Gå til innhold

Forstår ikke Akademiker/UNIO streiken


Gjest 98674...883

Anbefalte innlegg

Gjest 98674...883

Denne streiken i staten. Det sies at Akademikerne ikke vil ha sentrale lønnstillegg til sine medlemmer, bare lokale, fordi det gir "high performancer" bedre mulighet til å få konkurransedyktig lønn ifht privat næringsliv.

Det jeg ikke forstår er hvordan dette henger sammen. Potten blir jo ikke større for Akademikerne. Så det betyr jo bare at stjerneadvokaten i finansdep vil få høyere lønnsvekst enn Late Kari med master i sosiologi i Nav. Det vil jo føre til at late Kari flytter til LO hvis hun konstant blir nedprioritert i lokale forhandlinger og ikke er garantert en krone i sentrale oppgjør gjennom Akademikerne.

Modellen Akademikerne vil ha er jo et nullsumsspill der de beste akademikerne tar mer fra de verste akademikerne. Det vil jo ikke være et netto gode for medlemmene til akademikerne, det er bare et nullsumsspill.

Og hvorfor godtar de ikke at 25% av potten går til sentrale tillegg? Hvis lønnsveksten er 4% og 25% av det går til sentrale tillegg til alle betyr det at alle er garantert 1% lønnsøkning. Det er jo en kraftig reallønnsnedgang og det er vel ingen som bare får 1% lønnsvekst uansett? Så hva er så forferdelig med at folk er garantert 1-1,5% lønnsvekst som uansett er et tap når inflasjonen er over 3%?

Somebody make it make sense for mediene klarer det ikke. Og det må jo åpenbart være en logikk bak her som jeg ikke forstår.

 

Anonymous poster hash: 98674...883

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det er fordi LO/YS ser på akademikerne som en melkeku og krever lønnstillegg som kronetillegg, og det taper alle akademikere på til fordel for medlemmene i LO/YS. Det er den egentlige grunnen til at LO/YS gjerne vil ha felles avtale. 

Det er hovedgrunnen til at akademikeryrker som lærere og sykepleiere stort sett alltid taper enhver lønnskamp. De øvrige akademikerne vil selvsagt ikke havne i den samme elendigheten der utdanning ikke lønner seg. 

 • Liker 5
Lenke til kommentar

Unio og Akademikerne inngikk en tariffavtale med staten for bare to år siden. Nå vil staten bryte den avtalen og tvinge deres medlemmer over på en annen tariffavtale, den samme som LO og YS har.

Edit: Nå vil staten i stedet for å videreføre dette, tvinge dem over på en annen tariffavtale, den samme som LO og YS har. 

Det er direkte feil å si at potten ikke blir større for Akademikerne. For det første vil den bli omfordelt ut av organisasjonene, ikke internt i dem. 

Fordi LO og YS har fokus på lavlønnstillegg og kronetillegg, betyr det at avtalen best ganger de med lav inntekt og utdanning. En slik samling av organisasjonene betyr dermed at de høyt utdannede relativt sett får mindre av potten. De med lav inntekt og utdanning er i LO, ikke Unio eller Akademikerne. Dermed blir deler av potten flyttet over fra Unio til LO.

For det andre mister Unio og Akademikerne forhandlingsmakt, siden LO er mye større. Det betyr igjen at LO vil styre utviklingen for Unio og Akademikerne. Og de har motstridende interesser. LO jobber ikke for de høyt utdannede. Det er samme grunnen til at IT-folk organiserer seg i NITO og Tekna i stedet for LO El og IT. Det betyr at år for år vil potten for Unio/Akademikerne bli stadig lengre unna det den ville ha vært om de fortsatt får forhandle selv.

Nå kan man spørre seg om hvorvidt det er rettferdig at lønnsgapet mellom høy utdannelse og lav utdannelse skal økes i stedet for å minkes, men motsatt kan man argumentere om det er rettferdig at de som ikke har tatt utdannelse skal få bedre lønnsutvikling enn de som har brukt tid og penger på å øke kompetansen sin for framtidige arbeidsgivere. Det vil alltid være interessekonflikter. 

