Jump to content

JunkPotato

Medlemmer
 • Content Count

  11
 • Joined

Community Reputation

3 :)

Recent Profile Visitors

65 profile views
 1. Onde mennesker er hans tjenere, og de gjør tjenester for ånden. Men ånden ønsker bare seksuelle tjenester, han ønsker ikke så mye av andre typer voldelige tjenester for da går samfunnet under. Men problemet ånden har med disse onde tjenere er at de er voldelige over hele linja. Og for å mette disse blodtørstige skapningene er ånden nødt til å skape noe i samfunnet som de kan livnære seg på. Hvordan får ånden det til å livnære hans blodtørstige tjenere uten at de utøver unødvendig vold i samfunnet, det rette spørsmålet er hvordan temmer han sine egne blodtørstige tjenere for å unngå at de utøver vold og blir tatt og utstøtt fra samfunnet? For å opprettholde så mange av hans onde tjenere som mulig i samfunnet så er han nødt til å ha en strategi for å temme de, slik at de ikke gjør noe dumt og blir oppdaget og utstøtt, da mister han jo en av sine tjenere, så det er i åndens interesse å temme sine egne onde tjenere slik at de ikke går over grensene. En måte ånden kan gjøre dette på er å skape en krig, når hans blodtørstige tjenere ser og leser om krigen og ser bilder av den i nyhetene, da får de en slags "metthetsfølelse" og får mindre behov for å være voldelig resten av dagen. Dette er en måte ånden kan mette sine blodige tjenere. Men årsaken til at han metter dem er jo fordi at de ikke skal gjøre unødvendig dumme ting å bli utstøtt og tatt for det, for da mister han jo tjenere. Så ånden "mater" sine onde tjenere med "mat" slik at de ikke gjør disse dumme tingene selv. Det eneste ånden vil ha fra sine onde tjenere er seksuelle tjenester og resten vil han ikke ha så mye av, strategien er jo å mette disse slik at de holder seg i ro. Jeg lurer på, hvis du kanskje er en av de som føler deg mettet når du leser om onde hendinger i nyhetene, kanskje du leser om en krig eller leser om noe ondt som skjer og du føler at det metter deg, kan det være at du også er en av hans tjenere da. Hvordan skal ånden mette sine tjenere for å temme de og for at de skal holde seg skjult fra samfunnet og ikke gjøre noe dumt som gjør at de blir tatt? Er mitt spørsmål. De onde tjenere er som frø i samfunnet, det er de som bringer de onde genene videre og sørger for at den onde populasjonen opprettholdes og ikke mistes, men mens de sitter der ute og venter og gjør ingenting så er jo ånden nødt til å mette de sånn at de ikke gjør noe dumt, ikke klarer å sitte i ro. Med en veldig stor ond populasjon så fungerer det akkurat som i dyreparken, du er nødt til å mate løvene slik at de ikke hopper over gjerdet og begynner å spise menneskene som er der, det er veldig lønnsomt for ånden å kaste mat inn til løvene for da sover de resten av dagen. Alt ånden vil ha av de er genene. Hva mener du er den mest effektive strategien han bruker for å klare dette?
 2. Når barna vokste opp i samfunn hvor alle hadde noe til felles eller de var nære hverandre og hadde felles historie, da var det ingen som angrep hverandre og gjorde ondskapsfulle handlinger. Det var da en korrupt ånd satte splid mellom menneskene at dørene åpnet seg for å utføre onde handlinger. Den korrupte ånden satte folk opp mot folk. Han fikk et folk til å sparke det andre folket i foten, så fikk han et annet folk til å spytte på et annet folk, så fikk han et folk til å slå i ansiktet på det andre folket, så fikk han et annet folk til å stjele livsgleden fra et annet folk. Til slutt var alle folkene satt opp mot hverandre. Da den nye generasjon med folk vokste opp i dette samfunnet hvor de ikke kjente hverandre igjen lengre, alle var mot alle og de ble avviste, det var da dørene åpnet seg, og plutselig stjal en person ei lita jente og tok henne med i leiligheten og gjorde ting med henne som han egentlig ikke ville gjort hvis han hadde hatt noe til felles med folk. Den korrupte ånden sår splid, sinne og hat blant folk for å få dem til å tråkke over grensa og gjøre ting de ellers ikke ville gjort. Når du som medmenneske merker denne spliden, at du ikke lengre har noe til felles med det neste folket i landet, da vet du hva