Jump to content
OleNord

Mitt drømmesamfunn

Recommended Posts

1. Der alle har jobb og muligheten til å livnære seg selv.


2. Alle får den utdanningen de trenger for å få en jobb.


3. Folk har muligheten til å tilegne seg den helsehjelpen de trenger, både fysisk og psykisk. Helst gjennom skattesystemet og at staten dels betaler for helsehjelpen, utenom en sum for å hindre overforbruk (egenandel).


4. Ikke alt for store forskjeller på folk, slik at det blir sjalusi og mindre samhold.


5. Et homogent samfunn, med bare små andre etniske grupper. Slik at vi slipper at gruppene kjemper mot hverandre om privilegier, ekstra ytelser fra staten, de angriper hverandre osv. Det er en kilde til mindre samhold og hat. Men vi kan selvsagt ha en viss andel som ikke er her fra. Det er også feil at nordmenn og andre folkegrupper blir minoriteter i eget land.


6. Fra punkt 5, kreves det nesten null innvandring.


7. Et likestilt samfunn. Men forskjellen mellom mitt likestilte samfunn og dagens politikk er at vi også tar hensyn til enkelte forskjeller mellom menn og kvinner. Kvinner kan enklere få partner og barn (kvinner er mer selektive), og folk bryr seg mer om dem fra naturens side. Vi har første et ekte likestilt samfunn om menn tjener noe mer enn kvinner og har høyere utdanning enn dem (ikke så voldsomt mye, kanskje 5-10 prosent for begge punktene). Det er først da situasjonen deres kan kalles likestilt. Da vil også flere menn få barn og flere parforhold bli stiftet. Derimot ønsker jeg at makten skal bli likt fordelt mellom menn og kvinner, på stortinget og ellers.


8. Et fritt marked.


9. En handelspolitikk som i litt større grad sikrer at produksjon av varer holder seg i Norge. Slik at vi fortsatt har industrijobber.


10. En landbrukspolitikk som sikrer at vi produserer nok mat her i Norge, slik at vi ikke sulter ved krig.


11. En miljøpolitikk som hindrer at giftige stoff og stråling ødelegger folk og dyr. 


12. En politikk som sikrer refordeling av ressurser gjennom å endre strukturer, ikke bare tar penger og refordeler det gjennom skatten. Dette kan bli gjort gjennom følgende: lav/ingen innvandring og en utdanningspolitikk som hindrer at mange faller fra. Mindre befolkningsvekst = mer konkurranse om arbeidskraft. Likere kompetanse blant innbyggerne = mer konkurranse i næringslivet og at færre står uten arbeid.


13. Strengere lover når det gjelder kriminalitet.


14. Om vi greier å skape et samfunn der flest mulig har et arbeid og fordelingen er lik, kan vi også skape et samfunn der vi kan ha lavere skatter. Fordi færre trenger å leve på offentlige ytelser.


15. Lave, men ikke helseødeleggende, ytelser for de som ikke er i arbeid, men ellers er friske. 


16. Ingen ytelser for alenemødre eller skilte. Fordi det incentiverer kvinner til å få barn uten en skikkelig mann. Dette er svært ødeleggende for samspillet mellom kvinner og menn.


17. En bedre kirke. Den norske kirken burde skamme seg for å ha mistet så mange følgere.


18. Alle skal være like for loven. Ingen grupper skal bli gitt privilegier slik som i dag.


 


Kunne sikkert skrevet mer, men det holder sikkert for denne gang.


Fra: http://fjellooy.blogg.no


Edited by OleNord

Share this post


Link to post

Et likestilt samfunn så lenge du er av riktig etnisitet og opphavsland? Jeg synes det er rart å argumentere for likhet på tvers av kjønn, og så marginalisere alle problemene man opplever som innvandrer eller flyktning. Jeg tror heller ikke man forstår "likhet for loven" når man ironisk nok argumenterer for å svekke menneskerettsloven som står i grunnloven.

 

Det er heller ikke alle punktene jeg ser på som gunstige. Det er f.eks. ingen påvist effekt av strengere lover.

 

Det er også litt rart at man i et punkt står for et fritt marked, men i punktet nedenfor står for isolasjonistisk økonomi. Hva i alle dager betyr dette?

Share this post


Link to post

 

18. Alle skal være like for loven. Ingen grupper skal bli gitt privilegier slik som i dag.

Fin tanke, men nepotisme lever i beste velgående uansett samfunn, ekstremt vanskelig å være en nøytral part. Venner kommer til å favorisere venner.

Share this post


Link to post

Et likestilt samfunn så lenge du er av riktig etnisitet og opphavsland? Jeg synes det er rart å argumentere for likhet på tvers av kjønn, og så marginalisere alle problemene man opplever som innvandrer eller flyktning. Jeg tror heller ikke man forstår "likhet for loven" når man ironisk nok argumenterer for å svekke menneskerettsloven som står i grunnloven.

 

Det er heller ikke alle punktene jeg ser på som gunstige. Det er f.eks. ingen påvist effekt av strengere lover.

