Jump to content

Recommended Posts

Serveren som sliter, kom unna dette ved å velge for eks parkinson osv og ikke any, for å da få annen server å laste opp til. 

Edited by War

Share this post


Link to post

Hehe, nei war, Tomt for parkinson, eller andre i listen får du en nye jobb uansett hva du velger.

Men opplevde det samme med å laste hw.no, tar lang tid.

Men bedre nå.

Share this post


Link to post
1 hour ago, War said:

Serveren som sliter, kom unna dette ved å velge for eks parkinson osv og ikke any, for å da få annen server å laste opp til. 

Takk for tips. Nå hadde det stoppet på download hos meg faktisk.

Slettet alt igjen og valgte Parkinsons.

Har beta clienten egne servere? 

Share this post


Link to post
Annonse

Takk for det! Folding navnet mitt er "parknudsen", har foldet for dette teamet on/off i noen år.

Som nevnt så har jeg studert loggen (på highest verbosity) og den viser ingen feilmeldinger utover "Transfer failed".

Men jeg paster gjerne om det fortsetter å feile :)

 

Share this post


Link to post

Nå er det download som feiler:

*********************** Log Started 2020-01-27T17:26:08Z ***********************
17:26:08:************************* Folding@home Client *************************
17:26:08:        Website: https://foldingathome.org/
17:26:08:      Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org
17:26:08:         Author: Joseph Coffland <joseph@cauldrondevelopment.com>
17:26:08:           Args: --open-web-control
17:26:08:         Config: C:\Users\paknu\AppData\Roaming\FAHClient\config.xml
17:26:08:******************************** Build ********************************
17:26:08:        Version: 7.5.1
17:26:08:           Date: May 11 2018
17:26:08:           Time: 13:06:32
17:26:08:     Repository: Git
17:26:08:       Revision: 4705bf53c635f88b8fe85af7675557e15d491ff0
17:26:08:         Branch: master
17:26:08:       Compiler: Visual C++ 2008
17:26:08:        Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT
17:26:08:       Platform: win32 10
17:26:08:           Bits: 32
17:26:08:           Mode: Release
17:26:08:******************************* System ********************************
17:26:08:            CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
17:26:08:         CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 45 Stepping 7
17:26:08:           CPUs: 12
17:26:08:         Memory: 15.95GiB
17:26:08:    Free Memory: 11.03GiB
17:26:08:        Threads: WINDOWS_THREADS
17:26:08:     OS Version: 6.2
17:26:08:    Has Battery: false
17:26:08:     On Battery: false
17:26:08:     UTC Offset: 1
17:26:08:            PID: 2036
17:26:08:            CWD: C:\Users\paknu\AppData\Roaming\FAHClient
17:26:08:             OS: Windows 10 Enterprise
17:26:08:        OS Arch: AMD64
17:26:08:           GPUs: 1
17:26:08:          GPU 0: Bus:5 Slot:0 Func:0 NVIDIA:8 GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380
17:26:08:  CUDA Device 0: Platform:0 Device:0 Bus:5 Slot:0 Compute:6.1 Driver:10.2
17:26:08:OpenCL Device 0: Platform:0 Device:0 Bus:5 Slot:0 Compute:1.2 Driver:441.12
17:26:08:  Win32 Service: false
17:26:08:***********************************************************************
17:26:08:<config>
17:26:08:  <service-description v='Folding@home Client'/>
17:26:08:  <service-restart v='true'/>
17:26:08:  <service-restart-delay v='5000'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Client Control -->
17:26:08:  <client-threads v='6'/>
17:26:08:  <cycle-rate v='4'/>
17:26:08:  <cycles v='-1'/>
17:26:08:  <data-directory v='.'/>
17:26:08:  <disable-sleep-when-active v='true'/>
17:26:08:  <exec-directory v='C:\Program Files (x86)\FAHClient'/>
17:26:08:  <exit-when-done v='false'/>
17:26:08:  <fold-anon v='false'/>
17:26:08:  <open-web-control v='true'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Configuration -->
17:26:08:  <config-rotate v='true'/>
17:26:08:  <config-rotate-dir v='configs'/>
17:26:08:  <config-rotate-max v='16'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Debugging -->
17:26:08:  <assignment-servers>
17:26:08:    assign1.foldingathome.org:8080 assign2.foldingathome.org:80
17:26:08:  </assignment-servers>
17:26:08:  <auth-as v='true'/>
17:26:08:  <capture-directory v='capture'/>
17:26:08:  <capture-on-error v='false'/>
17:26:08:  <capture-packets v='false'/>
17:26:08:  <capture-requests v='false'/>
17:26:08:  <capture-responses v='false'/>
17:26:08:  <capture-sockets v='false'/>
17:26:08:  <core-exec v='FahCore_$type'/>
17:26:08:  <core-wrapper-exec v='FAHCoreWrapper'/>
17:26:08:  <debug-sockets v='false'/>
17:26:08:  <exception-locations v='true'/>
17:26:08:  <stack-traces v='false'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Error Handling -->
17:26:08:  <max-slot-errors v='10'/>
17:26:08:  <max-unit-errors v='5'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Folding Core -->
