Jump to content
TanzElectrik

Frysdestillering av alkohol

Recommended Posts

Har sett på nettet at det er mulig å fryse ned alkoholholdige drikker slik som øl, vin og cider for eksempel, slik at du kan få konsentrert alkoholen til å være over 22%. Et eksempel er jo "Applejack" som ble laget på den metoden med eplecider før i tiden.

Men det jeg da lurer på er om dette faktisk er lovlig i Norge før jeg eventuelt prøver å gjøre det selv. 

Share this post


Link to post

Det er ikke tillatt å øke alkoholprosent i en vare på teknisk vis, dvs. destillering via koking/fordamping, frysing eller andre metoder. All alkohol skal forekomme med naturlig gjæring. 

særavgiftsloven, med kommentarer til §8-1

Som tilvirkning regnes enhver teknisk prosess for å øke alkoholinnholdet i en væske på annen måte enn ved gjæring. I praksis vil dette først og fremst omfatte destillering. Også rensing av sprit gjennom aktivt kull er i praksis å anse som tilvirkning av brennevin. Se for øvrig merknadene til § 6-1.

Share this post


Link to post

Virker som om de er pragmatisk rundt ølbrygging da, og ser kun på alkoholinnhold opp til 22%. Så i teorien skal man da kunne lage sprit på gjæret sukkervann som frysedestilleres opptil 22%.

Share this post


Link to post

Etter §1-3 så er det kun alkoholinnhold som definerer brennevin, og §8-1 regulerer kun tilvirket drikke som er brennevin.

 

Så lenge produktet ikke overstiger 22% er det jo da ikke brennevin, og ikke regulert i §8-1.

Edited by MailMan13

Share this post


Link to post

Dersom vi kun ser på alkohollova, som vell er den einaste relevante lova for tilvirkning av alkohol til eige bruk så har vi følgande paragrafar:

 

 

 

§ 6-1.Tilvirkning av alkoholholdig drikk

Tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av departementet, eller etter § 3-1b første ledd eller § 4-2 tredje ledd. Bevillingen kan omfatte alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, brennevin, eller all alkoholholdig drikk. Bevillingsplikten gjelder ikke tilvirkning til eget bruk av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.

 

Utgangspunktet er at ein skal ha bevilgning for å lage alkohol, men at ein ikkje treng bevilgning når det er til eige bruk og det ikkje er snakk om brennevin. Brennevin er i § 1-3 definert som: "Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin."

Tilvirke er eit synonym for å framstille eller lage, men i denne samanhengen så kan eg ikkje forstå at det er meint som å framstille profesjonelt? Setning to stadfester at einkvar drikk med 22% alkoholinnhold er brennevin uansett korleis den er produsert.

 

Lenger nede i lova så har vi også:

 

 

§ 8-1.Forbud mot tilvirking og omdestillering av brennevin.

Det er forbudt å foreta tilvirking eller omdestillering av brennevin for andre enn de som har tillatelse til det.

 

Etter som eg forstår så er dette berre ei gjentaking av forbodet i § 6-1.

 

 

 

§ 8-3.Forbud mot tilvirking, oppbevaring og omsetning av gjærende eller gjæret udestillert væske.

Det er forbudt å tilvirke eller overdra eller ha i sin besittelse en gjærende eller gjæret udestillert væske, med mindre det må antas

1. at væsken er bestemt til framstilling av eller er vare som ikke er brennevin 2. at væsken er bestemt til framstilling av brennevin som lovlig kan tilvirkes, eller 3. at væsken er bestemt til framstilling av eller er vare som ikke inneholder over 2,50 volumprosent alkohol.

Overdragelse mot vederlag av væske som nevnt, er forbudt selv om den er bestemt til framstilling av alkoholholdig drikk som nevnt under nr. 1.

 

 

Det er heller ikkje lov å gjære ei væske (satts) dersom formålet er å lage brennevin.

Merk også det er snakk om væske som er bestemt for å lage brennevin. 

 

 

Lova har også ein eigen paragraf som gjer heimebrentsapparat ulovlege:

 

 

§ 8-5.Forbud mot apparater for tilvirking av brennevin m.v.

