Jump to content
Redaksjonen.

US Marines ruller ut militærutstyr fra de norske fjellhallene

Recommended Posts

Hvorfor i alle dager er det lov å detaljbeskrive hva som er lagret og hvor det er lagret???

hvorfor ikke oppgi nøyaktige koordinater slik at russerne kan innstille sine mål uten å måtte sjekke på kartet først?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Xantippe skrev (6 minutter siden):

Hvorfor i alle dager er det lov å detaljbeskrive hva som er lagret og hvor det er lagret???

hvorfor ikke oppgi nøyaktige koordinater slik at russerne kan innstille sine mål uten å måtte sjekke på kartet først?

 

De tenker vel at å avskrekke krig er viktigere enn et par ess i ermene. Og hva vet du egentlig om det de viser stemmer eller ei?

  • Like 4

Share this post


Link to post

Det er litt merkelig.

Men, man har sikkert vurdert den type tiltak. (Vil jeg anta )

For, man kunne kjørt kontrollert atmosfære inne i hver enkel hall.

Da måtte man hatt avfukter på luft inn.

Og en måtte hatt mulighet til å kjøre oxygen nivået ned til kanskje under 5%.   (Resten Nitrogen ).

OG, med luft fuktighet under 10%.

Dette ville jo fungert som en grei tyveri sikring også.   Alle som hadde tatt turen inn, ville jo segnet om etter ikke for mange meter uten oxygen-maske.

Skulle en ha behov for å gå inn, ja da hadde man hatt behov for egen oxygen tilførsel.  Slike små hendige løsninger finnes det i dag.

De fantes kanskje ikke i 1990.

Og, skulle en ha behov for å få ut mye av utstyret raskt, ja da kunne en hatt oxygen tanker liggende, slik at oxygen nivået raskt kunne blitt hevet til +18%.

Dette ville gitt redusert utfordringer med rust, og fukt i hallene. (Er dyre løsninger som finnes )

En kunne også sørget for å få ABC-løsning på lufta, (har en vel antar jeg ).

Dette ville nok kostet mindre, enn hva det koster å fikse 1 håndfull av slike kjøretøy med omfattende rust skader.

Så, kanskje man burde lagt 1 ny hall (-er).  Som en kunne bygd ferdig med slik løsning like ved 1 av de hallene man har.

Så kunne en oppgradert 1 og 1 fjell hall i etterkant.  En kunne jo også oppgradert "sikkerheten" på mange vis, teknologien har jo utviklet seg en smule siden 1980-tallet.

Det kan ha skapt behov for "nye" fjell haller.  Gitt at de faktisk skal kunne fungere som tiltenkt ved en gitt situasjon.

Så, i et slikt lys, så er det mye mulig, så absolutt behov for nye fjell haller.  som ligger dypere i et fjell, som har skjulte inn/ut-ganger, og mye mer.

  Dette vil kanskje ta en 15-20 år, men alternativet ?

Om ikke annet, så kunne en tatt erfaringer fra slikt arbeid, og brukt det videre om en skal bygge nye korn-lager i fjell.  Et eller flere steder her i landet, en eller annen gang i fremtiden.  (Vi bør få oss nye korn lager )

OG en vil kanskje klare å ta vare på verdifull kompetanse, når det gjelder å lage slike fjell haller.  

Budsjett ?

Ja, si det, kanskje burde man hatt 1 eget budsjett for beredskaps løsninger.  Som ikke ligger under Forsvarsbudsjettet.

Siden man kan snakke om både sivile og militære beredskaps løsninger her.

PS: Løsninger som nevnes, er brukt noen få steder.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Xantippe skrev (22 minutter siden):

Hvorfor i alle dager er det lov å detaljbeskrive hva som er lagret og hvor det er lagret???

hvorfor ikke oppgi nøyaktige koordinater slik at russerne kan innstille sine mål uten å måtte sjekke på kartet først?

Russerne, har avtaler med oss (NATO ).

Slik at de har nok inspisert disse anleggene flere ganger.

Dette var en del av INF-avtalen, som nå ikke eksisterer lenger.

Så, da kan en lure på om det er slutt med inspeksjoner også.

Men,

du har et poeng.  For det er da mange andre nasjoner rundt om i verden.