ånden forsøker å få deg til å gjøre, han forsøker å blinde deg fra det du kunne elsket. Mennesker er blinde når de er fiender med hverandre, og da gjør de ting de ikke ville gjort ellers. Ånden gjorde flere ting, politisk tok den ene makten friheten vekk fra et folk, noen fikk mindre frihet, og dette begynte å bygge opp splittelse, menneskene ble stadig fjernere og fjernere for hverandre, og til slutt var det ingenting som holdt dem tilbake fra å synde mot hverandre. Det er denne ånden man må stå imot. Ånden som splitter mennesker. Ånden forsøker å få folk til å gjøre urettferdige handlinger for hverandre slik at de blir mer og mer splittet, fjernere og fjernere for hverandre. Ånden gjør det for å få oss istand til å gjøre andre synder vi egentlig ikke var istand til da vi var samlet som folk.
 3. Grovt språk har sin plass, både positivt og negativt, og de fleste vet når den krysser til det negative men er av og til ikke villig til å stritte imot. Det går på vilje.
 4. Det jeg tror djevelen forsøker å få til, du vet når hans tjenere synder så følger de budene de blir hvisket i øret av djevelen, og når djevelen hvisker i øret at de skal voldta barn, så er det klart at de også hører djevelen når han sier at de må være høflige på slutten også. De følger jo djevelen så det skulle bare mangle at alt de har hørt og budene de følger kommer alt sammen fra djevelen, det er ikke slik at djevelen sier til synderne: "Voldta dette barnet" og så sier Jesus på slutten "Vær høflig nå og gi barnet 1000 kr". Ikke sant, det er jo djevelen som sier begge tingene til synderen. Djevelen har stort ønske om at hans tjenere skal være høflige mot deres ofre straks de er ferdige å torturere dem. Det jeg tror djevelen tenker på er å roe ned ofrene slik at de ikke taler høyt i offentligheten og avslører det som ble gjort, for da ville jo synderen risikere å få helvete. Derfor djevelen lokker synderne til å være høflige, for å slippe å bli tatt. Djevelen ønsker jo ikke at syndere skal få helvete.
 5. Da jeg var i kirka og snakket med en som er aktiv der, han sa følgende: "Når djevelen misbruker barn, så kaster han penger på senga etter han er ferdig, og så sier han til barnet: Du vil ikke komme til helvete for dette, nå vil Jesus sørge for å besøke deg og ta godt vare på deg siden du har gått gjennom dette" og så forsvant djevelen ut døra etter et 5 minutters besøk hvor han ikke egentlig brydde seg om å få barnet til å synde slik at det kunne komme til evig helvete, istedet endte det opp i Jesu hender pga. misbruket. Djevelen var helt klar på at synden måtte avsluttes med et bukk og høflig farvel og gjerne 1000 kroner også for å gjøre synden så god som mulig. Hva er vel en ondskapsfull handling uten høflighet på slutten. Djevelen sa at onde groteske synder er nødt til å fullføres med høflighet, eller det er det som står i den sataniske bibelen. Når du kommer til dommedagen så vil det lønne seg for djevelen at hans tjenere har utvist høflighet for sine ofre. Det er ting som tyder på at djevelen verdsetter 5 minutter tortur på jorden istedet for å lede mennesker til evig helvete. Jeg har hørt om satanister som selv har satt spørsmålstegn ved djevelens intensjoner, når djevelen misbruker et barn i 5 minutter, bare for en veldig kort tids glede, så vil jo ikke det føre til at barnet kommer til helvete. Djevelen har prioritert helt feil. Jeg kan nevne at jeg har snakket med kjente i kirken om Jesus har noen meninger om hvorfor syndere blir tvunget av djevelen til å utvise høflighet ovenfor sine ofre, det leder jo ikke til at synderne kommer til helvete.
