Jump to content
Ellen Viseth

Fyrer for kråka mens kjølebehovet øker: Slik kan man bruke fjernvarme til kjøling [Ekstra]

Recommended Posts

De aller fleste bygg utføres etter minimumskrav i lover og forskrifter. Så vidt jeg vet finnes det ikke noe lov eller forskrift som krever kjøleanlegg.

Det er heller ikke noe definitivt krav om fjernvarme, men fremstilles ofte som det er det av aktørene som tjener penger på det. Det finnes derimot et krav om redundant oppvarming, der fjernvarme ansees som redundant selv om det ikke er det. Bygg med fjernvarme blir fort kalde uten strøm siden sirkulasjonspumper krever strøm. Det er ikke krav om UPS på sirkulasjonspumpene. I bygg med fjernvarme dimensjoneres ikke el-anlegget til oppvarming. Hvis fjernvarmen faller ut, noe det av og til gjør pga lekkasjer, driftsproblemer i sentralen, vedlikehold etc, så kan ikke el-anlegget i bygget fungere som backup.

Fjernvarme fyres enten med karbonholdige drivstoff og gir dermed CO2-utslipp (som noen forsøker å grønnvaske seg bort fra), eller det fyres med simple elkjeler uten varmepumpeteknologi. Disse sluker jo som kjent mye strøm pr kWh varme, der noe av energien forsvinner i pumpeanlegg og varmetap. Virkningsgraden er under 100%. I stedet for å distribuere tilnærmet utslippsfri vannkraft-energi med kabler til byggene og få 3-400% virkningsgrad + kjøling som bonus med på kjøpet.

Samtidig reduserer og avvikler Enova støtteordninger til blant annet varmepumper for vanlige husholdninger og innfører støtteordninger myntet på store bygg-entreprenører.

Det er noe alvorlig galt med lover, forskrifter og hvordan dette henger sammen. :mad:

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (9 timer siden):

De aller fleste bygg utføres etter minimumskrav i lover og forskrifter. Så vidt jeg vet finnes det ikke noe lov eller forskrift som krever kjøleanlegg.

Det er heller ikke noe definitivt krav om fjernvarme, men fremstilles ofte som det er det av aktørene som tjener penger på det. Det finnes derimot et krav om redundant oppvarming, der fjernvarme ansees som redundant selv om det ikke er det. Bygg med fjernvarme blir fort kalde uten strøm siden sirkulasjonspumper krever strøm. Det er ikke krav om UPS på sirkulasjonspumpene. I bygg med fjernvarme dimensjoneres ikke el-anlegget til oppvarming. Hvis fjernvarmen faller ut, noe det av og til gjør pga lekkasjer, driftsproblemer i sentralen, vedlikehold etc, så kan ikke el-anlegget i bygget fungere som backup.

Fjernvarme fyres enten med karbonholdige drivstoff og gir dermed CO2-utslipp (som noen forsøker å grønnvaske seg bort fra), eller det fyres med simple elkjeler uten varmepumpeteknologi. Disse sluker jo som kjent mye strøm pr kWh varme, der noe av energien forsvinner i pumpeanlegg og varmetap. Virkningsgraden er under 100%. I stedet for å distribuere tilnærmet utslippsfri vannkraft-energi med kabler til byggene og få 3-400% virkningsgrad + kjøling som bonus med på kjøpet.

Samtidig reduserer og avvikler Enova støtteordninger til blant annet varmepumper for vanlige husholdninger og innfører støtteordninger myntet på store bygg-entreprenører.

Det er noe alvorlig galt med lover, forskrifter og hvordan dette henger sammen. :mad:

Fjernvarmeanlegg er ofte brenning av metangass og søppel som ville gitt metangass, da det er en langt verre klimagass enn CO2. De er altså ikke "rene" i seg selv, men utnytter varmen som skapes ved å bli kvitt et langt større problem.

Kunne dette vært gjort på en langt bedre måte? Muligens. Men greit å ikke se seg helt blind på at CO2 er det som det oftest snakkes om. Men et stort problem med varmere klima, er jo utslipp av metangass som har vært sperret inne i permafrosten i bl.a. Sibir.

Ikke bare skaper det store utslipp av en ganske ille klimagass, men gassen er giftig og kan drepe både planter, dyreliv, fugler og mennesker om man puster denne. Men ofte så smeller det gjerne, og skaper fare lengre unna enn hullet som dannes, og med flammer kan det starte branner, som igjen kan antenne mindre utslipp i nærområdet.

Spørsmålet er om man på en relativt trygg måte kan gå inn og bore etter denne naturlig dannede gassen på en sikker måte, eller om dette er for farlig, og om det er et marked for de mengdene det er snakk om.