Som enten har, eller vil få en mulighet de neste 15-20 årene til å nå en slik lokasjon med egne missiler.

Det er vel også slik, at det er noe som heter "terrorister".  Eller sivile som en gjerne sier.

Slike grupper, eller enkelt personer, kan jo også ha en interesse av å finne på noe "tull".

-

Av det jeg kan huske, så var det vel ikke lov å offentliggjøre slik informasjon som dette.

(Men, det er mange år siden i dag )

  • Like 1

Share this post


Link to post
WTEKNIKK2 skrev (4 timer siden):

For, man kunne kjørt kontrollert atmosfære inne i hver enkel hall.

Da måtte man hatt avfukter på luft inn.

Og en måtte hatt mulighet til å kjøre oxygen nivået ned til kanskje under 5%.   (Resten Nitrogen ).

OG, med luft fuktighet under 10%.

Dette ville jo fungert som en grei tyveri sikring også.   Alle som hadde tatt turen inn, ville jo segnet om etter ikke for mange meter uten oxygen-maske.

Skulle en ha behov for å gå inn, ja da hadde man hatt behov for egen oxygen tilførsel.  Slike små hendige løsninger finnes det i dag.

De fantes kanskje ikke i 1990.

Og, skulle en ha behov for å få ut mye av utstyret raskt, ja da kunne en hatt oxygen tanker liggende, slik at oxygen nivået raskt kunne blitt hevet til +18%.

Dette ville gitt redusert utfordringer med rust, og fukt i hallene. (Er dyre løsninger som finnes )

En kunne også sørget for å få ABC-løsning på lufta, (har en vel antar jeg ).

Dette ville nok kostet mindre, enn hva det koster å fikse 1 håndfull av slike kjøretøy med omfattende rust skader.

Å holde luftfuktigheten så lav i (det jeg antar er) råsprengte fjellhaller høres ut som en heftig oppgave - ender vel da med å tørke ut hele fjellvolumet hallen ligger i før man er i mål. Gjetter på at å fikse/bytte ut flere håndfuller med slike kjøretøy ender opp som det billigste alternativet.

Share this post


Link to post

Det skulle ikke forundrer meg om alle vet alt om alle i dag. Krigen i dag ligger på det diplomatiske og psykologiske nivået. Viljen til å holde fredsforhandlinger oppe, og evnen til å overbevise andre land om at det lønner seg mer med tanke på handel å holde freden enn å gå til krig. Og dette er viktig. Målet bør vel være å samle verden under ett flagg før en ny krig bryter ut, og før et større land begynner å gå tom for naturressurser før diplomatiet har kommet langt nok.

De to kriteriene; Handel og diplomati, det er vel der alt ligger i dag. Blir det verdenskrig, så er mye ned til tilfeldigheter, tenker jeg, siden alle stort sett alleréde har investert veldig mye i militærutstyr.

Det skulle vært virkelig interessant å fått med seg hvordan fredsforhandlere jobber.

Edited by Taurean

Share this post


Link to post
36 minutes ago, Taurean said:

Viljen til å holde fredsforhandlinger oppe, og evnen til å overbevise andre land om at det lønner seg mer med tanke på handel å holde freden enn å gå til krig. Og dette er viktig. Målet bør vel være å samle verden under ett flagg før en ny krig bryter ut, og før et større land begynner å gå tom for naturressurser før diplomatiet har kommet langt nok.

Det er jo ikke en gang mulig og holde et kontinent under ett flagg  ?

Share this post


Link to post
Frank Drebin skrev (1 time siden):

Å holde luftfuktigheten så lav i (det jeg antar er) råsprengte fjellhaller høres ut som en heftig oppgave - ender vel da med å tørke ut hele fjellvolumet hallen ligger i før man er i mål. Gjetter på at å fikse/bytte ut flere håndfuller med slike kjøretøy ender opp som det billigste alternativet.

Ja,

jeg antok, at man hadde støpt over selve "rå fjellet".

Men, det har man kanskje ikke gjort.

Andre haller, som skal tåle litt, så har en valgt å støpe.

Gjør en det, så kan man ha en membran, som gjør det mulig å tørke ut lufta.

Er det snakk om rå fjell, ja da er det vel neppe noe alternativ.