Endret av tommyb
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Gjest 98674...883
5 minutes ago, Reg2000 said:

Det er fordi LO/YS ser på akademikerne som en melkeku og krever lønnstillegg som kronetillegg, og det taper alle akademikere på til fordel for medlemmene i LO/YS. Det er den egentlige grunnen til at LO/YS gjerne vil ha felles avtale. 

Det er hovedgrunnen til at akademikeryrker som lærere og sykepleiere stort sett alltid taper enhver lønnskamp. De øvrige akademikerne vil selvsagt ikke havne i den samme elendigheten der utdanning ikke lønner seg. 

Det de sa i media var 25% til sentrale tillegg og 75% til lokale forhandlinger og at grunnen til at akademikerne streiker er fordi de vil ha 0% i sentrale tillegg. Om det sentrale tillegget kommer som et kronebeløp eller prosentbeløp vil jo ikke gjøre at mer enn 25% forhandles sentralt uansett?

Anonymous poster hash: 98674...883

Lenke til kommentar

Hovedgrunnen til at Akademikerne streiker er at Staten bryter går bort fra den avtalen de inngikk for to år siden. Poengene deres rundt tilleggene er nok for å forklare forskjellen på avtalene, og hvordan det ikke gagner deres medlemmer. De streiker ikke for å endre på tilleggsprosenten kortsiktig, men for å få beholde egen avtale og forhandlingsmakt langsiktig

Endret av tommyb
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
5 minutes ago, Guest 98674...883 said:

Det de sa i media var 25% til sentrale tillegg og 75% til lokale forhandlinger og at grunnen til at akademikerne streiker er fordi de vil ha 0% i sentrale tillegg. Om det sentrale tillegget kommer som et kronebeløp eller prosentbeløp vil jo ikke gjøre at mer enn 25% forhandles sentralt uansett?

Anonymous poster hash: 98674...883

Staten vil ta fra akademikerne sin egen tariffavtale til fordel for en felles avtale med LO/YS som vil føre til felles lønnsforhandlinger der akademikerne vil miste dramatisk mye forhandlingsmakt til fordel for LO/YS i alle fremtidige lønnsforhandlinger. 

Når det sentrale tillegget kommer som et kronebeløp vil det vanligvis føre til reallønnsnedgang for alle akademikere til fordel for reallønnsvekst for LO/YS sine medlemmer. 

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Gjest 98674...883

At det er flere høyt utdannede i Akademikerne forstår jeg. Jeg forstår også at hvis de sentrale tilleggene blir veldig høye så blir det mindre igjen til å betale de høyest utdannede ansatte som har valgmuligheter og bedre lønnsmuligheter i det private.

Det jeg ikke forstår er hvorfor de for eksempel 20% dårligste arbeidstakerne med mastergrad skal gidde å være medlem i akademikerne når de beste arbeidstakerne i Akademikerne stikker av med lønnsøkningen deres. De vil jo tjene på at mest mulig forhandles sentralt.

Jeg ser dere snakker om at dette handler om fremtidige lønnsoppgjør. Men dette er jo et politisk spørsmål. Ved neste hovedoppgjør er sikkert H/Frp tilbake og deres politikk støtter jo high achievers og Akademikerne sin fagforeningspolitikk. Så da kommer det sikkert tilbake. Og 25% sentralt av potten betyr jo ingenting i realiteten nå.

 

Dette forstod jeg ikke: "Det er direkte feil å si at potten ikke blir større for Akademikerne. For det første vil den bli omfordelt ut av organisasjonene, ikke internt i dem. "

 

Akademikerne og Unio er større tilsammen enn LO: "For det andre mister Unio og Akademikerne forhandlingsmakt, siden LO er mye større."

