Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/29/20 in all areas

 1. 8 points
  Da dukket det opp! Takk til PostNord som faktisk kjørte i helgen og til Bunnpris som er søndagsåpent. Ble klart for henting 1008 i dag 😅
 2. 8 points
  Da kom det endelig til meg og 😊
 3. 6 points
  Svineinfluensa-vaksinen fra 2010 har hatt noen problemer med store bivirkninger hos enkelte av de som ble vaksinert. Det har vært kjent i lang tid, men akkurat nå under coronapandemien, før covid19-vaksinen kommer på markedet har Dagbladet valgt å skrive en rekke kritiske artikler om svineinfluensa-vaksinen. Resultatet av det er at de bidrar til å bygge opp vaksineskepsisen generelt, selv om det selvsagt ikke er snakk om samme vaksine. Nå sist om ei som heter Lone (22) som mener at hennes narkolepsi skyldes svineinfluensavaksinen. Nye vaksiner har en risiko for langsiktige bivirkninger, eller bvirkninger som bare slår ut hos en veldig liten del av de vaksinerte. Det er jo bare rett og rimelig å nevne, men når man setter det opp mot konsekvensene av en alvorlig pandemi som dreper 10 000 mennesker daglig så begynner folk å ta irrasjonelle valg. Folk som ikke er vant til å vurdere ulike risikoer opp mot hverandere får plutselig valget om de skal vaksinere seg eller ei. Hvis dagbladet på forhånd har bygget opp en stor generell vaksineskepsis i befolkninga kan det redusere antallet som vaksinerer seg mot covid19. Det kan forlenge pandemien i Norge, med de langtidsskader og dødsfall det medfører. Jeg synes derfor det er ekstremt uansvarlig og farlig av Dagbladet å forsøke å skape et narrativ om at vaksiner er farlige. Dette er en sak for PFU. Håper de tar tak i problemet i en åpen prosess slik at det ikke mater konspirasjonsteoretikerne. Fakta bør frem og inn i varmen. Synsing og frykt-journalistikk ut i kulda.
 4. 6 points
  Først av alt så vil jeg bare påpeke at innfallsvinkelen din; å gi tillatelse til denne personen anses som en "belønning for juks og bedrageri" er en noe svikefult innfallsvinkel. Hele tråden avsluttes med et synspunkt som predefinerer synsvinkelen på om gutten bør gis tillatelse eller ikke, og derav også muligheten til å forsvare gutten på en objektiv og nøktern måte. Realiteten er at denne unge personen blir holdt ansvarlig for noen andres handlinger. Det handler ikke om en skal belønne juks og bedrageri. Mustafa løy aldri til norsk myndigheter om hvor han var fra. Ei heller hadde han noen valg om å komme hit. Slik som TS også avsluttet sitt innlegg menes det at man skal straffe sønnen for morens handling, hvorpå man rettferdiggjør dette ved å vise til "innvandringsregulerende hensyn" Nå har det seg faktisk sånn at Mustafa kom hit, og har opparbeidet seg en faktisk og rell sterk tilknytning til riket. Så sterkt som det vel kan bli. Hele hans oppvekst er i Norge, hans venner, språk, livsutfoldelse, og tilkytning har blitt til og tilhøres her i Norge. Uten at han kan klandres for dette. På individuelt basis er dette sterkt inhumant da staten i realiteten bortviser en person som kun kan og har kjent Norge i hele sitt "opplyste" liv. Bortvist til et land han antagelig ikke har noe eller veldig lite kjennskap til. Edit: Vil også føye til at, ja staten bærer til slutt en risiko for at noen kan lyve om grunnlaget for deres oppholdstillatelse. Selvsagt må myndighetene ha mulighet til å "reparere" forholdet ved å blant annet kunne trekke tilbake tillatelsen. Men, på et eller annet tidspunkt, må det gå en grense. Et klart eksempel må være barn som har tilbringet så og si hele deres liv i Norge uten at de selv kan klandres for situasjonen.
 5. 6 points
  Dette var faktisk en meget artig kamp. Vi var gode, selv om de selvsagt scorer to mål imot spillets gang. Sterkt å snu 0-2 til seier mot et lag som har fem seire på rappen.