17:26:08:  <checkpoint v='15'/>
17:26:08:  <core-dir v='cores'/>
17:26:08:  <core-priority v='idle'/>
17:26:08:  <cpu-affinity v='false'/>
17:26:08:  <cpu-usage v='100'/>
17:26:08:  <gpu-usage v='100'/>
17:26:08:  <no-assembly v='false'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Folding Slot Configuration -->
17:26:08:  <cause v='PARKINSONS'/>
17:26:08:  <client-subtype v='STDCLI'/>
17:26:08:  <client-type v='normal'/>
17:26:08:  <cpu-species v='X86_PENTIUM_II'/>
17:26:08:  <cpu-type v='AMD64'/>
17:26:08:  <cpus v='-1'/>
17:26:08:  <disable-viz v='false'/>
17:26:08:  <gpu v='true'/>
17:26:08:  <max-packet-size v='normal'/>
17:26:08:  <os-species v='WIN_8'/>
17:26:08:  <os-type v='WIN32'/>
17:26:08:  <project-key v='0'/>
17:26:08:  <smp v='true'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- GUI -->
17:26:08:  <gui-enabled v='true'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- HTTP Server -->
17:26:08:  <allow v='127.0.0.1'/>
17:26:08:  <connection-timeout v='60'/>
17:26:08:  <deny v='0/0'/>
17:26:08:  <http-addresses v='0:7396'/>
17:26:08:  <https-addresses v=''/>
17:26:08:  <max-connect-time v='900'/>
17:26:08:  <max-connections v='800'/>
17:26:08:  <max-request-length v='52428800'/>
17:26:08:  <min-connect-time v='300'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Logging -->
17:26:08:  <log v='log.txt'/>
17:26:08:  <log-color v='false'/>
17:26:08:  <log-crlf v='true'/>
17:26:08:  <log-date v='false'/>
17:26:08:  <log-date-periodically v='21600'/>
17:26:08:  <log-domain v='false'/>
17:26:08:  <log-header v='true'/>
17:26:08:  <log-level v='true'/>
17:26:08:  <log-no-info-header v='true'/>
17:26:08:  <log-redirect v='false'/>
17:26:08:  <log-rotate v='true'/>
17:26:08:  <log-rotate-dir v='logs'/>
17:26:08:  <log-rotate-max v='16'/>
17:26:08:  <log-short-level v='false'/>
17:26:08:  <log-simple-domains v='true'/>
17:26:08:  <log-thread-id v='false'/>
17:26:08:  <log-thread-prefix v='true'/>
17:26:08:  <log-time v='true'/>
17:26:08:  <log-to-screen v='true'/>
17:26:08:  <log-truncate v='false'/>
17:26:08:  <verbosity v='5'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Network -->
17:26:08:  <proxy v=':8080'/>
17:26:08:  <proxy-enable v='false'/>
17:26:08:  <proxy-pass v=''/>
17:26:08:  <proxy-user v=''/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Process Control -->
17:26:08:  <child v='false'/>
17:26:08:  <daemon v='false'/>
17:26:08:  <pid v='false'/>
17:26:08:  <pid-file v='Folding@home Client.pid'/>
17:26:08:  <respawn v='false'/>
17:26:08:  <service v='false'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Remote Command Server -->
17:26:08:  <command-address v='0.0.0.0'/>
17:26:08:  <command-allow-no-pass v='127.0.0.1'/>
17:26:08:  <command-deny-no-pass v='0/0'/>
17:26:08:  <command-enable v='true'/>
17:26:08:  <command-port v='36330'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Slot Control -->
17:26:08:  <idle v='false'/>
17:26:08:  <max-shutdown-wait v='60'/>
17:26:08:  <pause-on-battery v='true'/>
17:26:08:  <pause-on-start v='false'/>
17:26:08:  <paused v='false'/>
17:26:08:  <power v='full'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- User Information -->
17:26:08:  <machine-id v='0'/>
17:26:08:  <passkey v='********************************'/>
17:26:08:  <team v='37651'/>
17:26:08:  <user v='649554'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Web Server -->
17:26:08:  <web-allow v='127.0.0.1'/>
17:26:08:  <web-deny v='0/0'/>
17:26:08:  <web-enable v='true'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Web Server Sessions -->
17:26:08:  <session-cookie v='sid'/>
17:26:08:  <session-lifetime v='86400'/>
17:26:08:  <session-timeout v='3600'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Work Unit Control -->
17:26:08:  <dump-after-deadline v='true'/>
17:26:08:  <max-queue v='16'/>
17:26:08:  <max-units v='0'/>
17:26:08:  <next-unit-percentage v='99'/>
17:26:08:  <stall-detection-enabled v='false'/>
17:26:08:  <stall-percent v='5'/>
17:26:08:  <stall-timeout v='1800'/>
17:26:08:
17:26:08:  <!-- Folding Slots -->
17:26:08:  <slot id='1' type='GPU'>
17:26:08:    <paused v='true'/>
17:26:08:  </slot>
17:26:08:</config>
17:26:08:Trying to access database...
17:26:08:Successfully acquired database lock
17:26:08:Enabled folding slot 01: PAUSED gpu:0:GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380 (by user)
17:26:08:ERROR:Exception: Failed to register systray icon: Unspecified error
17:26:08:Started thread 4 on PID 2036
17:26:08:Started thread 9 on PID 2036
17:26:08:Started thread 7 on PID 2036
17:26:08:Started thread 6 on PID 2036
17:26:08:Started thread 5 on PID 2036
17:26:08:Started thread 8 on PID 2036
17:26:09:Set client configured
17:26:10:1:127.0.0.1 GET /ping?_=1580145969654&callback=jQuery19007799188433004374_1580145969653