Jeg skjønner det ikke. Skulle staten og LO for eksempel et annet år bli enige om 40.000kr i kronetillegg til alle og Akademikerne ikke liker det så kan jo akademikerne streike da også for å få andre betingelser for sine medlemmer? Hvordan konkret mister Akademikerne makt ved at tariffavtalen i år sier 25% sentralt lønnstillegg?

Anonymous poster hash: 98674...883

Lenke til kommentar
16 minutes ago, Guest 98674...883 said:

Det jeg ikke forstår er hvorfor de for eksempel 20% dårligste arbeidstakerne med mastergrad skal gidde å være medlem i akademikerne når de beste arbeidstakerne i Akademikerne stikker av med lønnsøkningen deres. De vil jo tjene på at mest mulig forhandles sentralt.

Fordi det aldri har fungert sånn så det er en ren stråmann. Akademikerne har gjort det mye bedre med egen tariffavtale sammenliknet med feks lærere som taper hvert eneste år i en felles tariffavtale med LO/YS. Akademikerne har allerede elendige forhold i det offentlige sammenliknet med i det private. De kan virkelig ikke gå med på noe som er enda dårligere.

 

Quote

Jeg ser dere snakker om at dette handler om fremtidige lønnsoppgjør. Men dette er jo et politisk spørsmål. Ved neste hovedoppgjør er sikkert H/Frp tilbake og deres politikk støtter jo high achievers og Akademikerne sin fagforeningspolitikk. Så da kommer det sikkert tilbake. Og 25% sentralt av potten betyr jo ingenting i realiteten nå.

Hvorfor skal de gi opp egen tariffavtale og håpe den kommer tilbake med et tilfelle av kengurupolitikk? Det ville vært helt meningsløst og et svik mot egne medlemmer. 

 

Quote

Jeg skjønner det ikke. Skulle staten og LO for eksempel et annet år bli enige om 40.000kr i kronetillegg til alle og Akademikerne ikke liker det så kan jo akademikerne streike da også for å få andre betingelser for sine medlemmer? Hvordan konkret mister Akademikerne makt ved at tariffavtalen i år sier 25% sentralt lønnstillegg?

Hvordan skal de klare å streike hvert eneste år når LO kommer med den samme gamle løgnen om at du "lever av penger og ikke prosenter"? Det gir overhodet ikke mening at akademikerne skal akseptere et slikt massivt tap som dette representerer.

Endret av Reg2000
 • Liker 4
Lenke til kommentar

Fair point, jeg skal oppdatere posten min. 

En tariff består av en hovedavtale revideres vanligvis hvert fjerde år, og overenskomster som revideres hvert andre år. Unio gikk inn i Akademikerne sin avtale for to år siden, og nå vil Staten tvinge dem over på en helt annen tariffavtale. 

Det trenger naturligvis ikke en fagforening å gå med på. 

Endret av tommyb
Lenke til kommentar
Gjest 98674...883 skrev (41 minutter siden):

Det de sa i media var 25% til sentrale tillegg og 75% til lokale forhandlinger og at grunnen til at akademikerne streiker er fordi de vil ha 0% i sentrale tillegg. Om det sentrale tillegget kommer som et kronebeløp eller prosentbeløp vil jo ikke gjøre at mer enn 25% forhandles sentralt uansett?

Anonymous poster hash: 98674...883

Det var et engangstilbud. Hvis UNIO og Akademikerne mister egen avtale blir kravet 100% sentralt til neste år

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gjest 98674...883
4 minutes ago, Reg2000 said:

Fordi det aldri har fungert sånn så det er en ren stråmann. Akademikerne har gjort det mye bedre med egen tariffavtale sammenliknet med feks lærere som taper hvert eneste år i en felles tariffavtale med LO/YS. Akademikerne har allerede elendige forhold i det offentlige sammenliknet med i det private. De kan virkelig ikke gå med på noe som er enda dårligere.

 

Hvorfor skal de gikk opp egen tariffavtale og håpe den kommer tilbake med et tilfelle av kengurupolitikk? Det ville vært helt meningsløst og et svik mot egne medlemmer. 