 6. 6 points
  Svarene finner du på samme side eller ved å gjøre et enkelt søk på samme nettsted: "Overføringskapasitet (nedlasting): Den teoretisk moglege rekna i kilobit / Megabit per sekund." (nevnt under "Omgrep" i artikkelen) Og det er ikke målt som gjennomsnitt, men median:
 7. 6 points
 8. 5 points
  Kan du kvantifisere alt dette som er innvendinger? Lavfrekvent støy er ikke noe problem så lenge en er langt unna (norske vindparker ligger langt fra der folk bor). Kan du definere hva du mener med mikroplast og hvilke mengder er det snakk om, per blad per år etc? På Smøla der det er en stor vindpark og en stor bestand av ørn, har ørnebestanden gått opp. Nøye undersøkelser der viser at ca 1 fugl blir drept per turbin og år (tenk heller på katter!). Ørnebestanden i Norge stiger stadig. Er du sikker på at mygg overhodet drepes i norske vindparker? Vil anta at de stort sett holder seg lavt i terrenget og i liten grad holder seg i bladhøyde. Har du data for mygg som drepes av vindturbiner i Norge og data for hele myggbstanden i Norge (gjerne i tonn)? Når man lager vindparker så søker en naturligvis å legge veiene utenfor myrene (det er både dyrt og dumt for miljø/klima). I hvilken grad går veiene gjennom myrene og i hvilken grad blir myrene punktert når dette skjer? NRK gjorde en større undersøkelse av denne problematikken ved å henvende seg til forskere i Norge og Skottland. Undersøkelsen ga intet svar, verken ubetydelig problem eller stort problem (merkelig nok). Om du hadde kommet med alle de andre innvendingen som pleier å komme, så har en gjerne samme situasjon. Mange påstander og null kvantifisering. Det blir litt som at man påstår at alle fly i verden faller ned hvilket naturligvis kan skje. Men sannsynligheten for at et fly faller ned er mikroskopisk. Du slenger typisk nok en påstand om 8 meter brede veier. NVE og bransjen er enige om at 4 meter er tilstrekkelig. Om veien noen steder må bygges opp, kan nok bredden bli 8 meter på bakkeplan. Oppbygging kan unntaksvis være nødvendig da skjæringer absolutt må unngås (med tanke på senere sanering).
 9. 5 points
  Jeg hater dem ikke, så lenge de plager noen andre og jeg ikke blir berørt. Her hadde jeg hatt lyst til å tatt et bibel sitat. Du skal ikke osv urett som rammer andre. Poenget er at folk er glade i inngrepsfri natur, kunne se fjellene og horisont slik de har vert i 1000vis av år. Å sprenge ut 8m breie veier, grave ned høyspennt kabler i kilometer uberørt natur, sende ut lavfrekvent støy, mikroplast, drepe tusenvis av fugl og insekter, punktere myrer som samler co2 er ikke bra. svært mange av disse plassene er ikke motorisert ferdsel lovlig i dag. Plutselig skal man tillate hundrevis med gravemaskiner og lastebiler. Tonnevis med diesel må brennes, hydrolikk lekkasjer, diesel lekkasjer, anleggs utstyr blir liggende tilbake. Skal man bygge må man gjøre dette på steder som er definert som utbygget. Det vil imidlertid gi større motstand og lavere lønnsomhet. Så spørs det hva man velger. Jeg støtter motvind.
 10. 5 points
 11. 5 points
  Det var meget interessant lesning. Utrolig hva dyktige mennesker i lille Norge kan få til å skape. Datidens Tandberg må nesten sammenliknes med dagens Kongsberg Gruppen,angående innovasjon. Uten sammenlikning forøvrig.
 12. 5 points
  Vi kommer til å trenge mer energi i fremtiden. Ikke fordi vi skal bruke mer, men fordi vi skal utfase fosile energikilder. Om folk ikke ser det problematiske med å ikke erstatte fosile energikilder så kan jeg ikke gjøre annet enn å be dere om å søke oppdatert kunnskap. Så hvis vind er ut, atomkraft for dyrt, fisk blir føkk'd av havvind, hva vil folk? Hytter, veier, kjøpesentre og annet er kos, men en vindmølle - da blir det bråk. Personlig mener jeg mye av det som kommer opp i vindkraftdebatten er en blanding av løgn, kunnskapsløshet og dobbeltmoral. Edit: redigerte første del, da dette baserte seg på noe jeg leste feil.
