Jump to content
Sign in to follow this  
Cowboystrekk

Ulike energikilder - fordeler og ulemper

Recommended Posts

I disse tider hvor verdens energibehov øker, ser vi en gradvis elektrifisering av bilparken, skipsfart etc. Jeg tenkte å starte en diskusjon rundt ulike energikilder, fordeler\ulemper, utviklingen framover osv. Jeg kan ikke all verden selv, men tenkte at andre med mer kunnskap enn meg kan bidra og at vi kan lage en samletråd. Dette er ikke ment som å være en diskusjon rundt global oppvarming, hvor mye mennesket bidrar etc, men rett og slett en diskusjon rundt energikildene vi har. Skriver ned navnene på eventuelle bidragsytere etter hvert. Tar ikke med eventuelle tap av effektivitet i strømnett, bare ren produksjon fra energikilden. Reel strøm du får vil ligge noen prosent under grunnet tap i nett, omformere etc. Deler de inn i fornybare og ikke fornybare kilder:

Fornybar energi:

Vannkraft:

Fordeler: Potensielt høy virkningsgrad (90%+). Supplerer godt med annen kraft da produksjonen kan reguleres opp eller ned kjapt ved behov. Ingen utslipp verken lokalt eller globalt annet enn ved konstruksjon\demontering.

Ulemper: Kan føre til store lokale inngrep i naturen og påvirke økosystemet siden vanntilførselen endres. Sårbar energiforsyning ved lange perioder med mindre nedbør enn normalt. Ulemper i perioder slik prisstrukturen er hvor man selger den dyrt til andre land og har for lite til eget land i perioder som medfører høye strømpriser. Avhengig av jevn nedbør over tid. 

Vindkraft:

Fordeler: Billig kraftproduksjon når det blåser. Kan supplere bra med kraftkilder som kan reguleres hurtig etter behov som vannkraft og gasskraft. Ingen utslipp lokalt eller globalt annet enn ved konstruksjon\resirkulering.

Ulemper: Variabel lønnsomhet pga høy kostnad å sette opp, spesielt havvind koster mye å bygge, men gir mer stabil energiforsyning enn landbaserte møller. Ustabil kraft mange steder grunnet varierende vindforhold. Virkningsgrad rundt 40-45%. Inngrep i naturområder og mulig negativ påvirkning av dyreliv på land og til sjøs pga lyd/mekanusk konstruksjon. Vindmøller kunne potensielt laget mer strøm med flere blader og utnytta areal bedre, men benyttes ikke pr nå. 

Solkraft:

Fordeler: Prismessig en av de rimeligste energikildene, i en del land den klart billigste energikilden over tid. Lang levetid (typisk 20-30år). Kan settes opp på hustak, i ørkenområder og utnytte areal uten annen nytteverdi. Gir mest strøm når behovet er størst såfremt man ikke bor langt mot nord eller sør. Kan kombineres ved vannrensing ved å varme opp vann i anleggene, benyttes allerede en del i Afrika, mye potensiale i spesielt Afrika og deler av Asia med forurenset drikkevann. Kan supplere bra med kraftkilder som kan reguleres hurtig etter behov som vannkraft og gasskraft.

Ulemper: Lav virkningsgrad (opptil 20%). En del utslipp lokalt og globalt ved produksjon. Ulemper langt nord og sør i verden vinterstid da strømbehovet er størst og produksjonen minst pga få timer dagslys. Ulemper der det snør mye da paneler dekkes helt eller delvis til.

Bioenergi:

Kan lite om dette, kom gjerne med innspill :)

 

Ikke-fornybar energi:

Kullkraft:

Fordeler: Billig mange steder i verden, kun solenergi er på nivå prismessig. Lett, relativt lett å transportere. Gir jevn kraftforsyning og kan supplere bra med kraftkilder som kan reguleres hurtig etter behov som vannkraft og gasskraft. Kan ha høy virkningsgrad (60%+) hvis man bruker spillvarmen til oppvarming av hus, basseng etc.

Ulemper: Klart mest forurensende lokalt og globalt av våre mest brukte kraftkilder. Størst helsmessig påvirkning av energikildene med betydelige utslipp av svevestøv, svovelforbindelser etc. Lav virkningsgrad (ca 40%) uten spillvarmeanlegg. Tar lang tid å regulere energiproduksjon opp\ned. Dyrt å bygge. Ofte lang distribusjonsvei.

Gasskraft:

Fordeler: Relativt billig. Høy virkningsgrad som kombinasjonskraftverk (opptil 60%). Supplerer godt med annen kraft da produksjonen kan reguleres opp eller ned kjapt ved behov. Lavere lokale og globale utslipp enn olje og kull. Dyrt å bygge. Ofte lang distribusjonsvei.

Ulemper: Dyrere enn kull. Lav virkningsgrad hvis det ikke bygges som kombikraftverk (opptil 40%). 

Kjernekraft:

Fordeler: Ingen utslipp ved produksjon globalt eller lokalt. Jevn energiforsyning. Nyere typer reaktorer under utvikling, f.eks thoriumbaserte vil redusere ulempene. Relativt rimelig kraft der man har storskalaproduksjon som i Frankrike. Nyere typer kraftverk er mye sikrere enn flere an de eldre typene.

Ulemper: Dyrt å bygge. Avfall som må lagres trygt i flere tusen år, men nyere typer kraftverk kan muligens utnytte mer av råstoffet og redusere problemet. Dyr kraft i mange land med småskalaproduksjon, dels pga at man bygger forskjellige typer kraftverk. Stort skadepotensiale ved f.eks terrorisme eller naturkatastrofer selv om de fleste andre energiforsyninger over tid har vist seg å føre til flere dødsfall, skade på natur etc.

 

Jeg vet det finnes mange andre typer kraftproduksjon, gjerne kom med bidrag eller korriger meg :) Har i hovedsak brukt wikipedia, artikler fra TU etc som kilder så sikkert en del av det jeg skrev som bør korrigeres.

Edited by Cowboystrekk

Share this post


Link to post

Rart denne tråden ikke har fått mer oppmerksomhet. 

En stor ulempe med vannkraft er at det er lite prisgunstig for forbrukeren. De kan velge å produsere strøm når de vil og dermed tappe samfunnet for milliarder. Som nå (2.apr.2020) er reservoarene smekkfulle og prisen så lav at de kan fort finne på å sende vannet utenom turbinene. Dette er det få andre energikilder som kan, så jeg håper vannkraft utkonkurreres over tid på norsk sokkel. Jeg vil påstå at strømmen der er ren og skitten på samme tid - miljøvennlig og forbrukerfientlig. 

Ja takk til massive vindmøller til havs. Men vindmøllene og er egentlig noe tull, sett ut ifra hva de egentlig kunne produsert av strøm. Normale vindmøller har "kun" 3 blad, og kunne produsert mye mer energi med flere. Men dette er kun ansett som en kostnadsbesparelse, ettersom en vindmølle med stor rotasjonshastighet vil ha mer slitasje. Men vi kunne egentlig ha greid oss med mye færre møller om de faktisk tok kostnaden. Og når de først står til havs kan de pipe ut svært høyfrekvente lydbølger som skremmer bort fugler. Men så flink teknologisk er vi ikke. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...