Jump to content
jmm@tu.no

Ny teknologi gir et vell av nye muligheter for nettselskapene. Det gjør fusjoner nødvendig

Recommended Posts

At kundene skal ha noen glede av eller innsparing på grunn av AMS-målere, er det så langt ingen som har klart å peke på. Mye av nettkostnadene er vel knyttet til utbygging og vedlikehold av lokalnettet. Vil anbefale alle å holde på sine lokale nettselskaper som har lokalkunnskap om det fysiske nettet og dets kunder og som har arbeidstagere som bor i kommunene. At et overadministrert fjernt nettselskap med masse innleide konsulenter og innleide underleverandører, skal gjøre en bedre og billigere jobb, tviler jeg sterkt på. Arbeid med nett er typisk fagarbeid og med teknologi som ikke har endret seg så mye over noen tiår.

 

 

Ellers så hadde det vært morsomt å vite hva drift av AMS koster, registrering av data, utvikling av stadig ny software etc. Jan M. Moberg vet kanskje noe om det? I det minste har vi kunder krav på å få vite det.

Share this post


Link to post

Nå posisjonerer aktørene seg for å virkelig melke kundene. Plutselig er det kundene sin feil at nettselskapet ikke har bygd ut kapasitet eller vedlikeholdt skikkelig. Løsningene for å unngå effekttoppene vil bli dyre, men kanskje også verdt det.

  • Like 1

Share this post


Link to post

At kundene skal ha noen glede av eller innsparing på grunn av AMS-målere, er det så langt ingen som har klart å peke på. Mye av nettkostnadene er vel knyttet til utbygging og vedlikehold av lokalnettet. Vil anbefale alle å holde på sine lokale nettselskaper som har lokalkunnskap om det fysiske nettet og dets kunder og som har arbeidstagere som bor i kommunene. At et overadministrert fjernt nettselskap med masse innleide konsulenter og innleide underleverandører, skal gjøre en bedre og billigere jobb, tviler jeg sterkt på. Arbeid med nett er typisk fagarbeid og med teknologi som ikke har endret seg så mye over noen tiår.

 

 

Ellers så hadde det vært morsomt å vite hva drift av AMS koster, registrering av data, utvikling av stadig ny software etc. Jan M. Moberg vet kanskje noe om det? I det minste har vi kunder krav på å få vite det.

 

Hei,

AMS-dilemmaet er reelt og en viktig debatt. Enn så lenge er det mitt syn at nettselskapene får fordeler, mens forbrukerne ikke får utnyttet teknologien. Forhåpentligvis vil dette endre seg om kort tid. Løsninger fra blant annet Tibber.no er et eksempel.

vh

Jan M M

Share this post


Link to post

Med NVE's utsagn om ams, forbrukernes økende effektbelastning, årsak til økning av strømpriser osv - er det vel ikke mange som tar de alvorlig lenger.

 

På tide vi får en pause med uttalelser derfra og heller får andre til å uttale seg om aktuelle ting om strøm og nett i Norge.

 

Er det agendaen? Kompetansen? I hvertfall tar de veldig mye feil - altfor mye feil for å bli tatt seriøst.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Nå posisjonerer aktørene seg for å virkelig melke kundene. Plutselig er det kundene sin feil at nettselskapet ikke har bygd ut kapasitet eller vedlikeholdt skikkelig. Løsningene for å unngå effekttoppene vil bli dyre, men kanskje også verdt det.

 

Holder med å ljuge serru!

 

NVE hevdet at nettet måtte forsterkes - på grunn av at du og jeg har skaffet så mange effektslukende nye apparater i det siste.

 

Merkelig nok viste Nelfos gransking at effektbelastningen per husholdning har sunket de siste årene.

 

Og slik holder de på - til og med utenlandskablene gjør strømmen vår billigere - selv om det nå er dyrere enn før ville strømprisene vært mye høyere uten kablene. Forteller NVE oss.

 

Vi trenger en sterk og uavhengig instans som uttaler seg og påvirker med oss forbrukere i fokus!!