 13. 4 points
  Jeg har sett en tydelig trend de siste årene. Det har blitt mer akseptert å tigge på sosiale medier. Nå har også Finn.no åpnet opp for dette, gjennom en egen tag under "Ønsker julehjelp" - jeg søkte kjapt på "ønsker hjelp" og fikk 297 treff. (Ikke alle er relevante). I tillegg har jeg til stadighet sett innlegg på diverse grupper på Fjesboka. Historien er ofte det samme. Det er ei alenemor med barn som trenger alt fra penger til mat, klær, møbler og julegaver for å nevne noe. Det er til og med dem som poster bilde av ungene sine i tigger-innlegget. Tiggerbrevene på Finn er tydeligvis populære. Jeg så en annonse som har ligget ute en ukes tid. "150 personer har lagret som favoritt". Har lest en del av disse tiggerbrevene. Malen er den samme: - Først, den klassiske ydmyke "uff så flaut / beklager at jeg er til" (jamfør norsk jantelov) - Så sympatierklæring. Barn, aleneforsørger, koronatider, livskriser og alt mulig rart. - Så ønskeliste. "Dette trenger vi / ønsker vi". - Alt skal selvfølgelig skje helt anonymt. Samtidig har vi verdens beste velferdsløsninger med et hav av ytelser tilpasset enhver livssituasjon. Trenger du hjelp, får du hjelp - enkelt og greit. Så har vi den mye omtalte fattigdomsgrensa som egentlig heter "vedvarende lavinntekt" - en internasjonal mal som sier at dersom du har under 60% av medianinntekten (et snitt) på landsbasis over flere år, er du under den såkalte fattigdomsgrensa. I Norge er medianinntekten 514 020 kr,- i året - altså 42 835 kr,- pr mnd. Fattigdomsgrensen på Norge ligger altså på 314 520 kr,- i året. Tar man utgangspunkt i SIFO sitt referansebudsjett, og velger da en voksen og et barn, får vi opp dette: Fattigdomsgrensen for en person er altså 314 500 kr,- i året. Selv om du er helt alene om å forsørge et barn, er det estimert et forventet forbruk på et helt vanlig budsjett - med et fornuftig forbruk - er på 177 000 i året. Litt over halvparten av årsinntekten til en "fattig". Eksklusivt inntektsskatt og boutgifter. Helt ærlig, når jeg ser på mine bekjente - og forbruket til folk flest. Fatter jeg ikke å begriper at det er mulig å være "fattig" i Norge. Det er så ufattelig mange ytelser og støtteordninger man kan få. At jeg klarer ikke å få det til å stemme. Derfor blir jeg en smule provosert når jeg ser tiggerbrev på Finn og gjennom sosiale medier. Fordi jeg tror rett å slett ikke på dem. Jeg tenker at dårlig økonomisk styring kan være en stor årsak. Eller at enkelte tillater seg å utnytte naive og dumsnille nordmenn. Til slutt: Personlig har jeg de tre siste årene hatt 227 000 kr brutto i året. Ca 14 500 netto utbetalt pr mnd. Bortsett fra at jeg måtte ofre bilen, det hadde jeg rett å slett ikke råd til. Føler jeg meg ikke nødvendigvis så fattig. Sammenlikner jeg meg med andre, så tja, kanskje - men jeg kan jo gjøre akkurat det jeg vil. Jeg drikker øl, reiser til syden, jeg kjøpte meg en 55 tommer tv i fjor. Alt jeg har lyst til får jeg gjennomført bare jeg tar litt smarte valg i hverdagen. Men når jeg ser på forbruksmønsteret til andre som klager over dårlig økonomi (venner, kjente, familie) blir jeg nesten kvalm. Har velferdssystemet gjort oss så vulgært bortskjemte på forbrukersiden at vi har urealistiske høye forventinger til hva som er akseptabelt? Er det greit å tigge dersom man føler seg utenfor denne boblen av rikdom? Er jeg helt på bærtur som tenker slikt?