 

Det er også litt rart at man i et punkt står for et fritt marked, men i punktet nedenfor står for isolasjonistisk økonomi. Hva i alle dager betyr dette?

 

Hva prater du om? Ingen har rett til å være i et annet folkeslags landområdet og det er i alle fall ikke en menneskerett. Jeg har heller ikke skrevet at vi skal marginalisere innvandrerne som her er nå, men jeg synes ikke de skal ha mer rettigheter til hjelp slik det ofte er i dag. Ofte ligger problemet blant innvandrerne i lav sosioøkonomisk status, og da burde man hjelpe dem og alle andre som trenger det, med problemene som kommer av lav sosioøkonomisk status. 

 

Et fritt marked, betyr ikke at man er for ugunstig handel.

Share this post


Link to post

 

Et likestilt samfunn så lenge du er av riktig etnisitet og opphavsland? Jeg synes det er rart å argumentere for likhet på tvers av kjønn, og så marginalisere alle problemene man opplever som innvandrer eller flyktning. Jeg tror heller ikke man forstår "likhet for loven" når man ironisk nok argumenterer for å svekke menneskerettsloven som står i grunnloven.

 

Det er heller ikke alle punktene jeg ser på som gunstige. Det er f.eks. ingen påvist effekt av strengere lover.

 

Det er også litt rart at man i et punkt står for et fritt marked, men i punktet nedenfor står for isolasjonistisk økonomi. Hva i alle dager betyr dette?

 

Hva prater du om? Ingen har rett til å være i et annet folkeslags landområdet og det er i alle fall ikke en menneskerett. Jeg har heller ikke skrevet at vi skal marginalisere innvandrerne som her er nå, men jeg synes ikke de skal ha mer rettigheter til hjelp slik det ofte er i dag. Ofte ligger problemet blant innvandrerne i lav sosioøkonomisk status, og da burde man hjelpe dem og alle andre som trenger det, med problemene som kommer av lav sosioøkonomisk status.

 

 

Jeg tror du forveksler etnisitet med statsborgerskap.

 

 

 

Et fritt marked, betyr ikke at man er for ugunstig handel.

 

Nei. Riktig. Det betyr heller ikke ufritt marked som stopper på landegrensene.

Share this post


Link to post

Jeg tror du forveksler etnisitet med statsborgerskap.

 

Nei. Riktig. Det betyr heller ikke ufritt marked som stopper på landegrensene.

 

Forveksler etnisitet med statsborgerskap? Hva mener du med det?

 

Uansett hva du legger i et fritt marked, ønsker jeg ikke handel som skader norsk produksjonssektor for mye.

Share this post


Link to post

Punktene argumenterer for marginalisering av etnisk mangfold, uavhengig av om de er født i Norge eller innvandret.

 

 

Uansett hva du legger i et fritt marked, ønsker jeg ikke handel som skader norsk produksjonssektor for mye.

 

Jeg legger ikke noe i et fritt marked. Fritt marked er et ganske veletablert begrep som betyr noe helt annet enn det man snakker om her. Skal du ha et fritt marked så snevrer du ikke inn internasjonal handel. Om du ønsker en proteksjonistisk økonomi så får du finne deg et annet begrep som er riktig.

Edited by Gavekort

Share this post


Link to post

Punktene argumenterer for marginalisering av etnisk mangfold, uavhengig av om de er født i Norge eller innvandret.

 

Det du mener er altså at jeg ikke ønsker etnisk mangfold. Nei, det gjør jeg ikke, fordi alle bevis tyder på at det er negativt for nordmenn og for landet ellers. 

 

Jeg ønsker derimot ikke marginalisering av personene, men at de ikke skal bli gitt fordeler basert på sin etniske opprinnelse. Alle dårligerestilte basert på lav sosioøkonomisk status skal få lik hjelp. 

Share this post


Link to post

Hva betyr da disse to punktene? Og hvordan opprettholder du disse uten å behandle mennesker annerledes ovenfor loven?

 

4. Ikke alt for store forskjeller på folk, slik at det blir sjalusi og mindre samhold.

5. Et homogent samfunn, med bare små andre etniske grupper. Slik at vi slipper at gruppene kjemper mot hverandre om privilegier, ekstra ytelser fra staten, de angriper hverandre osv. Det er en kilde til mindre samhold og hat. Men vi kan selvsagt ha en viss andel som ikke er her fra. Det er også feil at nordmenn og andre folkegrupper blir minoriteter i eget land.

 

 

Jeg ønsker derimot ikke marginalisering av personene, men at de ikke skal bli gitt fordeler basert på sin etniske opprinnelse. Alle dårligerestilte basert på lav sosioøkonomisk status skal få lik hjelp.

 

Greit. Jeg skjønner. Men hvordan skal du stanse norske statsborgere i å utvide etniske undergrupper?

Share this post


Link to post

Hva betyr da disse to punktene? Og hvordan opprettholder du disse uten å behandle mennesker annerledes ovenfor loven?