Share this post


Link to post

 

At kundene skal ha noen glede av eller innsparing på grunn av AMS-målere, er det så langt ingen som har klart å peke på. Mye av nettkostnadene er vel knyttet til utbygging og vedlikehold av lokalnettet. Vil anbefale alle å holde på sine lokale nettselskaper som har lokalkunnskap om det fysiske nettet og dets kunder og som har arbeidstagere som bor i kommunene. At et overadministrert fjernt nettselskap med masse innleide konsulenter og innleide underleverandører, skal gjøre en bedre og billigere jobb, tviler jeg sterkt på. Arbeid med nett er typisk fagarbeid og med teknologi som ikke har endret seg så mye over noen tiår.

 

 

Ellers så hadde det vært morsomt å vite hva drift av AMS koster, registrering av data, utvikling av stadig ny software etc. Jan M. Moberg vet kanskje noe om det? I det minste har vi kunder krav på å få vite det.

 

Hei,

AMS-dilemmaet er reelt og en viktig debatt. Enn så lenge er det mitt syn at nettselskapene får fordeler, mens forbrukerne ikke får utnyttet teknologien. Forhåpentligvis vil dette endre seg om kort tid. Løsninger fra blant annet Tibber.no er et eksempel.

vh

Jan M M

Det virker som at Tibber baserer sine løsninger på 1) varierende strømpriser fra time til time (varierende priser over døgnet), 2) mulige nye effekttariffer. De varierende prisen over døgnet har jeg liten tro på (har sett på statistikken i flere år, minimale endringer over døgnet). Dessuten så er det utrolig enkelt å bare lade elbilen om natten og la varmvannsberederen bare stå på om natta (tips tidsur). Hva gjelder effekttariff så protesterer alle instanser som har litt innsikt mot slike tariffer. Effekttariffer er en løsning som var moderne på femtitallet da en ikke kunne gjøre det på noen annen måte.

 

 

Hva nettselskapene får ut av AMS (i tillegg til sterkt økte utgifter) er temmelig marginalt. Om de var interessert i kunnskaper om lokalnettet, kunne de ha installert AMS-målere (eller tilsvarende) i trafostasjonene.

 

 

Så Jan M. Moberg, du virker å ha sterke meninger om dette temaet. Jeg vil utfordre deg til å underbygge dine synspunkter på en meningsfull og overbevisende måte!

  • Like 2

Share this post


Link to post

Bruker ikke Tibber kundene sine som utkoblbar effektreserve for frekvensstabilisering? Altså en type systemtjeneste som storbrukere også kan drive med?

Share this post


Link to post

En smule forenklet, men veldig illustrativt for hva som skjer:

post-3851-0-25040600-1550665194_thumb.png

vi kunder får mindre kraft, men må betale mer fordi utlandet bare betaler godt, men presser opp våre priser (størsteparten av kraftmarkedet).

Edited by Simen1

Share this post


Link to post

Ja, det er liten tvil om at lovnadene om lavere strømpris, lavere nettleie NVE forteller oss - at ams, sammenslåinger, utenlandskabler osv osv skal føre til - ikke er riktig.

 

Og det er jo veldig enkelt å bare påstå noe etterpå når endringen har skjedd - at det - selv om det har blitt dyrere - ville blitt enda dyrere uten endringen.... 

 

https://www.nettavisen.no/na24/professor-slakter-nye-kraftkabler---spar-milliardtap-og-dyrere-strom-for-kundene/3423595014.html

 

Synes heller at de kunne være ærlige å slutte med å fortelle at slike ting kommer oss forbrukere til gode - når det kun er selve nettselskapet som "tjener" på dette.

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene.

 

Og dette er selve problemet.

 

Har selv vært med på en sammenslåing med 2 nettselskaper.

 

Lovnader: alt skulle bli bedre.

 

Resultat: ødelagt fagmiljø, skyhøyt sykefravær (høyt selv i dag menge år senere), elendig arbeidsmiljø, ødelagt omdømme, kan egentlig fortsette å ramse opp i det uendelige. Kommer antagelig aldri å komme i kapp.

 

Her var det 2 selskaper som var finslipet til perfeksjon etter 100 års drift. Så kommer blåruss inn og skal fortelle hvordan ting skal gjøres - ikke for at det er beste løsning - men for at det er mest lønnsomt. Man diskuterte mye på møter - hadde man fagkunnskap og protesterte med at det var en elendig/umulig løsning - vel da ble man ikke invitert på neste møte og beslutningen ble gjennomført med fiasko som resultat. Noen tabber var i hundremillionersklassen.