 14. 4 points
  Godt. De fleste liker å holde på det man likt mest, så lenge som mulig så reglene som gjør det mulig å ha pålitelige og varige forbrukergjenstander, er dermed veldig viktig. Dessuten slipper vi å kjøpe nye hver gang hvis man kan stole på sin telefon over årenes løp. Og det kan trenges, ettersom vi må begynne å spare og bevare som våre foreldrene hadde gjort. Forbrukersamfunnet kan ikke fortsette med å sløse bort, spesielt ikke penger og ressurser.
 15. 4 points
 16. 4 points
  Samtidig uttaler Expressens egne "ekspert", Agnes Wold, erkeidiot og professor i bakteriologi, at dette ikke er noe å uroe seg over, alt går bra, läget är stabilt ... tvätta händerna https://www.expressen.se/nyheter/agnes-wold-inte-orolig-for-trangsel-pa-reorna-och-i-jul/ Det er nesten helt utrolig at en professor ikke forstår at mye folk i gatene, betyr mye folk i butikkene, som kan føre til mye smittespredning, men hun er jo svensk stakkar !
 17. 4 points
 18. 4 points
  Politikk er i stor grad som fotball eller annen sport. Uansett hvor stygg taklingen er så er det for fansen til det ene laget dommeren sin feil, og fremprovosert av han som ble taklet. For det andre laget er han som taklet verdens største idiot, og burde aldri få spille igjen. Det tror jeg Trump har forstått, og brukt det for alt det er verdt. Løgn etter løgn fra han, er akseptert på samme måten som at du ikke bytter fotballag selv om du har en spiller som alltid filmer. Du håper heller at dommeren skal dømme med, slik at laget ditt får en fordel. Trump har klart å lage det slik at baksiden av tradisjonell politikk blir et poeng i hans favør, og da er det lett å hente stemmer fra frustrerte innbyggere som føler seg oversett av politikerne. Da er det å holde med Trump en følelse av å aktivt delta for å straffe de som "alltid" har straffet dem, og så har du polariseringen gående uten at noen er mentalt tilbakestående som det hevdes lenger oppe i tråden her. Slik tolker jeg i hvertfall polariseringen som skjer i politikken.
 19. 4 points
  Tilbakeblikket på PS4 sin lansering bør virke beroliggende på dem som venter på gode spill på PS5 og Xbox X. I likhet med vin og pizzadeig behøver en konsoll tid til å modne. Det er ingen hast å kjøpe konsoll nå, og de som byr på Finn.no gjør seg selv en bjørnetjeneste. Kjøp heller om 1-2 år. Da er barnesykdommene kurert, grensesnittet forbedret, spillbiblioteket større og prisene lavere.
 20. 3 points
  Splittet ut fra "Test av Mazda MX-30: Sjelden har vi så sterke meninger om en elbil" Etter min mening burde det automatisk bli trukket minst 1-2 poeng fra terningen ved test av elbil som ikke er designet som elbil fra grunnen av. Så vidt meg bekjent er det ingen slike biler som har flatt gulv bak og romslig plass i midtkonsollområdet (pga kardangtunnelen), lagringsplass fremme eller lavt gulv med lagringsplass under i bagasjerommet Hadde alle bilene på veien i dag vært designet slik som ekte elbiler i dag er, og det plutselig kom en bil som manglet alt dette hadde den fått fullstendig slakt - hvorfor skal det ikke da være omvendt?
 21. 3 points
  3090 strix har fått nytt hus. Rettere sagt gammeldags, siden det ble sort hvitt tema 😅 Blir vel prosjekt noen dager til...
 22. 3 points
  Washington Post skal ha snakket med folk i Trumps indre krets. 20 days of fantasy and failure: Inside Trump’s quest to overturn the election https://www.washingtonpost.com/politics/trump-election-overturn/2020/11/28/34f45226-2f47-11eb-96c2-aac3f162215d_story.html
 23. 3 points
 24. 3 points
 25. 3 points
  Sitter her med min 7,5 år gamle Samsung Note 3, hvilket jeg har som mål og minimum få til å vare i 10 år. Det er ingen garanti for at den varer ut den resterende tiden også, men jeg liker å ha noen artige eksperimenter i livet. For meg er det verdifullt å kunne fortelle andre at joda, det er faktisk mulig. Det er bare å gjøre det, og jeg har personlig erfaring, altså ingenting jeg bare har lest eller hørt en eller plass.