 

4. Ikke alt for store forskjeller på folk, slik at det blir sjalusi og mindre samhold.

5. Et homogent samfunn, med bare små andre etniske grupper. Slik at vi slipper at gruppene kjemper mot hverandre om privilegier, ekstra ytelser fra staten, de angriper hverandre osv. Det er en kilde til mindre samhold og hat. Men vi kan selvsagt ha en viss andel som ikke er her fra. Det er også feil at nordmenn og andre folkegrupper blir minoriteter i eget land.

 

 

Jeg ønsker derimot ikke marginalisering av personene, men at de ikke skal bli gitt fordeler basert på sin etniske opprinnelse. Alle dårligerestilte basert på lav sosioøkonomisk status skal få lik hjelp.

 

Greit. Jeg skjønner. Men hvordan skal du stanse norske statsborgere i å utvide etniske undergrupper?

 

Ikke ta inn flere utenlandske. Ha det som ønsket politikk at vi skal være et homogent land. Vi kan også gi incentiv til innvandrere for at de skal flytte tilbake.

Edited by OleNord

Share this post


Link to post

Ikke ta inn flere utenlandske. Ha det som ønsket politikk at vi skal være et homogent land. Vi kan også gi incentiv til innvandrere for at de skal flytte tilbake.

 

Igjen så tror jeg du forveksler etnisitet og statsborgerskap. Du kan ikke betale mennesker født i Norge for at de skal flytte tilbake til Norge, og du kan ikke behandle de som noe annet enn nordmenn om de skal være like for loven.

 

Kom gjerne med konkrete eksempler på ønsket politikk for et homogent land som ikke innebærer etnisk marginalisering av norske statsborgere.

Share this post


Link to post

 

Ikke ta inn flere utenlandske. Ha det som ønsket politikk at vi skal være et homogent land. Vi kan også gi incentiv til innvandrere for at de skal flytte tilbake.

 

Igjen så tror jeg du forveksler etnisitet og statsborgerskap. Du kan ikke betale mennesker født i Norge for at de skal flytte tilbake til Norge, og du kan ikke behandle de som noe annet enn nordmenn om de skal være like for loven.

 

Kom gjerne med konkrete eksempler på ønsket politikk for et homogent land som ikke innebærer etnisk marginalisering av norske statsborgere.

 

 

Du vet det at majoriteten av de ikke-etnisk norske som bor her er faktiske innvandrere ikke sant? For øvrig er det ikke noe galt å gi incentiver for at selv de som er født her, kan flytte til foreldrene sitt hjemland. Om de blir tatt i mot naturligvis.

Share this post


Link to post

Så du har altså tenkt til å behandle mennesker annerledes basert på etnisitet. Hvorfor brukes da begrepet likhet for loven?

Share this post


Link to post

Så du har altså tenkt til å behandle mennesker annerledes basert på etnisitet. Hvorfor brukes da begrepet likhet for loven?

 

Å gi incentiver til å flytte tilbake til hjemlandet eller foreldrenes land, er ikke at folk ikke er like for loven. Å bli gitt incentiver som dette er ikke en fordel eller ulempe. Du er ikke i en posisjon som er bedre eller dårligere enn andre, basert på loven.

Edited by OleNord

Share this post


Link to post

 

Punktene argumenterer for marginalisering av etnisk mangfold, uavhengig av om de er født i Norge eller innvandret.

 

Det du mener er altså at jeg ikke ønsker etnisk mangfold. Nei, det gjør jeg ikke, fordi alle bevis tyder på at det er negativt for nordmenn og for landet ellers. 

 

Jeg ønsker derimot ikke marginalisering av personene, men at de ikke skal bli gitt fordeler basert på sin etniske opprinnelse. Alle dårligerestilte basert på lav sosioøkonomisk status skal få lik hjelp. 

Beklager for min dårlige påvirkning som innvandrer. :wee:

 

Du vet det at majoriteten av de ikke-etnisk norske som bor her er faktiske innvandrere ikke sant? For øvrig er det ikke noe galt å gi incentiver for at selv de som er født her, kan flytte til foreldrene sitt hjemland. Om de blir tatt i mot naturligvis.

Men jeg ønsker å bo her og bidra til fellesskapet... Er jeg fortsatt uønsket i drømmesamfunnet ditt?

Share this post


Link to post

Likestilling er at alle ikke stiller likt. Makes sense. Standard halvrasistiske greier med "kvinner skal være nederst" ideologi som alltid. Uansett hvordan du vrir på trådene dine så blir det ikke bedre. Pisspreik og hat i en "ny og forbedret" forpaktning er fortsatt pisspreik og hat.

Share this post


Link to post

 

Så du har altså tenkt til å behandle mennesker annerledes basert på etnisitet. Hvorfor brukes da begrepet likhet for loven?

 

Å gi incentiver til å flytte tilbake til hjemlandet eller foreldrenes land, er ikke at folk ikke er like for loven. Å bli gitt incentiver som dette er ikke en fordel eller ulempe. Du er ikke i en posisjon som er bedre eller dårligere enn andre, basert på loven.

 

 

Så hvorfor i alle dager snakkes det i førstepost om likhet for loven og privilegier? Argumenterer du mot deg selv?

 

Og jo, strategisk marginalisering av etniske grupper er forskjellsbehandling ovenfor loven.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...