17:26:10:2:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:11:3:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145971091&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:11:4:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145971092&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:11:5:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145971093&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:12:6:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:12:7:127.0.0.1 GET /api/updates?_=1580145971094&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:13:8:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145972754&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:13:9:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145972755&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:13:10:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145972756&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:14:Started thread 10 on PID 2036
17:26:20:FS01:Unpaused
17:26:20:WU00:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
17:26:21:WU00:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
17:26:21:WU00:FS01:Assigned to work server 155.247.166.220
17:26:21:WU00:FS01:Requesting new work unit for slot 01: READY gpu:0:GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380 from 155.247.166.220
17:26:21:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
17:26:25:WU00:FS01:Downloading 5.82MiB
17:26:30:WU00:FS01:Download complete
17:26:30:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:14320 run:117 clone:0 gen:43 core:0x21 unit:0x0000003c0002894c5dfebadfde496781
17:26:30:WU00:FS01:Starting
17:26:30:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\paknu\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/nvidia/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 705 -lifeline 2036 -checkpoint 15 -gpu-vendor nvidia -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -cuda-device 0 -gpu 0
17:26:30:WU00:FS01:Started FahCore on PID 9208
17:26:30:Started thread 11 on PID 2036
17:26:30:WU00:FS01:Core PID:8920
17:26:30:WU00:FS01:FahCore 0x21 started
17:26:31:WU00:FS01:0x21:*********************** Log Started 2020-01-27T17:26:30Z ***********************
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Project: 14320 (Run 117, Clone 0, Gen 43)
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Unit: 0x0000003c0002894c5dfebadfde496781
17:26:31:WU00:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Machine: 1
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Reading tar file core.xml
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Reading tar file integrator.xml
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Reading tar file state.xml
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Reading tar file system.xml
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Digital signatures verified
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
17:26:31:WU00:FS01:0x21:Version 0.0.20
17:26:33:WU00:FS01:0x21:Completed 0 out of 25000000 steps (0%)
17:26:33:WU00:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
17:26:33:12:127.0.0.1 GET /ping?_=1580145993442&callback=jQuery190031620851175851494_1580145993441
17:26:33:13:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145993584&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:33:14:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145993585&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:34:15:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145993586&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:34:16:127.0.0.1 GET /?nocache=0.6707439098513766
17:26:34:17:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:34:18:127.0.0.1 GET /api/updates?_=1580145993587&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:35:19:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145995024&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:35:20:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145995025&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:35:21:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145995026&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:36:22:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:36:23:127.0.0.1 GET /api/updates?_=1580145995027&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:36:24:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145996530&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:37:25:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145996531&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:37:26:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145996532&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:38:27:127.0.0.1 GET /api/updates?_=1580145996533&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:26:38:28:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:39:29:127.0.0.1 GET /?nocache=0.7421906414448585