Burde jo true menneskeskapt produksjon som settes i gang for å få tak i slik gass, slik som endel hydrogenforkjempere mener vi bør lagre hydrogengassen for langt bedre lagring enn som komprimert hydrogengass under trykk, eller flytende hydrogengass som er svært fluktig og både dyrt og vanskelig å lagre.

Share this post


Link to post
Snowleopard skrev (1 time siden):

Fjernvarmeanlegg er ofte brenning av metangass og søppel som ville gitt metangass, da det er en langt verre klimagass enn CO2. De er altså ikke "rene" i seg selv, men utnytter varmen som skapes ved å bli kvitt et langt større problem.

Metangassen i fjernvarme stammer i all hovedsak fra fossile naturgasskilder.

Søppel trenger ikke fullstendig forbrenning, kun tørking og avgassing av flyktige gasser og brenning av disse. Da blir søpla til en miks av aske og kull som enten kan deponeres uten å slippe ut noen avgasser eller brukes som jordforbedringsmiddel, også det uten utslipp.

Metanet i permafrosten i Sibir er så vidt jeg vet ikke økonomisk utvinnbart.

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (På 22.7.2021 den 13.24):

De aller fleste bygg utføres etter minimumskrav i lover og forskrifter. Så vidt jeg vet finnes det ikke noe lov eller forskrift som krever kjøleanlegg.

Det er heller ikke noe definitivt krav om fjernvarme, men fremstilles ofte som det er det av aktørene som tjener penger på det. Det finnes derimot et krav om redundant oppvarming, der fjernvarme ansees som redundant selv om det ikke er det. Bygg med fjernvarme blir fort kalde uten strøm siden sirkulasjonspumper krever strøm. Det er ikke krav om UPS på sirkulasjonspumpene. I bygg med fjernvarme dimensjoneres ikke el-anlegget til oppvarming. Hvis fjernvarmen faller ut, noe det av og til gjør pga lekkasjer, driftsproblemer i sentralen, vedlikehold etc, så kan ikke el-anlegget i bygget fungere som backup.

Fjernvarme fyres enten med karbonholdige drivstoff og gir dermed CO2-utslipp (som noen forsøker å grønnvaske seg bort fra), eller det fyres med simple elkjeler uten varmepumpeteknologi. Disse sluker jo som kjent mye strøm pr kWh varme, der noe av energien forsvinner i pumpeanlegg og varmetap. Virkningsgraden er under 100%. I stedet for å distribuere tilnærmet utslippsfri vannkraft-energi med kabler til byggene og få 3-400% virkningsgrad + kjøling som bonus med på kjøpet.

Samtidig reduserer og avvikler Enova støtteordninger til blant annet varmepumper for vanlige husholdninger og innfører støtteordninger myntet på store bygg-entreprenører.

Det er noe alvorlig galt med lover, forskrifter og hvordan dette henger sammen. :mad:

Nå er det jo viktig å skille mellom de forskjellige stedene, i Kristiansand sentrum får de fjernvarme fra kjølevannet til smelteverk og søppelforbrenningsanlegget. Søppelforbrenningsanlegget produserer strøm, og restvarmen går i fjernvarmeanlegget. I motsatt ende av skalaen har man i Stavanger fjervarmeanlegg som er nesten 100% fyrt med fossil gass.

En fordel er at man unngår høye belastninger på strømnettet i vinteren da økt varmebehov tas med fjernvarmen.

En ulempe er kostnader med å bygge ut fjernvarmenettet, spesielt graving, derfor brukes det ofte bare på næringsbygg og leilighetsbygg over en viss størrelse.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Enig i at det er viktig å skille mellom de forskjellige stedene. Derfor bør klimautslipp avgiftsbelegges der utslippet skjer, ikke lengre ut i næringskjeden.

Uenig i det med høye belastninger om vinteren. Da må også fjernvarmesentralen fyre ekstra og det gjøres som regel med vanlige elkjeler og ikke varmepumper som ute hos forbrukerne. De bruker elkjeler fordi det de bare brukes noen dager i året og da er det billigere å betale for mye strøm enn å kjøpe dyre varmepumper. Hjemme hos folk så bruker man varmepumper hele året for å redusere energibruken, inkludert de kaldeste dagene. Moderne luft/luft varmepumper har gjerne en COP på 2 ved ca  -25 °C. På de aller kaldeste dagene på de kaldeste stedene i Norge så fyrer man gjerne med ved også når det er skikkelig kaldt.

Enig i det med gravekostnader. Grunnen til at det brukes hovedsaklig i større bygg er press fra fjernvarmebransjen selv, ikke at det er påkrevd, eller særlig logisk eller kostnadseffektivt.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...