Jump to content
Sign in to follow this  
skripis

Er ett innleid enkeltpersonforetak, definert som innleid arbeidstaker?

Recommended Posts

Henviser til Danth's lov.... ;)

Jeg diskuterer bakgrunnen for denne http://anleggsmaskinen.no/2018/02/broytebilsjaforene-norges-siste-slavearbeidere/ på facebook.

Jeg mener premissene for reportasjen er feil, da SVV blant annet har dette punktet med i kontrakten:

 

https://www.vegvesen.no/s/anbud/dkmal2015/xxxx-C2-Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen-20140602.pdf

Punkt 4.3
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Jeg mener at dette begrenser enkeltpersonforetak sin mulighet til å jobbe 24/7, ihvertfall så lenge arbeidsfeltet er dekket av en tariffavtale som dekker arbeidstid.

 

 

MEN min kverulerende venn på internett mener at enkeltpersonforetak IKKE er innleid arbeidskraft, da de ikke er ansatt?

Share this post


Link to post

Hvis entreprenøren har avtale med enkeltpersonforetak vil personen som utfører arbeidet være "ansatt" i underentreprenørens organisasjon. Det er muligens ikke helt presist arbeidsrettslig, men må åpenbart være riktig i tolkningen av den aktuelle kontraktsbestemmelsen.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Vel, de er jo ikke ansatt, men selvstendig næringsdrivende.

Alle må få lov å gjøre det de vil, er det dårlige arbeidstider og dårlig betalt får de bare slutte med det og gjøre noe annet som betaler bedre f.eks. Ingen holder oppsyn med de som er selvstendig. AML og slike regler er for å beskytte ansatte mot at firmaer kan misbruke dem. Forøvrig ser jeg bare mer og mer av dette, folk som starter ENK og AS, tidligere ansatte. Så går de til et firma og leier ut seg selv, dette er en kraftig økende trend. Trolig vil de sitte igjen med vesentlig mer per år ved å gjøre det på den måten mot å være en ordinær ansatt.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Man har ikke en avtale med et enkeltpersonforetak. Man har en avtale med innehaveren.

 

De aktuelle termene er definert i C2 pkt 1 om definisjoner:

 

1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker

 

Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser

som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.

 

Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser

som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles

kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.

 

Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten

selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.

 

Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn

det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.

Spørsmålet om innehaveren er en "ansatt" eller "innleid arbeidstaker" (og dermed omfattes av klausulen) er et spørsmål om vedkommende har en kontrakt hvor det vesentligste elementet av prestasjon er arbeidsinnsats. En entreprisekontrakt bygger på at det skal leveres et resultat, og oppdragstaker har relativt frie tøyler med tanke på hvordan det resultatet skal leveres. En innleiekontrakt bygger derimot på at det skal leveres en innsats, og det er oppdragsgiver som er ansvarlig (overfor hovedoppdragsgiver mv) for at innsatsen faktisk fører til et konkret resultat.

 

Det finnes et helt sett med vurderingskriterier for hva som er hva, men de kan som regel sammenfattes i regning og risiko. For hvis regning utføres arbeidet (hvem eier driftsmidler, og hvem bestemmer hvilke driftsmidler som skal brukes), og for hvis risiko står resultatet.

 

Din kverulerende venn på internett har kanskje rett, og tar kanskje feil. Det kommer an på kontraktene mellom hovedentreprenør og oppdragstakerne.

 

Er innehaveren underentreprenør (dvs. ikke innleid arbeidstaker eller ansatt hos hovedentreprenør) vil han uansett ikke omfattes av plikten til å sørge for at underentreprenører gir ansatte like gode vilkår. Innehaver i et ENK er nemlig ikke ansatt etter noen arbeidsrettslig eller selskapsrettslig definisjon av begrepet.

 

En annen vinkling er at ved underentreprise har man rett til å ansette noen (da bærer jo du risikoen for at jobben blir gjort). Hvis honoraret som tilbys av hovedentreprenør er så lavt at det ikke dekker lønns- og sosiale kostnader etter tariff ved å ansette den mengde arbeidstakere som oppdraget krever så misligholder hovedentreprenør antagelig kontrakten med SVV fordi vedkommende har innrettet seg slik at pkt. 4.3 ikke kan oppfylles.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...