 26. 3 points
  Jeg reiste gjennom sør-Norge, langs kysten. Jeg ble overrasket over de enormt store områdene med vindmøller. Det tar bort all naturopplevelse. Men min største overraskelse, er hvor stor inngripen dette er i naturen. Et vannkraftverk kan man gjøre til et enormt lite naturinngrep, altså knapt at man merker det. Vindmøller krever store arealer. Jeg er sterkt imot vindkraft i Norge, vi har så utrolig mange vann-ressurser, hvorfor ikke i all verden bruker vi ikke dem mer? Jeg skjønner at Danmark har vindmøller, men ikke Norge.
 27. 3 points
  Jeg har ingen relasjoner til freakforum. 1) Mulig jeg misforstår, men det virker krystallklart som at din motdebattant primært opponerer mot, er ideen om at livsstiltiltak er en løsning som fungerer for alle, mot alt. Det virker tydelig at hen annerkjenner at det inngår som en del av alle fornuftige behandlingsforløp, men at det i visse tilfeller, behøves mer, f.eks. medisiner. Er det jeg som misforstår? 2) Angst og depresjon er alvorlige sinnslidelser. Dette må selvsagt være diagnoser (jfr. ICD-10 eller DSM-V) og ikke være "jeg er deppa i dag, ass".
 28. 3 points
  6800 XT er visstnok cappet på 2800MHz maks, mens 6900 XT har grensen på 3000MHz.
 29. 3 points
  Da burde du nok utøvd litt kildekritikk selv. Ingen fotballspiller får 90 mill pr uke av egen klubb.
 30. 3 points
  Jeg leste gjennom saken før publisering - for 2-3 uker siden, før lanseringen. Den har ligget klar siden da. Så glapp det gjennom et ord i begynnelsen av teksten som ser rart ut på grunn av en kontekst som endret seg i løpet av de ukene. Det er nå rettet.
 31. 3 points
  Dette er helt søkt. Enten dør man eller ikke. Å begynne å dikte opp at de som døde av koronaviruset likevel skulle dødd av influensa i 2019 blir helt søkt.
 32. 3 points
  Jeg er en av mange som ser på aldring som en sykdom og synes det er ekstremt rart at ikke alle gjør det. Hadde vi aldri blitt gamle så kom det en sykdom som progressivt drept kroppen så hadde alle fått panikk, at det er normalt anse at man skal bli skrøpelig og svak er i mine øyne galskap. Ikke for evig liv eller noe sånt, men at vi skal slippe eldres på en uverdig måte hadde vært noe.
 33. 3 points
  Veeeeeeeeel. Når første gen nVidia raytracing kom i spill for 2080 TI så droppet performance med ca 30%, kan feks se linken under (or nei. jeg har ikke cherry-picked, det var en av de første jeg fant). Og de aller fleste droppet LETT RT da tapet i FPS var alt for stort! Revisiting Battlefield V Ray Tracing Performance (techspot.com) Å forvente at 1. gen AMD RT skal overgå nVidia som har hatt flere år nå (og er på 2. gen hardware), er litt drøyt. Men det vi vet er at AMD hardware sitter nå i BEGGE de store consolene, så det vil si det kommer til å bli mer og mer støtte og bedre støtte. I tillegg har AMD kortene mye mer minne, så de vil også har mer fremtidsverdi med tanke på om man skal beholde kortene noen år (som veldig mange gjør). Og ja, jeg må legge til her jeg også; at PLUTSELIG har RayTracing blitt en 'big deal' for folk, da vi vet mange overhodet ikke kjørte RT på nVidia da det var for lite eyecandy og for stor performance drop før. Hvorfor er plutselig dette så viktig? Dersom man leter etter grunner for seg selv til ikke kjøpe AMD er det helt ok, men ikke lag en big deal ut av det som om det er dette alt står og faller på, for det er tull. Heller ikke bruk 4K benchmarks som hoved-argument; antallet som spiller i 4k er tilnærmet ingen i den store sammenheng. Det er en ytterst