Uten tillatelse av departementet er det forbudt å ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, herunder deler og utstyr, som er bestemt for eller som finnes tjenlige for tilvirking eller omdestillering av sprit eller brennevin.

 

 

 

Min konklusjon er derfor at "tradisjonell" destillering med heimebrentsapparat aldri er lov fordi apparatet kan brukast til å lage alkohol over 22%, medan "utradisjonell" destillering er lov så lenge ein ikkje hadde intensjon om å gjere ølet sterkare enn 22%.

 

Du kan nok risikere ein anmeldelse dersom politiet kjem over at du driver med frysedestillering, men det er ikkje gitt at saka vil holde i ei rettsak dersom du velger å bestride ei eventuell bot, då det er moment som talar for at frysedestillering er lov så lenge resultatet er på under 22% og det er til eige bruk.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Sjølv har eg berre smakt Sink the Bismarck, som er ein sterkare frysedestillert øl på rundt 40%. Den var ikkje så ille, om det var godt er eg litt usikker på då det var såpass spesielt, men smaksmessig så ligg den nærmare brunt brennevin enn øl.

Share this post


Link to post

Blir ikke nødvendigvis så ille.

 

Frysedestillering fonsentrerer mer enn alkoholen, man får mer av alt egentlig. En skikkelig maltbombe med moderat frysedestillert kan bli bra om man liker den type øl. Mer malt med moderat alkohol hete. Det er vel det eisbock er, en doppelbock på steroider.

Share this post


Link to post
TanzElectrik skrev (På 1.1.2019 den 23.47):

Har sett på nettet at det er mulig å fryse ned alkoholholdige drikker slik som øl, vin og cider for eksempel, slik at du kan få konsentrert alkoholen til å være over 22%. Et eksempel er jo "Applejack" som ble laget på den metoden med eplecider før i tiden.

Men det jeg da lurer på er om dette faktisk er lovlig i Norge før jeg eventuelt prøver å gjøre det selv. 

Nei det er ikke lov i Norge men Applejack er et godt eksempel på at man kan frysedestillere ned mot 40% men da må man ha en fryser som går ned til -20 grader.

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (På 2.1.2019 den 16.46):

Dersom vi kun ser på alkohollova, som vell er den einaste relevante lova for tilvirkning av alkohol til eige bruk så har vi følgande paragrafar:

 

 

Utgangspunktet er at ein skal ha bevilgning for å lage alkohol, men at ein ikkje treng bevilgning når det er til eige bruk og det ikkje er snakk om brennevin. Brennevin er i § 1-3 definert som: "Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin."

Tilvirke er eit synonym for å framstille eller lage, men i denne samanhengen så kan eg ikkje forstå at det er meint som å framstille profesjonelt? Setning to stadfester at einkvar drikk med 22% alkoholinnhold er brennevin uansett korleis den er produsert.

 

Lenger nede i lova så har vi også:

 

Etter som eg forstår så er dette berre ei gjentaking av forbodet i § 6-1.

 

 

Det er heller ikkje lov å gjære ei væske (satts) dersom formålet er å lage brennevin.

Merk også det er snakk om væske som er bestemt for å lage brennevin. 

 

 

Lova har også ein eigen paragraf som gjer heimebrentsapparat ulovlege:

 

 

 

Min konklusjon er derfor at "tradisjonell" destillering med heimebrentsapparat aldri er lov fordi apparatet kan brukast til å lage alkohol over 22%, medan "utradisjonell" destillering er lov så lenge ein ikkje hadde intensjon om å gjere ølet sterkare enn 22%.

 

Du kan nok risikere ein anmeldelse dersom politiet kjem over at du driver med frysedestillering, men det er ikkje gitt at saka vil holde i ei rettsak dersom du velger å bestride ei eventuell bot, då det er moment som talar for at frysedestillering er lov så lenge resultatet er på under 22% og det er til eige bruk.

Angående gjæret væske så er det et unntak hvis du tilsetter frukt eller juice/nektar. Hvis man kan definere som fruktvin så er det lov.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...