Jump to content
Sign in to follow this  
Dotten

Informasjonstråd og diskusjon om og rundt FRP

Recommended Posts

Denne tråden er til å gi innformasjon om partiet

Fremskrittspartiet. Her er mye av innformasjonen fra Det politiske landskap - Innformasjonstråd, som omhandler Fremskrittspartiet, samlet. I tillegg er ytterligere innformasjon som kan være av interesse lagt til. Slik kan de som ønsker få en mer helhetlig oversikt over dette partiet. I denne tråden kan man i tillegg til å bidra med relevant innformasjon ha en generell diskusjon rundt partiet. Vær obs på at enkeltsaker ofte har en egen tråd, blir diskusjoner fokusert på en spesiell sak splittes den ut i egen tråd (eller tråder flyttes over til en eksisterende tråd om emnet).

 

Tråden vil bli kontinuerlig oppdatert med relevant innformasjon.

 

 

Om Fremskrittspartiet:

 

Partiet ble stiftet i 1973 og er et av Norges "yngste" parti. Partiet ble stiftet av Anders Lange, opprinnelig med det ikke alt for korte navnet "Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep". Partiet skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1978. Partiet har i løpet av sine knapt 30 år opparbeidet seg til å bli Norge sitt nest største parti og har 38 mandater (av totalt 169) i Stortinget. De ble sammen med Det Norske Arbeiderparti og Venstre regnet som de store vinnerene ved Stortingsvalget i 2005.

 

 

Formann: Carl Ivar Hagen

1. Nestformann:Siv Jensen

2. Nestformann:Per-Arne Lodding Olsen

 

 

 

 

 

Politiske standpunkt:

 

 

UTENRIKS

 • Er for EØS medlemskap [link]
 • Er for NATO medlemskap
 • Vil senke bistanden
 • Støtter Israel i midtøsten konflikten

INNVANDRING OG FLYKTNINGEPOLITIKK

 • Vil senke arbeidsinnvandringen [link]
 • Vil senke flytkningekvoten [list]
 • Vil innskrenke innvandring av flyktninger fra utenfor EØS området

MILJØ

 • Er for oljeboring i Barentshavet
 • Er for bygging av gasskraftverk
 • Er for utbygging av vassdrag [link]

ØKONOMI/SKATTER/AVGIFTER

 • Ønsker et flatt skattesystem. Generelt sett lavere skatter.
 • Er mot skatte og avgiftslette for folk i Finnmark og Nord Troms
 • Mener at politikere ikke bør kunne bestemme styringsrenten
 • Vil fjerne eiendomsskatten
 • Vil fjerne kringkastingsavgiften
 • Ønsker lavere alkoholavgift
 • Ønsker å senke bensinavgiften/ha fast literpris [link]
 • Vil senke bilavgiften [link]
 • Er for å bruke mer penger enn handlingsregelen tilsier [link]

SAMFERDSEL

 • Vil senke bevilgningene til kollektivtrafikk [link]
 • Vil avvikle bompenger [link]

SKOLE/UTDANNING

 • Er for valgfri sidemålsundervisning
 • Er mot nasjonale prøver [link]
 • Er for statlig støtte til private skoler
 • Er for gratis skolemat
 • Er for å ha reklamefinansierte skolebøker
 • Er for private skoler [link]
 • Er for kristen formålsparagraf i skolen
 • Er mot å fjerne karakterer fra ungdsoms- og videregående- skole
 • Er for fritt skolevalg
 • Er motstander av statlig støtte til SFO (ønsker å samle denne støtten, kontantstøtten og barnetrygd i en felles styrket barnetrygd)

POLITI/FORSVAR/RETTSVESEN

 • Er for økte bevilgninger til politiet
 • Er for allmenn verneplikt
 • Er for økte bevilgninger til forsvaret

ARBEIDSLIV

 • Vil endre dagens Arbeidsmiljølov
 • Er for innstramming av sykelønnsordningen og innføring av karensdager

MARKEDSFØRING

 • Vil fjerne bransjeavtalen

BARN OG FAMILIE

 • Er tilhenger av kontantstøtten(dog ønsker de å slå den sammen med barnetrygd)
 • Mener det ikke er statens ansvar å sørge for full barnehagedekning
 • Er mot at homofile skal få adoptere
 • Er motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov [list]
 • Ønsker obligatorisk underlivssjekk av alle jenter i Norge for å avdekke mulig omskjæring

NÆRINGSLIV

 • Vil tillate spilling/gambling på utenlandske tjenester over internett. Er også for Casino virksomhet i Norge
 • Er mot kravet om minst 40% av hvert kjønn i styrene, samt annen kvotering.