liten % som kjører i 4K. De aller fleste kjører fortsatt i 1080, mange har kommet opp på 1440 (som meg), men over det er svinnende liten andel. Jada, skulle GJERNE kjøpt en uber-rig nå og kjørt 4K på 65" Samsungen, for å se spill i 4K på youtube på TVen er VELDIG pent. Men med PC er det ikke helt realistisk å ha PCen koblet opp i stua hele tiden, og heller ikke sitte i en sofa for å spille. Å spille 4K på en monitor er nærmest tull (om man da ikke har en enorm pult og rundt 40" skjerm), da kan man likeså godt kjøre 1440, en 65" TV er noe helt annet. Men for all del, om dere vil bruke 4K og RT som main argument kan dere det, bare ikke lat som om dette er en big deal for den normale spiller, for det er det IKKE (og har heller ikke vært det før med nVidia heller). Og nei, som før sagt jeg er ikke AMD fanboy, ca 13 år siden sist jeg kjøpte AMD GPU, og har ALDRI kjøpt AMD CPU. Men jeg har ikke problemer med å se at AMD her har vinnerkort på hånd, og kan for første gang virkelig gi nVidia kamp. Sier seg selv at når 6800 XT i noen spill slår 3090 (som koster ca det dobbelte), da er det bra! Å si noe annet er bare fanboy sprøyt!
 34. 3 points
  Vil tro at det sitter økonomer og styrer litt av testopplegget. Det er jo ikke helt gratis, og det man vet om det offentlige er at alt som ikke er helt gratis for Staten å kunne gi, ja det må det en økonom inn for å vurdere. Da er det veldig synd dersom det koster mer penger i lengden å ikke ty til de beste tiltakene. Så kan Erna, Høie eller hvem det måtte være, stå å si at det skal ikke stå på pengene så mye de bare orker.
 35. 3 points
  Ser at folk liker å trekke fram den psykiske byrden hele tiden. Og det er greit, for det er en del av debatten. Men, jeg vil da bare si: Hva skiller da den psykiske byrden en som er på karantenehotell i 10 dager, kanskje 16 dager om man tar i litt for enkelttilfeller og en fengselsfugl? Hvorfor skal det være en så mye enklere jobb å takle 2 år bak spjeldet enn f.eks. 16 dager i hotellkarantene? Jeg tror sakens kjerne er opplevelsen av frihetsberøvelse. Og ikke det at hotellkarantenen er en så grusom opplevelse egentlig. Individer er jo forskjellige, men den psykiske belastningen kan neppe bli så voldsom. Det er mine tanker om dette. Et sted må man også tegne opp streken/grensen. Det er smittefaglige hensyn som ligger bak.
 36. 3 points
 37. 3 points
  Ja det er helt idiotisk. De burde være obligatorisk testing for alle som ankommer Norge selv om du er norsk statsborger. Så bør alle som ikke har egnet sted å gjennomføre karatenen bli satt på hotell. Der de bør testes den 9 dagen og slippe ut om det er negativt den 10 dagen. De som har karantene hjemme bør også testes den 9 dagen.
 38. 3 points
  19 personer er smitta ved verft på Sunnmøre – Smittetallet vil trolig øke Mannskapet kom til Norge med charterfly som følge av at det skulle foretas et mannskapsbytte ved båtene. Smitten ble først oppdaget på rutinemessig testing i det de ankom Ålesund Lufthavn Vigra. Røssevoll mener testingen ved innreise har vært viktig for å hindre en potensiell stor smittespredning i Sula. – Sånn som jeg har fått det opplyst har alle i mannskapet på båtene hatt papir på at de var friske 72 timer før de kom til Norge, så det viser jo at testing på grensene er veldig viktig uavhengig av hva papirene tilsier, forteller Røssevoll.
 39. 3 points
  Svenskene må vel snart være verdens dummeste folkeslag? Verdens mest naive innvandringspolitikk, og nå en helt absurd håndtering av en pandemi.
