Gå til innhold

Gud ble menneske!


Anbefalte innlegg

Gud er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Altså et vesen og 3 personer. Gud ble menneske (Jesus Kristus). Født av Maria. Josef var kun stefaren Hans. Jesus er Guds Sønn. Jesus bekjente all verdens synd som sin synd i Johannes dåpen. Jesus ble fristet av Satan, men seiret. Adam falt i synd, men Jesus seiret. Altså Jesus levde et syndfritt og fullkomment liv, som Gud krever fra oss mennesker. Derfor sendte Han Jesus som vår stedfortreder. På Golgata kors tok Han dommen og straffen vår på Seg. Døden kunne ikke holde på Han pga. Han oppfylte Guds hellige lov. Han stod opp igjen fra de døde den tredje dagen, og for opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Som vår stedfortreder. Gud krever fullkommenhet fra oss mennesker. Alle mennesker har syndet. Derfor sendte Han Jesus. Det var Gud, kledd i kjøtt og blod, som sonte all verdens synd på korset. Så høyt elsker Han verden. Og som stod opp igjen fra de døde til vår rettferdiggjørelse. At vi skulle være rettferdige for Gud. Den som tror på Han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Sender med noen bibelvers:     

Ordet ble menneske
1 I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.


2 Han var i begynnelsen hos Gud.

3 Alt er blitt til ved ham,

uten ham er ikke noe blitt til.


Det som ble til 4 i ham, var liv,

og livet var menneskenes lys.

5 Lyset skinner i mørket,

og mørket har ikke overvunnet det.


6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.


9 Det sanne lys,

som lyser for hvert menneske,

kom nå til verden.


10 Han var i verden,

og verden er blitt til ved ham,

men verden kjente ham ikke.


11 Han kom til sitt eget,

og hans egne tok ikke imot ham.

12 Men alle som tok imot ham,

dem ga han rett til å bli Guds barn,

de som tror på hans navn.

13 De er ikke født av kjøtt og blod,

ikke av menneskers vilje

og ikke av manns vilje,

men av Gud.


14 Og Ordet ble menneske

og tok bolig iblant oss,

og vi så hans herlighet,

en herlighet som den enbårne Sønn

har fra sin Far,

full av nåde og sannhet.


15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»


16 Av hans fylde har vi alle fått,

nåde over nåde.

17 For loven ble gitt ved Moses,

nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.


18 Ingen har noen gang sett Gud,

men den enbårne, som er Gud,

og som er i Fars favn,

han har vist oss hvem han er. (Joh. 1)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
per777 skrev (45 minutter siden):

På Golgata kors tok Han dommen og straffen vår på Seg.

Hvorfor??? Jeg har virkelig aldri skjønt hvorfor den allmektige lovgiveren, dommeren og strafferen setter i gang dette blod-offeret på en uskyldig, i stedet for bare å tilgi. Jeg klarer ikke å se en eneste logisk forklaring - bortsett fra at kristne trengte en ad-hoc forklaring på hvorfor deres Messias ble korsfestet.

per777 skrev (47 minutter siden):

Døden kunne ikke holde på Han pga. Han oppfylte Guds hellige lov. Han stod opp igjen fra de døde den tredje dagen, og for opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd.

Med andre ord, så var det egentlig ikke noe offer i det hele tatt, men bare et tre-dagers skuespill. 

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (1 minutt siden):

Hvorfor??? Jeg har virkelig aldri skjønt hvorfor den allmektige lovgiveren, dommeren og strafferen setter i gang dette blod-offeret på en uskyldig, i stedet for bare å tilgi. Jeg klarer ikke å se en eneste logisk forklaring - bortsett fra at kristne trengte en ad-hoc forklaring på hvorfor deres Messias ble korsfestet.

Med andre ord, så var det egentlig ikke noe offer i det hele tatt, men bare et tre-dagers skuespill. 

Gud er Gud, og vi er mennesker, for å si det på den måten. Men det jeg kan si er at Jesus er jo Gud selv. Altså det var Han som ga Seg selv for meg.     "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»" (Joh. 3)

Lenke til kommentar
per777 skrev (29 minutter siden):

Gud er Gud, og vi er mennesker, for å si det på den måten.

Hva betyr dette? "Stein er stein og hav er hav" kan vi også si, og begge setningene er like meningsløse.

per777 skrev (29 minutter siden):

Men det jeg kan si er at Jesus er jo Gud selv. Altså det var Han som ga Seg selv for meg. 

Men det stemmer jo ikke at han "ga Seg selv" i følge din egen fortelling. I beste fall kan du si at han "lånte Seg selv" i tre dager før han sto opp igjen. 