 

Kanskje var det lønnsomt for selve nettselskapet? Man slapp å arrangere firmafester - for ingen møtte opp.

 

Samfunnsmessig var det en tragedie.

 

Slike ting burde prioriteres med kundene øverst, så de ansatte, så miljø osv.

 

Kan ikke drive slike selskap som Rema 1000 med kun fortjeneste som mål.

Share this post


Link to post

Ja, det er liten tvil om at lovnadene om lavere strømpris, lavere nettleie NVE forteller oss - at ams, sammenslåinger, utenlandskabler osv osv skal føre til - ikke er riktig.

 

Og det er jo veldig enkelt å bare påstå noe etterpå når endringen har skjedd - at det - selv om det har blitt dyrere - ville blitt enda dyrere uten endringen.... 

 

https://www.nettavisen.no/na24/professor-slakter-nye-kraftkabler---spar-milliardtap-og-dyrere-strom-for-kundene/3423595014.html

 

Synes heller at de kunne være ærlige å slutte med å fortelle at slike ting kommer oss forbrukere til gode - når det kun er selve nettselskapet som "tjener" på dette.

 

Jeg leser stadig innlegg av Anders Skonhoft (se din referanse til nettavis) og det forundrer meg at vedkommende gang på gang er både lite nyansert og ofte svært misvisende. Den artikkelen det refereres til her er nærmest tom for innhold (strømpriser) og har et typisk utspill fra Skonhoft. Norges bidrag til strøm i EU er bare 1/350 av produksjonen. Produksjonen i EU var i 2016 (etter flere år med nedgang) 3.100 TWh og Norges nettoeksport ligger typisk på rundt 10 TWh. Men Norges bidrag til EU har lite med eksport av vårt årlige strømoverskudd å gjøre. Vårt bidrag er derimot strømutveksling (som ikke krever noe strømoverskudd) med Danmark og Tyskland. Altså at vi eksporterer strøm når det er mangel på vind (og sol) nedover i Europa og får tilsvarende mengder strøm tilbake når det er det er strømoverskudd. Skonhoft må enten være dum eller svært beregnende når han gang på gang fokuserer på eksport av strømoverskudd (betyr minimalt for Europa) og ikke nevner vår omfattende strømutveksling.

Share this post


Link to post

Jeg leser stadig innlegg av Anders Skonhoft (se din referanse til nettavis) og det forundrer meg at vedkommende gang på gang er både lite nyansert og ofte svært misvisende. Den artikkelen det refereres til her er nærmest tom for innhold (strømpriser) og har et typisk utspill fra Skonhoft. Norges bidrag til strøm i EU er bare 1/350 av produksjonen. Produksjonen i EU var i 2016 (etter flere år med nedgang) 3.100 TWh og Norges nettoeksport ligger typisk på rundt 10 TWh. Men Norges bidrag til EU har lite med eksport av vårt årlige strømoverskudd å gjøre. Vårt bidrag er derimot strømutveksling (som ikke krever noe strømoverskudd) med Danmark og Tyskland. Altså at vi eksporterer strøm når det er mangel på vind (og sol) nedover i Europa og får tilsvarende mengder strøm tilbake når det er det er strømoverskudd. Skonhoft må enten være dum eller svært beregnende når han gang på gang fokuserer på eksport av strømoverskudd (betyr minimalt for Europa) og ikke nevner vår omfattende strømutveksling.

 

Tror du misser poenget - lovnadene om billigere strøm. Vi forbrukere skulle tjene på dette. 

Share this post


Link to post

 

Tror du misser poenget - lovnadene om billigere strøm. Vi forbrukere skulle tjene på dette. 

 

 

Jeg skjønner poenget ditt. Men Skonhoft og din referanse gir null avklaring på spørsmålet om billigere eller dyrere strøm grunnet kabler til utlandet. Skonhofts innlegg er som vanlig villedende og ødeleggende for en informert debatt om norsk strøm.