 40. 3 points
  Jeg er enig i at tiggingen vi har sett i sosialt media siste årene er noe som får meg til å vri meg litt. Som en som vokste opp med en ufør alenemor som gikk på sosialen hvor vi var heldige om vi fikk kjøpte et par nye billige vintersko per år så blir jeg litt provosert. Pålegg var luksus hos oss og vi kunne velge om vi ville ha noen nye vinterplagg eller sommerplagg det året, ofte måtte jeg og min bror velge hvem av oss som skulle få nye vintersko og slippe å fryse på bena den vinteren. Min mor unnet seg ingen luksus og har måttet vendt på krona helt til jeg ble voksen og kunne hjelpe henne ut av det verste. Jeg bidro også med inntekt fra jeg var 10-11 år gammel for så vi kunne ha litt ekstra god mat i helgen eller hjelpe lillebror med lommepenger til skoleaktiviteter. Når jeg ser mange av disse i dag som tigger på finn og i sosiale media så er de ofte innenfor en helt annen gruppe: Ofte velkledde. De har råd til makeup, frisørtimer og fine nok klær (på dressmann, h&m type butikklær) De har ofte en dyr telefon i hånda, noe mange med økonomisk sans ikke tar seg råd til selv om de har råd til det. De avslører ofte at de bor i leiligheter som har en standard jeg aldri så maken til i min oppvekst eller før jeg nærmet meg 40. (prissjikt). De tigger om penger til tulleting som mobiltelefon, nettbrett (ofte iphone og ipdads), laptoper, PCer og spillkonsoller. Og de skyver i tillegg barna sine foran seg i denne merkverdige tiggingen "Så jeg kan gi barna mine en fin jul i år". Noen forkler tiggingen som "penger til julemat", men dette får man på sosialen. Folk jeg selv har kjent som ikke tar vare på det de har. Hjalp en mor med 2 barn på 8 og 10 med 2 sykler og 6 måneder senere var de nedrusta etter å ha stått ute i all slags vær. Jeg fant de også ofte henslengt på bakken her og der. Jeg tipper mange av de som tigger er type luksusfelle mennesker som aldri har tatt seg orket å forstå noe så grunnleggende som Jeg kan ikke bruke penger jeg ikke har Forbruksgjeld må jeg holde meg unna med mindre vi sulter eller fryser og sosialen ikke kan hjelpe. Selv da bør vi vurdere å fryse og gå sultne. Vi må effektivisere matbudsjettet så langt det går. Mat på restauranter, Kafé, konditori, kantiner, automater og bensinstasjon er ikke noe for oss dessverre. Kanskje ved noen spesielle anledninger i året. Det er ei heller ikke skam med matpakke bare fordi man har ferie. Hva har vi som vi som koster penger, men egentlig ikke trenger som vi enten kan selge eller unngå å bruke penger på igjen (abbonement/tjenester). Kjøper jeg ting på tilbud som jeg ikke trenger? Sløser jeg penger når jeg går til tannlege eller frisør og den type tjenester. Hva med å gå til lærlinger som har halv pris. Er det unødvendig dyrt å bo der jeg bor, bør jeg nøye meg med mindre? Har jeg en bil jeg absolutt ikke har råd til å eie? (jeg og min mor hadde aldri råd til det, selv var jeg 30 når første bil ble kjøpt med sambo og vi bodde billig). Er den såkalte billige sydenferien virkelig nødvendig? kan vi gjøre noe annet for halvparten av pengene vil vil bruke i løpet av oppholdet? Har jeg satt meg ned og gått igjennom absolutt alt jeg kan for å spare penger så vi har det vi trenger av mat og klær? For meg var ferie å enten utforske nærområdet eller ta med fiskestanga og gå noen mil eller bli med bestefar på en gammel nedslitt hytte. Vi tok buss og pakket i sekk. Trenger jeg ski og sykkel og hvordan kan jeg evt. få det til å fungere økonomisk? Må det virkelig være nytt? Jeg og min bror arvet av og til ting fra slekt. Det kunne være klær, konfirmasjonsdress, sykkel eller ski. Tar ikke vare på tingene sine. Når vi var heldige og fikk tak i, for oss, dyrbare ting tok vi veldig godt vare på de. Ble fotballen stjålet eller ødelagt var den sommeren kjipere. Å pusse opp med mindre det er kritisk vedlikehold bør aldri eller sjelden stå på aggendaen når man må snu på krona. Likevel ser jeg at noen av disse følger siste farge og tekstiltrender etc. De som virkelig trenger hjelp gjør allerede disse tingene og mye mer uten å likevel få det til å gå opp. De fleste av dem har en stolthet som gjør at de ikke tigger på Finn for noe så skammelig som en dyr dings. For disse sitter også sosialen langt inne men de har ikke noe valg. Jeg gikk ofte til sosialen for min mor fordi hun skammet seg, de på sosialkontoret kjente meg og vet for at jeg kom for å hente månedens lapp til mat og den slags. Når det er sagt finnes det definitivt de i Norge som sliter mer enn det mange i Norge tror er "de fattige" og definitivt mer enn disse som står frem i media men det er ofte noe man skyver under teppet.