17:26:40:30:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145999557&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=0&update_path=/api/basic&update_rate=1
17:26:40:31:127.0.0.1 GET /api/updates/set?_=1580145999558&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6&update_id=1&update_path=/api/slots&update_rate=1
17:26:40:32:127.0.0.1 GET /api/configured?_=1580145999559&sid=e41c250007e387c36a8598cebf5679f6
17:27:09:Saving configuration to config.xml
17:27:09:<config>
17:27:09:  <!-- Folding Slot Configuration -->
17:27:09:  <cause v='PARKINSONS'/>
17:27:09:
17:27:09:  <!-- Logging -->
17:27:09:  <verbosity v='5'/>
17:27:09:
17:27:09:  <!-- Network -->
17:27:09:  <proxy v=':8080'/>
17:27:09:
17:27:09:  <!-- Slot Control -->
17:27:09:  <power v='full'/>
17:27:09:
17:27:09:  <!-- User Information -->
17:27:09:  <passkey v='********************************'/>
17:27:09:  <team v='37651'/>
17:27:09:  <user v='649554'/>
17:27:09:
17:27:09:  <!-- Folding Slots -->
17:27:09:  <slot id='1' type='GPU'/>
17:27:09:</config>
17:29:08:WU00:FS01:0x21:Completed 250000 out of 25000000 steps (1%)
17:31:47:WU00:FS01:0x21:Completed 500000 out of 25000000 steps (2%)
17:34:32:WU00:FS01:0x21:Completed 750000 out of 25000000 steps (3%)
17:37:15:WU00:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 25000000 steps (4%)
17:39:58:WU00:FS01:0x21:Completed 1250000 out of 25000000 steps (5%)
17:42:40:WU00:FS01:0x21:Completed 1500000 out of 25000000 steps (6%)
17:45:20:WU00:FS01:0x21:Completed 1750000 out of 25000000 steps (7%)
17:48:02:WU00:FS01:0x21:Completed 2000000 out of 25000000 steps (8%)
17:50:44:WU00:FS01:0x21:Completed 2250000 out of 25000000 steps (9%)
17:53:21:WU00:FS01:0x21:Completed 2500000 out of 25000000 steps (10%)
17:56:02:WU00:FS01:0x21:Completed 2750000 out of 25000000 steps (11%)
17:58:39:WU00:FS01:0x21:Completed 3000000 out of 25000000 steps (12%)
18:01:17:WU00:FS01:0x21:Completed 3250000 out of 25000000 steps (13%)
18:03:56:WU00:FS01:0x21:Completed 3500000 out of 25000000 steps (14%)
18:06:32:WU00:FS01:0x21:Completed 3750000 out of 25000000 steps (15%)
18:09:11:WU00:FS01:0x21:Completed 4000000 out of 25000000 steps (16%)
18:11:52:WU00:FS01:0x21:Completed 4250000 out of 25000000 steps (17%)
18:14:32:WU00:FS01:0x21:Completed 4500000 out of 25000000 steps (18%)
18:17:06:WU00:FS01:0x21:Completed 4750000 out of 25000000 steps (19%)
18:19:40:WU00:FS01:0x21:Completed 5000000 out of 25000000 steps (20%)
18:22:13:WU00:FS01:0x21:Completed 5250000 out of 25000000 steps (21%)
18:24:38:WU00:FS01:0x21:Completed 5500000 out of 25000000 steps (22%)
18:27:10:WU00:FS01:0x21:Completed 5750000 out of 25000000 steps (23%)
18:29:41:WU00:FS01:0x21:Completed 6000000 out of 25000000 steps (24%)
18:32:13:WU00:FS01:0x21:Completed 6250000 out of 25000000 steps (25%)
18:34:44:WU00:FS01:0x21:Completed 6500000 out of 25000000 steps (26%)
18:37:15:WU00:FS01:0x21:Completed 6750000 out of 25000000 steps (27%)
18:39:46:WU00:FS01:0x21:Completed 7000000 out of 25000000 steps (28%)
18:42:22:WU00:FS01:0x21:Completed 7250000 out of 25000000 steps (29%)
18:45:04:WU00:FS01:0x21:Completed 7500000 out of 25000000 steps (30%)
18:47:45:WU00:FS01:0x21:Completed 7750000 out of 25000000 steps (31%)
18:50:24:WU00:FS01:0x21:Completed 8000000 out of 25000000 steps (32%)
18:53:02:WU00:FS01:0x21:Completed 8250000 out of 25000000 steps (33%)
18:55:37:WU00:FS01:0x21:Completed 8500000 out of 25000000 steps (34%)
18:58:12:WU00:FS01:0x21:Completed 8750000 out of 25000000 steps (35%)
19:00:45:WU00:FS01:0x21:Completed 9000000 out of 25000000 steps (36%)
19:03:17:WU00:FS01:0x21:Completed 9250000 out of 25000000 steps (37%)
19:05:50:WU00:FS01:0x21:Completed 9500000 out of 25000000 steps (38%)
19:08:22:WU00:FS01:0x21:Completed 9750000 out of 25000000 steps (39%)
19:10:54:WU00:FS01:0x21:Completed 10000000 out of 25000000 steps (40%)
19:13:26:WU00:FS01:0x21:Completed 10250000 out of 25000000 steps (41%)
19:15:58:WU00:FS01:0x21:Completed 10500000 out of 25000000 steps (42%)
19:18:31:WU00:FS01:0x21:Completed 10750000 out of 25000000 steps (43%)
19:21:06:WU00:FS01:0x21:Completed 11000000 out of 25000000 steps (44%)
19:23:40:WU00:FS01:0x21:Completed 11250000 out of 25000000 steps (45%)
19:26:13:WU00:FS01:0x21:Completed 11500000 out of 25000000 steps (46%)
19:28:44:WU00:FS01:0x21:Completed 11750000 out of 25000000 steps (47%)
19:31:18:WU00:FS01:0x21:Completed 12000000 out of 25000000 steps (48%)
19:33:56:WU00:FS01:0x21:Completed 12250000 out of 25000000 steps (49%)
19:36:39:WU00:FS01:0x21:Completed 12500000 out of 25000000 steps (50%)
19:39:17:WU00:FS01:0x21:Completed 12750000 out of 25000000 steps (51%)
19:42:00:WU00:FS01:0x21:Completed 13000000 out of 25000000 steps (52%)
19:44:41:WU00:FS01:0x21:Completed 13250000 out of 25000000 steps (53%)