Share this post


Link to post

Jeg skjønner poenget ditt. Men Skonhoft og din referanse gir null avklaring på spørsmålet om billigere eller dyrere strøm grunnet kabler til utlandet. Skonhofts innlegg er som vanlig villedende og ødeleggende for en informert debatt om norsk strøm.

 

Tviler på om du noen gang får en god avklaring på det spørsmålet....

 

:D

Share this post


Link to post

 

Jeg skjønner poenget ditt. Men Skonhoft og din referanse gir null avklaring på spørsmålet om billigere eller dyrere strøm grunnet kabler til utlandet. Skonhofts innlegg er som vanlig villedende og ødeleggende for en informert debatt om norsk strøm.

 

Tviler på om du noen gang får en god avklaring på det spørsmålet....

 

:D

NVE har samtaler med seg selv." Altså hvis vi legger ned alle kabler til utlandet så ville vi i perioder ha doble og tredoble priser på strøm". Så vidt jeg vet har ingen gått inn for å kutte alle kabler til utlandet, så her fabler NVE som om de var i hasjrus. Spørsmålet er hva som skjer dersom nye kabler bygges ut og særlig de som er basert på enveistrafikk (altså eksport) til et marked hvor prisene er ca doble av de i Norden. Det en vet er at prisene er veldig følsomme slik at 10 til 20 TWh (en eller to kabler til UK) ut av Norge kan gi store utslag i strømprisen. I stedet for å si 2 øre per kWh i økt pris, bør en heller angi et intervall på for eksempel 2 til 20 øre. Et endelig svar vil vi aldri få, for vi vet ennå ikke hvorfor prisen i Nord Pools område steg fra i snitt 27 øre i 2017 til ca 48 øre (per kWh) i 2018.

Share this post


Link to post

NVE har samtaler med seg selv." Altså hvis vi legger ned alle kabler til utlandet så ville vi i perioder ha doble og tredoble priser på strøm". Så vidt jeg vet har ingen gått inn for å kutte alle kabler til utlandet, så her fabler NVE som om de var i hasjrus. Spørsmålet er hva som skjer dersom nye kabler bygges ut og særlig de som er basert på enveistrafikk (altså eksport) til et marked hvor prisene er ca doble av de i Norden. Det en vet er at prisene er veldig følsomme slik at 10 til 20 TWh (en eller to kabler til UK) ut av Norge kan gi store utslag i strømprisen. I stedet for å si 2 øre per kWh i økt pris, bør en heller angi et intervall på for eksempel 2 til 20 øre. Et endelig svar vil vi aldri få, for vi vet ennå ikke hvorfor prisen i Nord Pools område steg fra i snitt 27 øre i 2017 til ca 48 øre (per kWh) i 2018.

 

Nei, det har du rett i. Hvor stor kapasitet for import av strøm trenger vi, for å greie oss brukbart i år med lite nedbør? Er dette kravet dekket nå eller tidligere, for en kabel eller 2 siden?

Share this post


Link to post

 

NVE har samtaler med seg selv." Altså hvis vi legger ned alle kabler til utlandet så ville vi i perioder ha doble og tredoble priser på strøm". Så vidt jeg vet har ingen gått inn for å kutte alle kabler til utlandet, så her fabler NVE som om de var i hasjrus. Spørsmålet er hva som skjer dersom nye kabler bygges ut og særlig de som er basert på enveistrafikk (altså eksport) til et marked hvor prisene er ca doble av de i Norden. Det en vet er at prisene er veldig følsomme slik at 10 til 20 TWh (en eller to kabler til UK) ut av Norge kan gi store utslag i strømprisen. I stedet for å si 2 øre per kWh i økt pris, bør en heller angi et intervall på for eksempel 2 til 20 øre. Et endelig svar vil vi aldri få, for vi vet ennå ikke hvorfor prisen i Nord Pools område steg fra i snitt 27 øre i 2017 til ca 48 øre (per kWh) i 2018.

 

Nei, det har du rett i. Hvor stor kapasitet for import av strøm trenger vi, for å greie oss brukbart i år med lite nedbør? Er dette kravet dekket nå eller tidligere, for en kabel eller 2 siden?

Dagens kabler til utlandet holder med god margin. Det krever kanskje en minimal husholdering av bassengressursene fra tid til annen. Nøyaktig når det var tilstrekkelig, vet jeg ikke.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...