DIVERSE INNENRIKS

 • Er for å skille stat og kirke
 • Er for retten til selvbestemt abort
 • Vil avvikle Likestillingsloven og likestillingsombudet
 • Vil avvikle Sametinget

Stortingsvalgshistorikk 1973-2005:

 

1973 - 5,0%, 4 mandater

1977 - 1,9%, 0 mandater

1981 - 4,5%, 4 mandater

1985 - 3,7%, 2 mandater

1989 - 13,0%, 22 mandater

1993 - 6,3%, 10 mandater

1997 - 15,3%, 25 mandater

2001 - 14,6%, 26 mandater

2005 - 22,1%, 38 mandater

 

 

 

Litt av hvert om Fremskrittspartiet

Share this post


Link to post

hva er poenget med kristen formålsparagraf i skolen? Jeg synes kristendom og religion generelt hører hjemme privat. Hvorfor synes FrP at dette bør opprettholdes?

Share this post


Link to post

Dotten, linken til pensjonsordninger linker til en artikkel fra Arbeiderpartiets landsmøte. ;)

 

FrP er vel det partiet jeg ligger nærmest, selv om jeg på noen punkter heller mot Det Liberale Folkepartiet. Det er skuffende at FrP har hatt så stor fremgang i forhold til DLF på den korte tiden, sistnevnte ble jo faktisk også opprettet seks år tidligere. Det kan jo skyldes at DLFs politikk var tilnærmet lik Venstres politikk på den tiden, hvem vet.

 

Håper uansett på FrP i regjering i 2009, og at Carl Ivar er ute av bildet om ikke så lenge.

Share this post


Link to post
Dotten, linken til pensjonsordninger linker til en artikkel fra Arbeiderpartiets landsmøte.  ;)

 

:blush:

 

Slik går det når man bruker Arbeiderparti tråden som ble laget for et par dager som utgangspunkt.

 

Helvetes copy - paste :wallbash:

 

:D

 

Er fjernet nå.

Share this post


Link to post

Før Søviknes-saken så kunne vil lese overskrifter a la "FrP-hund bet postmann" etc. Når søviknes ikke greide å holde smekken igjen hadde media allerede hamret løs på FrP i over 100 dager. (Spliden i Oslo FrP - sentralstyret mm.)

 

Ikke noe annet parti - med unntak av AP - kunne overlevd en slik storm. Men media klarte atter en gang å hjernevaske folk til å tro at FrP var noe farlig.

 

Tror årets valg viser at folk begynner å bli resistente mot denne giften nå.

Share this post


Link to post
Jeg vill være ignorant og trangsynt. Så jeg vill bare si : Alle dere som stemmer FRP, ta dere en bolle! (dvs fu2)

 

God jul :D

5330006[/snapback]

 

Nå har jeg mitt harde strev med å se forbi spammeformen på innlegget ditt og den heller usaklige formen, men jeg skal heller gi deg en sjangse fremfor å slette innlegget ditt. Kan du gjerne utdype dette her? Hvilken saklig diskusjon er det du er ute etter med dette innlegget?

Share this post


Link to post
Jeg kjenner flere godt utdannete mennesker som stemmer FRP...

5326043[/snapback]

For å unngå slike meningsløse utsagn i fremtiden, kan du for eksempel lære deg å tolke statistikk. ;)

Share this post


Link to post
Jeg kjenner flere godt utdannete mennesker som stemmer FRP...

5326043[/snapback]

 

De finnes, men det er svaert faa av dem i FrP i forhold til andre partier. Dette bidrar til at FrP har rykte paa seg som et lavstatusparti. Kun 9% a FrP-velgere har enten hoyskole- eller universitetsutdannelse, noe som er svaert lite. Om dette er relevant eller ikke, er derimot annen sak.

Share this post


Link to post
Jeg kjenner flere godt utdannete mennesker som stemmer FRP...

5326043[/snapback]

 

De finnes, men det er svaert faa av dem i FrP i forhold til andre partier. Dette bidrar til at FrP har rykte paa seg som et lavstatusparti. Kun 9% a FrP-velgere har enten hoyskole- eller universitetsutdannelse, noe som er svaert lite. Om dette er relevant eller ikke, er derimot annen sak.

5335330[/snapback]

 

Hvilken undersøkelse er dette hentet fra og når ble den gjenomført?

 

Husker å ha lest noenlunde lignende resultater, men det var den tid FRP hadde nær 10% mindre oppslutning. Ville vært fint med en link til en slik undersøkelse etter 2005 valget, kunne lagt den til i første innlegg. :)

Share this post


Link to post
Hvilken undersøkelse er dette hentet fra og når ble den gjenomført?

 

Husker å ha lest noenlunde lignende resultater, men det var den tid FRP hadde nær 10% mindre oppslutning. Ville vært fint med en link til en slik undersøkelse etter 2005 valget, kunne lagt den til i første innlegg. :)

5335841[/snapback]

 

Jeg har tallene fra tidsskrift for samfunnsforskning 3 - 2004. Det skal vaere mulig aa laste ned dette i PDF-format, men jeg kan ikke finne noen link akkurat naa. Jeg vet jeg har dokumentet paa PCen hjemme, og kan sikkert laste det opp, men jeg i Cape Town naa, saa faar ikke ikke gjort det foer jeg kommer hjem.