 

Hvordan skal de klare å streike hvert eneste år når LO kommer med den samme gamle løgnen om at du "lever av penger og ikke prosenter"? Det gir overhodet ikke mening at akademikerne skal akseptere et slikt massivt tap som dette representerer.

Hvorfor fungerer det ikke slik mener du? Er ikke det det dette handler om, at de mest attraktive arbeidstakerne skal få en mer konkurransedyktig lønn? Jeg prøver ikke å komme med noen stråmenn, jeg er ikke organisert selv, prøver bare å forstå. Hvis jeg ikke er blant de mest attraktive i akademikerne sin medlemsmasse hvordan tjener jeg på individuelle forhandlinger? Dette kommer ikke klart frem.

Du trekker frem at lærere har gjort det dårlig. De er jo organisert i Unio som har samme avtale som Akademikerne. Argumentet ditt gir ikke mening for meg.

1 minute ago, Tussi said:

Det var et engangstilbud. Hvis UNIO og Akademikerne mister egen avtale blir kravet 100% sentralt til neste år

Javel? Og da kan jo akademikerne streike da?

Jeg syns mange av argumentene her er litt følelsesladd/skyttergravsvar. Jeg vil bare oppriktig forstå logikken bak beslutningen til unio/akademikerne.

Anonymous poster hash: 98674...883

Lenke til kommentar
1 minute ago, Guest 98674...883 said:

Hvorfor fungerer det ikke slik mener du? Er ikke det det dette handler om, at de mest attraktive arbeidstakerne skal få en mer konkurransedyktig lønn?

Ikke for å være slem, men du kunne jo satt deg bittelitt inn i hvordan lønnsforhandlinger er om du skal fortsette med denne tråden. 

Quote

Du trekker frem at lærere har gjort det dårlig. De er jo organisert i Unio som har samme avtale som Akademikerne. Argumentet ditt gir ikke mening for meg.

Hvor de er organisert bestemmer ikke hvilken tariffavtale de tilhører. Lærerne er ansatt i kap 4 i kommunene mens akademikerne i staten har en annen avtale. Den avtalen har vært elendig for lærerne og andre akademikere i kap4. Det er derfor akademikerne forsøker å få lærerne over i samme typen avtale som de øvrige medlemmene sine.

 

Quote

Javel? Og da kan jo akademikerne streike da?

Nei ingen har streikekasse til å streike hvert år når LO forsøker seg på det samme som de alltid gjør. Og hvorfor skal man akseptere å kjempe mot den samme løgnen fra LO år etter år når man kan isteden kan argumentere på egne vegne?

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Fordi du hopper over noen forklaringer og angriper andre. Det får det ikke til å se ut som målet er å forstå, men å motargumentere. 

Merk at problemstillingen har tre eller fler motstridende interessegrupper og for eksempel jeg sier ikke noe om hva som er riktig og galt. Det stemmer ikke som du sa at potten vil omfordeles internt i fagforeningen, slik som du sa. Det lot du ikke deg affisere med. I stedet fortsetter du å argumentere som om det stemte. Videre er det forklart ganske tydelig at det handler om utviklingen på sikt, men det ønsker du heller ikke snakke om. 

Dette er ganske riktig en konflikt mellom lavt utdannede og lavtlønnende mot høyt utdannede med høyere lønn. Det vil alltid være slik at kronetillegg betyr mest for de med lav lønn og prosenttillegg betyr mest for de med høy lønn. Medlemmene i disse fagforeningene tilhører den siste gruppen. Medlemmene i LO tilhører i større grad det siste. Dermed har disse fagforeningene motstridende interesser. Det er helt greit å sympatisere mer med en av gruppene enn den andre. Men skal man forstå, må man skjønne at argumentene er gyldige. For begge sidene. 

Endret av tommyb
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest 98674...883
1 minute ago, Reg2000 said:

Ikke for å være slem, men du kunne jo satt deg bittelitt inn i hvordan lønnsforhandlinger er om du skal fortsette med denne tråden. 