19:47:24:WU00:FS01:0x21:Completed 13500000 out of 25000000 steps (54%)
19:50:06:WU00:FS01:0x21:Completed 13750000 out of 25000000 steps (55%)
19:52:42:WU00:FS01:0x21:Completed 14000000 out of 25000000 steps (56%)
19:55:17:WU00:FS01:0x21:Completed 14250000 out of 25000000 steps (57%)
19:57:52:WU00:FS01:0x21:Completed 14500000 out of 25000000 steps (58%)
20:00:22:WU00:FS01:0x21:Completed 14750000 out of 25000000 steps (59%)
20:02:54:WU00:FS01:0x21:Completed 15000000 out of 25000000 steps (60%)
20:05:25:WU00:FS01:0x21:Completed 15250000 out of 25000000 steps (61%)
20:07:57:WU00:FS01:0x21:Completed 15500000 out of 25000000 steps (62%)
20:10:29:WU00:FS01:0x21:Completed 15750000 out of 25000000 steps (63%)
20:13:00:WU00:FS01:0x21:Completed 16000000 out of 25000000 steps (64%)
20:15:31:WU00:FS01:0x21:Completed 16250000 out of 25000000 steps (65%)
20:18:03:WU00:FS01:0x21:Completed 16500000 out of 25000000 steps (66%)
20:20:34:WU00:FS01:0x21:Completed 16750000 out of 25000000 steps (67%)
20:23:05:WU00:FS01:0x21:Completed 17000000 out of 25000000 steps (68%)
20:25:35:WU00:FS01:0x21:Completed 17250000 out of 25000000 steps (69%)
20:28:07:WU00:FS01:0x21:Completed 17500000 out of 25000000 steps (70%)
20:30:39:WU00:FS01:0x21:Completed 17750000 out of 25000000 steps (71%)
20:33:19:WU00:FS01:0x21:Completed 18000000 out of 25000000 steps (72%)
20:35:58:WU00:FS01:0x21:Completed 18250000 out of 25000000 steps (73%)
20:38:36:WU00:FS01:0x21:Completed 18500000 out of 25000000 steps (74%)
20:41:15:WU00:FS01:0x21:Completed 18750000 out of 25000000 steps (75%)
20:43:50:WU00:FS01:0x21:Completed 19000000 out of 25000000 steps (76%)
20:46:27:WU00:FS01:0x21:Completed 19250000 out of 25000000 steps (77%)
20:49:03:WU00:FS01:0x21:Completed 19500000 out of 25000000 steps (78%)
20:51:39:WU00:FS01:0x21:Completed 19750000 out of 25000000 steps (79%)
20:54:14:WU00:FS01:0x21:Completed 20000000 out of 25000000 steps (80%)
20:56:49:WU00:FS01:0x21:Completed 20250000 out of 25000000 steps (81%)
20:59:25:WU00:FS01:0x21:Completed 20500000 out of 25000000 steps (82%)
21:02:00:WU00:FS01:0x21:Completed 20750000 out of 25000000 steps (83%)
21:04:34:WU00:FS01:0x21:Completed 21000000 out of 25000000 steps (84%)
21:07:10:WU00:FS01:0x21:Completed 21250000 out of 25000000 steps (85%)
21:09:46:WU00:FS01:0x21:Completed 21500000 out of 25000000 steps (86%)
21:12:17:WU00:FS01:0x21:Completed 21750000 out of 25000000 steps (87%)
21:14:48:WU00:FS01:0x21:Completed 22000000 out of 25000000 steps (88%)
21:17:19:WU00:FS01:0x21:Completed 22250000 out of 25000000 steps (89%)
21:19:50:WU00:FS01:0x21:Completed 22500000 out of 25000000 steps (90%)
21:22:22:WU00:FS01:0x21:Completed 22750000 out of 25000000 steps (91%)
21:24:54:WU00:FS01:0x21:Completed 23000000 out of 25000000 steps (92%)
21:27:25:WU00:FS01:0x21:Completed 23250000 out of 25000000 steps (93%)
21:29:56:WU00:FS01:0x21:Completed 23500000 out of 25000000 steps (94%)
21:32:27:WU00:FS01:0x21:Completed 23750000 out of 25000000 steps (95%)
21:34:58:WU00:FS01:0x21:Completed 24000000 out of 25000000 steps (96%)
21:37:29:WU00:FS01:0x21:Completed 24250000 out of 25000000 steps (97%)
21:40:00:WU00:FS01:0x21:Completed 24500000 out of 25000000 steps (98%)
21:42:31:WU00:FS01:0x21:Completed 24750000 out of 25000000 steps (99%)
21:42:32:WU01:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
21:42:33:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.241
21:42:33:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380 from 140.163.4.241
21:42:33:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.241:8080
21:42:33:WU01:FS01:Downloading 16.53MiB
21:42:39:WU01:FS01:Download 50.28%
21:45:02:WU00:FS01:0x21:Completed 25000000 out of 25000000 steps (100%)
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Saving result file log.txt
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
21:45:03:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
21:45:03:WU00:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
21:45:03:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14320 run:117 clone:0 gen:43 core:0x21 unit:0x0000003c0002894c5dfebadfde496781
21:45:03:WU00:FS01:Uploading 8.79MiB to 155.247.166.220
21:45:03:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.220:8080
21:45:09:WU00:FS01:Upload 91.76%
21:45:10:WU00:FS01:Upload complete
21:45:10:WU00:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
21:45:10:WU00:FS01:Final credit estimate, 205335.00 points
21:45:10:WU00:FS01:Cleaning up
22:05:40:WU01:FS01:Download 79.77%
******************************* Date: 2020-01-27 *******************************
23:33:48:WU01:FS01:Download 80.14%
01:03:55:WU01:FS01:Download 80.52%
02:34:03:WU01:FS01:Download 80.90%
04:04:11:WU01:FS01:Download 81.28%
******************************* Date: 2020-01-28 *******************************
05:34:19:WU01:FS01:Download 81.66%
 