 41. 3 points
  Gratulerer! Digg å få kort vil jeg tro. Du får skrive litt om hvordan du synes kortet er! Venter selv på et 3080 som forhåpentligvis kommer neste uka fort som mulig.
 42. 3 points
  Vi har sikkert sett samme program. Ja, det står så dårlig til med både preventiv smittesporing og varierende holdninger til restriksjoner.
 43. 3 points
  Fair enough. Artikkelen ble skrevet før 19. november, og dermed var antagelsen at PS5-lanseringen ikke skulle være fullt så klønete. Jeg kan endre ordet nå sånn at dere får fred i sjelen og får roa blodtrykket. Og om noe så burde jo denne teksten, som tidlig bruker flere avsnitt på å påpeke at det tok tid før PlayStation 4 fikk fart på sakene, nettopp være noe som belyser for fol at de ikke trenger å ha kjempehastverk med å kaste seg over PS5 ennå. For øvrig: Vi har kun fått tak i konsollen til testing. Det er ikke sånn at vi vasser i PS5-er, men artikkelforfatter har faktisk greid å få tak i en på egen hånd, på samme måte som andre folk.
 44. 3 points
  Enda et tap. Tror det er tap nr 39 eller 40 for GOP/Trump-kampanjen i forsøket deres på å ugyldiggjøre valgresultatet. De fleste av søksmålene kan vel best beskrives som stunt eller skuespill/spill for galleriet. En merkelig bruk av tid og ressurser.
 45. 3 points
  Vet ikke om det har blitt nevnt, men Star Wars Squadrons patch 3.0 inneholdt blant annet noen HOTAS fikser og bedre oppløsning på skybox. https://www.ea.com/games/starwars/squadrons/amp/news/update-3-0-release-notes?espv=1
 46. 3 points
  Tester 3090 strix OC med stock bios uten shuntmod med Ek vannblokk: Begynner å nærme seg max med standard bios: Port Royal 14 804 http://www.3dmark.com/pr/561190 Til sammenlikning får jeg ca 15000poeng på med stock kjøleren på det andre 3090 strix kortet når det er shuntmodda (Helvettes varmt i romtemperatur inne i et kabinett)
 47. 3 points
  "PlayStation 5 er nå tilgjengeliggjort for fullt her i Norge,"....... Journalist-fail. Det er større sjanse for å bli Corona-vaksinert en å få fat i en PS5 til anbefalt utsalgspris.
 48. 3 points
 49. 3 points
  Synes du ikke det er fornuftig nok med 200km rekkevidde når en gjennomsnittlig bil kjører 38 km daglig? Lang rekkevidde og hurtiglading er for lange turer, og lange turer er ikke noe som står på salgsplakaten til MX-30. La oss kalle det en sekundærbil/pendlebil/bybil og ferdigstille denne saken der vi sammenligner apekatter og elefanter på grunnlag av hvor flinke de er til å klatre i trær.
 50. 2 points
  Sukk.... Blir litt lei opphausing fra media. – Blir det et oppgjør på kammerset nå? – Det blir kanskje det, sier Dahlqvist. Forskjellen på det som står her og det som blir sagt er at hun sier det med et smil.... Det blir jo ikke noe oppgjør fordi en er uheldig og faller. Men taktikken deres bør føre til et oppgjør! 👍 De bare skylder på hverandre hele gjengen nå 😂😂😂
×
×
 • Create New...