norge, hvis de har pusset den opp.

 

Flere helsefag studenter?

Endret av Vaio
Lenke til kommentar

Hmm, vi har ingen "fag", kun forelesninger som er pensum.

1.år: cellebiologi, histologi, biokjemi, anatomi (hele kroppen unntatt hjerne, fingrer og tær), hjertefysiologi, lungefysiologi, GI-fysiologi, psykiatri, undersøkelseslære, utplassering på legekontor hvor vi tar imot, prater med, og undersøker pasienter.

2.år: Nevro, embryologi, nyrefysiologi, mikrobiologi, farmakologi, immunologi, arb.med., endokrinologi, toksikologi, utplassering.

3.år: Sykdomslære og behandling hjerte, lunge, GI, nevro, endo., osv. To dager i uken (åtte til fire) har vi uketjeneste, hvor vi har visitter, deltar på kirurgi, osv. med pasienter.

Lenke til kommentar

mmm

Vi har alle de teoretiske fagene i de først 3 årene, så alle kliniske de 2 siste. 6 er mer praktisk år....

 

Men men... Å ja anatomi eksamen min:Vi hadde alt fra knotten til nøtten... Absolutt alt!

Og spørsmålene var "fri shoots" fra professor. dvs han kan spørre hva han vi,l fra top til tå...

 

:cry:

Endret av Vaio
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Hehe, høres koslig ut! :p

 

Hmm, de første to årene hos oss går på å lære det generelle. De to neste sykdomslære og behandling, mens 5. er utplassering et halvt år på lokalsykehus, og hovedoppgave. 6. er for det meste utplassering og arbeidsmedisin.

 

Men regner med vi kommer gjennom det samme stoffet! :)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...