Hvis jeg låner noen 1000 kr, med visshet om at jeg får dem tilbake tre dager senere, har jeg ikke gitt noen ting, eller ofret noe.

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv

Her gjentar du de to tingene jeg har innvending mot, uten å svare på innvendingene:

 1. Hvorfor var et barbarisk blod-offer nødvendig, når Gud allerede var den allmektige lovgiver, dommer og bestraffer, og kunne ha gitt alle han ønsket evig liv helt uten dette blod-offeret?
 2. På hvilken måte "ga" han sin sønn, hvis denne sønnen kom tilbake til han like etterpå?

 

Endret av Capitan Fracassa
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (3 minutter siden):

Hva betyr dette? "Stein er stein og hav er hav" kan vi også si, og begge setningene er like meningsløse.

Men det stemmer jo ikke at han "ga Seg selv" i følge din egen fortelling. I beste fall kan du si at han "lånte Seg selv" i tre dager før han sto opp igjen. 

Hvis jeg låner noen 1000 kr, med visshet om at jeg får dem tilbake tre dager senere, har jeg ikke gitt noen ting, eller ofret noe.

Her gjentar du de to tingene jeg har innvending mot, uten å svare på innvendingene:

 1. Hvorfor var et barbarisk blod-offer nødvendig, når Gud allerede var den allmektige lovgiver, dommer og bestraffer, og kunne ha gitt alle han ønsket evig liv helt uten dette blod-offeret?
 2. På hvilken måte "ga" han sin sønn, hvis denne sønnen kom tilbake til han like etterpå?

 

Det betyr at Gud er større enn alt, inkludert alle mennesker. Han ga Seg selv for meg. Det betyr at Han lever i meg. Han er jo stått opp fra de døde, og lever i all evighet. Jeg er ikke Gud, så jeg kan ikke svare deg annerledes enn jeg gjør på disse spørsmålene :-) At Han ga Sin Sønn betyr at Han lever i beste velgående gjennom de som tror på Han. Det det hele kommer an på er om en er født på ny eller ikke. Om en har Den Hellige Ånd (Jesu Ånd) eller ikke. Og Gud står de stolte imot, men gir de ydmyke nåde.

Lenke til kommentar
per777 skrev (13 minutter siden):

Det betyr at Gud er større enn alt, inkludert alle mennesker.

Dette forstår jeg (at du tror), og det gir logisk mening.

per777 skrev (13 minutter siden):

Han ga Seg selv for meg. Det betyr at Han lever i meg.

Men det betyr altså ikke at han ga fra seg noe, eller egentlig ofret noe?

per777 skrev (14 minutter siden):

Jeg er ikke Gud, så jeg kan ikke svare deg annerledes enn jeg gjør på disse spørsmålene 🙂

Jeg må si at det er forfriskende og interessant at du sier rett ut at du godtar alt du har blitt opplært til, uten å vurdere meningen og logikken i noe av det.  😃

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (10 minutter siden):

Dette forstår jeg (at du tror), og det gir logisk mening.

Men det betyr altså ikke at han ga fra seg noe, eller egentlig ofret noe?

Jeg må si at det er forfriskende og interessant at du sier rett ut at du godtar alt du har blitt opplært til, uten å vurdere meningen og logikken i noe av det.  😃

At Han ga Seg selv kan jeg konkludere med denne setningen: "Det salige bytte!" eller "Kristus FOR meg.". Det betyr med andre ord at mine synder eksisterer ikke lenger, pga. Jesus, i Guds øyne. Altså jeg er ikke syndfri i meg selv (pga. en kristen har også den syndige menneskenaturen i seg. Men altså i Guds øyne er jeg syndfri alikevel, pga. Jesus. Altså både en synder og samtidig rettferdig (pga. Jesus).      "Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte." (Gal. 2)      

"Han var i Guds skikkelse

og så det ikke som et rov

å være Gud lik, 

7 men ga avkall på sitt eget,

tok på seg tjenerskikkelse

og ble mennesker lik.


Da han sto fram som menneske,

8 fornedret han seg selv

og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9 Derfor har også Gud

opphøyd ham til det høyeste

og gitt ham navnet over alle navn.


10 I Jesu navn skal derfor

hvert kne bøye seg,

i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne

at Jesus Kristus er Herre,

til Gud Faders ære!" (Fil. 2) :-)

Lenke til kommentar
per777 skrev (38 minutter siden):

 Altså jeg er ikke syndfri i meg selv (pga. en kristen har også den syndige menneskenaturen i seg. Men altså i Guds øyne er jeg syndfri alikevel, pga. Jesus. Altså både en synder og samtidig rettferdig (pga. Jesus). 

