Jump to content
Guest ea862...010

Om man er uenig i et forelegg, hva risikerer man om nekter å vedta det?

Recommended Posts

Gjest ea862...010 skrev (33 minutter siden):

1. Er dette noe en får oppgitt på forhånd, altså en vet hva en risikerer av saksomkostninger?

2. Er det sånn å forstå at forelegget blir omgjort til en BOT da, med subsidiært fengsel?

3. Er det noen forskjell på om du faktisk velger å gå i fengsel. Kan det være en fordel, at de faktisk henlegger saken om de innser at du faktisk har tenkt å gå i fengsel?

4. Og ved slike små bøter som dette vil det også skape problem med innreise til f.eks. USA?

1. Du får ikke oppgitt saksomkostninger på forhold. Aktor har gjerne påstand om at dette "dekkes etter rettens skjønn". Har du ingen inntekt og lav alder kan det bli gratis for deg. Om saken er av litt spesiell karakter og med tvilsom rettspraksis kan det også bli gratis. Men om du tar en enkel soleklar sak til tingretten må du regne med en kostnad på 2000-5000 kroner. 

2. Forelegget blir til en bot, men det har ingen praktisk betydning for deg. Forskjellen er bare om boten gis av påtalemyndigheten (politiet) eller av retten. 

3. Du kan ikke "velge å gå i fengsel". Før dette skjer vil boten bli forsøkt inndrevet ved utlegg i lønn, refusjon av skatt eller salg av eiendeler. Dersom du verken eier bil, bolig eller har jobb kan du i prinsipp velge å gå i fengsel. Verken politijuristen eller dommeren bryr seg en millimeter om dette. Dette er noe som først blir tatt stilling til etter at dommen er avsagt. I løpet av livet kan det dukke opp situasjoner der det stilles spørsmål ved om du faktisk har sittet i fengsel eller ikke. Da er det stort sett veldig fint å kunne svare et ærlig "nei" på dette. Jeg anbefaler deg sterk å unnge fengsel dersom du har et valg. 

4. Dette kan være mer relatert til sakens art enn til botens størrelse. Vi vet ikke hva saken gjelder og kan derfor ikke svare på dette. Les deg gjerne opp på hjemmesiden til den amerikanske ambassaden. 

Edited by X10anT
  • Like 2

Share this post


Link to post
13 hours ago, Guest ea862...010 said:

TS her!

Takk for alle svar.

1. Jeg hadde inntrykk av at saksomkostninger fort kunne beløpe seg på 50 000++. Stemmer det at det kun er rundt 3000 kr? Er dette noe en får oppgitt på forhånd, altså en vet hva en risikerer av saksomkostninger?

2. Om en ikke vedtar forelegget, og skulle tape saken etterpå. Er det sånn å forstå at forelegget blir omgjort til en BOT da, med subsidiært fengsel?

3. Er det noen forskjell på om du faktisk velger å gå i fengsel i stedet for å betale boten? Er det verre for rullebladet? Kan det være en fordel, at de faktisk henlegger saken om de innser at du faktisk har tenkt å gå i fengsel? (som jo koster samfunnet mer, og er problematisk med tanke på plass sikkert)

4. Og ved slike små bøter som dette vil det også skape problem med innreise til f.eks. USA?

 

I saken jeg tenker på er det stor uenighet blant advokater også. Det er blitt postet i jussforumet her før, og da var det én person som svarte med henvisninger til loven, og 10+ (inkludert moderator!) som i stedet skulle belære trådstarter og poste søppel som ikke hadde med juss å gjøre. For å holde diskusjonen saklig lar jeg vær å opplyse detaljer.

 

Dette er jo ekstremt relevant for mitt opprinnelige spørsmål - betyr det at en faktisk får mulighet for å gi en begrunnelse for hvorfor en er uenig, før saken eventuelt går videre og du risikerer noe mer?

Anonymous poster hash: ea862...010

1. Det er i utgangspunktet opp til rettens skjønn å fastsette saksomkostninger og i hvilken grad.  I mange tilfeller blir det heller ikke fastsatt saksomkostninger, f.eks på grunn av dårlig økonomisk evne, sykdom, lange fengselsstraffer, rehabiliteringshensyn, o.l. Beløpene er relativt små (mellom 3000-6000), og betydelig mindre enn det "Dubious" antar over. 

2. Et forelegg er et begrep vi benytter for å ilegge noen straff uten domstolsbehandling. Straffereaksjonen i forelegg er nesten utelukkende alltid en bot (med subsidiær fengselsstraff), som er et begrep vi benytter om straffereaksjonen; at du må betale penger i straff. Dersom du  ikke vedtar forelegget, og blir dømt i retten, blir ikke noe omgjort, og du vil også her nesten utelukkende få en bot som straffereaksjon. Forskjellen er med andre ord bare at du kan velge å samtykke til straff uten domstolsbehandling (forelegg) eller å få saken din prøvd for en domstol istedenfor. 

3. Du kan ikke velge å gå fengsel istedenfor å betale boten. Boten utgjør også tvangsgrunnlag og vil tvangsinndrives. Dersom du ikke har penger som tvangsinndrives kan du gå i fengsel. Det er ikke grunnlag for å henlegge saken "om de innser at du faktisk skal gå i fengsel" da dette fordrer at du enten har vedtatt forelegget eller blitt dømt i retten. Det er kriminalomsorgen som innkaller til soning og i unntakstilfeller kan innkallingen utgå pga for lang soningskø e.l hensyn. 

4. Det er helt avhengig av hva du har vedtatt et forelegg for og hvilket land du skal reise til, men på generelt grunnlag vil ikke et bøteforhold automatisk avskåre noen fra å reise til f.eks USA. I USA er du i utgangspunktet  avskåret fra å benytte deg av WAIVER-VISA programmet som er en digital hurtig visum-ordning for nordmenn som vil reise til USA. Du må da i utgangspunktet søke ordinært visum med etterfølgende "intervju" hos ambassaden. Dette kan variere, og det beste er å ta kontakt med den amerikanske ambassaden (eller ambassaden til det landet du vil reise til) når det blir aktuelt. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Mohdaw skrev (4 timer siden):

Beløpene er relativt små (mellom 3000-6000), og betydelig mindre enn det "Dubious" antar over. 

Jeg skrev at det blir mye mer om man tar saken videre etter å ha tapt i retten, og taper igjen.

Share this post


Link to post
Dubious skrev (9 timer siden):

Jeg skrev at det blir mye mer om man tar saken videre etter å ha tapt i retten, og taper igjen.

Nei, det blir ikke noe vesentlig høyere saksomkostninger da. I straffesaker er disse kun et par tusen

 

Har selv tapt straffesaker i både tingretten og lagmannsretten, endte opp med 2500kr saksomkostninger for tingretten, ankesaken i lagmannsretten ble det ikke noe saksomkostninger. 

 

Det er i sivile saker der en saksøker noen feks at det dreier seg om ufattelig beløp. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...