Jump to content
Sign in to follow this  
erius

Forsikringsselskap skadet boligblokk, nekter å erstatte

Recommended Posts

Hei! Mine foreldre har en litt kinkig situasjon ang. et nyoppført leilighetskompleks (<2 år).

Bakgrunn: Sluken gikk tett under terrassen utenfor en leilighet. Ettersom det ikke var noe annet sted for vannet å gå, og terrassegulvet er i samme høyde som gulvet inne, trengte vannet inn under terrassedøren til leiligheten, og ned til leiligheten under.

Første utredning: I forbindelse med utredning av mulig regress ønsket sameiets forsikringsselskapet (blokken har felles boligforsikring, men privat innboforsikring) å rive opp et beslag under døren på terrassen for å se på konstruksjonen. Sameiet samtykket til dette. De leide inn underleverandør A som selv leide inn underleverandør B. Underleverandør B noterte:

  • Betonggulv er i samme høyde inne og ute
  • Det er ikke fall i betonggulv (dette førte til at vannet ikke ble ledet til sluk #2)
  • Terrassedøren er plassert direkte på membranen (sikaband), og skjermer derfor ikke for vann

Skaden: I forbindelse med utredningen satt underleverandør B hull på membranen flere steder. De (B) noterte at det ikke var mulig å fjerne beslaget uten å skade den. Underleverandør A sier at B anbefaler innglassing av terrassen som den "rimeligste og beste" løsningen, da det ellers kreves mer omfattende membranskifte som vil medføre "betydelige kostnader" ettersom dør/vinduer tas ut. Leilighetseieren ønsker (forståelig nok) en helgod løsning som gir et tett bygg.

Dagens situasjon: Saken er den at ingen ønsker å ta ansvar for denne skaden. Underleverandør A er hovedkontakten for leilighetseieren, og de henviser til byggselskapet da de (slik jeg forstår det) mener at de ikke er ansvarlige da det var dumt bygget. Sameiet samtykket også til denne utredningen. Underleverandør A tar derfor ikke på seg noe ansvar for skaden.

Mitt spørsmål: Det er nå tvil i sameiet om dette kommer til å være en skade sameiet selv må dekke, i og med at det ble samtykket til utredningen. Verken forsikringsselskapet, underleverandør A, underleverandør B eller byggselskapet ønsker å ta på seg kostnadene. Jeg mener dette definitivt må falle på noen, men aner ikke hvem som har skyld her. Hvor skal man begynne?

  • Like 1

Share this post


Link to post

Overfor leilighetseieren er det sameiet som er ansvarlig, ettersom membran i bygningsmasse er fellesskapets ansvar, jf. eierseksjonsloven § 33. 

Overfor sameiet (som regnes som forbruker etter forbrukerlovgivningen) er leverandør A ansvarlig for å utføre tjenesten fagmessig, og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg, jf. håndverkertjenesteloven § 5. Samtykke til utredning er ikke samtykke til skade på bygget. Hvis man ikke skaffet et eksplisitt samtykke til å skade bygningsmassen permanent for å gjennomføre utredningen kan dette føre til at tjenesten anses mangelfullt utført, og kan utløse erstatningsansvar for håndverkeren, dvs. leverandør A. 

Overfor sameiet er utbygger ansvarlig for å gjennomføre utbyggingen i tråd med byggtekniske forskrifter mv. Gjøres ikke dette er det en mangel som kan reklameres på overfor utbygger. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
10 hours ago, krikkert said:

(...)

Tusen takk for svar, Krikkert. Du er virkelig enestående!

Ett lite oppfølgingsspørsmål: Hvorfor er det leverandør A som er ansvarlig her? Hvorfor ikke forsikringsselskapet, som kontrakterte leverandør A, eller leverandør B som utførte arbeidet? I mine øyne er leverandør A bare en mellommann mellom disse partene.

Share this post


Link to post
Annonse

Underleverandør B er ansvarlig som utførende håndverker etter samme prinsipper som beskrevet for leverandør A over. Leverandør A er ansvarlig for sine underleverandørers feil. 

Forsikringsselskapet har ikke noen avtale med sameiet som omfattes av håndverkertjenesteloven. Hypotetisk sett, avhengig av dialogen, kan forsikringsselskapet være ansvarlig hvis de har påtatt seg ansvar for å gjennomføre undersøkelser i motsetning til å påta seg ansvar for å betale for undersøkelsene. Sistnevnte er det normale, og det å påta seg et betalingsansvar fører ikke til at man blir ansvarlig for tjenestens utførelse. 

  • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...