Share this post


Link to post

Gir ingen mening. 100mbit linje og ikke noe annet som tar kapasitet at the moment.
På upload har det typisk stoppet mye før i både tid og % overført.

Har lurt på om det er noen form for firewall/sikkerhets setting som kveler det noe sted, men kan ikke finne noe i loggene.

Ser FAH skrev en blogpost i Oktober om at de hadde noen overføringsproblemer de jobbet med, men det er alt jeg finner om "status".

Share this post


Link to post
mer-hw skrev (21 timer siden):

Mine kort på core 22 gir:

P11739
1080ti - 1,7 mill ppd avg
2080 - 2,1 mill ppd avg
2080S - Ikke fått noen ennå

P11738
1080ti -1,3 mill ppd avg
2080 - 2,3 mill ppd avg
2080S - 2,43 mill ppd avg

P11737
1080ti - Ikke fått noen wu ennå
2080 - 1,7 mill ppd avg
2080S - 2,01 mill ppd avg

P11733
1080ti -750K ppd avg
2080 - 1,55 mill ppd avg
2080S - Ikke fått noen WU ennå.

2060S - 1,66 mill PPD p11739

Share this post


Link to post
pa.knudsen skrev (9 timer siden):

Gir ingen mening. 100mbit linje og ikke noe annet som tar kapasitet at the moment.
På upload har det typisk stoppet mye før i både tid og % overført.

Har lurt på om det er noen form for firewall/sikkerhets setting som kveler det noe sted, men kan ikke finne noe i loggene.

Ser FAH skrev en blogpost i Oktober om at de hadde noen overføringsproblemer de jobbet med, men det er alt jeg finner om "status".

Legg inn "next unit percentage 100". Det ser ut som det stokker seg rett etter ferdig innsendt. Se første post med triks og tips.

Share this post


Link to post
29 minutes ago, Ruskepus said:

Legg inn "next unit percentage 100". Det ser ut som det stokker seg rett etter ferdig innsendt. Se første post med triks og tips.

Takk for tips!

La inn beta client og next unit percentage. Nytt forsøk :)

 

Share this post


Link to post
13 minutes ago, Kjetil Lura said:

Ser ikke noe galt i loggen din, men sett <verbosity v='3'/> Alt over er ikke nyttig info?

Økte Verbosity til max for å se etter feil/ledetråder ifb. feilende up/download.
Lar det stå til det stabiliserer seg igjen i tilfelle det skulle komme til nytte.

 

Share this post


Link to post

Hehe, okay. Som jeg skriver, over 3 er ikke nyttig info. 😀

Litt av min logg:

14:46:33:WU00:FS01:Downloading 135.24MiB
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Saving result file log.txt
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
14:46:35:WU01:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
14:46:36:WU01:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
14:46:36:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:14297 run:0 clone:31 gen:11 core:0x21 unit:0x0000000b80fccb0a5e0e6ce14eb6f432
14:46:36:WU01:FS01:Uploading 39.98MiB to 128.252.203.10
14:46:36:WU01:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
14:46:39:WU00:FS01:Download 15.07%
14:46:42:WU01:FS01:Upload 44.40%
14:46:45:WU00:FS01:Download 36.42%
14:46:49:WU01:FS01:Upload complete
14:46:49:WU01:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
14:46:49:WU01:FS01:Final credit estimate, 46804.00 points
14:46:49:WU01:FS01:Cleaning up
14:46:51:WU00:FS01:Download 57.95%
14:46:57:WU00:FS01:Download 78.15%
14:47:03:WU00:FS01:Download 97.60%
14:47:03:WU00:FS01:Download complete
14:47:03:WU00:FS01:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:11738 run:0 clone:568 gen:74 core:0x22 unit:0x0000004e8ca304f15e127b237168631d
14:47:03:WU00:FS01:Starting
14:47:03:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" "C:\Users\Kjetil Lura\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/Core_22.fah/FahCore_22.exe" -dir 00 -suffix 01 -version 705 -lifeline 6476 -checkpoint 30 -gpu-vendor nvidia -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -cuda-device 0 -gpu 0
14:47:03:WU00:FS01:Started FahCore on PID 8356
14:47:03:WU00:FS01:Core PID:1232
14:47:03:WU00:FS01:FahCore 0x22 started
14:47:04:WU00:FS01:0x22:*********************** Log Started 2020-01-28T14:47:04Z ***********************
14:47:04:WU00:FS01:0x22:*************************** Core22 Folding@home Core ***************************
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Type: 0x22
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Core: Core22
14:47:04:WU00:FS01:0x22:    Website: https://foldingathome.org/
14:47:04:WU00:FS01:0x22:  Copyright: (c) 2009-2018 foldingathome.org
14:47:04:WU00:FS01:0x22:     Author: John Chodera <john.chodera@choderalab.org> and Rafal Wiewiora
14:47:04:WU00:FS01:0x22:             <rafal.wiewiora@choderalab.org>
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Args: -dir 00 -suffix 01 -version 705 -lifeline 8356 -checkpoint 30
14:47:04:WU00:FS01:0x22:             -gpu-vendor nvidia -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -cuda-device
14:47:04:WU00:FS01:0x22:             0 -gpu 0
14:47:04:WU00:FS01:0x22:     Config: <none>
14:47:04:WU00:FS01:0x22:************************************ Build *************************************
14:47:04:WU00:FS01:0x22:    Version: 0.0.2
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Date: Dec 6 2019
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Time: 21:30:31
14:47:04:WU00:FS01:0x22: Repository: Git
14:47:04:WU00:FS01:0x22:   Revision: abeb39247cc72df5af0f63723edafadb23d5dfbe
14:47:04:WU00:FS01:0x22:     Branch: HEAD
14:47:04:WU00:FS01:0x22:   Compiler: Visual C++ 2008
14:47:04:WU00:FS01:0x22:    Options: /TP /nologo /EHa /wd4297 /wd4103 /Ox /MT
14:47:04:WU00:FS01:0x22:   Platform: win32 10
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Bits: 64
14:47:04:WU00:FS01:0x22:       Mode: Release
14:47:04:WU00:FS01:0x22:************************************ System ************************************
14:47:04:WU00:FS01:0x22:        CPU: Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz
14:47:05:WU00:FS01:0x22:     CPU ID: GenuineIntel Family 6 Model 63 Stepping 2
14:47:05:WU00:FS01:0x22:       CPUs: 16
14:47:05:WU00:FS01:0x22:     Memory: 15.90GiB
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Free Memory: 12.81GiB
14:47:05:WU00:FS01:0x22:    Threads: WINDOWS_THREADS
14:47:05:WU00:FS01:0x22: OS Version: 6.2
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Has Battery: false
14:47:05:WU00:FS01:0x22: On Battery: false
14:47:05:WU00:FS01:0x22: UTC Offset: 1
14:47:05:WU00:FS01:0x22:        PID: 1232
14:47:05:WU00:FS01:0x22:        CWD: C:\Users\Kjetil Lura\AppData\Roaming\FAHClient\work
14:47:05:WU00:FS01:0x22:         OS: Windows 10 Home
14:47:05:WU00:FS01:0x22:    OS Arch: AMD64
14:47:05:WU00:FS01:0x22:********************************************************************************
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Project: 11738 (Run 0, Clone 568, Gen 74)
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Unit: 0x0000004e8ca304f15e127b237168631d
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Reading tar file core.xml
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Reading tar file integrator.xml
14:47:05:WU00:FS01:0x22:Reading tar file state.xml
14:47:06:WU00:FS01:0x22:Reading tar file system.xml
14:47:07:WU00:FS01:0x22:Digital signatures verified
14:47:07:WU00:FS01:0x22:Folding@home GPU Core22 Folding@home Core
14:47:07:WU00:FS01:0x22:Version 0.0.2