Hvorfor "pga. Jesus"? Hvorfor er det som Gud fikk Jesus til å gjøre i det hele tatt på noen måte relevant for om du er syndfri i Guds øyne eller ikke?

Om et av barna mine reiser bort i tre dager (slik Jesus var død i tre dager), gjør da ikke den slemme naboen min noe mer eller mindre slem i mine øyne.

Dette gir simpelthen ingen mening hvis du tenker gjennom det, uansett hvor mange bibelvers du slenger på.

 

Sitat

Da han sto fram som menneske,

8 fornedret han seg selv

og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9 Derfor har også Gud

opphøyd ham til det høyeste

og gitt ham navnet over alle navn.


10 I Jesu navn skal derfor

hvert kne bøye seg,

i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne

at Jesus Kristus er Herre,

til Gud Faders ære!" (Fil. 2) 🙂

Med andre ord: Gud satte i gang en opptreden hvor Jesus "ofret" seg i tre dager, for at mennesker skulle ære og tilbe han.

Dette gir mening, hvis Gud sitt øverste mål er å blir tilbedt og æret av mennesker., men en slik gud ser jeg ingen grunn til å tilbe eller ære.

Endret av Capitan Fracassa
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (19 minutter siden):

Hvorfor "pga. Jesus"? Hvorfor er det som Gud fikk Jesus til å gjøre i det hele tatt på noen måte relevant for om du er syndfri i Guds øyne eller ikke?

Om et av barna mine reiser bort i tre dager (slik Jesus var død i tre dager), gjør da ikke den slemme naboen min noe mer eller mindre slem i mine øyne.

Dette gir simpelthen ingen mening hvis du tenker gjennom det, uansett hvor mange bibelvers du slenger på.

Pga. at alle mennesker er syndere. Og syndens lønn er døden. Men Jesus er den syndfrie. Gud Fader og Jesus er ett. Vet ikke noe annen måte å forklare det på :-) "Ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny.", står det.

Lenke til kommentar
per777 skrev (Akkurat nå):

Pga. at alle mennesker er syndere. Og syndens lønn er døden. Men Jesus er den syndfrie. Gud Fader og Jesus er ett.

Dette forklarer absolutt ingen ting, og svarer ikke på noen måte på mine spørsmål.

Om det er sant at alle mennesker er syndere og at deres lønn er døden, så forklarer det da på ingen måte hvorfor Gud, hvis han ønsker det, ikke bare kan tilgi og se bort fra disse syndene, og hvorfor det gjør noe fra eller til at han "ofret" sin egen sønn (som også er han selv - tre-enigheten er uforståelig) i tre dager.

Sitat

Vet ikke noe annen måte å forklare det på 🙂

Jeg vil påstå at du ikke vet noen måte å forklare det på. Dette er et godt eksempel på blind tro. Men du skal ha for at du prøver. ☺️

per777 skrev (6 minutter siden):

"Ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny."

Men du ser allikevel ut til å mene at du vet ganske mye om det. 😉

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (12 minutter siden):

Dette forklarer absolutt ingen ting, og svarer ikke på noen måte på mine spørsmål.

Om det er sant at alle mennesker er syndere og at deres lønn er døden, så forklarer det da på ingen måte hvorfor Gud, hvis han ønsker det, ikke bare kan tilgi og se bort fra disse syndene, og hvorfor det gjør noe fra eller til at han "ofret" sin egen sønn (som også er han selv - tre-enigheten er uforståelig) i tre dager.

Jeg vil påstå at du ikke vet noen måte å forklare det på. Dette er et godt eksempel på blind tro. Men du skal ha for at du prøver. ☺️

Men du ser allikevel ut til å mene at du vet ganske mye om det. 😉

Jeg innrømmer at det er mye jeg ikke forstår! Men Jesus lever i meg! :-)

Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (3 minutter siden):

Ønsker du å debattere noe, eller bare å preke til sataniske syndere som meg selv ?  

Alle mennesker er syndere. Men Jesus er synderes venn. Den som kommer til Han vil Han ikke støte bort. Jesus er den syndfrie. Guds godhet driver en til omvendelse.

Lenke til kommentar
per777 skrev (17 timer siden):

Ja, litt. + Svare på eventuelle spørsmål av og til. 🙂

Du virker som en genuint oppriktig og hyggelig person, men jeg vil allikevel ikke la være å påpeke at det dine forsøk på svar viser, er at du har en blind tro hvor du godtar det du har blitt lært av andre (med like blind tro?), uten engang å forsøke å forstå det du tror på.