 6. Så lenge du følger hjertet og ikke avviker fra de komplekse sporene livet ditt er blitt til. Bare den moralske nettingen fortsetter å beskytte dine valg, slik at du ikke avsporer til å gjøre noe dumt noen plasser, så er valgene rette. Ånden forsøker å bryte ned moralen til folk slik at de "kommer ut av skapet" og begynner å gjøre mange ting de ellers ikke ville gjort. For å bryte ned den moralen eller den nettingen så angriper han stoltheten til folk, han bryter ned stoltheten, når den er brutt ned da begynner folk å gjøre ondskap. Målet til ånden er å bryte ned de menneskelige prinsipper vi har bygget opp her i Europa og i Vesten. Han vil splitte folk, bryte ned moralen, bryte ned ansvaret, skille oss fra hverandre helt til vi blir en gjeng med folk som ikke har noe til felles lengre og heller ingen lyst til å bry seg om hverandre. Det er utrolig viktig å opprettholde prinsipper i livet, for det er prinsippene ånden er ute etter å stjele fra deg. Deretter tar han stoltheten din, når han har ydmyket deg eller kuet deg, da får han det som han vil. Det er sinnet han spiller på, når du er sint, da får han tjenester fra deg. Da gjør du dumme ting du ellers ikke ville gjort. Hvor enn du går, så må du ha en plan og et prinsipp med deg. Ånden står ikke lengre unna enn rett rundt hjørnet, og han jakter på DEG.
 7. En smart ånd ville bringe frem det verste av menneskeheten, og for å få det frem måtte han først få de til å forlate sin første kjærlighet. Når de forlot sin første kjærlighet da var de rustet til å krysse alle moralske grenser. Han begynte med det primære, så lokket han de til å forlate fedrelandet først, deretter ville resten komme automatisk. Det oppfordres til å få nettet kastet rundt ånden og fange ham før han gjør for mye skade på folks meninger rundt dette. Det skulle vise seg at de samme mennene som forlot fedrelandet også tok seg ofte turer til Thailand og engasjerte seg der i horekulturen. De var "Ok" med det. De tok det lille skrittet videre ser du. Hjertet må ikke sviktes, ellers faller hele det moralske sikkerhetsnettet også. Her må det ofres av eget ego for å komme på rett kjør igjen når det gjelder alle moralske spørsmål innenlands og utenlands. Det er ikke rett at man kan flytte til fremmede land og bosette seg der, det tilhører andre mennesker som har kjempet for det landet med eget blod.
 8. Man bør bo I det landet man er født i. Da forblir man trofast med de man har vokst opp med. Man burde ikke fare rundt til fremmede land og bosette seg der. Man bør bli der hjertet tilhører, hos sin mor og landet hun bragte deg inn i. Man skal alltid følge hjertet sitt. Og så skal man ikke være utro mot sin kone.
 9. Jeg søker forståelse av djevelen og hvordan han opererer. Slik jeg har forstått det så lønner det seg for djevelen om han dreper egne tjenere slik at de ikke avslører seg selv. For å ta et eksempel, jeg har en venn som har blitt seksuelt misbrukt av en pedofil mann og slik jeg forstår det så vil ikke djevelen at samfunnet skal oppdage hva den pedofile mannen har gjort, så djevelen dreper ham rett etter han har benyttet seg av hans tjeneste, og så går djevelen til sin neste tjener og bruker ham opp også på samme måte. Forstår jeg det riktig at djevelen kvitter seg med sine egne tjenere etter kort tids bruk? Lønner det seg ikke for djevelen at han kvitter seg med dem før de blir oppdaget og skaper kaos og uro og oppmerksomhet i samfunnet generelt? Det skader jo saken til djevelen. Jeg tror ikke jeg tar feil når jeg sier at djevelen får sine egne tjenere til å kjøre utfor med bilen sin og til sin sikre død rett etter kort tids bruk av hans tjenester? Et annet spørsmål jeg har er hvorfor djevelen ønsker å misbruke barn 5 minutter istedet for å lure barna til å synde og heller få evig helvete? Barna får jo ikke evig helvete når de blir misbrukte. Når de blir misbrukte får de jo Jesu velsignelse og det kan jo ikke være i djevelens interesse. Tar jeg feil i at djevelen forråder sine egne tjenere og får dem til å mislykkes når de synder? Når en av hans tjenere endelig gleder seg til å synde, vil ikke da djevelen forråde ham og ødelegge for ham slik at han ikke klarer å synde? Eller er det slik at djevelen gjemmer bort syndere slik at de kan synde lengst mulig usett fra samfunnet? En mann jeg snakket med i kirka forrige uke, han sa til meg at djevelens største frykt er at hans tjenere skal oppdage at djevelen dreper dem etter han har brukt deres tjenester. Fordi djevelen tør ikke at hans tjenere skal risikere å avsløre til samfunnet hva de har gjort og dermed skade saken til djevelen. Han kvitter seg heller med dem etter han har brukt deres tjenester i en kort periode. De fleste tjenere skal visst dø i bilulukker.
×
×
 • Create New...