 

Edit 2: Du skriver du har 100 på nett, har 50/50 her.

Edited by Kjetil Lura

Share this post


Link to post

Ulykka fortsetter, men nå er det hvertfall noe i loggen som kan indikere hvorfor:

19:12:44:WU00:FS01:0x21:Completed 600000 out of 1000000 steps (60%)
19:14:06:WU00:FS01:0x21:Completed 610000 out of 1000000 steps (61%)
19:15:21:WU00:FS01:0x21:Completed 620000 out of 1000000 steps (62%)
19:16:43:WU00:FS01:0x21:Completed 630000 out of 1000000 steps (63%)
19:17:58:WU00:FS01:0x21:Completed 640000 out of 1000000 steps (64%)
19:19:20:WU00:FS01:0x21:Completed 650000 out of 1000000 steps (65%)
19:20:35:WU00:FS01:0x21:Completed 660000 out of 1000000 steps (66%)
19:21:16:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned an unknown error code which probably indicates that it crashed
19:21:16:WARNING:WU00:FS01:FahCore returned: WU_STALLED (127 = 0x7f)
19:21:16:WU00:FS01:Starting
19:21:16:WU00:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:\Users\paknu\AppData\Roaming\FAHClient\cores/cores.foldingathome.org/v7/win/64bit/nvidia/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 00 -suffix 01 -version 705 -lifeline 9544 -checkpoint 15 -gpu-vendor nvidia -opencl-platform 0 -opencl-device 0 -cuda-device 0 -gpu 0
19:21:16:WU00:FS01:Started FahCore on PID 13184
19:21:16:Started thread 12 on PID 9544
19:21:16:WU00:FS01:Core PID:6016
19:21:16:WU00:FS01:FahCore 0x21 started
19:21:16:WU00:FS01:0x21:*********************** Log Started 2020-01-28T19:21:16Z ***********************
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Project: 14268 (Run 0, Clone 39, Gen 210)
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Unit: 0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
19:21:16:WU00:FS01:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Machine: 1
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Digital signatures verified
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
19:21:16:WU00:FS01:0x21:Version 0.0.20
19:21:16:WU00:FS01:0x21:  Found a checkpoint file
19:21:36:WU00:FS01:0x21:Completed 660000 out of 1000000 steps (66%)
19:21:36:WU00:FS01:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
19:22:52:WU00:FS01:0x21:Completed 670000 out of 1000000 steps (67%)
19:24:07:WU00:FS01:0x21:Completed 680000 out of 1000000 steps (68%)
19:25:28:WU00:FS01:0x21:Completed 690000 out of 1000000 steps (69%)
19:26:43:WU00:FS01:0x21:Completed 700000 out of 1000000 steps (70%)
19:28:04:WU00:FS01:0x21:Completed 710000 out of 1000000 steps (71%)
19:29:19:WU00:FS01:0x21:Completed 720000 out of 1000000 steps (72%)
19:30:40:WU00:FS01:0x21:Completed 730000 out of 1000000 steps (73%)
19:31:55:WU00:FS01:0x21:Completed 740000 out of 1000000 steps (74%)
19:33:17:WU00:FS01:0x21:Completed 750000 out of 1000000 steps (75%)
19:34:32:WU00:FS01:0x21:Completed 760000 out of 1000000 steps (76%)
19:35:53:WU00:FS01:0x21:Completed 770000 out of 1000000 steps (77%)
19:37:08:WU00:FS01:0x21:Completed 780000 out of 1000000 steps (78%)
19:38:32:WU00:FS01:0x21:Completed 790000 out of 1000000 steps (79%)
19:39:48:WU00:FS01:0x21:Completed 800000 out of 1000000 steps (80%)
19:41:13:WU00:FS01:0x21:Completed 810000 out of 1000000 steps (81%)
19:42:29:WU00:FS01:0x21:Completed 820000 out of 1000000 steps (82%)
19:43:54:WU00:FS01:0x21:Completed 830000 out of 1000000 steps (83%)
19:45:11:WU00:FS01:0x21:Completed 840000 out of 1000000 steps (84%)
19:46:34:WU00:FS01:0x21:Completed 850000 out of 1000000 steps (85%)
19:47:51:WU00:FS01:0x21:Completed 860000 out of 1000000 steps (86%)
19:49:20:WU00:FS01:0x21:Completed 870000 out of 1000000 steps (87%)
19:50:36:WU00:FS01:0x21:Completed 880000 out of 1000000 steps (88%)
19:52:01:WU00:FS01:0x21:Completed 890000 out of 1000000 steps (89%)
19:53:18:WU00:FS01:0x21:Completed 900000 out of 1000000 steps (90%)
19:54:47:WU00:FS01:0x21:Completed 910000 out of 1000000 steps (91%)
19:56:10:WU00:FS01:0x21:Completed 920000 out of 1000000 steps (92%)
19:57:40:WU00:FS01:0x21:Completed 930000 out of 1000000 steps (93%)
19:59:03:WU00:FS01:0x21:Completed 940000 out of 1000000 steps (94%)
20:00:33:WU00:FS01:0x21:Completed 950000 out of 1000000 steps (95%)
20:01:56:WU00:FS01:0x21:Completed 960000 out of 1000000 steps (96%)
20:03:26:WU00:FS01:0x21:Completed 970000 out of 1000000 steps (97%)
20:04:45:WU00:FS01:0x21:Completed 980000 out of 1000000 steps (98%)
20:06:13:WU00:FS01:0x21:Completed 990000 out of 1000000 steps (99%)