 

Eller saa er kanskje ikke tallene like noyaktige lenger, da FrP stjal en del hoyre-stemmer ved valget 2005.

 

Men det viser i hvert fall at partiets lavstatusprofil ikke utelukkende skyldes medias svartmaling, selv om de skal ha sin del av skylden. F. eks er 21% av fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter ikke yrkesaktive(tall ogsaa fra 2004), og mange sosialklienter og trygdede stemmer FrP.

Share this post


Link to post
Men det viser i hvert fall at partiets lavstatusprofil ikke utelukkende skyldes medias svartmaling

Hva mener du med "lavstatusprofil"? At folk ser ned på andre fordi de har visse yrker f.eks.? Burde ikke disse "lavstatusmenneskene" ha stemmerett, kanskje?

 

Medias svartmaling går ut på at Frp er et slemt parti som bare gjør slemme ting. At Frp-velgere er så dumme virker som en ganske ny vri som har kommet etter hvert som folk har begynt å flokke til partiet, for å finne en ny vinkel på svertingen så de kan skremme folk med "du vil ikke stemme på Frp, for det er bare <putt inn stereotyper her> som stemmer på dem! Du vil vel ikke assosieres med slike folk?"...

 

mange sosialklienter og trygdede stemmer FrP.

Hvilket vel sparker beina bort under en del av sosialistenes argumenter...

Edited by howzer

Share this post


Link to post
Men det viser i hvert fall at partiets lavstatusprofil ikke utelukkende skyldes medias svartmaling

Hva mener du med "lavstatusprofil"? At folk ser ned på andre fordi de har visse yrker f.eks.? Burde ikke disse "lavstatusmenneskene" ha stemmerett, kanskje?

 

Medias svartmaling går ut på at Frp er et slemt parti som bare gjør slemme ting. At Frp-velgere er så dumme virker som en ganske ny vri som har kommet etter hvert som folk har begynt å flokke til partiet, for å finne en ny vinkel på svertingen så de kan skremme folk med "du vil ikke stemme på Frp, for det er bare <putt inn stereotyper her> som stemmer på dem! Du vil vel ikke assosieres med slike folk?"...

 

mange sosialklienter og trygdede stemmer FrP.

Hvilket vel sparker beina bort under en del av sosialistenes argumenter...

5336524[/snapback]

 

Jeg har ikke sagt at det betyr noe at mange uten utdannelse stemmer FrP, og i hvert fall ikke at de ikke burde ha stemmerett.

Share this post


Link to post

T.L: Du snakket om "lavstatusprofil".

 

Barn og psykisk forstyrrede mennesker er lavstatus mennesker som ikke har stemmerett.

Barn har også lav utdanning slik som den vanlig frp velger.

Derimot har man livserfaring jo eldre man blir, og der er vel en god del eldre som stemmer Frp.

 

Noe som forøvrig er morsomt å merke seg er at mange av de som bygger sin egen formue og blir ledere er folk som droppet ut av skolen og gikk rett ut i jobb. I tredje sesong av The Apprentice var det f.eks. delt opp i to grupper: De med høyere utdannelse, og de uten. Gruppen uten høyere utdannelse hadde en samlet verdi som var over tre ganger så stor som den andre gruppen, eller noe slikt.

 

Men det jeg lurer litt på nå, siden magicus begynner å dele inn i undermennesker og overmennesker, er om han har kommet til at ikke alle mennesker har like stor verdi. Er dette tilfelle?

Share this post


Link to post

Noen punkter jeg vil fremme mitt syn på i forbindelse med denne diskusjonen:

 

De som hevder at det er få høyt utdannede som stemmer FrP, kommer i mine øyne med statistikk som kanskje er sann, men den sier lite.

Det er flere interessante punkter her: Hva slags utdanning har de "høyere utdannede" som stemmer på det enkelte parti?

Av hvilken grunn stemmer forskjellige grupper "høyere utdannede" på det enkelte parti? Redde sin egen bak og formue, politisk overbevisning, etc. etc.

 

Til spørsmålet om mennesker har ulik verdi, så vil oppfordre til å lage en egen tråd, men mitt svar foreløpig er at dette er umålbart, samt at det kan defineres på forskjellige "skalaer".

Eks: jeg er arbeidsfør og vil derfor gange samfunnet mer enn kurt-kåre-jonny med ingen armer og ett bein, samt 70 IQ; er jeg derfor mer verdt?

Hva vil mammen til kurt-kåre-jonny si om saken, og hva vil familien min si om saken?

Er ikke familiemedlemmer/venner e.l. mer verdt for det enkelte menneske enn tilfeldige mennesker på gata, eller fra et annet kontinent?

Share this post


Link to post

Jeg finner det veldig provoserende at FrP velgere alltid skal plasseres i bås (en negativ sådan) Jeg føler på ingen måte at FrP er rasistisk, diskriminerende eller annet. At jeg ikke selv stemmer FrP har rett og slett med at jeg finner andre partier mer tiltalende og ikke at jeg på et eller annet vis er smartere enn de som stemmer det.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...