Det jeg hadde i tankene, var et sted der en hadde støpt et dekke.  

Så, da ligger ikke fjellet bart.

Men, noen slike kjøretøy, slik som enkelte panser vogner på bildet.  Ja, de koster altså omtrent 9 millioner us dollar pr. stk.

Hvis alternativet til å bytte ut 5-6 slike, er å sikre hallen noe mer.

Ja, 6x 9 millioner us dollar blir nå fort litt penger.

(selv om de fleste kjøre tøy sikkert koster langt mindre ).

Share this post


Link to post
Frank Drebin skrev (2 timer siden):

Å holde luftfuktigheten så lav i (det jeg antar er) råsprengte fjellhaller høres ut som en heftig oppgave - ender vel da med å tørke ut hele fjellvolumet hallen ligger i før man er i mål. Gjetter på at å fikse/bytte ut flere håndfuller med slike kjøretøy ender opp som det billigste alternativet.

 Det har du nok rett i.

Jeg tenkte vel på 1 annet sted, der en hadde støpt et dekke, så fjellet lå ikke bart i dagen.

Men, 1 slik panser vogn, som du ser på bildet.  Ja, skal du ha en ny, så må du ut med omtrent 9 millioner us dollar.

Så, 9x5, joda, du kan sikkert gjøre litt for en sånn sum.

Kanskje kunne en hatt 1 sone i en del av fjell hallen også.   

I USA, hvor mange samler på sjelden biler.  Som så langtids lagres.

Ja, så har de et "plast telt", som dekker bilen.   Den suges så luft ut, og så fylles det på med Nitrogen.

Plast duken er "potte tett", med tanke på oxygen og vann damp.

Dermed kan en langtidslagre biler, uten å tenke på rust og slikt.

Så, det finnes nok kost effektive løsninger, om en vil lete litt rundt og se på hva som finnes.

Men, hva som er 1 akseptabelt og praktisk god løsning.  Nei si det, da må en vel kjenne litt til behovet.  Det er vel kanskje ikke helt offentlig.

Share this post


Link to post
TeslaS skrev (1 time siden):

Ikke så nøye, vi har nok atomvåpen også dersom ting skulle bryte ut ;)

Hvis vi skal anta,

at forhandlingene fra møtene man hadde på island i 1985 ble fulgt opp.  Ja, INF-avtalen og alt det der.

Vel,

da har man jo både trukket inn og redusert antall A-våpen rimelig mye siden den gangen.

Så, da er det neppe så sikkert at det ligger å slenger noen A-våpen her og der i vår del av verden skal du se.

(Ja, rent bortsett fra de Russerne har like over grensa da ).

NATO har vel noen få steder i Europa hvor den slags ligger lagret.

Frankrike gikk jo nylig ut, og tilbydde mindre land i Europa.  Som ikke hadde A-våpen, at de kunne gjøre en avtale med Frankrike.

Så ville de stå under Atom paraplyen deres.

Så, skal en ta det som ble sagt på alvor.  Ja, da må jo det nesten bety, at en rekke land i Europa IKKE har noen atomvåpen pr. i dag.

Er jo bra.

Da vet man at avtalene ble fulgt opp i sin tid, men ikke så bra heller.  For, da er det jo noen som står rimelig uten noe Forsvar i dag.

England har, Frankrike har, noen få NATO land i Europa har, alle andre har da mye mulig ikke.

I Norge, har en vel ikke snakket så mye om slikt, etter at mobiliserings forsvaret og invasjons forsvaret ble lagt ned.

(Var jo ikke behov, tenkte man vel ).

Så, er vi blant de små landene Frankrike tenkte på tror du ?  (Ja, de som står der uten noe A-våpen, eller under noen A-våpen paraply)

-

Dette ble nok diskutert litt på NATO møtet i fjor, vil jeg tro.  Da valgte NATO å ikke sette ut A-våpen.

Lurer litt på hvor lenge de vil vente med slikt.

Share this post


Link to post
On 2/26/2020 at 12:56 PM, Sampson said:

 

De tenker vel at å avskrekke krig er viktigere enn et par ess i ermene. Og hva vet du egentlig om det de viser stemmer eller ei?

Jeg ser på bildet og leser artikkelen.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...