20:07:34:WU00:FS01:0x21:Completed 1000000 out of 1000000 steps (100%)
20:07:35:WU01:FS01:Connecting to 65.254.110.245:8080
20:07:35:WU01:FS01:Assigned to work server 140.163.4.241
20:07:35:WU01:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING gpu:0:GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] 11380 from 140.163.4.241
20:07:35:WU01:FS01:Connecting to 140.163.4.241:8080
20:07:36:WU01:FS01:Downloading 28.45MiB
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Saving result file logfile_01.txt
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpointState.xml
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Saving result file checkpt.crc
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Saving result file log.txt
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Saving result file positions.xtc
20:07:42:WU00:FS01:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
20:07:43:WU00:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
20:07:43:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:07:43:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:07:43:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:09:38:WU00:FS01:Upload 4.91%
20:09:38:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:09:38:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:09:38:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:09:38:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:09:38:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
20:09:39:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:09:39:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:09:39:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:11:41:WU00:FS01:Upload 9.99%
20:11:41:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:11:41:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:11:41:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:11:41:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:11:41:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
20:11:41:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:11:41:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:11:41:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:11:48:WU00:FS01:Upload 6.69%
20:13:45:WU00:FS01:Upload 6.77%
20:13:45:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:13:45:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:13:45:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:13:45:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:13:45:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
20:13:45:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:13:45:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:13:45:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:13:55:WU00:FS01:Upload 10.67%
20:15:51:WU00:FS01:Upload 10.76%
20:15:51:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:15:51:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:15:51:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:15:51:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:15:51:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
20:16:22:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:16:22:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:16:22:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:18:15:WU00:FS01:Upload 6.27%
20:18:15:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:18:15:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:18:15:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:18:15:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:18:16:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed
20:20:37:WU00:FS01:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:14268 run:0 clone:39 gen:210 core:0x21 unit:0x000000f780fccb0a5daa000a37f8d38c
20:20:37:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 128.252.203.10
20:20:37:WU00:FS01:Connecting to 128.252.203.10:8080
20:21:03:WU00:FS01:Upload 5.50%
20:22:56:WU00:FS01:Upload 5.59%
20:22:56:WARNING:WU00:FS01:Exception: Failed to send results to work server: Transfer failed
20:22:56:WU00:FS01:Trying to send results to collection server
20:22:56:WU00:FS01:Uploading 73.80MiB to 155.247.166.219
20:22:56:WU00:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
20:22:56:ERROR:WU00:FS01:Exception: Transfer failed

Er det WU_STALLED (127 = 0x7f) som er "feil staten" ?
 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...