Hvor de er organisert bestemmer ikke hvilken tariffavtale de tilhører. Lærerne er ansatt i kap 4 i kommunene mens akademikerne i staten har en annen avtale. Den avtalen har vært elendig for lærerne og andre akademikere i kap4. Det er derfor akademikerne forsøker å få lærerne over i samme typen avtale som de øvrige medlemmene sine.

 

Nei ingen har streikekasse til å streike hvert år når LO forsøker seg på det samme som de alltid gjør. Og hvorfor skal man akseptere å kjempe mot den samme løgnen fra LO år etter år når man kan isteden kan argumentere på egne vegne?

Jeg er ingen ekspert i lønnsforhandlinger. Det er litt derfor jeg spurte her inne på diskusjon.no

Er ikke det greit?

At Akademikerne ikke har streike kasse til å streike hvert år er vel et argument for at de burde streike neste gang og ikke i år hvis det blir 100% sentrale tillegg da slik du tror.

1 minute ago, tommyb said:

Fordi du hopper over noen forklaringer og angriper andre. Det får det ikke til å se ut som målet er å forstå, men å motargumentere. 

De argumentene jeg forstår og er enig i prøver jeg å ikke diskutere videre.

Det er det jeg ikke forstår jeg er interessert i å diskutere videre. Er ikke det vanlig?

Anonymous poster hash: 98674...883

Lenke til kommentar
Gjest 98674...883 skrev (16 minutter siden):

Hvorfor fungerer det ikke slik mener du? Er ikke det det dette handler om, at de mest attraktive arbeidstakerne skal få en mer konkurransedyktig lønn? Jeg prøver ikke å komme med noen stråmenn, jeg er ikke organisert selv, prøver bare å forstå. Hvis jeg ikke er blant de mest attraktive i akademikerne sin medlemsmasse hvordan tjener jeg på individuelle forhandlinger? Dette kommer ikke klart frem.

Du trekker frem at lærere har gjort det dårlig. De er jo organisert i Unio som har samme avtale som Akademikerne. Argumentet ditt gir ikke mening for meg.

Javel? Og da kan jo akademikerne streike da?

Jeg syns mange av argumentene her er litt følelsesladd/skyttergravsvar. Jeg vil bare oppriktig forstå logikken bak beslutningen til unio/akademikerne.

Anonymous poster hash: 98674...883

Lærerne i staten har gjort det bedre etter de fikk samme avtale som Akademikerne, da vil de selvsagt beholde den. Staten og LO ier nei. Derfor streier de, de vil ikke tilbake. Så enkelt.

Hvis de lavest lønte i Akademikerne er misfornøyd kan de gå over til LO, så enkelt

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Det er vanlig dersom man er i en debattklubb. Dersom man ønsker å bli tilført forståelse, er det vanlig å anerkjenne det når man ser et gyldig poeng eller ser en ny vinkling. 

Nok om det. 

Endret av tommyb
fiksa b0rka språk
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Guest 98674...883 said:

Jeg er ingen ekspert i lønnsforhandlinger. Det er litt derfor jeg spurte her inne på diskusjon.no

Er ikke det greit?

At Akademikerne ikke har streike kasse til å streike hvert år er vel et argument for at de burde streike neste gang og ikke i år hvis det blir 100% sentrale tillegg da slik du tror.

Du mener at de burde streike hvert år fremover fremfor å streike det ene året de kan unngå å få en avtale som fort kan føre til kontinuerlige streiker eller ønske om streik de neste 20+ årene? Det blir vanskelig å tro at du er noe annet enn ett troll eller en LO-fyr som skal vil ha fingrene i akademikernes lommebok. Det er vel derfor du har satt på anonyme innlegg. Jeg gidder ihvertfall ikke denne "diskusjonen" mer.

 

Endret av Reg2000
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
×
×
 • Opprett ny...