At du er så ærlig på at din tro er blind, og uten forståelse, er både forfriskende og trist på en gang. ☺️

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (2 minutter siden):

Du virker som en genuint oppriktig og hyggelig person, men jeg vil allikevel ikke la være å påpeke at det dine forsøk på svar viser, er at du har en blind tro hvor du godtar det du har blitt lært av andre (med like blind tro?), uten engang å forsøke å forstå det du tror på.

At du er så ærlig på at din tro er blind, og uten forståelse, er både forfriskende og trist på en gang. ☺️

Takk for det :-) Jeg kjenner meg litt igjen i disse 3 bibelversene:     Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. (Luk. 18) ... Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» (Joh. 20) ... Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. (Heb. 11)

 • Liker 1
Lenke til kommentar
per777 skrev (2 timer siden):

Takk for det 🙂 Jeg kjenner meg litt igjen i disse 3 bibelversene:     Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. (Luk. 18) ... Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» (Joh. 20) ... Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. (Heb. 11)

Ja, jeg kjenner deg også igjen i disse 😄

Men problemet, som også burde være et problem for deg, er at du da tror kun basert på "faith", og ikke basert på fornuft eller fakta. Dette er verdens dårligste måte å skille sannhet fra løgn på - det finnes ikke ett eneste standpunkt man ikke kan tro fullt og fast på, med et slikt dårlig grunnlag.

P.s. Kan jeg selge deg Eiffeltårnet? Du trenger vel ikke å se mitt eiendomsskjøte for å tro meg på at jeg eier det, du tror jo uten å se. 😜

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (13 minutter siden):

Ja, jeg kjenner deg også igjen i disse 😄

Men problemet, som også burde være et problem for deg, er at du da tror kun basert på "faith", og ikke basert på fornuft eller fakta. Dette er verdens dårligste måte å skille sannhet fra løgn på - det finnes ikke ett eneste standpunkt man ikke kan tro fullt og fast på, med et slikt dårlig grunnlag.

P.s. Kan jeg selge deg Eiffeltårnet? Du trenger vel ikke å se mitt eiendomsskjøte for å tro meg på at jeg eier det, du tror jo uten å se. 😜

Jeg vet ikke hva jeg skal skrive annet enn at jeg tror at Jesus er Kristus! :-)

Lenke til kommentar
 • 1 måned senere...
Capitan Fracassa skrev (På 22.2.2024 den 12:30 PM):

Ja, jeg kjenner deg også igjen i disse 😄

Men problemet, som også burde være et problem for deg, er at du da tror kun basert på "faith", og ikke basert på fornuft eller fakta. Dette er verdens dårligste måte å skille sannhet fra løgn på - det finnes ikke ett eneste standpunkt man ikke kan tro fullt og fast på, med et slikt dårlig grunnlag.

P.s. Kan jeg selge deg Eiffeltårnet? Du trenger vel ikke å se mitt eiendomsskjøte for å tro meg på at jeg eier det, du tror jo uten å se. 😜

Jeg vil bare minne on at den tro som er nødvendig for erkjennelse av Gud , og vår interaksjon med Ham , med den nødvendige omvendelse ifra at egen vilje styrer våre handlinger og til at Guds vilje styrer våre handlinger, er vesensforskjellig fra den tingligjørende bruk av ordet "tro" som anvendes i hverdagsspråket hver gang noe er usikkert. Om noens tro er basert på "faith" betyr det at han har innsett sin sekundære eksistens er en refleksjon av den primære eksistens som er Den Allmektige Guds alene, dette skifte i livsforholdende gir den troende et forandret identitetsgrunnlag, som oppløser avstengningen mellom de forskjellige manifestasjoner som sjelen gjør, følgelig oppløses døden i den forstand at i personen vil minner om tidligere sjels manifestasjoner øke i bevissthet, så personen kan oppleve mer mening i også smertefulle situasjoner og livsforhold, og gjennom det arbeide mer faktabasert om du  vil, med å handle på et vis som forøker lykken i den evige eksistens, som også eksisterer for den ignorante, og varig lykke er en forutsetning for vedvarende vitalitet, slik at ikke øyeblikk av sløvhet bringer en inn i postkonsekvenser som en ikke mestrer nærvær i , og dermed stenger av mer og mer av sin sjelsnatur fra bevisst nærvær, slik at det en sitter igjen med er bare et fragment av hva en var i sin fulle natur. Så vi kan jo si at det å tro på Den Ene Gud er å se, mens det å tro på mange ting er å være blind, da mange ting i en såden kontekst eliminerer den helhetlige samlende form for bevissthet som kan romme alle, men istedet fremtvinger forskjellig interesse som er den kraft som driver konkurranse om livsenergien, som vi alle er avhengig av.

 

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...